Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
kiedy zostaną załatane dziury na ulicy Armii Krajowej?- już nie pytam o nową nawierzchnię bo to marzenie ściętej głowy.
(Mieszkanka, 10.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Wydział Dróg Powiatowych zajmuje się łataniem nawierzchni na terenie całego powiatu. Kolejność tych działań jest codziennie modyfikowana na podstawie zgłoszeń oraz monitoringu dróg. W pierwszej kolejności naprawiane są wyboje bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu ruchu. W drugiej kolejności mniej niebezpieczne uszkodzenia nawierzchni. Przy 400 km dróg powiatowych i stopniu uszkodzeń nawierzchni jaki wystąpił po tegorocznej zimie zdarza się, że naprawy nie są wykonywane w tempie jaki by satysfakcjonował mieszkańców powiatu.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Panie Starosto, znalazłem na forum poruszony wątek z dnia 10.09.2007 r. w którym Pan Marek opisuje niemoc Burmistrza Radzymina w radzeniu sobie z klęską powodziową w Załubicach Nowych, która dotyka mieszkańców co kilka lat. Pan Starosta kwieciście i dyplomatycznie odpowiada na to zapytanie mówiąc „Jako Zespół Zarządzania Kryzysowego dokładamy wszelkich starań, aby powiat był przygotowany do akcji ratunkowej na wypadek różnego typu sytuacji kryzysowych”. Dodaje Pan również, że „wszyscy zainteresowani wiedzą co trzeba wykonać na rzece Bug od Narwi do Wyszkowa, aby zabezpieczyć się przed powodziami i im zapobiec.” Przedstawia Pan również minutki ze spotkania, które odbyło się z m.in. Burmistrzem Gminy Radzymin i PZZK, które zawierają opis co dana jednostka ma zrobić aby usunąć problem. Wszystko brzmi zgrabnie i dyplomatycznie. Jednak czas jest nieubłagany i czas weryfikuje wiarygodność słów. Bowiem teraz mamy już rok 2010 i gigantyczną powódź w Załubicach Nowych, która zalewa posesje z jeszcze większym impetem. Woda sięga okien, zalane są coraz większe połacie terenu. Z dnia na dzień woda zalewa coraz to nowe posesje.

1) Dlaczego przez 3 lata nie zostały podjęte skuteczne działania, które zostało zapobiegłyby obecnej katastrofie? Co poza ćwiczeniami i spotkaniami zostało zrobione aby uniknąć klęski powodzi? (cytuję Pana słowa: „Przedstawiciele jednostek zapraszani są także na ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wołominie organizowane na Bugu”) Tu nie chodzi o konferencję i spotkania. Oczekujemy efektów, a nie polityki i dyplomacji.
2) Jakie podejmie Starostwo działania w celu zapobieżenia w przyszłości takim katastrofom? Bardzo proszę o rzetelne i odpowiedzialne deklaracje, gdyż jak Pan sam widzi, obietnice bez pokrycia prędzej czy później zostają skonfrontowane z rzeczywistością.
3) W jaki sposób Starostwo pomoże powodzianom, którzy mają ponad metr na swoich posesjach i woda nie spływa? W jakiej wysokości będą rekompensaty?

Oczekujemy pilnej pomocy w obecnej sytuacji.
(Stefan, 09.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Stefanie,

Jako Szef Obrony Cywilnej Powiatu mam za zadanie w razie powodzi reagować, ratować i bronić. Za wały przeciw powodziowe odpowiedzialne jest RZGW w Warszawie i w jej gestii jest zabezpieczać i dbać o wały nad rzekami.

W kwestii melioracji rzek dużym problemem okazał się unijny program "Natura 2000", który to zabrania pogłębiania rzeki na przykład w okresie lęgowym ptaków. Dodatkowo wały niszczą bobry i nornice, które są zwierzętami znajdującymi się pod ochroną.

