Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam Panie Starosto,
Moje pytanie dotyczy budowanego właśnie w miejscowości Zabraniec ronda a właściwie braku chodników wokół niego i przejść dla pieszych na najbardziej ruchliwych zjazdach w kierunku Okuniewa i Wołomina.
Odpowiedź którą otrzymałem w Zarządzie Dróg Powiatowych która brzmiała ,,A no niema, ale ludzie i tak se jakoś przejdą”; mnie nie satysfakcjonuje. Pewnie jakoś przejdą, szczególnie osoby starsze, inwalidzi na wózkach i matki z niemowlakami w wózku. W końcu nasz naród tyle przeszedł to i z takim rondem sobie jakoś poradzi ale nowe inwestycje które są robione powinny raczej ułatwiać ludziom życie i poprawiać bezpieczeństwo. Więc dlaczego projekt który przewidywał posianie trawy w rowach czy wykonanie podjazdów z kostki do stodół, na zjeździe w kierunku Zabrańca przewiduje chodnik a na reszcie skrzyżowania już nie? Przecież tam jest przystanek autobusowy i ludzie mieszkający przy ul. Wołomińskiej, Okuniewskiej czy w Ostrowiku też potrzebują bezpiecznie do niego dotrzeć.
Proszę pana o odpowiedź i zwrócenie uwagi na zaistniały problem.
(Mariusz, 12.12.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Rondo w Zabrańcu zostało wykonane zgodnie z zakresem projektu wykonanego w latach 2008 - 2010 i wydanym pozwoleniem na budowę, w którym nie przewidziano budowy chodników od strony wylotu na Wołomin.
Do poruszanej przez Pana sprawy Starostwo wróci w przyszłym roku, przy kolejnym etapie przebudowy drogi Zabraniec Okuniew – na odcinku do mostu. Tam projekt już przewiduje odpowiedni chodnik. Ponieważ dotychczas nie było chodników na odcinku, o który Pan zapytuje, do ich wybudowania niezbędne jest przejście pełnej procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykupem działek itp. Warto zaznaczyć, że tegoroczna inwestycja reguluje ruch i jednak tym samym poprawia bezpieczeństwo na skrzyżowaniu.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam.
Panie Starosto, chciałam się zapytać jak wygląda podłączenie wody do budynku jednorodzinnego w miejscowości Jarzębia Łąka? Wodociąg został sfinansowany ze środków unijnych, ale każdy właściciel posesji musi ponieść koszty w wysokości:
800-1300 wcinka, 175 dziennik, 550 geodeta ( mapka ), 100-200 podłączenie wodomierza, 800-1000 + materiał i robocizna ( 50zł/mb). W sąsiedniej miejscowości znajomy zapłacił tylko za materiał i robociznę (1200 zł. ). Jak to możliwe, że u nas jest to koszt powyżej 3000zł dochodzący do 6000zł ( w zależności od metrów)? Czy nie powinna gmina opłacić podłączenia? Przecież bierze za to pieniądze z Unii? Już nic nie rozumiem, proszę o odpowiedź.
(Agata, 05.12.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani Pytania, informuję, iż Starosta jest organem wydającym pozwolenia na budowę. Starostwo nie jest inwestorem w tym zakresie i nie ustala stawek odpłatności za budowane przyłącza wodociągowe. O wyjaśnienie zaistniałej sytuacji może się Pani zwrócić do odpowiednich władz gminnych lub/i do lokalnego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie. Zwracam się z prośbą o informację dotyczącą stanu sprawy, jakim jest remont drogi Zabraniec - Okuniew. Czy, a jeśli tak to kiedy uprawomocniła się decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec. Rozumiem, iż grudzień, styczeń i luty nie należą do miesięcy zaliczanych do sezonu budowlanego, jednak czy planowana jest modernizacja w/w drogi w najbliższej przyszłości. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Daniel
(Daniel, 28.11.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Danielu ,

Decyzję, o którą Pan zapytuje, wydano 6 czerwca br. i wobec braku jakikolwiek odwołań, uprawomocniła się w lipcu.

Inwestycja w postaci przebudowy drogi Zabraniec-Okuniew została zgłoszona do projektu budżetu na rok 2012. Plany te przewidują wykonanie w przyszłym roku strategicznego i najistotniejszego elementu nowej drogi - budowy przepustu mostowego w pobliżu Zabrańca. W miarę posiadanych środków budżetowych, w kolejnych latach - etapami , będzie kontynuowana budowa pozostałych odcinków drogi.

Budżet zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Powiatu pod koniec bieżącego roku.


Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam serdecznie,
Proszę o udzielenie informacji czy w najbliższym roku planowane są remonty dróg powiatowych w Ząbkach, chodzi mi konkretnie o ulicę Piłsudskiego?
(Łukasz, 18.11.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Łukaszu,
W budżecie na przyszły rok nie znalazło się zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji ulicy Piłsudskiego w Ząbkach. Natomiast plan remontów dróg powiatowych będzie opracowywany w najbliższych miesiącach. Opinia publiczna zostanie poinformowana o planowanych remontach po ostatecznym zatwierdzeniu planu. Dodam także, iż Starostwo prowadzi prace modernizacyjne i remontowe dróg na terenie całego powiatu wołomińskiego, dbając w tym zakresie o wszystkich mieszkańców.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Sąsiad wybudował garaż wraz z budynkiem gospodarczym w odległości 1,45 m od mojej posesji z dachem jednospadowym skierowanym w kierunku mojej działki . Zaznaczam, ze działka sąsiada jest szerokości 20 metrów. Jaka jest podstawa prawna takiej budowy.
(Kornela, 05.11.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Starostwo poprzez swoje służby realizuje zadania z zakresu m.in. rozpatrywania wniosków o pozwolenie na budowę oraz rozpatrywania wniosków o wydanie innych decyzji na podstawie Prawa budowlanego. Ponieważ nie wskazała Pani konkretnej budowy, niezbędne są nam dodatkowe uszczegóławiające dane dotyczące wybudowanego budynku tj. nr ew. działki, miejscowość, imię i nazwisko inwestora. Po ich uzyskaniu będziemy mogli udzielić informacji, o które Pani zapytuje.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Zwracam się z pytaniem do Pana Starosty dotyczącym ostatecznego terminu oddania do użytku ulicy Armii Krajowej. Ze strony internetowej starostwa powiatu wołomińskiego wynika, iż ulica miała zostać oddana do użytku w połowie października (informacja z dnia 23.09.11r.) Z wcześniejszych informacji wynikało, że remont miał zakończyć się z końcem września. Obecny stan zaawansowania robót wskazuje że nastąpi to w bliżej nieokreślonym terminie. Zdaję sobie sprawę że to wszystko jest dla dobra mieszkańców ale uciążliwości związane z remontem staja się nie do zniesienia, nie mówiąc już o stratach firm które są położone przy tej ulicy. W tej chwili dojazd do własnej posesji graniczy z cudem.
(Barbara, 21.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Barbaro,

Dobiega końca przebudowa blisko dwukilometrowego odcinka alei Armii Krajowej w Wołominie. Ze względów m.in. pogodowych wykonawca zwrócił się do Starostwa o przedłużenie terminu zakończenia robót do 15.10.2011 r. W trakcie prac budowlanych natknięto się na niezinwentaryzowane instalacje, o których wcześniej nie wiedziano. To dodatkowo przedłużyło zakres i czas prac.

Wykonawca był wielokrotnie informowany przez Starostwo o konieczności przyspieszenia tempa prac i zakończenia ich w przewidywanym terminie wrześniowym, a później październikowym. Ponieważ również ten termin nie został dotrzymany, rozpoczęliśmy już naliczanie kar umownych. To powinno zdopingować wykonawcę do jak najszybszego oddania ulicy do użytku.

Z poważaniem

Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Nazywam się Joanna. Jestem od 9-ciu lat zawodową wielodzietną rodziną zastępczą. Wraz z koleżanką, także mamą zastępczą od wielu lat, byłyśmy u Pana w sprawie podwyższenia kwoty pieniędzy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w naszych rodzinach. Pismo w tej sprawie złożyliśmy w marcu tego roku. Do tej pory nie doczekaliśmy się rozpatrzenia naszej prośby. Obiecał nam Pan, że zadba o to, aby prośba nasza nie pozostała bez echa.
(Joanna, 19.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Joanno,
Na wstępie chcę wyjaśnić, iż 8 kwietnia br. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wyspecjalizowanej służby Starostwa, działając również w moim imieniu, pisemnie odpowiedział zainteresowanym rodzinom m.in. stwierdzając, iż czynione są starania mające na celu wyjście naprzeciw ich i Pani oczekiwaniom.

Najważniejszą i dobrą dla Państwa informacją jest to, iż Sejm przyjął już – wielokrotnie zmienianą w procesie legislacji - ustawę o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. To nowe prawo zmienia sposób funkcjonowania i wspierania rodzin zastępczych, między innymi dając Starostwu dodatkowe możliwości finansowego wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych m.in. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia — raz w roku; przekazanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego; świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego — raz w roku, czy też zatrudnienie osoby do pracy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w wielodzietnej rodzinie.

