Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam

Jestem zameldowany w Ząbkach. W najbliższym czasie planuje otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą - spedycje krajową i międzynarodową. Od 2006 roku posiadam Certyfikat Kompetencji Zawodowych W Międzynarodowym Transporcie Drogowym Rzeczy , muszę wystąpić o licencje na wykonywanie działalności. Czy Państwo wydajecie takie licencje, jeśli tak to gdzie się musze zgłosić i jakie warunki musze spełnić aby taką licencje uzyskać? Dziękuję za odpowiedź.
(Rafał, 03.10.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Organem właściwym w sprawach udzielenia licencji na spedycję jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.
Wniosek o udzielenie licencji na pośrednictwo można uzyskać w Wydziale Komunikacji Starostwa Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A (tel. (22) 776-32-90, 776-19-41, pokój nr 6) lub wystarczy przesłać taką prośbę na adres e-mail wydziału wk@powiat-wolominski.pl i wniosek zostanie taki zostanie wysłany drogą elektroniczną. Można też w ten sposób uzyskać dodatkowe szczegółowe informacje.

Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dlaczego zezwala się na zwałkę gruzu i zasypywanie łąk na terenie Parku Kulturowego w Ossowie? Czy nie podlega to pod przepis o zmianie stosunków wodnych? Wszyscy jesteśmy nękani przez podtopienia, więc niszczenie terenów zalewowych powinno być ograniczone. Nie można uzyskać pozwolenia na budowę na działkach położonych kilometr od kaplicy ,a takie wysypisko nikomu nie przeszkadza.
(Wojciech, 30.09.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Wojciechu

Starostwo nie wydawało żadnych pozwoleń w opisanej przez Pana sprawie. Obowiązujące przepisy prawa mówią, że jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie Burmistrz (w tym przypadku zapewne Wołomina lub Zielonki) może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie odpowiednich urządzeń zapobiegających podtopieniom czy też zalewaniu sąsiadów. Także Burmistrz, w drodze decyzji, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).


Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Od dawna śledzę uważnie pytania do Pana i Pana poprzedników sprawujących ten urząd odnośnie doprowadzenia ul Lipińskiej do stanu używalności zgodnego z wymogami ludzi żyjących w Europie.Przeczytałem Pańską odpowiedź (cytat poniżej) dotyczącą tego tematu i nie mogę zrozumieć jak się ona ma do wyjaśnień Pana Urmanowskiego,którego odpowiedzi również cytuję aby miał Pan pełny obraz sytuacji. Proszę więc o przedstawienie stanowiska władz powiatu w tej sprawie. Czyżby można było ją powoli zacząć określać mianem "neverending story"?
(Mirosław, 30.09.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mirosławie

Tak jak wcześniej sygnalizowałem, obecnie trwają prace nad przygotowaniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie, który unormuje zamierzenia inwestycyjne Powiatu na najbliższe 5 lat. Program zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Powiatu jeszcze w tym roku. Opinia publiczna zostanie poinformowana o zawartości programu, o planowanych inwestycjach i kolejności ich wykonania. Dodam także, iż Starostwo prowadzi prace modernizacyjne i remontowe dróg na terenie całego powiatu wołomińskiego, dbając w tym zakresie o wszystkich mieszkańców.

Z poważaniem
Starosta Piotr Uściński

Pytanie:
Prosze o pomoc w sprawie zmiany decyzji dotyczącej partycypacji w kosztach
utrzymania rzeki Beniminówki z uwagi na zalanie osiedla przy ul. Słowackiego w Radzyminie w dniu 27.07br. Ponadto informuję, że stan rowów poza terenem naszego osiedla jest w opłakanym stanie. Proszę o informacje: czy i ile? dostała Gmina Radzymin na melioracje terenu Radzymina. Czy i jak wydatkowano te pieniądze. Nasza Wspólnota ponosi koszty konserwacji rzeki Beniaminówki w tym roku to przeszło 5000zł. Zarówno rowy melioracyjne jak i rzeka nie są konserowane i czyszczone dlatego doszło do zalania naszego osiedla.
(Małgorzata, 28.09.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Małgorzato

W związku z Pani pytaniami, informuję, że obecnie nie ma możliwości zmiany decyzji ustalającej wielkość procentowego udziału w kosztach utrzymania rzeki Beniaminówki dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego w Radzyminie. Na zmianę tej decyzji nie zgadza się jedna ze stron postępowania tj.: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

Informuję ponadto, że w 2011 roku Starostwo Powiatowe w Wołominie przekazało gminom naszego powiatu 210 000 zł dotacji na melioracje, natomiast Gmina Radzymin nie występowała do nas o przekazanie jej takich dodatkowych środków.

