Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Czy jest możliwość w powiecie wołomońskim uzyskania dotacji na zakup i montaż pompy ciepła w budynku jednorodzinnym.
(Ewelina, 21.03.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Ewelino,

Niestety obecnie w budżecie Powiatu Wołomińskiego nie ma zarezerwowanej kwoty na dofinansowanie tego typu inwestycji. Proszę zgłosić się do swojego Urzędu Gminy, którego władze być może na podstawie nowelizacji ustawy Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010 r. wprowadziły program pilotażowy mający na celu dofinansowanie takich projektów.

O dotację można się również ubiegać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspiera projekty proekologiczne

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy w tym roku zostanie naprawiona droga między Zabrańcem a Okuniewem? Zostanie położona nowa nawierzchnia czy też skończy się na załataniu co czwartej dziury?
(Mateusz, 16.03.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja na wykonanie gruntownej przebudowy tej drogi. Jest to długotrwały proces w związku z czym rozpoczęcie prac budowlanych w tym roku nie będzie możliwe. W tym w/w drodze prowadzone będą jedynie czynności z zakresu doraźnych napraw cząstkowych.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Co z rozgrzebaną budową parkingu przy stacji PKP Kobyłka-Ossów?
(E, 16.03.2011 r.)

Odpowiedź:
Aktualnie roboty są wstrzymane ze względu na wysoki poziom wód gruntowych.


Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Odnoszę wrażenie, że zapytania wysłane internetem, nie zawsze docierają do Pana Starosty. Zatem zapytam się raz jeszcze:

Czy i kiedy Starostwo zamierza zająć się zasypanymi rowami odwadniającymi na drodze Wola Rasztowska - Kraszew Stary. Uściślając to pytanie, dotyczy to odcinaka od Woli do przejazdu kolejowego. Poprzez zasypanie niektórych odcinków, woda wylewała się na jezdnię. W zimie mieliśmy gruba warstwę lodu (nieuprzątanego przez służby), a teraz czeka nas jezioro (ciekawe czy da się przejechać).
(Dariusz, 14.03.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Ze wzglądu na ograniczone środki finansowe w roku bieżącym planowana jest naprawa rowów jednak tylko w tych miejscach gdzie pojawiły się problemy z lodem na jezdni.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
http://spwolomin.pemi.pl/ Czy ta strona działa? Po co jest to ESP skoro nie można z tego skorzystać?!
(Adam, 11.03.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Strona podana pod w/w adresem cały czas funkcjonuje. Zdarzają się krótkie przerwy techniczne związane z wprowadzaniem aktualizacji. Możemy jedynie przeprosić za utrudnienia jeżeli w tym czasie chciał Pan skorzystać z tego systemu. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą może Pan dostarczyć do nas pismo czy wniosek bez konieczności wychodzenia z domu pod warunkiem, iż posiada pan kwalifikowany podpis elektroniczny. Niezależnie od tego w każdej chwili może Pan na tej stronie sprawdzić status swojej sprawy (dotyczy zarówno spraw wniesionych drogą tradycyjną oraz elektroniczną).

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Jestem mieszkańcem Ząbek. W grudniowym numerze gazety „Co Słychać” ukazał się wywiad z Panem , w którym to tekście wspomina Pan o modernizacji ulicy Szpitalnej która jest drogą powiatową. Mieszkam przy tej ulicy więc jestem żywo zainteresowany tym tematem.

W tekście informuje Pan, iż prowadzone są prace projektowe oraz iż jest wydzielony grunt za murem od strony szpitala. Czy na obecnym etapie prac jest Pan w stanie określić przybliżoną datę realizacji tej inwestycji?
(Ireneusz, 10.03.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Obecnie trwają pracę nad wykonaniem projektu przebudowy ul. Szpitalnej. Na podstawie gotowego projektu będziemy mogli oszacować całkowity koszt inwestycji. Dopiero wówczas będzie można podejmować decyzje odnośnie terminu rozpoczęcia prac budowlanych z uwzględnieniem posiadanych przez powiat wołomiński środków finansowych.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

Moje pytanie będzie w nawiązaniu do pytania Pana Pawła z 24.01.2011r. dotyczącego drogi z Okuniewa do Zabrańca. Na początku proszę o wyjaśnienie, czy w/w droga będzie remontowana poprzez łatanie co dziesiątej dziury (tak jak to było dotychczas), czy zostanie zmodernizowana poprzez budowę jej na całym odcinku. Podczas III sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.01.2011r. słusznie stwierdzono, iż droga Zabraniec - Okuniew praktycznie nie istnieje. W związku z powyższym proszę odpowiedzieć jakie kwoty będą ewentualnie przeznaczone na modernizację tej drogi. Jeśli nie zdaje sobie Pan sprawy jak bardzo zniszczona jest ta droga, proszę osobiście sprawdzić i przekonać się o stanie faktycznym tej drogi.