Starostwo ze swojej strony prowadzi pomoc doraźną poprzez służby, inspekcje i straże. Rekompensat ze strony starostwa nie przewidujemy. Zajmują się tym wyspecjalizowane firmy ubezpieczające.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Witam Władzę Powiatu,

Mam pytanie czy Pan Starosta przyjeżdża do Ossowa tylko na 15 sierpnia aby
pokazać, że jest gospodarzem czy w zimowe dni też???? Po zimie zastaliśmy w Ossowie dziury w jezdni sięgające głębokości nawet do 20 cm. Częściowo naprawione przez panów rzucając trochę asfaltu i podgrzanie go a częściowo zasypanie dziur tłuczniem. To z pewnością zagraża życiu i zdrowiu uczestników drogi biegnącej przez wieś Ossów a jednocześnie dość wygodnej obwodnicy Wołomina dla mieszkańców Warszawy i innych podróżnych. Chciałbym więc zapytać kiedy droga popsuta przez budowę kanalizacji będzie przejezdna bez niespodzianek oraz ciągłej naprawy zawieszenia. Szkoda ze nic się tu nie robi. Kiedyś było ograniczenie do 16 ton a w czasie budowy kanalizacji zniknęło i ciągłe przejazdy Tirów omijających Wołomin mam już dosyć i inni mieszkańcy też.

Proszę o zajęcie się to sprawą.
(Łukasz, 05.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

W sprawie szkód jakie pozostawiła po sobie firma Gazomontaż interweniuję zarówno w tej firmie, jak również u inwestora tj. w Gminie Wołomin. Niestety obie te jednostki systematycznie uchylają się od odpowiedzialności za poczynione szkody. W takim przypadku sprawa naprawy nawierzchni staje się kłopotliwa i przedłuża się ze szkodą dla użytkowników drogi. Mam nadzieję, że w najbliższym, czasie sytuacja zostanie wyjaśniona. Odnośnie ograniczeń w tonażu pojazdów po przedmiotowej drodze sprawa zostanie sprawdzona.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Panie Starosto,
Czy może Pan wyjaśnić swoje stanowisko, chodzi o naprawę jezdni ul. Załuskiego w Kobyłce. Pisał Pan: ”...Proces ten już się rozpoczął. W bieżącym roku wykonano remont części ul. Mareckiej w Zielonce i części ul.
Armii Krajowej w Wołominie. Na przyszły rok zaplanowane są kolejne etapy realizacji remontu. Jednym z etapów będzie remont interesującego Pana odcinka” (zapytanie dotyczyło ul Załuskiego) „Uporządkuje on układ komunikacyjny i poprawi bezpieczeństwo użytkowników tej drogi.(odpowiedź na list z dn.11.12.2009). Super wiadomość.
A teraz jedna z ostatnich odpowiedzi (tradycyjna) „Niestety na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie podać terminu rozpoczęcia prac na ul.
Załuskiego w Kobyłce” ( odpowiedź na list z dn. 27. 02. 2010).
Co więc będzie zrobione w 2010r? Będzie doraźne łatanie, nakładka, przebudowa? Proszę jasno jako Starosta to podać. Co będzie z obecnym skandalicznym stanem nawierzchni tej ulicy?
(Dariusz, 04.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

Wszystkie informacje na temat ul. Załuskiego, które przekazałem do tej pory są jak najbardziej prawdziwe i nie wykluczają się wzajemnie. Nadal obowiązują plany wykonania modernizacji ul. Załuskiego, a przygotowanie tej inwestycji trwa. Znawcy procesów inwestycyjnych mogą potwierdzić, że obowiązujące przepisy prawa znacznie spowalniają prace projektowy przy przygotowaniu inwestycji. Jest to proces niezwykle czasochłonne i pełny niemożliwych do przewidzenia rozstrzygnięć. To powoduje, że dopóki nie rozpoczną się roboty budowlane w terenie, podanie jakiegokolwiek ścisłego terminu zakończenia przebudowy jest niemożliwe. Na tym etapie zakłada się, że o ile nie wystąpią nieprzewidziane przeszkody prawno - administracyjne zaplanowane działania na rok 2010 zostaną wykonane. Odnośnie bieżącej naprawy istniejącego stanu nawierzchni ul. Załuskiego to w miarę możliwości finansowych dołożę wszelkich starań, aby była ona wykonana na wiosnę. Niemniej wyjątkowo sroga zima spowodowała dużo zniszczeń na drogach powiatowych.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

