Dziś jest 22 marca 2023 r., imieniny Katarzyny, Bogusława
Główna treść‡ strony

Zabytki

Na terenie powiatu znajduje się wiele ciekawych architektonicznie miejsc. Najważniejszym jest - "Perła na Mazowszu" - barokowy kościół p.w. Świętej Trójcy w Kobyłce. To jeden z najcenniejszych polskich zabytków budownictwa sakralnego XVIII wieku, projektu Guido Antonio Longhi i Jakuba Fontana. Wnętrze obfituje w arcyciekawe formy architektoniczne oraz bogaty w polichromie i zdobienia wystrój.

Niezwykle ważnym zabytkiem jest również późnorenesansowy pałac w Chrzęsnem. Zbudowany został w 1635 r. dla Stefana Dobrogosta Grzybowskiego, starosty warszawskiego i kamieńczykowskiego oraz kasztelana lubelskiego. Budowla związana była potem z takimi znamienitymi rodami szlacheckimi, jak Kotarbińscy, Karscy, Maszyńscy, Koskowscy. Pod koniec XIX wieku na plenery malarskie przyjeżdżał tu Władysław Podkowiński.

W Wołominie nie można ominąć "Domu nad Łąkami" - rodzinnej posiadłości Zofii Nałkowskiej - znanego salonu literackiego przełomu XIX/XX wieku. Również w Wołominie znajduje się, zbudowany w stylu drewnianego baroku syberyjskiego, dom "Pod Akacjami" z 1883 r.

Ciekawostką architektoniczną jest również obecny Dom Pomocy Społecznej w Zielonce (historyczne Schronienie dla Nauczycieli), zaprojektowany przez Stefana Szyllera, projektanta gmachu Politechniki Warszawskiej i architektonicznej oprawy mostu Poniatowskiego.

Odwiedzając Klembów warto wstąpić do kościoła p.w. św. Klemensa, konsekrowanego przez biskupa płockiego Klemensa Pierzchałę w czasach panowania Kazimierza Wielkiego. W tym regionie również, w miejscowości Wola Rasztowska, znajduje się neobarokowy pałac zbudowany pierwotnie w końcu XVII wieku dla rodziny Chrzanowskich, obecnie mieszczący szkołę.

Leciwe budowle znajdują się również w gminie Dąbrówka. Są to przede wszystkim dwa pałace. Na nadbużańskiej skarpie położony jest eklektyczny pałac w Ślężanach, zbudowany około 1880 r. Pierwotnie pałac powstał w XVI wieku. Bank, obecny właściciel, z pietyzmem odrestaurował obiekt i stylowo go wyposażył. Drugi z pałaców znajduje się w Chąjętach. Wysiłek prywatnych właścicieli przywrócił blask dworowi. Na terenie gminy znajdują się pamiątki świadczące o bogatej przeszłości tych stron. W kancelarii parafialnej w Dąbrówce przechowywane jest świadectwo chrztu Cypriana Kamila Norwida. Osobliwością jest ponad 100-letnia drewniana plebania, której ganek ozdobiono kolorowymi witrażami.

Powiat Wołomiński posiada wiele dóbr kultury, w ewidencji znajduje się około 1000 nieruchomych dóbr kultury, z czego najwięcej w gminach Radzymin, Dąbrówka, Tłuszcz i Wołomin. Lista obiektów ujętych w rejestrze zabytków sięga 61 pozycji.

NASZE ZABYTKI

Gmina Dąbrówka


CHAJĘTY

 • Pałac w Chąjętach (kiedyś Jaktory). Powstał u schyłku XVIII wieku dla rodziny Czarnkowskich. W 1912 roku kolejni właściciele, rodzina Jeleniewskich, dobudowali piętro i wysoki portyk zwieńczony tympanonem z alegorią Świtu, Dnia i Nocy oraz nadali mu klasyczny charakter. Autorem płaskorzeźby był Bolesław Jeziorański. Po wojnie pałac został odebrany właścicielom i służył rozmaitym celom, kolejni użytkownicy dokonywali dalszej dewastacji. Wysiłek późniejszych prywatnych właścicieli przywrócił blask dworowi. W leciwym parku przypałacowym rosną piękne jesiony, czarne topole, lipy i sosny.

