Dziś jest 03 grudnia 2022 r., imieniny Franciszka, Ksawerego
Główna treść‡ strony

Prace w Pałacu w Chrzęsnem

W najstarszym zabytku powiatu wołomińskiego, Zespole Pałacowo – Parkowym w Chrzęsnem, praca wre. Obecnie realizowany jest etap wykonawczy obejmujący roboty restauratorsko-konserwatorskie i remontowe we wszystkich budynkach Zespołu.

Jednocześnie realizowane są prace instalacyjne wewnątrz i na zewnątrz budynków.


Etapy prac restauratorskich

Przypomnijmy, że proces adaptacji zabytkowego Zespołu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne rozpoczęło Starostwo Powiatowe w Wołominie w 2008 roku. Plany zakładają, że zostanie tam utworzone Powiatowe Centrum Kultury, instytucja pożytku publicznego służąca mieszkańcom naszego regionu.

Adaptacja zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego jest procesem bardzo złożonym i długoterminowym, z uwagi na specyfikę obiektu, jego wartości zabytkowe oraz wysokie walory historyczno-architektoniczne. Prace restauratorskie w Chrzęsnem podzielono na cztery etapy: badawczy, projektowy, wykonawczy i wykończeniowy. Na każdym z etapów adaptacji wszelkie działania są ściśle konsultowane z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Projekt adaptacji Pałacu zakłada formę zachowawczą względem zastanego stanu budynku. Nowe funkcje wprowadza się z zachowaniem zasady minimalnej ingerencji. W Pałacu będą w przyszłości sale wystawiennicze i konferencyjne. W budynku zaprojektowano nowe pomieszczenia sanitarne, klatkę schodową spełniającą aktualne normy techniczne, ale swoim rozwiązaniem nawiązującą do układu historycznego. Ciekawostką będzie odtworzenie prywatnej kaplicy, którą niegdyś urządził biskup Kossakowski. W spichlerzu będą mieściły się sale szkoleniowe, a budynek administracyjny będzie pełnił funkcje techniczne i biurowe. Adaptacja budynków Zespołu w Chrzęsnem zakłada dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Historia odkrywana na nowo

Badania poprzedzające rozpoczęcie prac, jak również prowadzone w trakcie ich trwania, pozwalają właściwie rozpoznać pierwotne i wtórne elementy Pałacu oraz dokładniej poznać jego historię. Przeprowadzone badania archeologiczne obejmujące strefę posadowienia i bezpośrednie otoczenie Pałacu, jednoznacznie potwierdziły, że rezydencja w Chrzęsnem swoimi korzeniami sięga przełomu średniowiecza i ery nowożytnej. Zachowały się fragmenty ceglanych fundamentów na zrębie których wzniesiony został XVII-wieczny Pałac St. D. Grzybowskiego. Na podstawie zachowanego materiału i formy archeolodzy datują, że ceglane fundamenty pochodzą z okresu późnego gotyku i są pozostałością prawdopodobnie obronnego, murowanego dworu Wojsławskich.

To odkrycie podnosi prestiż miejsca, bowiem w XVI wieku na Mazowszu wschodnim takie budowle należały do rzadkości, a materiały źródłowe wskazywały raczej na pierwotną budowlę drewnianą. W warstwach nasypowych w otoczeniu Pałacu odnaleziono fragmenty ceramiki, naczyń i szkła witrażowego datowane na XVII w.

W trakcie remontu w Pałacu odsłonięto elementy pochodzące z różnych etapów jego historii. Budynek przeszedł kilka faz przebudowy, które dotychczas znane były głównie z opisów historycznych, a potwierdzone zostały ostatnimi odkryciami. Z najwcześniejszego okresu istnienia Pałacu zachowały się oryginalne mury zewnętrzne i wewnętrzne oraz sklepienia parteru wraz z dekoracją sztukatorską. Na podstawie licznych przemurowań i śladów w oryginalnej substancji budynku odczytać można pierwotną artykulację ścian, kształt, wielkość okien i drzwi, układ schodów. Okna parteru były pierwotnie mniejsze, z kutymi kratami obsadzonymi w kamiennych obramowaniach. Piętro było najbardziej reprezentacyjne, okazałe, dobrze doświetlone wysokimi, zamkniętymi łukowo oknami. Poddasze od początku istnienia Pałacu pełniło funkcje użytkowe, co potwierdzają dochodzące do tego poziomu ślady okrągłych schodów w baszcie oraz odkryte dwa kominki ścienne. Prezentują one oryginalny i unikatowy system grzewczy. Palono w kominku od strony sali głównej ogrzewając przy tym piecem przyległy pokój.

W czasie przebudowy przeprowadzonej w końcu XVIII wieku przez biskupa Józefa Kossakowskiego Pałac poddano przebudowie. Z tego czasu pochodzi obecny wystrój elewacji, którym nadano wówczas rokokową kompozycją i detale. W XVII wieku obramienia kamienne okien były utrzymane w naturalnym kolorze, natomiast w 2 poł. XVIII pomalowano kamień i tynk, scalając kolorystycznie wszystkie elewacje. Za czasów biskupa Kossakowskiego wnętrza otrzymały nową szatę barwną w postaci polichromii. Fragmenty tych malowideł zachowały się w szczątkowej ilości na parterze na ścianach tarczowych wzdłuż gurtów sklepień. Zachowane resztki warstw malarskich na elewacjach i polichromii wnętrz poddano badaniem laboratoryjnym i stratygraficznym. Badania próbek i pigmentów jednoznacznie datują malowidła na 2 poł. XVIII w. Z tej fazy przebudowy Pałacu pochodzą elementy wystroju wnętrz I piętra: dwa kamienne kominki i część modrzewiowych drewnianych stropów. Z czasów Kossakowskiego zachowała się forma kaplicy oraz częściowo układ wnętrz Pałacu.


Plany

Adaptacja zabytkowego obiektu oparta jest na bardzo dokładnej dokumentacji projektowej i badawczej. Specyfika obiektu posiadającego szereg nawarstwień historycznych wymusza nieprzerwany ciąg badań i zmian projektowych. Wszystkie prace odbywają się pod czujnym okiem Konserwatora Zabytków, a odkryte elementy wymagają udokumentowania, konsultacji i uzgodnień co do ich ewentualnej ekspozycji.

Realizacja inwestycji w Chrzęsnem szacowana jest na około 11 mln złotych. Starostwo planuje realizację tego dużego przedsięwzięcia na kilka najbliższych lat. Dzięki staraniom Powiatu odrestaurowany i przystosowany do nowych funkcji Zespół Pałacowo - Parkowy w Chrzęsnem w przyszłości może stać się ważną placówką kulturalną regionu oraz wizytówką naszego regionu. Przeprowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich przyczyni się do właściwego zabezpieczenia, utrzymania i wyeksponowania jednego z najwartościowszych zabytków powiatu wołomińskiego.

Foto
.


Foto
.


Foto
.


Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć


Opracowała: Henryka Michalczewska

/red. kp/

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 15833 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.