Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Sprawa dotyczy „rzekomego usuwania szkód powodzi na rzece Rządzy na wysokości wsi RUDA, czy wycięcie na brzegach rzeki wszystkich drzew i zarośli , staranowanie terenu i wbicie maszynami/dosłownie /w brzegi i grunt przylegający do niej drutów kolczastych śmieci, resztek pozrywanych siatek ma służyć ekologii????? Na dzień dzisiejszy po wysokim stanie wody te śmieci wymywa woda …. DZRZEWA I ZAROŚLA SĄ NATURALNYM UMOCNIENIEM BRZEGÓW RZEKI to wie chyba każdy . Stosowne służby chyba zapomniały o EKOLOGII?????
(Maria, 25.04.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Utrzymaniem rzeki zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Na naszym terenie urząd ten jest reprezentowany przez Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1, tel.: 22 787 19 99, e-mail: insp.wolomin@wzmiuw.waw.pl i tam może Pani przekazać swoje uwagi.
Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
*Panie Starosto mam pytanie dotyczące zakupionej przez Państwa koparki dla potrzeb konserwacji rowów. Czy istnieje możliwość wynajęcia tego sprzętu dla potrzeb konserwacji ważnych rowów przez osoby fizyczne? Jakie są koszty i w jaki sposób można ten temat załatwić. Pozdrawiam

*Panie Starosto, Czy mieszkańcy wsi mogą sami składać w Starostwie zapotrzebowanie na koparkę? chodzi tu oczywiście o udrożnienia rowów, a nie kopanie nowych.
(Maria, Waldemar, 25.04.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,
Specjalistyczna koparka, której właścicielem jest Starostwo, może być udostępniana gminom powiatu wołomińskiego, spółkom wodnym , sołtysom wsi lub wspólnotom wiejskim odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury odwadniającej. Sprzęt ten jest udostępniany, na zasadach określonych w szczegółowej Procedurze i Regulaminie, tylko i wyłącznie na potrzeby prac wykonywanych w celu zapobieganiu powodziom i podtopieniom oraz usuwaniem ich skutków, w tym naprawie urządzeń wodnych i infrastruktury uszkodzonej na skutek powodzi, renowacji i utrzymania drożności odprowadzalników wód opadowych roztopowych na terenie Powiatu Wołomińskiego.