  DĄBRÓWKA

 • Na miejscu wcześniej drewnianej budowli w latach 1881-1884 wzniesiono murowany kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego według projektu Zygmunta Twarowskiego. Jest to neogotycka, jednonawowa świątynia. Większość wyposażenia kościoła pochodzi z XVIII w. Znajdują się w nim pamiątkowe tablice fundatorów, szaty liturgiczne z XVII-XVIII wieku, a w kancelarii parafialnej zachował się także akt urodzenia Cypriana Kamila Norwida.
  Kaplica pogrzebowa wzniesiona została w 1881 roku, a drewniana plebania zdobiona drewnianymi ornamentami w 1898 roku. Jej ganek ozdobiono wyjątkowymi kolorowymi witrażami.

 • Stary cmentarz i kapliczki przydrożne – to również zabytki XIX wieku. Na cmentarzu parafialnym znajdują się groby z połowy wieku, których spoczywają księża tutejszej parafii i właściciele okolicznych wsi - Guzowatki, Ślężan, Małopola. Kapliczki przydrożne można spotkać tu często wzdłuż lokalnych dróg. Te ponad 100-letnie stanowią wyjątkowy element mazowieckiego krajobrazu.


 • ŚLĘŻANY

 • Interesującą atrakcją jest eklektyczny Pałac w Ślężanach, położony nad samym Bugiem. Zbudowano go około 1880 r., pierwotnie jednak pałac stnął tu w XVI wieku. Pierwszymi znanymi właścicielami była rodzina Chajęckich. Do roku 1895 właścicielem był Jan von Egert, później kolejno Chełmińscy, Ostrowscy, Jaworscy, Jucińscy a ostatnim, do roku 1944, Stanisław Gralewski. Obecnie mieści się tu bank. Pałac został odrestaurowany, wnętrzom nadano stylowy wygląd. Nadal otacza go piękny park. • Gmina Jadów

  JADÓW

 • Kościół parafialny p.w. Znalezienia Krzyża Świętego wzniesiono w stylu neogotyckim (na miejscu poprzednich drewnianych) w latach 1882-1886 według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego, autora projektów wielu kościołów na Mazowszu i w Polsce. Zniszczony w czasie II wojny światowej, odremontowany został w 1948 roku. Wnętrze zdobią rokokowe organy, a także szafa z miechy, dwie XVIII-wieczne barokowe figury siedzących puttów na cokołach balustrady chóru, pochodzące ze Śląska. Zachowały się osiemnastowieczne szaty liturgiczne. Na plebani przechowywane są księgi metrykalne sięgające 1632 roku.


 • W neogotyckiej kaplicy cmentarza parafialnego, wzniesionej w końcu XIX w., znajduje się obraz Chrystusa w grobie autorstwa Miłosza Kotarbińskiego oraz późnoklasycystyczny nagrobek z piaskowca Fryderyki z Ditzów Kotarbińskiej (zm. 1863).


 • Zespół dworski rodziny Kotarbińskich z II połowy XIX wieku.
 • W obecnym kształcie wybudowany został po 1860 roku. Kotarbińcy władali majątkiem do czasu przejęcia przez skarb państwa w 1945 r. Otaczają go zabudowania gospodarcze, oficyna dworska, spichlerz i obora.

 • Pod Jadowem znajdują się nielicznie zachowane nagrobki cmentarzy: żydowskiego i osadników szkockich z XIX wieku.


 • ZAWISZYN

 • Grodzisko - miejsce, gdzie na wyspie otoczonej fosą stał w XVI wieku obronny gród zbudowany przez starostę królowej Bony Mikołaja Zawiszę. W tym miejscu znajduje się kapliczka z początków XIX wieku oraz ośmiorak - pozostałość po zabudowaniach dworskich z końca XIX wieku. Powstanie kapliczki wiąże się z miejscową legendą, według której nocą w ruinach dworu widywano męską postać wysypującą złote dukaty ze szkatuły. W obawie przed złym działaniem zjawy postanowiono ufundować kapliczkę.


 • Gmina Klembów

  KLEMBÓW

 • Murowany kościół parafialny p.w. św. Klemensa, stanął na miejscu drewnianego w latach 1823-1829. Konsekrowany był przez biskupa płockiego Klemensa Pierzchałę w czasach panowania Kazimierza Wielkiego. Zbudowany został dzięki fundacji właściciela dóbr klembowskich gen. Franciszka Żymirskiego. W rodzinnej krypcie w świątyni zostały pochowane szczątki generała. W latach 1885-1894 kościół był przebudowywany. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII i XIX w. Drewniana czworoboczna dzwonnica wzniesiona została w I poł. XIX w.


