Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Proszę o informację dot. remontu drogi z Zabrańca do Okuniewa. Czy wylanie asfaltu nierównomiernie, na szybko, na odcinku około 300 metrów to wszystko co może starostwo wykonać z zaplanowanych pieniędzy na ten cel?
(Dominik, 14.09.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Obecnie Starostwo Wołomińskie kończy prace związane z ułożeniem nawierzchni drogi na ponad 2 km odcinku tej trasy - od mostku do uprzednio przez nas położonej nowej nawierzchni w Okuniewie. Pana uwaga dotyczy odcinka wykonanego przez Powiat Mińsk Mazowiecki i tam też może Pan poszukać szczegółowych informacji.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,
zastanawia mnie czemu nie zadbano o bezpieczeństwo dojścia do Mc'Donalds w Kobyłce pieszych i rowerzystów. Z restauracji korzystają nie tylko osoby zmotoryzowane, a obecnie bezpieczne dojście do restauracji jest możliwe tylko od strony nieruchomości znajdujących się za restauracją... Wystarczyłoby przesunąć przejście dla pieszych z ul. Leśnej bliżej ulicy Zielonej i zbudowane kilkunastu metrów chodnika wzdłuż stacji paliw, aby poprawić bezpieczeństwo niezmotoryzowanych klientów restauracji, którymi są mieszkańcy powiatu wołomińskiego. Chyba lepiej zapobiegać tragediom niż się później tłumaczyć z zaniedbań.
(Aneta, 06.09.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Ustalono, że Burmistrz Kobyłki i Burmistrz Wołomina wspólnie wystąpią do Zarządu Dróg Wojewódzkich (zarządcy drogi 634) o wykonanie przejścia dla pieszych w okolicach restauracji.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Znalazłam informację ,że będzie zrealizowany postulat wielu mieszkańców Wołomina szczególnie tych młodszych, rozbudowa ścieżki rowerowej. Bardzo popieram takie inicjatywy i cieszy ,że Starostwo znalazło fundusze na taki również cel . Interesuje mnie tylko jedna sprawa , ścieżka oraz chodnik mają przebiegać wzdłuż ul. Piłsudskiego od strony tzw. Białych Błot, wiadomo ,że teren ten jest własnością wielu osób i ma nieuregulowany stan prawny, nawet powołując się na ustawę o wywłaszczeniu - prawo polskie nakazuje poinformowanie wszystkich właścicieli o takiej inwestycji, nie mówiąc o wypłaceniu kwoty za zabraną ziemię. Jak Starostwo zamierza to zrobić ?

Łączę wyrazy szacunku, jedna ze współwłaścicieli
(Anna, 26.08.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Tam gdzie nie mamy zgody właściciela albo innego uregulowania nie prowadzimy robót. Jeśli nasze planowane prace mają obejmować wejście z nimi na obcy grunt, zachowujemy odpowiednie formalności. Tak odbywa się to także w przypadku budowy ścieżki i chodnika wzdłuż ulicy Piłsudskiego w Wołominie. Dodaję, że nowy chodnik będzie usytuowany po lewej stronie ulicy idąc w kierunku ulicy Radzymińskiej a nie po stronie Białych Błot. Natomiast ścieżka rowerowa wg obecnych planów kończy się przy ul. Poznańskiej , choć w przyszłości może być budowana dalej. Wtedy zwrócimy się do kolejnych właścicieli gruntów.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Nie dawno przejeżdżałem drogą Matarewicza w Ossowie i zauważyłem, że na sporym kawałku został położony nowy asfalt. Wszystko było by pięknie gdyby nie fakt, że studzienki w tej drodze są tak głęboko wpuszczone w asfalt, że szczerze się obawiałem czy nie uszkodzę samochodu. Moje pytanie to: czy prace na tej drodze zostały już zakończone a jeśli tak to, kto dokonywał odbioru technicznego tej drogi…