Dlatego też Starostwo Powiatowe w Wołominie zachęca mieszkańców do tworzenia spółek wodnych. O zaletach tej formy organizowania się mieszkańców można więcej dowiedzieć się z informacji zamieszczonych na stronach internetowych powiatu. Pomocy w tym zakresie udzielają także pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry, chciałabym zgłosić skargę na uciążliwy zapach z zakładu produkcyjnego palarni kawy w Markach. Emisja zapachu kawy jest uciążliwa, gdyż będąc na zewnątrz mieszkaniec Marek chcąc nie chcąc, bez względu na porę dnia czy nocy zmuszony jest wdychać zapach kawy. Dlatego zwracam się do Pana Starosty z prośbą o podjęcie działań z tytułu piastowania funkcji organu ochrony środowiska. Emisja odorów z palarni kawy wpływa na pogorszenie stanu środowiska w tym jakości życia mieszkańców Marek i w związku z powyższym powinny być podjęte działania niwelujące wpływ tego negatywnego aspektu środowiskowego. A dzisiejsze technologie dają możliwości mitygowania niekorzystnego zjawiska jakim są uciążliwe zapachy.
(Magdalena, 05.04.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
W związku z m.in. otrzymanym od Pani sygnałem, Starostwo Powiatowe w Wołominie zwróci się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie o ponowne wykonanie pomiarów kontrolnych w tej palarni kawy. Starostwo już uprzednio występowało do Delegatury inspektora w Mińsku Mazowieckim z takim wnioskiem, ponieważ otrzymywaliśmy od mieszkańców Marek informacje o ewentualnej uciążliwości powodowanej przez tą firmę w zakresie emisji zapachów z palarni kawy.
Dodaję jednak, że obecnie nie ma przepisów prawa o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Efektem tego jest brak możliwości bezpośredniego wyegzekwowania zlikwidowania takiej uciążliwości, jeśli stwierdziło by się jej zaistnienie.
Nadmieniam także, iż z prośbą o odpowiednią kontrolę przedsiębiorstwa przez WIOŚ mogą wystąpić również sami zainteresowani mieszkańcy.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam, jestem mieszkanką Ząbek, mieszkam przy ul. Szwoleżerów . Mam córkę która uczęszcza do szkoły nr3 ul. Kościelna, jestem przerażona ilością dzieci jaka do tej szkoły. Jest to ilość prawie dwukrotnie przekraczająca ilość miejsc w tej szkole....Buduje się w tej okolicy kolejne duże osiedla, jedno docelowo na 880 rodzin, kolejne mniejsze aczkolwiek jest ich sporo....nie mamy w okolicy przedszkola, to które jest Skrzat niestety nie wystarcza...zastanawia mnie fakt co będzie gdy budynki nowo powstałe zostaną zasiedlone? Oczywisty jest fakt iż w większość będą to ludzie z dziećmi ....szkoła już teraz jest za mała! Kiedy powstanie nowa? czy jest realna szansa na kolejną szkołę w okolicach ul. Powstańców? Jak to możliwe że wydawane są pozwolenia na budowę osiedli i nie jest brane pod uwagę ilość miejsc w przedszkolach i szkołach?
(Marika, 30.03.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Rozumiem Pani troskę o przyszłość , jakość i komfort nauki naszych dzieci. Jako mieszkaniec rozwijających się dynamicznie Ząbek zdaje sobie sprawę ze stale rosnących potrzeb w tym zakresie. Wiem, że w ciągu ostatniej dekady w mieście zostały wybudowane dwa nowe gimnazja z salami gimnastycznymi, jedna szkoła podstawowa również z salami gimnastycznymi i boiskami ze sztucznej nawierzchni, nowoczesne przedszkole, dwa Orliki, boisko w ramach programu Blisko-Boisko.
Z moich rozmów z burmistrzem wiem, że potrzeba rozbudowy Szkoły nr 3 jest znana i burmistrz planuje rozbudowę szkoły. O szczegóły proszę zwrócić się do Burmistrza Pani miasta.
Nadmieniam, że wszystkie pozwolenia na budowę wydawane są przez Starostwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, uchwalonymi wcześniej przez rady gmin. Starosta nie może odmówić wydania decyzji budowalnej inwestorowi, który spełnia wszystkie wymagania opisane prawem budowalnym.

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam, Chciałam zapytać o kartę miejską dla rodzin wielodzietnych, kiedy i gdzie można spodziewać się informacji na ten temat? Wiem, że w Warszawie coś takiego funkcjonuje.
(Agnieszka, 27.03.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Deklaracje dotyczące kart miejskich dla rodzin wielodzietnych - mieszkańców naszego powiatu zostały zawarte już w umowie o Wspólnym Bilecie podpisanej przez Starostwo z ZTM. Tak jak Starostwo informowało uprzednio za pośrednictwem mediów obecnie trwają ostateczne rozmowy w tej sprawie. Bezzwłocznie, jeśli już zapadną konkretne ustalenia i umowa o biletach dla rodzin wielodzietnych wejdzie w życie, poinformujemy o tym opinię publiczną, mieszkańców powiatu.

Z poważaniem
Starosta Wołomiński, Piotr Uściński

Pytanie:
- Witam. Zwracam się z zapytaniem dotyczącym terminów ogłoszenia przetargów, rozpoczęcia prac polegających na zmodernizowaniu drogi Zabraniec - Okuniew. Kiedy planowane jest rozpoczęcie prac w/w drogi?

- Szanowny Panie , Proszę o udzielenie informacji odnośnie rozpoczęcia prac remontowych nawierzchni na odcinku Zabraniec - Okuniew. Stan nawierzchni jest fatalny łatanie dziur pod koniec roku 2011 wygląda jak ser szwajcarski. Ogromne dziury , brak pobocza do tego jeszcze duża ilość tirów powoduje , że samochody zmuszane są do zjeżdżania do lasu bo nie mogą sie minąć. Fatalny stan tej drogi doprowadził do poważnego uszkodzenia w moim samochodzie zawieszenia i felg. Proponuję Panu jazdę tym odcinkiem tylko przez jeden miesiąc .
(Daniel, Iwona, 23.03.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani, Szanowny Panie

Rozpoczęcie przebudowy drogi Zabraniec – Okuniew planowane jest w czerwcu, a odbiór wykonanych już prac we wrześniu br. W budżecie Starostwa zarezerwowano 1 mln zł na ten cel. Dodaję, że na mapie inwestycji Starostwa znajduje się jeszcze wiele prac modernizacyjnych dróg powiatowych, poprawiających komfort i bezpieczeństwo podróżowania.

