Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Dzień Dobry, Panie Starosto, mam pytanie dotyczące inwestycji na ulicy Mareckiej (na odcinku od Hotelu do ronda Harleya), mianowicie czy inwestycja była rozpoczęta zgodnie z Prawem Budowlanym- rozpoczęcie prac wydaje się, iż było przeprowadzone w miesiącach zimowych wg mnie Prawo Budowlane zabrania rozpoczynania realizacji inwestycji w tym okresie, brak wykonania nawierzchni asfaltowej jest w efekcie zagrożeniem życia dla wszystkich kierowców, mimo ograniczeń prędkości slalomy jakie kierowcy wykonują są wprost nieprawdopodobne i cud że jeszcze nikt nie zginął na pasach lub w poważnym wypadku. Czy Starostwo ma jakikolwiek wpływ na wykonawcę inwestycji czy jest to niejako „samowolka” inwestora ? . Pozdrawiam, Jest to niejako moja kolejna próba uzyskania odpowiedzi, proszę o rzeczową informację dla mnie jak i mieszkańców powiatu, mam nadzieje że Pan nie liczy na sytuację iż sprawa ucichnie i nie pozostanie bez odpowiedzi. Sz. Pan Burmistrz bardzo szybko udzielił mi odpowiedzi iż Pan jest w kompetencji do udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, której nie otrzymałem do dnia dzisiejszego ? Czy to może cenzura ?.
(Jakub, 01.06.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jakubie,

Należy zauważyć, że przedmiotem prowadzonych prac nie było odnowienie nawierzchni ulicy tylko wykonanie kanalizacji deszczowej, zaś na okres miesięcy zimowych – od 21 grudnia do 22 marca roboty budowlane zostały wstrzymane, a ulica warunkowo dopuszczona do ruchu. Do końca czerwca wykonawca skończy układanie nawierzchni, ustawi znaki pionowe i wymaluje znaki poziome, co zakończy remont ul. Mareckiej.


Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,

Panie Starosto trwa remont ul. Załuskiego w Kobyłce, niestety zauważyłem że asfalt nie jest kładziony na całym odcinku pomiędzy rondem i skrzyżowaniem z ulicą Orszagha. Co jest powodem że gruntowny remont jezdni nie jest przeprowadzany na całym odcinku na którym modernizowano kanalizacje burzową? Kiedy remont obejmie pozostałą część jezdni do ul. Orszagha? Szczerze powiedziawszy obawiam się że łatane obecnie dziury w przyszłym roku na wiosnę obnażą tragiczny stan jezdni, a przejazd autem osobowym nie będzie możliwy.

Pozdrawiam
(Tomasz, 01.06.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Roboty na ulicy Załuskiego są prowadzone zgodnie z przyjętym w zeszłym roku zakresem rzeczowo finansowym, który we wrześniu 2010 określony został umową z wykonawcą wybranym w przetargu. Na chwilę obecną wykorzystano wszystkie możliwości prawne zwiększając zamówienie do określonych prawem zamówień publicznych granic. Starostwo Powiatowe w Wołominie dysponuje wykonanym w 2010 roku projektem budowy kanalizacji deszczowej na całej długości ulicy Załuskiego. W miarę posiadanych środków finansowych kontynuowane będą prace poprzez ogłaszanie kolejnych przetargów na wykonanie robót.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam Pana!

Próbuję zarejestrować stowarzyszenie z siedzibą w Markach. Moje dokumenty wyszły z XIV wydziały KRS w Warszawie i dotarły do Państwa 6 maja. Pytanie:
jak długo trzeba czekać aby otrzymać odpowiedź na temat statutu od organu prowadzącego?

Pozdrawiam,

Łukasz
(Łukasz, 01.06.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Ponieważ nie podał Pan nazwy powstającej organizacji nie mogę udzielić dokładnej odpowiedzi.

