Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam,
Korzystając z możliwości, że mogę zadać panu pytanie chciałbym uzyskać informacje kiedy i czy w ogóle jest to ujęte w planach, podłączenie sieci wodociągowej i gazowej we wsi Jadwiniew.
Pozdrawiam

Marcin
(Marcin, 07.11.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

budowa sieci wodociągowej oraz gazowej nie należy do kompetencji powiatu. Proszę o kontakt z urzędem gminy Poświętne.

Z wyrazami szacunku,
Kazimierz Rakowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
1) W związku z wydaniem przez Pana decyzji administracyjnej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, Kiedy planowana jest budowa ulicy Ossowskiej w Zielonce?
2) Czy przypadku zapowiadanej likwidacji gimnazjów, gimnazjum w Zielonce przekształcone będzie w szkołę podstawową?
(Michał, 13.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

ulica Ossowska posiada status drogi gminnej, w związku z czym o szczegółowe informacje dotyczące jej budowy proszę się zwrócić do Urzędu Miasta Zielonka. Również w kompetencji gmin jest prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjalnych. W związku z tym decyzję dot. dalszego funkcjonowania Miejskiego Gimnazjum w Zielonce podejmują władze Zielonki.

Starosta Wołomiński
Kazimierz Rakowski

Pytanie:
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej wykonywanych prac w pasie ul. ks. Marcina Załuskiego w Kobyłce.
1. Dlaczego nie ma i nie było tablic informujących o planowanych pracach?
2. Jakiego rodzaju to są prace?
3. Ile obowiązywała gwarancja na położoną nawierzchnię ulicy?
4. Jaka będzie obowiązywała gwarancja na nawierzchnię położoną teraz na wycięte
Proszę potraktować moje pytania jako wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej.

Paweł
(Paweł, 10.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

dla uporządkowania odpowiadam w punktach:

1) Pana pytanie dotyczy inwestycji o niewielkim zakresie prac. Montaż tablic informacyjnych nie jest prawnie uregulowany i nie istnieje obowiązek ich stawiania. W praktyce takie tablice ustawiane są przy okazji inwestycji o dużym zakresie i planowanym długim czasie prac. Obecnie prace prowadzone są w wielu miejscach powiatu. Staramy się o nich na bieżąco informować na naszych stronach internetowych, w szczególności o pracach o dużej uciążliwości dla mieszkańców.
2) Prace obejmują budowę brakującej części sieci kanalizacji deszczowej. W ramach prac zostaną również przebudowane inne instalacje podziemne, kolidujące z budowaną nitką kanalizacji deszczowej. Po zakończeniu głównych prac na remontowanym odcinku odtworzona zostanie nawierzchnia.
3) Na prace związane z remontem nawierzchni obowiązywała gwarancja 3 letnia.
4) Na wykonane prace wykonawca udzielił 5 letniej gwarancji. Należy zaznaczyć iż zgodnie z zamierzeniem jest to rozpoczęcie etapu prac związanego z wykonaniem przebudowy w/w odcinka drogi. W następnych latach prace będą kontynuowane: zostaną wykonane przebudowy skrzyżowań, sygnalizacja świetlna, chodniki ,przebudowa jezdni itd. tym samym gwarancja na odtworzenie nawierzchni nie będzie realizowana. Jeśli prace nie będą kontynuowane, gwarancja na nawierzchnię będzie ważna tak jak na pozostałe elementy prac.

Z wyrazami szacunku,
Kazimierz Rakowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto, jakie są szanse i widoki na utworzenie w Tłuszczu filii Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie. Od czego to zależy? Jest już taka filia Wydziału Komunikacji.
(Katarzyna, 30.09.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

utworzenie filii dla Wydziałów realizujących zadania Starosty z zakresu geodezji i kartografii związane jest z koniecznością zapewnienia dla niej odpowiedniego zaplecza kadrowego, lokalowego oraz technicznego. Ponadto pragnę zaznaczyć, że obsługa zainteresowanych w zakresie dokumentacji geodezyjnej ma specyficzny charakter i wiąże się m.in. z koniecznością posiadania bezpośredniego dostępu filii do archiwum.

Z uwagi na m.in. wyżej wskazane ograniczenia nie jest planowane utworzenie filii wydziałów Starostwa Powiatowego realizujących zadania związane z geodezją i kartografią.

Mając na uwadze, że Powiat Wołomiński jest obszarowo rozległy, pracownicy Wydziałów związanych z geodezją dokładają wszelkich starań aby dokumenty, które są najczęściej pobierane (wypisy z rejestrów, kopie map) wydawane były w miarę posiadanych możliwości niezwłocznie.

Pytanie:
Witam Panie Starosto,
kiedy będzie gotowy łącznik od Czarnej do węzła na trasie S8? Kto będzie Wykonawcą?
(Adam, 22.08.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Adamie,
łącznik DW 645 do S8 jest drogą Wojewódzką , za jego budowę odpowiada Marszałek Województwa Mazowieckiego. Mając na względzie znaczenie tego odcinka drogi dla komunikacji w Powiecie zobowiązaliśmy się do przygotowania dokumentacji budowy w zastępstwie Marszałka oraz pokrycia jej kosztów. Niestety pomimo iż prace projektowe zostały zakończone z uwagi na protesty mieszkańców inwestycji nie otrzymała niezbędnych decyzji środowiskowych.

Ostateczne decyzje co do budowy łącznika należą do Zarządu Województwa Mazowieckiego. Ze swojej strony pragnę zapewnić Pana, że monitorujemy sprawę oraz zabiegamy o kontynuację prac.