Z poważaniem
Starosta Wołomiński, Piotr Uściński

Pytanie:
Zwracam się z prośbą o naprawę chodnika przy rondzie Gen. J. Hallera w Radzyminie. Podczas poruszania się po rondzie samochody ciężarowe zahaczają o krawężnik. Kolejny problem jaki pragnę zgłosić to niedrożna kanalizacja deszczowa na ul. Weteranów, Wyszyńskiego oraz POW w Radzyminie
(Kamil, 19.03.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie wystąpił do Straży Miejskiej w Radzyminie celem podjęcia działań wobec kierowców samochodów ciężarowych łamiących przepisy ruchu drogowego, czego skutkiem mogą być uszkodzenia elementów ronda Hallera.
Konserwacja, czyszczenia i udrażnianie kanalizacji deszczowej przy drogach powiatowych są wykonywane na bieżąco, w ramach posiadanych możliwości finansowych Powiatu.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,
Mimo że nie mieszkam od urodzenia w Wołominie, to bulwersuje mnie brak jakichkolwiek zainteresowań służb w sprawie psich odchodów w mieście Wołomin (...) ciśnienie mi podskoczyło gdy moje dziecko wpadło w odchody. Do tego gdy zwracam uwagę komukolwiek aby zbierał odchody do torebki po psie dostaje odpowiedź, iż od tego jest pies, że ma robić kupkę - właśnie w tym miejscu. Może niech zastanowią się, czy będą mieć miły widok na trawnikach albo na chodniku, jednocześnie unikając co chwilę wdepnięcia w odchody.
(Anna, 01.03.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest bezzwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta. Za nieprzestrzeganie ww. przepisu Straż Miejska i Policja, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin oraz Kodeksu Wykroczeń, może ukarać właściciela psa mandatem w wysokości nawet do 500 zł. Odpowiednie służby miejskie, gminne i osoby odpowiedzialne za dany teren zajmują się w miarę posiadanych możliwości uprzątnięciem wszelkiego rodzaju pozostawionych nieczystości, ustawiane są też specjalne pojemniki na odchody psów. Jednak bez czynnego udziału mieszkańców - właścicieli czworonogów, działania na rzecz estetyki naszych miast i ekologii nie przyniosą niestety pożądanych efektów.

Z poważaniem,
Piotr Uściński Starosta Powiatu Wołomińskiego

Pytanie:
Panie Starosto
Czy porozumienie które mam nadzieje ostatecznie podpiszecie Państwo z ZTM w sprawie wspólnego biletu obejmuje również linie dowozowe L które jeździły by w Wołominie i Kobyłce na wzór takiej linii, którą uruchomiło Miasto Zielonka, mam na myśli linię L17
(Krzysztof, 29.02.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
W trakcie rozmów z ZTM, oprócz najważniejszych spraw związanych z zachowaniem Wspólnego Biletu na linii wołomińskiej, poruszaliśmy także kwestię linii autobusowych, które mogłyby zapewniać mieszkańcom oddalonych od linii kolejowej okolic dotarcie do poszczególnych przystanków kolejowych. Przed podjęciem takich decyzji potrzebne są m.in. szerokie analizy finansowe i ewentualnego potoku pasażerów obsługiwanego przez poszczególne linie dowozowe. Jeśli takie decyzje zapadną, będziemy informować opinię publiczną za pośrednictwem mediów i naszej strony internetowej.

Pozdrawiam ,
Piotr Uściński Starosta Powiatu Wołomińskiego

Pytanie:
Witam

Dlaczego nie działa elektroniczna skrzynka nadawcza??
(Izabela, 22.02.2012 r.)

Odpowiedź:
Droga Pani Izabelo,


"Elektroniczna Skrzynka Podawcza" znajdująca się pod adresem http://spwolomin.pemi.pl/ działa i jest w pełni funkcjonalna. Jak w każdym przypadku funkcjonowania tego typu aplikacji możliwe są przerwy o charakterze technicznym związane z pracami serwisowymi mającymi na celu jej usprawnienie.

Piotr Uściński
Starosta wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922036 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.