Moje pytanie jest bardzo proste. Kiedy zostanie (jeżeli w ogóle jest to w
planach) zmieniona nawierzchnia w Słupnie i Sierakowie. Dziury na ulicy są
ogromne, a zima nawet sie jeszcze nie skończyła. Bardzo ciężko jest przejechać przez wieś żeby nie wpaść w jedną z nich. Jedzie się slalomem. Kiedy pada deszcz jest TRAGEDIA. Nawet chodnikiem nie można przejść żeby nie być ochlapanym przez samochody. Nadal na dwóch odcinkach chodnik nie jest dokończony. Kiedy mogłoby to nastąpić. Dzieci chodzą do szkoły po jezdni. Wiem, że łatwiej jest chwalić się tym co zostało zrobione, ale to są również "palące" potrzeby. Zapraszam na wycieczkę, będzie łatwiej podjąć decyzję o naprawie ulicy.

Bardzo proszę o odpowiedź,
Z poważaniem
Urszula
(Urszula, 02.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Często kontroluję stan dróg powiatowych i jestem świadom problemów jakie na nich występują. Gruntowna przebudowa tej drogi, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu Planem Rozwoju Lokalnego zaplanowana jest na lata 2013-2016. Jeśli zaś chodzi o stan nawierzchni to po ustąpieniu wód roztopowych służby drogowe, w ramach środków jakimi dysponuje powiat będą starały się poprawić stan drogi, o której Pani pisze.

Poruszyła Pani również kwestię odwodnienia drogi. Niestety, istniejący chodnik został wybudowany z pominięciem rozwiązania spraw odwodnieniowych, na co nie miałem wpływu. W związku z brakiem odwodnienia w chwili obecnej nie ma możliwości kontynuowania wybudowania brakujących części chodnika.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Panie starosto proszę o wyciągnięcie konsekwencji od swoich pracowników, za
niedbalstwo które przyczyniło się do zniszczenia drogi w Starym Kraszewie w
stronę Wołomina gdzie obecnie płynie woda po niej z okolicznych pól i są
straszne wyrwy przez to, których przybywa z dnia na dzień, ponieważ nikt z
zarządu dróg powiatowych nie dba o rowy i woda nie może nimi spływać.
Rowy są zarośnięte krzakami albo nie ma przepustów w niektórych miejscach.
Co do przepustów to gdy remontowana była droga w stronę Dobczyna były
przeznaczone rury na przepusty w miejscach gdzie ich nie było, z tym że były
szef ZDP Pan Jeznach sprzedał je oraz po znajomości położył jednemu
mieszkańcowi wzdłuż zabudowań tam gdzie nie jest to potrzebne.

Niedrożne rowy przyczyniły się również do zalania kilku posesji.

Panie starasto, proszę o interwncję w tej sprawie, bo jeżeli nikt nie
zajmie się tym będę zmuszony zgłosić tą sprawę do sądu i wyższych urzędów
oraz nagłośnić w mediach.

Proszę o interwencję w tej sprawie.
(Mieszkaniec, 02.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Na zaistniały stan nawierzchni w Starym Kraszewie ma wpływ poza odwodnieniem jeszcze kilka czynników. Ich skumulowanie podczas tak srogiej zimy spowodowało, że stan jezdni we wspomnianym przez pana miejscu jest, aż tak zły. Służby Starostwa dołożą starań, aby naprawa nawierzchni została wykonana w jak najszybszym terminie uzależnionym od warunków atmosferycznych. W tej chwili trudno jest wykonać poważniejsze naprawy, a takich wymaga ta droga. Odnośnie Pana zgłoszenia zaniedbań sprawa zostanie należycie zbadana.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
tak tak o wszystkim na stronie tylko nie o tym co ważne. Wszystkie stacje TV i radiowe mówią o podtopieniach w Markach, a na stronie Starostwa cisza na ten temat - nie ma problemu! A warto by podać dokładną sytuację, tak aby wszyscy mieli pewną i bieżącą informację!
(Adam, 02.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Informacja na temat sytuacji powodziowej na ternie Powiatu Wołomińskiego została zamieszczona na stronie internetowej urzędu w dniu 3 marca bezzwłocznie po ustaleniu bieżącego stanu rzeczy i analizie sytuacji. Zgodnie z sugestią w Pana pytaniu podajemy tylko sprawdzone informacje.