Jednak standardowa procedura przedstawia się następująco: Organ nadzorujący do którego wpływają z Krajowego Rejestru Sądowego wnioski w sprawie rejestracji organizacji lub zmiany statutu, w terminie 14 dni od daty wpływu "ma prawa wypowiedzieć się w sprawie wniosku". W tym czasie wniosek jest analizowany pod względem formalno-prawnym i merytorycznym. O ile organ nadzorujący stwierdzi, że spełnione zostały wszystkie wymogi, a załączony do wniosku projekt statutu nie narusza przepisów sporządza stosowną w tej sprawie notatkę służbową. Jeżeli jednak organ nadzorujący ma jakiekolwiek uwagi zgłasza je do KRS w formie pisma nieprocesowego. Po upływie 14 dni sąd winien wyznaczyć termin posiedzenia rejestrowego - bez względu na to czy organ nadzorujący zgłosił uwagi czy też nie. O ile wniosek wpłynął do Starosty 6 maja, a Pan nie otrzymał do tej pory z sądu jednego egzemplarza pisma Starosty najprawdopodobniej organ nadzorujący nie miał uwag, a dokumenty wraz z notatką oczekują na postanowienie Sądu o rejestracji stowarzyszenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołominie te. 22 787-43-01 wew. 104

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
zwracam się do Pana z zapytaniem, kiedy rozpoczną się prace porządkowe wzdłuż dróg powiatowych położonych w granicach miast powiatu. Przykład, który zapewne może Pan zobaczyć osobiście to ulica Wileńska w Wołominie od ronda Solidarności do skrzyżowania z Al. Niepodległości - trawa już porasta do wysokości 50 cm - ale dostrzegalne są co najgorsze śmieci? Trawy kwitną i zapewne pylenie traw nie wyjdzie to co niektórym na zdrowie. Proszę o podjęcie szybkich działań, bo niestety ale Wołomin jest stolicą powiatu i chyba powinien trochę estetyczniej wyglądać, poza tym to bije na niekorzyść p. Burmistrza, bo nie każdy wie które w mieście ulice są drogami powiatowymi.

Powyższe zapytanie przekaże mailem do wiadomosci p. Burmistrza Madziara.
Pozdrawiam
Sławomir G.
(Sławomir, 30.05.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na w/w problem. Trawa na poboczach została już wykoszona, a śmieci uprzątnięte.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!

Czy w związku z ostatnimi zmianami prawa będzie Pan działał na rzecz przekształcenia wołomińskiego szpitala w spółkę czy raczej forma zarządzania pozostanie bez zmian, a Powiat będzie pokrywał szpitalne zobowiązania?

Pozdrawiam,
Piotr
(Piotr, 13.05.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze,

W chwili obecnej Zarząd Powiatu nie rozważa możliwości przekształcenia szpitala w spółkę prywatną. Nowa Ustawa o działalności leczniczej wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 roku. Zgodnie z art. 59 ust. 1 w/w ustawy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa ujemny wynik finansowy we własnym zakresie. Dopiero jeśli ujemy wynik finansowy nie zostanie pokryty przez SZPZOZ ustawa nakłada obowiązki na podmiot tworzący placówkę.

Na dziś wynik finansowy Szpitala Powiatowego w Wołominie za 2011 rok nie jest znany, dlatego Pana pytanie dotyczące ustawowego obowiązku jest przedwczesne. Gdyby natomiast kryteria nowej ustawy zastosować do roku 2010 to Powiat nie musiałby pokrywać strat SZPOZ

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Jakie działania podjął pan Starosta, aby usprawnić komunikację do /z Warszawy. Dlaczego na linii Wołomin -Warszawa nie działa SKM, a na linii otwockiej tak? Czy Pan Starosta ma świadomość ile czasu trwa dojazd do granicy powiatu z Warszawy? Proszę o konkretne informacje.
(Jacek, 12.05.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jacku,

Niestety Starosta w swoich kompetencjach nie posiada uprawnień wpływających na sposób organizacji ruchu lub zarządzania spółką Koleje Mazowieckie. Jako urząd możemy jedynie sugerować lub lobbować na rzez zmiany rozkładu jazdy lub utworzenia nowych połączeń.

