Dziś jest 22 marca 2023 r., imieniny Katarzyny, Bogusława
Główna treść‡ strony

Jak odbudowywał się Pałac w Chrzęsnem

Od 2008 roku trwają prace w najstarszym zabytku powiatu wołomińskiego - Zespole Pałacowo – Parkowym w Chrzęsnem. Na dziś zaawansowanie całości inwestycji wynosi 50 - 60 %. Prace budowalne i konserwatorskie są już na ukończeniu. Do wykonania pozostał m.in. XIX wieczny park krajobrazowy, odtworzenie małej architektury, ogrodzenia i wewnętrznych dróg. Pozostaje także odpowiednie wyposażenie wnętrz. Plany zakładają utworzenie tu Powiatowego Centrum Kultury.

Proces adaptacji zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowe w Chrzęsnem rozpoczął się trzy lata temu. Ówczesny Zarząd Powiatu Wołomińskiego ze Starostą Maciejem Urmanowskim na czele podjął decyzję o jego adaptacji na cele edukacyjno-kulturalne. Wtedy też przygotowano i rozpoczęto inwestycję. Jeszcze we wrześniu 2008 r. Starostwo złożyło odpowiedni wniosek aplikacyjny do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W kwietniu 2009 r. decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego wiosek ten znalazł się na 18 miejscu listy rankingowej – na 146 rozpatrywanych - wstępnie wybranych projektów do dofinansowania z UE w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uchwała Nr 861/231/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r.)

Przez kolejne miesiące sprawa była stale monitorowana przez Starostwo. Przeprowadzono wiele rozmów na temat tego ważnego dla powiatu wołomińskiego dofinasowania.

Rozpoczęcie inwestycji i złożenie wniosku przed kilkoma dniami przyniosło pozytywny efekt - 8 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził częściowy wybór projektów i na krótkiej liście z przyznaną kwotą 6 999 567,70 zł znajduje się nasz projekt. (Lista rankingowa nr 17 zatwierdzonych wniosków w ramach konkursu RPOWM/6.1/1/2008 dla Działania 6.1 „Kultura”)

„W tym przypadku ryzykowna decyzja mojego poprzednika Starosty Macieja Urmanowskiego dotycząca rozpoczęcia inwestycji mimo braku podpisanej umowy opłacała się – dzięki niej i pozyskanym środkom unijnym cały zespół pałacowy odzyska dawną świetność. Chcę podziękować wszystkim osobom przychylnym powiatowi wołomińskiemu, którzy swymi działaniami przyczynili się do tego niewątpliwego sukcesu. Ostatnia decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego otwiera prostą drogę do podpisania umowy i szybkiego dokończenia prac w pałacu. To cieszy” – mówi Starosta Piotr Uściński.

Z uwagi na specyfikę Zespołu Pałacowo – Parkowego w Chrzęsnem, jego wartości zabytkowe oraz wysokie walory historyczno-architektoniczne proces jego konserwacji, remontu i modernizacji jest złożony i długotrwały . Prace restauratorskie w Chrzęsnem podzielono na cztery etapy: badawczy, projektowy, wykonawczy i wykończeniowy. Na każdym z etapów adaptacji wszelkie działania są ściśle konsultowane z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Adaptacja zabytkowego obiektu oparta jest na bardzo dokładnej dokumentacji projektowej i badawczej.

Projekt adaptacji Pałacu zakłada formę zachowawczą względem zastanego stanu budynku. Nowe funkcje wprowadza się z zachowaniem zasady minimalnej ingerencji. W Pałacu będą w przyszłości sale wystawiennicze i konferencyjne. Ciekawostką będzie odtworzenie, przez ostanie lata nieistniejącej, prywatnej kaplicy, którą niegdyś urządził biskup Kossakowski. W spichlerzu będą mieściły się sale szkoleniowe, a budynek administracyjny będzie pełnił funkcje techniczne i biurowe. Obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Warto dodać, że przeprowadzone badania archeologiczne potwierdziły, że rezydencja w Chrzęsnem swoimi korzeniami sięga przełomu średniowiecza i ery nowożytnej. Zachowały się fragmenty ceglanych fundamentów na zrębie których wzniesiony został XVII-wieczny Pałac. Archeolodzy uważają, że ceglane fundamenty pochodzą z okresu późnego gotyku i są pozostałością obronnego, murowanego dworu. To odkrycie podnosi prestiż miejsca, bowiem w XVI wieku na Mazowszu wschodnim takie budowle należały do rzadkości.

W trakcie remontu w Pałacu odsłonięto elementy pochodzące z różnych etapów jego historii. Budynek przeszedł kilka faz przebudowy, które dotychczas znane były głównie z opisów historycznych, a potwierdzone zostały ostatnimi odkryciami.
Więcej informacji na temat prac konserwatorskich w tym zabytkowym obiekcie można znaleźć na naszej stronie m.in.: http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=93


Piotr Kaczorek, Rzecznik Starostwa Powiatowego w Wołominie


Foto
.


Foto
.


Foto
.


 
.


Foto
.


Foto
.


Foto
.


Foto
.


Foto
.

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 18168 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.