 • WOLA RASZTOWSKA

 • Barokowy pałac - jest rekonstrukcją budowli wybudowanej ok. 1680 r. z fundacji rodziny Łuszczewskich. Był siedzibą letnią króla Jana III Sobieskiego, przekazany rodzinie Chrzanowskich za obronę Trembowli (1675) przed armią turecko- tatarską. W takiej formie przetrwał do czasów II Rzeczpospolitej, kiedy został przebudowany. W czasie II wojny światowej pałac zniszczono. W latach 1951-1953 powojenny właściciel – Centralny Zarząd Radiostacji i Telewizji odbudował go według projektu Jana Wolińskiego. Projekt nawiązywał do jego XVII-wiecznej formy. Piętrowa, prostokątna budowla posiada dwie narożne wieże alkierzowe oraz ryzality na osi fasad, zwieńczone trójkątnymi frontonami. Obecnie w pałacu mieści się szkoła. • Gmina Kobyłka

  KOBYŁKA

 • Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy - zbudowany z fundacji biskupa Marcina Załuskiego w 1742 r. w stylu późnego baroku przez weneckiego architekta Guido Antonio Longhiego. W 1763 r. rozbudowali go jezuici, również według projektu Włocha, Jakuba Fontana. Nazywany został "Perłą na Mazowszu". To jeden z najcenniejszych polskich zabytków budownictwa sakralnego XVIII wieku, zabytek klasy „0”. Posiada bogate wyposażenie rokokowe. W 1999 r. w niszach fasady kościoła odkryto freski przedstawiające drogę krzyżową.
  Stary cmentarz usytuowany obok Kościoła z kapliczkami, grobowcami, starymi nagrobkami jest skarbnicą tutejszej historii. Na północ od kościoła znajdują się resztki parku z ciągiem stawów, założonego w XVIII w. przez jezuitów.


 • Gmina Marki

  MARKI

 • Kościół parafialny p.w. Świętego Izydora zbudowano w latach 1895-1899 w stylu neogotyku nadwiślańskiego według projektu Jana Hinza. Plebania przy kościele jest również zabytkowa, pochodzi z XIX wieku.


 • W 2 połowie XIX wieku zbudowano tu zespół fabryczny według projektu E. Lilpopa dla przemysłowców angielskich – braci Briggsów. W skład zespołu wchodzą: fabryka włókiennicza, domy robotnicze, szkoła, szpital, ochronka dla dzieci, budynek dla inżynierów sprowadzonych do fabryki oraz pałac właścicieli w otoczeniu parkowym. Pałac zbudowano według projektu Antoniego Beilla w latach 1883-1890.


 • STRUGA

 • Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Boboli i Michała Archanioła. Zbudowany został w latach 1925-1927, zaprojektowany przez Feliksa Michalskiego. Znajduje się w nim XVIII-wieczna kopia obrazu Michała Archanioła według Guido Reniego.


 • Gmina Poświętne

  KRUBKI-GÓRKI

 • Tu znajdują się resztki parku krajobrazowego założonego na przełomie XVIII i XIX w. z kolistym stawem, w pobliżu ruin dworu (I poł. XIX wieku) Stanisława Grabowskiego - ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.


 • POŚWIĘTNE

 • Murowana kapliczka przydrożna zbudowana została ok. połowy XIX wieku. Wewnątrz znajduje się rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, pochodząca z XVIII wieku.


 • Na cmentarzu parafialnym znajduje się grób rodziny Lelewelów, niegdysiejszych właścicieli Woli Cygowskiej. W samej Woli Cygowskiej zasłużonym mieszkańcom: Protowi Lelewelowi (1790-1884) – właścicielowi wsi oraz Joachimowi Lelewelowi (1786-1861) – historykowi, profesorowi Uniwersytetu Wileńskiego i Warszawskiego, politykowi, ideologowi demokracji polskiej, członkowi Rządu Narodowego w powstaniu listopadowym, poświęcono w dowód pamięci tablice pamiątkowe.


 • Gmina Radzymin

  RADZYMIN

 • Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego. Wzniesiono go w latach 1779-1780, według projektu nadwornego architekta królewskiego Jana Chrystiana Kamsetzera z fundacji księżnej Eleonory Czartoryskiej, dziedziczki Radzymina. W latach 1897-1919 został powiększony i przebudowany przez architekta Konstantego Wojciechowskiego. Większość wyposażenia kościoła, a także dzwonnica klasycystyczna i plebania przy kościele pochodzą z XVIII wieku. Od 1992 roku świątynia jest Kolegiatą.
  W pobliżu usytuowana jest barokowa figura przydrożna św. Jana Nepomucena, wykonana z piaskowca w 1782 roku.
  Do starego cmentarza parafialnego prowadzi kuta brama z I połowy XVIII wieku. Znajdują się tu klasycystyczne nagrobki.