Chce także zaznaczyć, iż ani Gmina ani Powiat nie może prowadzić prac na nie należących do niej gruntach lub urządzeniach – obowiązki dotyczące utrzymania rowów melioracyjnych i odwodnieniowych spoczywają bowiem na konkretnych właścicielach gruntów odnoszących korzyści z funkcjonowania rowu, czyli na właścicielu rowu i właścicielach gruntów odwadnianych przez ten rów.
Starostwo Powiatowe w Wołominie prowadzi sukcesywne kontrole stanu utrzymania urządzeń wodnych i obecnie zostało wszczęte postępowanie celem nakazania przeprowadzenie konserwacji i udrożnienia rowów.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konserwacji rzeki Beniaminówki można uzyskać w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Warszawie.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam Panie Starosto,

Wczoraj ( niedziela) wybrałem się na wycieczkę do Ossowa i jakież było moje zdziwienie gdy zobaczyłem teren Kaplicy zamknięty na kłódki. Jak wielu innych wycieczkowiczów odjechałem rozczarowany i zdegustowany sytuacją. Dlaczego zamyka się dostęp do tego miejsca?. Nigdy tak nie było.

Pozdrawiam
(Andrzej Grochocki, 29.08.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju,

Mogę Pana poinformować, że zarówno Cmentarzem Poległych jak i Kaplicą Matki Boskiej Zwycięskiej w Ossowie opiekuje się Parafia Św. Trójcy w Kobyłce i tam można uzyskać wszelkie informacje dotyczące tego obiektu religijnego. Wedle moich ustaleń kaplica jest otwarta w każdą niedzielę w czasie porannej Mszy Św. Można również telefonicznie umówić się na zwiedzanie kontaktując się wcześniej z parafią.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto. 2 września drużyna UKS TSz Zieloni Zielonka startuje w drużynowych mistrzostwach II ligi w szachach. Czy ekipa 7 osobowa może liczyć przynajmniej na zawiezienie na zawody i odwiezienie. Rozgrywki będą odbywały się w nadmorskim Mrzeżynie. Do tej pory starostwo w bardzo małym stopniu wspierało nasz klub więc jakby udało się zorganizować taki transport na zawody bylibyśmy wielce uradowani i wdzięczni. Kilka lat temu taką pomoc starostwo nam raz udzieliło.
(Robert, 22.08.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Możliwe jest objęcie patronatem Starosty w/ w przedsięwzięcia. Patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, edukacyjne, turystyczne, turnieje, zawody i konkursy. Organizator ubiegający się o patronat Starosty powinien złożyć odpowiedni wniosek, którego wzór można znaleźć na naszej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Tam też są określone zasady obowiązujące w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pragnę się Pana spytać czy mogę ubiegać się o dotacje.
Sprawa wygląda tak: jestem jednym z organizatorów cyklu turniejów w tenisie stołowym, mam w planie również utworzyć sekcje tenisa stołowego aby młodzi ludzie w gminie Tłuszcz i z okolic mieli możliwość trenowania tego sportu, bo w chwili obecnej nie ma takiego miejsca.Aby to wszystko zrealizować niestety są potrzebne pieniążki.. wynajem sali na turnieje, na treningi, opłacenie Pań sprzątaczek za każdym razem po odbyciu turnieju, nagrody, itp. To wszystko kosztuje, a z gminu tłuszcz na chwilę obecną nie mam skąd pozyskać środków. Czy mógłbym liczyć na pomoc ze strony Starostwa w Wołominie?