(Wojciech, 24.08.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Prace na tym odcinku ulicy Matarewicza nie zostały jeszcze zakończone. Zewnętrzny wykonawca tych robót usunie te niedogodności, wykona odpowiednie poprawki w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Mam pytanie dot. dróg we wsi Słupno. Kiedy zostanie zrobiona porządna nawierzchnia ulic Wodnej i Cichej? Przy ulicy Cichej w Słupnie znajduje się Zakład Wulkanizacji, do którego dziennie przyjeżdża kilkadziesiąt samochodów…hałas jeżdżących samochodów do Zakładu Wulkanizacyjnego i te nierówności w ulicy. Kto wydał pozwolenie, aby na osiedlu domów jednorodzinnych prowadzić zakład wulkanizacyjny na taką skalę. Niech ktoś z urzędników przyjrzy się temu problemowi. Mieszkamy jak nazwa wskazuje przy ul. Cichej, jednak to kpina i ironia bo ta ulica w ciągu godzin otwarcia wymienionego zakładu przypomina swym natężeniem ruchu komunikacyjnego ulice w większym mieście. Przejazdy pojazdów samochodowych tj. TIR-y i inne duże samochody dostawcze emitują nie tylko hałas, przyczyniają się do powstawania drgań (wibracji), które przenoszone są na konstrukcje budynków. W efekcie mieszkańcy budynków stojących bezpośrednio przy tej ulicy narażeni są na uciążliwe i bardzo szkodliwe dla zdrowia wibracje. Starostwo Powiatowe powinny wystąpić do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zbadanie natężenia ruchu na wskazanym przez mieszkańców odcinku drogi. Ponadto był postawiony znak ograniczenia prędkości do 30km/h na wskazanej ulicy, ale właściciel Zakładu Wulkanizacyjnego wymienił go na informację dojazdu do jego firmy. Na ul. Cichej powinno być ograniczenie transportu pojazdami ciężarowymi powyżej 2,5 tony. Wnoszę o umieszczenie znaku wjazdu dla pojazdów ciężarowych o masie powyżej 2,5 tony. Stan techniczny tej ulicy pogarsza się z roku na rok a UMiG w Radzyminie nie stara się o zmianę nawierzchni tej ulicy. Ponadto nie ma odpowiedniej skrajni i poboczy co powoduje zagrożenia dla poruszających się ta drogą mieszkańców naszego osiedla. Proszę o interwencję w tej sprawie.
(Małgorzata, 16.08.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Sprawa hałasu generowanego przez ruch samochodowy po ul. Cichej i Wodnej w Słupnie nie była do tej pory rozpatrywana przez Wydział Ochrony Środowiska. Nie wydaje się decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku hałasu powstającego w związku z eksploatacją dróg. Drogi te są zarządzane przez gminę Radzymin i z zgodnie z prawem ochrony środowiska, za dotrzymanie standardów w zakresie emisji hałasu powstającego w związku z eksploatacją drogi, odpowiedzialny jest zarządzający. Ochronę można zapewnić m.in. przez ustawienie zabezpieczeń akustycznych, utrzymanie jakości nawierzchni dróg oraz właściwą organizację ruchu. Rozważę możliwość wystąpienia do Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin o przyjrzenie się sprawie.
Natomiast kwestia zlokalizowania zakładu na terenie zabudowy mieszkaniowej i ew. zachowania odległości, wymaga dalszego wyjaśnienia. W przypadku użytkowania obiektów budowlanych (budynku zakładu wulkanizacyjnego) niezgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane właściwym w sprawie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie. Względy formalne powodują, że należy w tej sprawie zwrócić się pisemnie.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Moje pytanie jest związane z wydawanie publicznych pieniędzy w błoto a dokładnie chodzi mi o to że są prowadzone prace zmierzające do aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jak wiem dobrze ten program został uchwalony 24 maja 2012 roku i obowiązuje do 2016 roku. Uważam że zaledwie po 3 miesiącach od uchwalenia programu tak szybko nie zmieniły się wszystkie inwestycje aby była potrzebna aktualizacja program i mam obawy że jest to tylko po to robione żeby ktoś na tym zarobił czy może się mylę???
