Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Chciałam zapytać o powstanie planowanego schroniska dla zwierząt w powiecie. Czy zostały już podjęte decyzje w tej sprawie? Na jakim etapie są przygotowania, kiedy możemy spodziewać się otwarcia takiego obiektu? Na jakich zasadach będzie działać i gdzie będzie położony? Często zapominamy o naszych braciach mniejszych, dlatego będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
(Weronika, 17.10.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin poszczególnych gmin. Chciałbym jednak, aby powstał podmiot realizujący te zadania wspólnie dla wszystkich gmin naszego powiatu spełniający wszelkie normy i zapewniający dobre warunki dla zwierząt. Dlatego zainicjowałem takie przedsięwzięcie - i nadal mu kibicuję. Starostwo przygotowało analizy w tym zakresie i przekazało gminom. Obecnie UM w Wołominie przygotowuje projekty uchwał i studia finansowe, które trafią później pod obrady rad miast i gmin. Tam będą podejmowane dalsze decyzje.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,
chciałam zapytać o inicjatywę Powiatowej Karty Rodziny. Usłyszałam o niej najpierw od Pana przy okazji Wspólnego Biletu. Dawał nam Pan nadzieję. Coraz trudniej żyć rodzinom wielodzietnym. Sama mam czworo dzieci. Najstarsza córka studiuje na UW i SGH (dobrze się uczy, dostaje stypendium na własne wydatki), starszy syn uczy się w liceum w Warszawie, młodszy w gimnazjum, a najmłodsza córka w podstawówce. Chciałabym, aby nasze dzieci mogły korzystać z ośrodków kultury, z basenu. Syn chciałby uczyć się grać na instrumencie, młodsza córka lubi śpiewać, tańczyć i chciałaby grać na skrzypcach... Dzięki Karcie Rodziny zaoszczędziłabym kwotę pieniążków, które mogłabym zainwestować w dalszy rozwój i edukację młodego pokolenia.
Zwracam się z zapytaniem – jak będzie z Kartą Rodziny? Czy Starostwo może wprowadzić je dla rodzin wielodzietnych z powiatu, czy jest to w gestii każdej gminy? Czy powiat wycofa się z inicjatywy?
Z wyrazami szacunku,
(Agnieszka, 17.10.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Starostwo nie zarzuciło idei pomocy rodzinom , a wręcz przeciwnie, prace nad takim pionierskim w Polsce o skali powiatu specjalnym programem trwają i mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach zostanie wprowadzony w życie. Wtedy rodziny wielodzietne będą mogły odczuć jego konkretne efekty. 27 września 2012 Rada Powiatu przyjęła Program Polityki Prorodzinnej TAK Rodzina.pl, którego celem głównym jest tworzenie warunków do dbania o dobro, trwałość i wszechstronny rozwój rodziny, a także promowanie modelu rodziny z dziećmi i kształtowanie pozytywnego jej wizerunku. Jednym z wielu działań będzie wprowadzenie Powiatowej Karty Rodziny z powiatowym system różnorodnych uprawnień oraz systemu ulg dla rodzin. Do programu przystępować będą mogły zarówno gminy, przedsiębiorcy jak i organizacje społeczne z terenu powiatu. Liczymy na ich aktywność i przystępowanie do systemu.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto! czy jest jakaś możliwość, aby może solidarnie z innymi powiatami podwarszawskimi zareagować na zbyt drastyczne oraz w moim mniemaniu dyskryminujące podwyżki biletów ZTM? Chodzi o to że podwyżki biletów 30 i 90 dniowy to odpowiednio 10 i 30 zł, natomiast podwyżki biletów na II strefę to odpowiednio 40 oraz 104 zł!!!! to nie do pomyślenia żeby pokrzywdzeni takim podziałem mieszkańcy podwarszawskich miejscowości łożyli w ogromnej części na działanie i utrzymanie ZTM, który jest notabene firmą warszawską! czemu te podwyżki są tak ogromne!! przecież mieszkańcy II strefy to nie są bogaci ludzie!!to jawna dyskryminacja, ze względu na miejsce zamieszkania!!