Z poważaniem Mateusz, obywatel Tłuszcza.
(Mateusz, 16.08.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mateuszu,

Możliwe jest objęcie patronatem Starosty w/ w przedsięwzięcia. Patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, edukacyjne, turystyczne, turnieje, zawody i konkursy. Organizator ubiegający się o patronat Starosty powinien złożyć odpowiedni wniosek, którego wzór można znaleźć na naszej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Tam też są określone zasady obowiązujące w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam!
Pani Starosto, w związku z planem reorganizacji systemu ratownictwa medycznego, od 1-go lipca b.r. miała zniknąć dyspozytornia z ul. Sasina 15. Minęła połowa lipca i karetki pogotowia dalej stacjonują w bazie i uczestniczą w akcjach ratowniczych. Proszę o wyjaśnienie, czy baza zostanie przeniesiona, czy też dalej pozostanie w tym miejscu?
(Dariusz, 17.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

Pragnę Pana poinformować, iż nie była planowana zmiana miejsca stacjonowania karetek pogotowia, nadal będzie to teren przy ul. Sasina 15 w Wołominie. Natomiast, według mojej wiedzy, w związku z reorganizacją systemu ratownictwa Wojewoda Mazowiecki przewiduje zmniejszenie ilości stanowisk powiadamiania ratunkowego, a co za tym idzie likwidację stanowiska dyspozytora w Wołominie. Obecnie Starostwu nie jest znany termin realizacji tych planów.

W wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam, zwracam się do Pana z zapytaniem, na jakiej zasadzie koparki samojezdne, z łyżką z tyłu i lemieszem do spychania z przodu są dopuszczone do ruchu po drogach publicznych? Urządzenia te, bo funkcja jezdna nie jest raczej ich zasadniczą funkcją i pojazdami ich nazwać chyba nie można, poruszają się zwykle z prędkością 20-30 km/h dławiąc ruch na i tak zatłoczonych drogach i ulicach, poza tym posiadają niebezpieczne i nie oznakowane elementy z tyłu i z przodu, brak tablic rejestracyjnych oraz brak lub niewidoczne na łukach oświetlenie, co powoduje, że często zmieniają pas ruchu bez dostatecznego zasygnalizowania tego manewru zajeżdżając drogę pojazdom poruszającym się ze znacznie większą prędkością. Gdy zapytałem o to policję, to zostałem odesłany właśnie do starostwa, którego wydziały dopuszczają pojazdy do ruchu.
(Jacek, 15.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jacku,

Pojazdy wolnobieżne nie podlegają rejestracji - są tylko dopuszczane do ruchu, jeżeli tylko odpowiadają warunkom określonym w prawie o ruchu drogowym. Tak więc Starostwo nie jest tu adresatem Pana zarzutu. Mogę dodać, iż art. 66 tej ustawy szczegółowo określa, iż pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany i wyposażony, aby korzystanie z niego m.in. nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.

Dodatkowym warunkiem dopuszczenia pojazdu wolnobieżnego do poruszania się po drogach publicznych jest posiadanie na taki pojazd ubezpieczenia OC.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień Dobry.
Czy jest planowany remont, a właściwie gruntowna przebudowa ulicy Lipińskiej od ul. Sikorskiego do Al. Niepodległości w Wołominie co leży w kompetencji Powiatu?
Niestety, ale w tej chwili arteria ta wygląda tragicznie, a jeżdżenie po niej stanowi spory problem. Poza tym bardzo kontrastuje z krzyżującą się z nią - ul. Reja. Kiedy podległe Panu służby zajmą się tym odcinkiem drogowym? Pozdrawiam
(areck, 14.07.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Pragnę poinformować, że obecnie służby Starostwa realizują plan remontów
i budowy dróg powstały jeszcze w roku 2010, w którym nie ujęto jednak zadań dotyczących tej ulicy.

Dodaję także, iż brak podstawowych elementów konstrukcyjnych drogi jak odpływy wody deszczowej i odpowiednia podbudowa jezdni, uniemożliwiają „szybkie” położenie nowej nawierzchni asfaltowej i wymagają przygotowania pełnej dokumentacji projektowej i kompleksowej przebudowy istniejącej ulicy. To dodatkowe wyzwanie, także finansowe, które będzie musiało zostać pokonane.

Dlatego też zapraszam Pana do złożenia wniosku dotyczącego opisanej przez Pana inwestycji do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie. Program ten, przygotowywany przez wołomińskie Starostwo, unormuje zamierzenia inwestycyjne Powiatu na najbliższe 5 lat.

Zapewniam także, iż każdy wniosek, złożony zgodnie z założeniami „Programu”, zostanie rozpatrzony.

Więcej informacji wraz ze wzorem wniosku do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego powiatu wołomińskiego znajdzie Pan na naszej stronie WWW.

Z poważaniem
Starosta Piotr Uściński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1921977 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.