(Marta, 09.08.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani ,
W samym założeniu Wieloletni Program Inwestycyjny jest aktualizowany co roku, tak aby zawsze zawierał taką samą, pięcioletnią, perspektywę czasową. Część inwestycji się zakończy, pojawiają się nowe potrzeby , które wejdą do programu. Aktualizacja planu nie niesie ze sobą dodatkowych kosztów - opiera się na wnioskach radnych, samorządów, mieszkańców i ich analizie, opracowaniu przez pracowników Starostwa, bez udziału firm zewnętrznych.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto, czy w związku z unieważnieniem przetargu na budowę kładki na moście prowadzącym do Mostówki zamierza Pan ogłosić ten przetarg ponownie ? Jakie są Pańskie plany w tym temacie ?
(Tomasz, 01.08.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie, Przetarg ponownie został ogłoszony 8 sierpnia br. - wszelkie informacje na stronie http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=przetargi&opt=aktualne. Chciałbym, aby tym razem zgłosił się oferent spełniający wszelkie warunki określone w przetargu, który wykona prace budowalne w kwocie zaplanowanej w budżecie Starostwa.

Z poważaniem
Piotr Uściński Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam, mam takie pytanie, przy spełnieniu jakich warunków (po przedstawieniu jakich dokumentów) możliwa jest zmiana użytku gruntowego Lz na Ls, przy założeniu, że dla działki której dotyczy zapytanie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
(Karolina, 01.08.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Przedstawioną przez Panią sprawę regulują przepisy ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawa o lasach. Jeżeli uproszczony plan urządzania lasów dla konkretnej działki ustala powierzchnię zalesioną i faktycznie na gruncie występuje las, możliwe jest przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji zmienionego użytku gruntowego z Lz - grunty zadrzewione i zakrzewione na Ls – las i grunty leśne, przez uprawnionego klasyfikatora na wniosek i koszt właściciela. Operat z wykonanych prac podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, następnie po złożeniu wniosku następuje zatwierdzenie wyników gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z operatem. Szczegółowe informacje uzyska Pani Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Powstańców 8/10.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Chcialbym zapytać kiedy będzie przebudowywana droga 634 oraz droga 631.Korki które sie tworzą w naszym powiecie są coraz gorsze.
(Piotr, 31.07.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze,
Prace budowalne na drodze 631 rozpoczną się w 2013 r. Plany modernizacji drogi 634 istnieją od lat, sprawa jest stale monitorowana przez Starostwo, przeprowadzono wiele rozmów na temat tej ważnej dla całego powiatu wołomińskiego inwestycji. Szerszych informacji dotyczących przebudowy tych dróg może udzielić Panu inwestor - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich działający w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Zwracam się z prośbą o interwencję do odpowiedniego podległego Panu Wydziału, otóż sprawa dotyczy kanalizacji deszczowej a ściślej zapchanych, niedrożnych studzienek na ul. Krechowieckiej w Kobyłce. Podczas ubiegłorocznych anomalii pogodowych sprawa była poruszana wielokrotnie, oczywiście nic z tym nie zrobiono. W czasie większego deszczu ulicą płynie rwący potok, który wdziera się na posesje mieszkańców, nic dziwnego skoro woda nie ma jak wpłynąć do studzienek, bo są wypełnione po brzegi piachem!!!!! Kierowcy unikając wjazdu autem w „płynącą rzeczkę” poruszają się nowo położonym chodnikiem niszcząc go. Czy nie szkoda wykonanej inwestycji z której zadowoleni sa mieszkańcy????
Z góry dziekuję za pomoc
(Agata, 04.07.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Instalacje te były poddane już okresowej kontroli i czyszczeniu. Służby Starostwa sprawdzą Pani sygnał i jeśli jest taka potrzeba oczywiście ponownie oczyszczą studzienki.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922019 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.