(Rafał, 10.10.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Podwyżki cen biletów zostały wprowadzone Uchwałą Rady Warszawy nr XVI/301/2011, w której zdecydowana większość stanowią radni Platformy Obywatelskiej. Ani gminy podwarszawskie ani starostwa nie mają bezpośredniego wpływu na taką decyzję. Oczywiście zauważyliśmy niewspółmierny wzrost cen właśnie w II strefie, która obejmuje linię kolejową m.in. w kierunku Wołomina. Dodatkowo propozycje ZTM zmierzają do tego, aby samorządy płaciły za Wspólny Bilet więcej niż w ubiegłym roku , a władze Warszawy szykują także w 2014 r. kolejne podwyżki cen biletów. W przyszłości może się zatem okazać, przy takim tempie wzrostu cen w II strefie, że korzystanie ze Wspólnego Biletu będzie dla pasażerów nieopłacalne. Będziemy analizować skutki podwyżek biletów ZTM, obserwować ruch pasażerów, wyprowadzać wnioski i podejmować dalsze działania.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Witam Pana. Mam pytanie odnośnie przebudowy chodnika wzdłuż ulicy Piłsudskiego przy szkole nr 3 w Wołominie. Dlaczego zlikwidowano parking przy szkole na rzecz pasów zieleni? Parking przy szkole był potrzebny, gdyż wielu rodziców przywozi swoje dzieci do szkoły samochodem a na pasie zieleni chyba teraz nie zaparkują. Jest to duże utrudnienie zwłaszcza dla tych, którzy jadą od strony ulicy Lwowskiej. Zaparkowanie na parkingu przy kościele i odprowadzenie dziecka do szkoły wiąże się z koniecznością przejścia przez ruchliwą ulicę Piłsudskiego i zajmuje to bardzo dużo czasu. W przypadku wcześniejszego parkowania wzdłuż ulicy Piłsudskiego nie było tego problemu.
(Urszula, 02.10.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
To kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego – opinia odpowiedzialnego za sprawy rozwiązań projektowych wydana na etapie projektowania wyraźnie wskazuje na konieczność separacji ruchu po ścieżce rowerowej od ruchu pieszego. Ponadto włączające się do ruchu samochody w układzie parkingu po obu stronach ulicy powodują zagrożenia dla uczestników ruchu. Rozwiązanie przyjęte do wykonania podnosi zatem bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto. Piszę do Pana z zapytaniem czy starostwo jest w stanie podzielić się ze mną wszelkimi informacjami (oprócz tych które są może w jakimś stopniu tajne to nie;) ) na temat naszego powiatu. Ponieważ piszę pracę licencjacką na temat powiatu wołomińskiego. Materiały te były by mi potrzebne tylko i wyłącznie jako pomoc w tworzeniu tejże pracy. Jestem mieszkańcem Ossowa. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
(Kamil, 26.09.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Kamilu,
To będzie zapewne ciekawa praca, chętnie mogę się z nią zapoznać po ukończeniu. Mogę zadeklarować pomoc, ale poproszę o szczegóły – jakie konkretne informacje są Panu niezbędne, a nie może Pan ich znaleźć na naszej stronie internetowej, w BIP czy też w innych ogólnie dostępnych źródłach. Ewentualne pytania proszę kierować na adres kancelaria@powiat-wolominski.pl
Pozdrawiam
Piotr Uściński Starosta Wołomiński

Pytanie:
Mam pytanie - czy w 2013 r. przewidziana jest budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łąki?
(Kamil, 23.09.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Obecnie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Starostwa nie znajdują się prace związane z tą budową. Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje zadania inwestycyjne o wartości co najmniej 100 tys. zł finansowane ze środków budżetu Powiatu. Wnioski mogą składać m.in. mieszkańcy, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, instytucje o charakterze społecznym a także radni Rady Powiatu. Informacje na temat procedur, realizowanych i planowanych inwestycji Powiatu można znaleźć na naszej stronie internetowej, pod bannerem WPI.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Witam serdecznie,
jestem mieszkańcem okolicy skrzyżowania ul. 1 Maja/Sikorskiego w Wołominie na drodze krajowej 634. skrzyżowanie o bardzo słabej widoczności, samochody poruszające się drogą 634 przejeżdżają z dużymi prędkościami, wyjazd z dróg podporządkowanych jest naprawdę trudny. PRAKTYCZNIE CODZIENNIE dochodzi na nim do wielokrotnych bardzo niebezpiecznych sytuacji w których zagrożone jest ludzkie życie. Nie ma tygodnia bez wypadku lub stłuczki. Czy modernizacja tego skrzyżowania jest w gestii Starostwa, Gminy a może GDDKiA. czy na prawdę tak trudno zrobić w tym miejscu rondo (jest wystarczająca przestrzeń) lub postawić sygnalizację świetlną? Jeśli kwestia tej drogi nie leży w Pana kompetencjach proszę o przekierowanie do właściwego podmiotu oraz wsparcie pomysłu reorganizacji.