Pytanie:
Dlaczego nie szanujecie widzów przybyłych na inscenizację Bitwy warszawskiej i zaczynacie z pół godzinnym opóźnieniem? To jest lekceważenie nas widzów kosztem spóźnionych? Czy ktoś nad tym panował?
(Zdzisław, 22.08.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Zdzisławie,
program corocznych obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku składa się z wielu wydarzeń, które w tym roku rozpoczęły się już o godzinie 10.00. Na godzinę 11.15 zaplanowana została uroczysta Msza Święta, a po niej Apel Poległych oraz złożenie wieńców na cmentarzu bohaterów Bitwy Warszawskiej . Tradycją jest składanie wieńców w oficjalnej formule przez wszystkie zgłoszone delegacje. Jest to punkt programu, którego czasu trwania nie można wcześniej dokładnie określić, a jedynie oszacować. Ze względu na mieszkańców oraz zaproszonych gości, którzy chcieli uczestniczyć do końca w tej części uroczystości rozpoczęcie inscenizacji opóźniło się o kilkanaście minut. Przepraszam jeśli poczuł się pan urażony i proszę o zrozumienie, ponieważ przy tak dużych uroczystościach opóźnienia się zdarzają.

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Zwracam się z pytaniami odnośnie drogi powiatowej 4308W w Kobyłce na odcinku ul.Poniatowskiego.

Proszę o informację czy planowany jest jej remont (jeżeli tak to kiedy i w jakim zakresie) oraz czy są planowane jakieś skuteczniejsze sposoby przeciwdziałania nagminnemu przekraczaniu prędkości na tej drodze ?
Sytuacja na tej drodze jest w chwili obecnej bardzo zła. Droga jest jedynie na bieżąco łatana od wielu lat. Nawierzchnia pogorszyła się od czasu rozpoczęcia prac związanych z remontem trasy kolejowej. Natomiast natężenie ruchu jest coraz większe. W związku z tym że jest to prosty odcinek drogi samochody (zwłaszcza ciężarowe) przekraczają nagminnie prędkość (średnia waha się około 100km/h) w terenie zabudowanym.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
(Piotr, 17.08.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze,
do chwili obecnej nie zakończone zostały prace związane z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości położonych wzdłuż ulicy Poniatowskiego. Do zakończenia prac kanalizacyjnych remont drogi, pomimo jej obecnego stanu nie będzie możliwy. W tym roku wykonane zostaną naprawy bieżące nawierzchni, pozwalające na bezpieczny i sprawny przejazd. Dostrzegamy potrzebę generalnego remontu drogi w najbliższych latach, już po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej.
Starostwo.

Starostwo Powiatowe w Wołominie, jako zarządca drogi nie posiada szczególnych uprawnień do ujawniania wykroczeń drogowych. Dziękuję za zwrócenie uwagi na ten problem, zachęcam jednak do kontaktu w tej sprawie z Komisariatem Policji w Kobyłce. Na omawianym odcinku drogi istnieje ograniczenie dopuszczalnej prędkości pojazdu do 50 km na godzinę (teren zabudowany). Znaczne przekroczenie prędkości w tym miejscu wiąże się z poważnymi konsekwencjami, do czasowego zatrzymania prawa jazdy włącznie.

Pytanie:
Panie Starosto, kiedy ruszy budowa ciągu pieszo-rowerowego z ronda w Majdanie do cmentarza w Lipinach Starych ? Mieszkańcy czekają na spełnienie obietnicy Pana Wicestarosty o gotowej inwestycji na 1 listopada 2016 roku.
(Tomasz, 25.05.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tomaszu,
Podtrzymuję deklarację budowy ciągu pieszo-rowerowego z ronda w Majdanie do cmentarza w Lipinach Starych. Pomimo, że nie skorzystamy ze szkoły w Majdanie, jako siedziby dla Zespołu Szkół Specjalnych z Marek, chcemy przebudować tę drogę. W budżecie na 2016 r. jest zabezpieczone 400 tys. zł środków własnych Powiatu Wołomińskiego na to zadanie. Wydział Inwestycji i Drogownictwa przygotowuje dokumentację przebudowy w/w odcinka. Po uzyskaniu dokumentacji, w tym pozwolenia na budowę, przygotujemy postępowanie przetargowe, by wyłonić wykonawcę. W związku z powyższym termin oddania drogi do użytku może ulec zmianie.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jaki jest koszt wyrobienia duplikatu Karty Wędkarskiej, oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne. Dziękuje.
(Maciej, 25.05.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Macieju,
Wydanie duplikatu Karty Wędkarskiej kosztuje 10,00 zł, które należy zapłacić w kasie Starostwa. Ponadto potrzebny jest wniosek, zdjęcie i dowód osobisty. Wszystkie formalności można załatwić w Wydziale Ochrony Środowiska.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,
wzdłuż ulicy Batorego w Ząbkach posadzono bardzo ładną zieleń. Niestety nie
jest ona przycinana i obecnie miejscami zupełnie zasłania widok na ulicę
samochodom próbującym włączyć się do ruchu z bocznych ulic - np. polecam
próbę włączenia się do ruchu z ulicy Gałczyńskiego. Grozi to wypadkami, bo
Batorego jest dosyć ruchliwą ulicą, a brak widoczności jest ewidentną
przyczyną niedbania o rozrastającą się zieleń.
Kiedy Powiat coś zadziała w temacie?
(Piotr, 20.05.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze,
Dziękuję za sygnał w sprawie, która jest bardzo istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Poprosiłem naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, by pracownicy WID sprawdzili stan zieleni na wspomnianym odcinku drogi. W sytuacji, gdy zaistnieje taka potrzeba, zostanie dokonana jej korekta.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922005 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.