Z poważaniem

Starost Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
jestem pod pesymistycznym wrażeniem artykułu zamieszczonego w "Życiu powiatu wołomińskiego" pt.: "Jak pracują nasi radni?"
Czy powiat stać na wydatek rzędu 25.200 wypłaconego radnej Hannie Szyszkowskiej za tak olbrzymie nieobecności na komisjach i sesjach. Czy stać gminę na wypłacenie tak olbrzymiej kwoty za nic nierobienie? Pani Hanna pięknie potrafiła omamić wyborców w swoim programie przedwyborczym, społeczeństwo obdarzyło ją dużym zaufaniem, a co w zamian-zgarnięta olbrzymia kwota pieniędzy (nie tylko z tej działalności).Czy Pan kontroluje pracę radnych, czy jest to kolejna fikcja w naszym państwie? Czekam na odpowiedz.
(Hanna, 01.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Nie mam uprawnień kontrolujących pracę radnych. Wszelkie uwagi proszę kierować do Przewodniczącego Rady Powiatu -Edwarda Olszowego.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
My rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 2 w Markach, prosimy o zapoznanie się z pismem jakie wystosowaliśmy do Burmistrza Marek pana Janusza Werczyńskiego w dniu 24 lutego, jednocześnie prosząc o interwencję w tej sprawie u pana burmistrza jak i w szkole.

Z poważaniem
Rodzice uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Markach
(Rodzice uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Markach, 01.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,

Niestety w opisywanej przez Państwa sprawie Starostwo Powiatowe w Wołominie nie jest stroną. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest gmina, dlatego wszystkie uwagi proszę kierować do Rady Miasta w Markach. Ze swojej strony mogę obiecać, iż osobiście przekażę Państwa pismo do radnych tego miasta.

Z poważaniem

Wicestarosta Wołomiński
Ryszard Węsierski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!

Jestem zaszokowany godzinami otwarcia punktu paszportowego w Wołominie. Punkt ten jest maksymalnie czynny (w poniedziałki) do 16: 30 a w pozostałe dni tylko do 15:30! Przecież, nie są to godziny dla ludzi pracujących. Pracując nawet do 16 i licząc np: na 40-70 minut dojazdu nie sposób wyrobić nowy paszport bez wcześniejszego wychodzenia z pracy. Wszystkie punkty w dzielnicach warszawskich są czynne co najmniej 2 razy w tygodniu do 17:30. Dodatkowo do 17:30 raz w tygodniu czynny jest punkt w Legionowie, a w Pruszkowie do 17:15. Proszę o jak najszybszą reakcję i wydłużenie godzin pracy punktu chociaż raz w tygodniu do 17:30. Chyba, że pracodawca ma obowiązek umożliwienia pracownikowi zwolnienia na czas załatwiania tak elementarnej, obywatelskiej sprawy jak wyrobienie paszportu?
(Maciej, 28.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

W czerwcu br. planowane jest przeniesienie Terenowego Punktu Paszportowego do nowych pomieszczeń w głównym budynku Starostwa, które do tej pory użytkowała Powiatowa Galeria „Korozja i Kolor”. Po przeniesieniu zamierzamy
wydłużyć godziny pracy „paszportów” w poniedziałek. W tym dniu interesanci będą obsługiwania od godz.9.00 do godz.17.30.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1921966 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.