Z góry dziękuję
(Paweł, 20.09.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Ulica Sikorskiego jest drogą gminna, a ulica 1 Maja jest drogą wojewódzką. Samo skrzyżowanie i organizacja ruchu w jego obrębie leży w gestii Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – jako zarządcy drogi wyższej kategorii. Projekt przebudowy drogi 634 jest w trakcie przygotowania przez wymienionego zarządcę drogi.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Mam pytanie: czy ktoś z wydziału środowiska lub osoby odpowiedzialne zdają sobie sprawę, że wszystkie wieżowce w Wołominie oraz bloki przy ul. Mieszka pokryte są blachą falistą ZAWIERAJĄCĄ AZBEST????? to, że jest to ohydne i wygląda wstrętnie to raz, ale szkodliwość jest priorytetem który należy jak najszybciej załatwić!! kto w ogóle jest odpowiedzialny za tak rażące oszpecenie miasta i pozwolił aby takim paskudztwem obłożono bloki???!!!! SZOK I WSTYD DLA WŁODARZY!!!najwyższy czas zadbać o estetykę, a nie tylko obiecywać!!
(Milena, 18.09.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Za stan utrzymania budynków wielorodzinnych odpowiada ich właściciel lub zarządca, który powinien co najmniej raz w roku przeprowadzić kontrole ich stanu. Kontrole przeprowadza osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Sam fakt, że budynek posiada elementy zawierające azbest jeszcze nie stanowi naruszenia prawa, ani zagrożenia dla zdrowia. Jeśli elementy budowlane są w należytym stanie technicznym, mogą być użytkowane do 2032r. Jeśli nie, powinny być należycie zabezpieczone lub wymienione i usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nadzór nad stanem technicznym budynków, zgodnie z Prawem budowalnym, należy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (który nie jest organem starostwa). PINB może nakazać usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości określając termin wykonania tego obowiązku. Zatem w związku z Pani wątpliwościami może Pani się zwrócić do tej instytucji nadzoru. Dodaję, że mając na uwadze dobro środowiska naturalnego Starostwo Powiatowe w Wołominie organizuje co roku bezpłatną zbiórkę odpadów zawierających azbest.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Wracam do tematu zapchanych studzienek na ul. Krechowieckiej w Kobyłce. Bardzo dziękuję za udzielenie mi odpowiedzi na zadane pytanie, oczywiście ulica była czyszczona z piachu nawet dwa razy, niestety studzienki nie zostały ruszone. Ponawiam moją prośbę.
Z góry dziękuję
(Agata, 17.09.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Agato,
Tak jak odpowiadałem uprzednio, instalacje te były poddane już okresowej kontroli i czyszczeniu. Jeśli wg Pani prace zostały wykonane jeszcze niedostatecznym zakresie, sprawdzimy to i zadaniem wybranego wykonawcy będzie ponowne oczyszczenie studzienek.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto
Dlaczego chwasty o wysokości ok metra rosnące przy chodniku ul Piłsudskiego w Wołominie na wysokości Białych Błot przez cały kończący się już okres wegetacyjny nie były wykaszane. Czy chodnik (ścieżka rowerowa) budowany po przeciwnej stronie jezdni ma zapewniać komunikację a istniejący z racji Natura 2000 ma być wyłączony z ruchu (miejscami jest już mocno zwężony -zarośnięty).
Z poważaniem
(Dariusz, 15.09.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu
Powiat wołomiński, ze względów praktycznych i logistycznych, powierza gminom i jednocześnie dofinansowuje utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie tych gmin. Opłacone przez nas prace obejmują koszenie z wygrabieniem pokosu i jego wywozem. Dlatego Pana uwagi zostały przekazane do odpowiednich służb gminy Wołomin. Powstała wzdłuż ulicy Piłsudskiego w Wołominie, obok obszarów chronionych, nowa dwukierunkowa ścieżka rowerowa i chodnik zapewnią odpowiednią, lepszą komunikację pieszych i rowerzystów. Natomiast instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i tam może się Pani się zwrócić o wyjaśnienie swoich wątpliwości.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922011 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.