Ponieważ wskazywana Ustawa będzie obowiązywała już od początku 2012r. koszty realizacji zapisów ustawy zostały zgłoszone do projektu budżetu Starostwa na przyszły rok. Planowany wzrost wydatków Starostwa na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wyniesie blisko 60%.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy w trakcie bieżącego remontu ul AK w Wołominie nie można przesunąć krawężników na skrzyżowaniu z Piłsudskiego, tak by jezdnie Al. AK w siebie trafiały? Są przesunięte, jest wąsko i istnieje niebezpieczeństwo najechania na ludzi !
Na skrzyżowaniu ze Złotą przycięto naroża posesji - brawo za pomysł.
Z kolei wyjechanie z ul. Chodkiewicza dużym samochodem na AK będzie bolało! Chodnik na AK jest na wysokości maski a kierowca siedzi za ogrodzeniem niczego nie widząc. Tu naroża zostały mimo, że nic nie widać i są obrośnięte żywopłotem (prawa strona ul Chodkiewicza przy wyjeździe na AK)
Czy w ramach ciągle trwającego i jak się okazuje elastycznego podejścia do prac i wykonawcy - nie można uciąć (wzorem ul. Złotej) jednego bliższego zderzakowi samochodu naroża ogrodzenia na ul Chodkiewicza? Koszt niewielki, poprawa bezpieczeństwa ogromna a czas wykonania dla pracujących ekip to jedno popołudnie. Proszę o odpowiedź czy można te dwie rzeczy dla poprawy bezpieczeństwa zrobić?
(Dariusz, 08.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu

Dziękuję Panu za uwagi i zainteresowanie sprawami bezpieczeństwa na drodze. Celem poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na Alei Armii Krajowej w Wołominie zostały wykonane m.in. dodatkowe pasy do lewoskrętu przy skrzyżowaniach z ul. Piłsudskiego, ul. Złotą oraz ul. Geodetów oraz wybudowane wysepki bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

W odpowiedzi na Pana konkretne pytania informuję, że skrzyżowanie Al. Armii Krajowej z ul. Piłsudskiego zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (Rozporządzenie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Ze względu na bliską odległość istniejącej zabudowy linia krawężnika została lekko przesunięta. Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogi, łuki na tym skrzyżowaniu zostały powiększone, natomiast chodnik pozostawiono o podobnej szerokości . Zachowano przy tym odpowiednie parametry drogi.

Na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej z ul. Chodkiewicza projektant nie przewidział ścięcia naroży. Według założeń projektu kierowca samochodu wyjeżdżając z ul. Chodkiewicza i zatrzymując się na linii warunkowego zatrzymania bez przeszkód powinien widzieć ruch na al. AK. W celu zwiększenia bezpieczeństwa istniejące przejście dla pieszych zostanie przeniesione na drugą stronę skrzyżowania.

Dodaję, że zmiany geometrii skrzyżowania, nie objęte projektem przebudowy, a co za tym idzie będące istotną zmianą projektową, wymagającą zgodnie z prawem budowlanym odrębnego pozwolenia na budowę.

Z wyrami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy Pan Starosta widział Al. Armii Krajowej? Czy Pan jeździ codziennie samochodem i czy płaci podatki tak jak my???
Jeżeli tak to DLACZEGO Al. AK jest tak marnie zrobiona?
Studzienki zapadnięte, asfalt położony chyba ręcznie, nierówny i niechlujnie wykonany…

Proszę odpowiedzieć. Marcin.
(Marcin, 06.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,
Obecnie trwa remont Alei Armii Krajowej w Wołominie. Na modernizowanym przez Starostwo kolejnym odcinku ulicy obecnie nawierzchnię stanowi tzw. podbudowa z masy asfaltowo-betonowej. Ostateczny wygląd i profil jezdnia uzyska w ostatniej fazie inwestycji po położeniu warstwy wykończeniowej.

Pozdrawiam ,
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pytanie:
Panie Starosto,
Zadaję pytanie dotyczące terminu naprawy mostu na rzece Rządzy (wyjazd z Radzymina w kierunku Wyszkowa). Na wiosnę br. pisał Pan o planach, zatem kiedy one zostaną wprowadzone w życie?
(Arkadiusz, 03.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
W tym roku zostały zakończone prace projektowe dotyczące modernizacji i remontu mostu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie, który unormuje zamierzenia inwestycyjne Powiatu na najbliższe 5 lat. Program zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Powiatu pod koniec bieżącego roku.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1921968 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.