 • Do dnia dzisiejszego przetrwał XVIII-wieczny dworek myśliwski księżnej Eleonory Czartoryskiej z resztkami parku krajobrazowego.


 • Tu znajduje się również klasycystyczny budynek szkoły wzniesiony w 1845 r. Zaprojektowany został przez Antoniego Corazzi dla Instytutu Nauczycieli Elementarnych. Była to fundacja Ministerstwa Oświaty Królestwa Polskiego. Obecnie jest tu siedziba II Liceum Ogólnokształcącego.


 • Klasycystyczny budynek szpitala wojskowego wzniesiono w 1839 r. według projektu Henryka Marconiego. Ufundowany został przez dziedzica Radzymina - barona Mohrenheima. Zdobi go dwa narożne ryzality od frontu i jeden od tyłu. Część środkową dzielą w górnych kondygnacjach pilastry toskańskie i wieńczy trójkątny szczyt. Od 1867 r. mieściła się tu siedziba ówczesnego Starostwa Radzymińskiego.


 • Ważnym historycznym miejscem w Radzyminie jest Cmentarz Żołnierzy Polskich 1920 roku. Nawiedził go 13 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II. Tu znajdują się zbiorowe mogiły żołnierzy polskich poległych w bitwie pod Radzyminem w sierpniu 1920 roku, bratnia mogiła 127 żołnierzy polskich 1939 roku oraz groby żołnierzy organizacji konspiracyjnych z lat wojny 1939 - 1944.


 • Gmina Strachówka

  STRACHÓWKA

 • Tu znajduje się Dworek z I poł. XIX wieku, należący do Hilarii Sobieskiej, prababki Cypriana Kamila Norwida. Poeta przebywał w Strachówce w latach 1825-1829.


 • Gmina Tłuszcz

  CHRZĘSNE

 • Pałac - późnorenesansowy pałac wzniesiono w 1635 r. Zbudowany został dla Stefana Dobrogosta Grzybowskiego, starosty warszawskiego i kamieńczykowskiego oraz kasztelana lubelskiego. W XVIII wieku wnętrza zostały częściowo przebudowane. To budowla jednopiętrowa, z grubymi murami i dwiema basztami. Pomieszczenia na parterze mają kolebkowe sklepienia z lunetami. Na piętrze zachowały się belkowe stropy z XVIII w. oraz dwa rokokowe kominki z piaskowca. Obok dworu znajduje się budynek administracyjny i spichlerz.

  Budowla związana była z takimi znamienitymi rodami szlacheckimi, jak Kotarbińscy, Karscy, Maszyńscy, Koskowscy. Pałac był wyjątkowym wśród dworów szlacheckich na Mazowszu również ze względu na jego bywalców. Niemal od początku istnienia pałacu, Chrzęsne zamieszkiwali i odwiedzali malarze, pisarze, rysownicy, nauczyciele. Jego właściciele zawsze związani byli ze środowiskiem warszawskich artystów. Tu powstały dzieła takich twórców jak Miłosz Kotarbiński, malarz, nauczyciel rysunku, jeden z założycieli, potem dyrektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Julian Maszyński („W ogrodzie”, „Droga do parku”), malarz, rysownik, ilustrator książek. Pod koniec XIX wieku tu również, oraz do pobliskiej Mokrej Wsi, przyjeżdżał na plenery malarskie największy polski impresjonista – Władysław Podkowiński. Tu powstały między innymi takie obrazy jak, „Mokra Wieś”, „Łubin w słońcu”, „W ogrodzie”, „Bronisia”, „W agreście”, „Spotkanie”.

  Do 1944 r. pałac należał do właścicieli folwarku Chrzęsne – rodziny Karskich. Po wojnie, odkąd władze komunistyczne odebrały go właścicielom, budynek niszczał. Służył jako ośrodek wychowawczo-oświatowy, zakład poprawczy, szkoła, internat. Ostatnio mieścił się tam zakład poprawczy dla dziewcząt.

  W pobliżu pałacu znajdują się resztki parku krajobrazowego z I poł. XIX w.


 • MIĄSE

  Barokowa przydrożna kapliczka z I połowy XVIII w.

  POSTOLISKA

 • Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa - neogotycki, wzniesiony w latach 1913-1919 według projektu Henryka Kudery. Większość wyposażenia kościoła pochodzi z XVIII wieku. Na cmentarzu znajdują się zabytkowe nagrobki klasycystyczne, również z XIX wieku.