Jednak moim zdaniem połączenie kolejowe ze Stolicą jest aktualnie jednym z najlepszych sposobów podróżowania na trasie Wołomin – Warszawa. Pociągi odjeżdżają co koło 20 minut a sama podroż do Dworca Wileńskiego trwa zaledwie 17 minut. Dzięki wprowadzeniu Wspólnego Bilet na tej trasie jest to połączenie, które codziennie wybiera kilka tysięcy mieszkańców naszego powiatu.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,

Czy planowany jest przegląd gwarancyjny wybudowanych w ubiegłym roku ulic Tęczowej i Wiosennej. W niektórych miejscach chodniki się deformują, linie na jezdni już zniknęły. Czy przewidziana jest gwarancyjna naprawa?
Kiedy rozpocznie się budowa brakującego (zabudowanego ciągle) odcinka ul Tęczowej?

Serdecznie pozdrawiam
(Dariusz, 09.04.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

Wyżej wymienione ulice nie są drogami powiatowymi. Są to drogi o statucie gminnym i to Gmina Wołomin była zleceniodawcą tej inwestycji. W związku z powyższym proszę skierować swoje pytania do Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam Panie Starosto,

proszę mi powiedzieć co jeszcze musi się wydarzyć aby droga, której jest Pan zarządcą, prowadząca od Majdanu do Zabrańca została naprawiona? Od kilku tygodni w drodze tej na odcinku kilkudziesięciu metrów niema nawierzchni asfaltowej a przejazd tym odcinkiem samochodem osobowym jest po prostu niemożliwy. Zaznaczam, że nie jest to dziura w jezdni tylko brak asfaltu na drodze. Skądinąd wiem, że również Pańscy pracownicy tamtędy jadą do pracy i wracają do domu. Czy naprawdę nikt Pana nie informował o dramacie na tym odcinku. Bardzo proszę o czytelną deklarację kiedy ten odcinek drogi zostanie wyremontowany. Nie ma juz ani mrozu, ani śniegu, ani wody. A droga powiatowa jest dalej nieprzejezdna....

Pozdrawiam, Marcin Dutkiewicz
(Marcin Dutkiewicz, 07.04.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,

Sprawa przywrócenia nawierzchni do stanu użytkowania w/w miejscu ma dla nas najwyższy z możliwych priorytetów. Obecnie rozpisany jest przetarg na dostawę kruszywa. Natychmiast po podpisaniu umowy z dostawcą pracownicy Wydziału Dróg Powiatowych rozpoczną działania interwencyjne. Biorąc pod uwagę terminy wynikające z przepisów prawa zamówień publicznych rozpoczęcia prac remontowych należy spodziewać się w czerwcu.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny panie Starosto dlaczego za każdym razem jak jestem w urzędzie Starostwa i chce wejść do Wydziału Inwestycji pok. 19 to drzwi są zamknięte a osoby widniejące na tabliczce informacyjnej się tam nie znajdują?
(Kamila, 29.03.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Pracownicy Wydziału Inwestycji zajmują dwa pokoje. W pokoju nr 19 o którym Pani wspomina aktualnie pracuje jedna osoba. Pracownik w dniu Pani wizyty mógł znajdować się na urlopie lub chwilowo przebywać w drugim pokoju. Podczas kolejnej wizyty proszę kierować się do pokoju nr 16 w którym pracuje Naczelnik oraz pozostali członkowie wydziału.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam Panie Starosto,

proszę o odpowiedź, dlaczego adresy meldunkowe mojej rodziny są różne w Starostwie i Urzędzie Miasta. Od 4 lat mamy wspólny adres, co jest oczywiście do sprawdzenia w kartotekach urzędu. Czy w XXI wspólna baza adresowa mieszkańców jest trudna do opanowania przez dwa współpracujące organy samorządowe?
(Artur, 28.03.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Arturze,

Gminy korzystają z bazy danych PESEL. Natomiast Starostwo Powiatowe w Wołominie pracuje na gotowej bazie CEWiUP, której administratorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie posiadamy uprawnień pozwalających ingerować nam w ten system dlatego wszelkie pytania dotyczące niezgodności danych należy kierować do w/w ministerstwa.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1921994 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.