Z poważaniem
Daniel
(Daniel, 07.03.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zapewniam, że znam stan drogi do Zabrańca. W chwili obecnej, ze względu na zalanie okolicznych terenów oraz pogodę nie można określić szczegółowego zakresu robót. Po tegorocznej zimie stan powiatowych dróg niestety się pogorszył i środki jakimi dysponujemy musimy przeznaczyć na wiele nieplanowanych zadań. Modernizacja w/w drogi będzie prowadzona w możliwie jak najszerszym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam Pana,

Moje pytanie dotyczy regulacji i oczyszczania rzek oraz rowów melioracyjnych, które jak wszyscy widzą w ostatnich latach czynią ogromne spustoszenie w całym powiecie. Co starostwo robi w tym kierunku aby problem nie rozrastał się. Czy jako powiat mamy jakieś środki finansowe na uruchomienie programu regulacji i oczyszczania rzek oraz rowów melioracyjnych.
(Małgorzata, 16.02.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Małgorzato,

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), utrzymanie rowów melioracji wodnych szczegółowych jest zadaniem właścicieli gruntów. Utrzymaniem melioracji wodnych podstawowych oraz rzek zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (regulacja i oczyszczanie rzek).

Starostwo, mając na uwadze wieloletnie zaniedbania oraz zagrożenia powodowane przez podtopienia, przygotowało propozycję pomocy dla mieszkańców we współpracy z gminami w zakresie modernizacji rowów. Jest to działanie doraźne, gdyż ani powiat, ani gmina nie może przejąć obowiązków obywateli. W ramach planowanej współpracy przewidujemy wykonanie za właścicieli gruntów, określonych prac konserwacyjnych na rowach.

Starostwo systematycznie kontroluje i wzywa mieszkańców do wykonania konserwacji rowów. Ponadto, prowadzone są spotkania informacyjne w gminach, także zachęcające do tworzenia Spółek Wodnych, w ramach których mieszkańcy mogliby mieć zapewnioną realizację swoich obowiązków, prawidłowe utrzymanie urządzeń wodnych oraz zabezpieczenie przed podtopieniami, w zamian za opłacenie składek członkowskich.

Regulacja i oczyszczanie rzek oraz rowów melioracyjnych nie jest zadaniem powiatu, stąd Starostwo nie może podjąć się realizacji takiego programu. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych zostały wykonane na koszt Państwa i oddane do użytkowania właścicielom gruntów, którzy często od 30 lat nie wykonywali tam żadnych zabiegów konserwacyjnych.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto.

Czy naprawa drogi między Okuniewem a Zabrańcem, która ma się rozpocząć w raz z rozpoczęciem sezonu budowlanego, będzie polegała na załataniu kilku dziur, czy też zostanie położona nowa nawierzchnia?
(Mateusz, 15.02.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mateuszu,

Naprawy wymaga podbudowa pod jezdnią oraz nawierzchnia. Chcielibyśmy również odtworzyć rowy przydrożne. Jednak obecnie nie można określić dokładnego zakresu robót jaki uda się zrealizować w tym roku. Po tegorocznej zimie wystąpiły znaczne zniszczenia dróg powiatowych i dużą część środków którymi dysponuje Starostwo trzeba będzie przeznaczyć na doraźną naprawę tych dróg.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,

Czy podlegli Panu urzędnicy z wydziału zajmującego się drogami śledzą na
bieżąco sytuację na drogach nad którymi sprawują pieczę? Odnoszę wrażenie,
że albo mało ich to interesuje, albo wykazują ogromną wręcz beztroskę o stan tych dróg. Ktoś już opisywał sytuację z zalewaniem drogi na trasie Kraszew Stary - Wołomin. Identyczna sytuacja jest na tej samej drodze w Woli Rasztowskiej, gdzie wszyscy już zasypują rowy melioracyjne, a woda z
okolicznych pól zalewa jezdnię, zalega na niej, a zamarzając niszczy
nawierzchnię. Czyżby powiat był aż tak bogaty, że stać go na remontowanie
tych samych odcinków co roku? Czy może w końcu odkopie ktoś zasypane rowy,
aby woda miała gdzie spływać?
(Dariusz, 15.02.2011 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zapewniam, że służby starostwa odpowiedzialne za drogi monitorują ich stan na bieżąco. Pracownicy starostwa regularnie usuwają lód z pasa drogowego. Jednak dopóki nie zostanie odbudowana melioracja gruntów rolnych sytuacja będzie się powtarzać. Wyżej wymienione zadanie należy do kompetencji gminy i to do tego urzędu należałoby składać zapytania w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922003 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.