 • TŁUSZCZ

 • Zabytkowa wieża ciśnień - wybudowana w XIX wieku dla potrzeb kolei żelaznej warszawsko - petersburskiej.


 • Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego z 1932 r. z cmentarzem poległych obrońców Ojczyzny z 1920 r.


 • Przydrożne kapliczki wybudowane w XVIII i XIX wieku.


 • Gmina Wołomin

  WOŁOMIN

 • Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Częstochowskiej - Budowę świątyni rozpoczęto w 1908 r. a zakończono w 1914. Była to świątynia w stylu neogotyckim, jednonawowa. W 1944 r. Niemcy wysadzili kościół w powietrze. Odbudowywano go w latach 50-tych według projektu Stanisława Marzyńskiego. Dobudowano dwie wierze. Mahoniowy ołtarz pochodzi z 1920 r. a obraz Matki Boskiej z poł. XIX wieku, podarowany parafii w latach 50-tych przez Muzeum Narodowe.


 • „Dom pod akacjami” - zbudowany przez płk. Rohma w 1883 r. w stylu drewnianego baroku syberyjskiego.


 • „Dom nad łąkami” - dom rodziny Nałkowskich z 1895 r. Zamieszkiwali w nim geograf i publicysta Wacław Nałkowski z żoną Anną. Tutaj dzieciństwo spędziły ich córki: Zofia Nałkowska (1884-1954), wybitna przedstawicielka XX-wiecznej prozy oraz Hanna Nałkowska (1888-1970), rzeźbiarka. Dom spełniał rolę salonu literackiego, do którego przyjeżdżali przyjaciele Wacława Nałkowskiego: pisarze, uczeni, przedstawiciele inteligencji warszawskiej. W 1937 roku z powodu trudnych warunków materialnych dom został sprzedany. Po II wojnie światowej w domu osiedlili się przypadkowi lokatorzy. Od 1992 r. utworzono tu Muzeum Wacława i Zofii Nałkowskich.


 • CZARNA

 • Zespół dworski - drewniany, parterowy dwór „Zosia" zbudowano w II poł. XVIII w. Parterowa budowla na planie prostokąta posiada od frontu ganek o czterech kolumnach toskańskich na murowanym cokole, zwieńczony trójkątnym drewnianym szczytem z dwoma okulusami. Mansardowy dach pokryty jest gontem i słomą. Zachowały się fragmenty pierwotnej budowli.
  Resztki parku krajobrazowego pochodzą z I poł. XIX w. Neogotycki spichlerz murowany wzniesiono ok. poł. XIX w. Ozdobą jest przydrożna kapliczka z drewnianą rzeźbą św. Rocha, pochodząca z XVIII w.


 • Gmina Zielonka

  ZIELONKA

 • Obecny Dom Pomocy Społecznej w Zielonce - historyczne Schronienie dla Nauczycielek, zaprojektowany został przez Stefana Szyllera, projektanta gmachu Politechniki Warszawskiej i architektonicznej oprawy mostu Poniatowskiego, jednego z najwybitniejszych architektów przełomu XIX i XX w. Zbudowano go w 1902 r. na gruncie podarowanym przez jedną z byłych nauczycielek – Agnieszkę Helwich. Dwupiętrowy, neogotycki budynek wznosi się na wysokiej wydmie. Wokół niego rozciąga się część starego kompleksu parkowego ze stawem.
  W okresie powstania listopadowego na wydmie istniał budynek, w którym szyto mundury dla wojska polskiego.

 • Herb Powiatu Wołomińskiego
  Starostwo Powiatowe w Wołominie

  ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

  tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
  fax: (0-22) 776-50-93

  e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
  www: http://www.powiat-wolominski.pl

  NIP: 125 09 40 609
  REGON: 01 32 69 344

  Godziny otwarcia:
  poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
  wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

  Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
  poniedziałek - 10.00 - 18.00
  wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
  środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

  Biuletyn Informacji Publicznej:
  http://www.bip.powiat-wolominski.pl

  Godziny pracy kas starostwa:
  przy ul. Prądzyńskiego 3
  - poniedziałek - 10.00-15.00
  - wtorek - piątek - 8.00-13.00

  w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
  - poniedziałek - 10.30-17.30
  - wtorek - piątek - 8.30-15.30

  w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
  - poniedziałek - 10.00-17.45
  - wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

  Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 35621 razy.

  © 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

  Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.