Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto.
Podróż samochodem ulica Przyjacielską w Kobyłce to koszmar. Ulica ta jest strasznie zdewastowana, na jezdni widać resztki gliny z przyległych posesji pozostawione przez samochody ciężarowe. _A Przy drodze znajdują się drzewa które posiadają gałęzie niebezpieczne dla ruchu pojazdów. Pod wpływem ciężaru i starości opadają na jezdnię powodując bezpośrednie zagrożenie życia dla osób poruszających się ta drogą.
Czy zostaną w najbliższym czasie dokonane prace porządkowe?
Jest to jedna z dróg (wizytówka wjazdu) do kobyłki a zarazem droga często uczęszczana przez wielu użytkowników.

Z poważaniem
(Arek, 28.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Pragnę Pana zawiadomić, że ul. Przyjacielska jest drogą gminną zarządzaną przez Miasto Kobyłka. Ze względu na ten fakt nie mogę podjąć bezpośrednich działań w celu poprawy zaistniałego stanu rzeczy. Niemniej przekażę Pana interwencję Burmistrzowi Miasta Kobyłka, który jako jedyny może wpłynąć na poprawę jakości tej drogi.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Proszę o sprawdzenie pism WOK-0551/10/27679/2009 oraz WAB 7358/4/10 i napisać czy opisane przeze mnie opinie o poczynaniach pracowników Starostwa są bezpodstawne.
(Kornelia, 27.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Informacje odnoszące się do sposobu prowadzenia postępowania o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego zostały wyczerpująco udzielone w piśmie WOK-0551/10/27679/2009, a także są zawarte w decyzji nr 3/09 z dnia 08.01.2009 Starosty Wołomińskiego odmawiającej wznowienia postępowania. Dodatkowo decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 28/2009 z dnia 17.03.2009 r. utrzymuje w mocy powyższą decyzję. Jest to dodatkowa przesłanka podtrzymująca moją opinię, iż Pani argumenty są bezpodstawne.

Z poważaniem

Wicestarosta Wołomiński
Ryszard Węsierski

Pytanie:
Panie Starosto, przeglądając pytania i odpowiedzi jedna z nich dotyczy przebudowy (budowy?) ul Załuskiego w Kobyłce w tym roku. Czy może Pan rozwinąć tę wypowiedź. Kiedy to będzie i czy to będzie cała ulica, jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa? Co się zmieni i kiedy?

Pozdrawiam serdecznie
(Kinga, 27.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Wydział Dróg Powiatowych dysponuje projektem przebudowy ciągu drogowego składającego się z ulic: Szerokiej, Mareckiej, Zagańczyka oraz Załuskiego w Kobyłce. W zatwierdzonym przez Radę Powiatu Planie Rozwoju Lokalnego zaplanowana jest realizacja całego tego odcinka w kilku kolejnych latach na zasadzie etapowania robót. W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Mareckiej i Zagańczyka. Na całym wspomnianym odcinku ma być wybudowana kanalizacja deszczowa, zmodernizowana nawierzchnia drogi z poprawieniem geometrii skrzyżowań. Mają powstać również chodniki i drogi pieszo - rowerowe. W związku z tym należy się liczyć z miejscowymi poszerzeniami drogi, poprawą jej wyglądu i funkcjonalności. Wycięte zostaną niektóre drzewa, znikną rowy, a powstaną bezpieczne, szerokie chodniki. Zastosowane zostaną podobne, choć nie identyczne rozwiązania jak na zmodernizowanej ul. Mareckiej w Zielonce. Niestety na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie podać terminu rozpoczęcia prac na ul. Załuskiego w Kobyłce.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Panie Starosto. Dużo Pan zrobił dla Ząbek, proszę jeszcze o zdjęcie tablicy o remoncie z Pana nazwiskiem na ul. Batorego. Przy szkole 2. Remont sie skończył naprawdę
(Jarek, 16.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Pomimo, iż remont nawierzchni został zakończony to do końca kwietnia na ul. Batorego będą trwały prace wykończeniowe. Wykonawca będzie również usuwał usterki. Dlatego też w celu ostrzeżenia kierowców przed ewentualnymi utrudnieniami w ruchu tablica pozostała na swoim miejscu.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji dotyczącej przepisu zagospodarowania własnej działki budowlanej. Głownie interesuje mnie przepis dotyczący miejsc parkingowych - jedno miejsce parkingowe na 50 m kwadratowych powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego . Zgodnie z zarządzeniem gminy Klembów budowa domu o powierzchni 179 metrów na działce 1000 metrów jest nie możliwa ponieważ potrzebne są 4 miejsca parkingowe.
Proszę ustosunkować się do mojego zapytania .

Pozdrawiam Serdecznie
(Szanowny Panie Starosto, 12.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Ilość miejsc parkingowych narzucona jest przez zatwierdzony i obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Radę Gminy Klembów. Ilość miejsc parkingowych uzależniona jest od powierzchni użytkowej tj. 1 miejsce na każde 50 m2 tej powierzchni. Natomiast usytuowanie tych parkingów na własnej nieruchomości regulowane jest przepisem wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. O miejscach postojowych mówi rozdział 3 tego rozporządzenia, a konkretnie § 19 ust. 2.
Warto zastanowić się czy nie należałoby spróbować umiejscowić miejsc postojowych w garażu. Podkreślam, że ilość miejsc parkingowych nie jest związana z wielkością działki, a jedynie z powierzchnia użytkową budynku.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!

Zwracam się z prośbą o uzyskanie informacji dotyczących placówek oświatowych. Ile takich placówek znajduje się pod zarządem powiatu? W ilu z nich (podczas obecnej kadencji Rady Powiatu) udało się zmodernizować boiska, place zabaw, zagospodarować teren działki, na której znajdują się wspomniane placówki?
(Paweł, 04.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Pod zarządem Powiatu znajduje się 7 placówek oświatowych ponadgimnazjalnych oraz 3 Zespoły Szkół Specjalnych. Podczas obecnej kadencji wykonano następujące inwestycje:

•Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie - boisko wielofunkcyjne wraz z boiskiem piłkarskim
•Zespół Szkół w Zielonce - kompleks sportowy wybudowany zgodnie z programem „Orlik 2012”
•Dom Dziecka w Równym - boisko wielofunkcyjne
•Zespół Szkół w Wołominie – kompleks sportowy wybudowany zgodnie z programem „Orlik 2012”

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Jak Panie Starosto mieszkaniec Marek ma się dostać do Wołomina? Dotychczas była kursująca skrajem Marek i peryferiami Wołomina linia J, ale przewoźnik zmienił rozkład, nie zamieścił nowego w internecie ani przystankach, lecz można go jedynie zakupić u kierowcy. Nawet jak ktoś chce taki rozkład kupić, to skąd ma wiedzieć kiedy wyjść na autobus aby na niego trafić?
(Rafał, 01.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Aktualny rozkład jazdy autobusu obowiązujący od 18.01.2010 r. znajduje się na stronie http://www.rajbus.waw.pl.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Dzień dobry Panie Starosto.
Jest w naszym powiecie wiele rzeczy do wykonania, a pieniądze potrzebne na te cele przeznacza się na pałac w Chrzęsnem. Czy nie lepiej te pieniądze ,a chodzi o ponad 7000000 PLN spożytkować na inne cele bardziej ważne. Pałac aby dalej nie niszczał można sprzedać, co by dodatkowo zasiliło kasę powiatu. Można też pałac oddać spadkobiercom, co by było wspaniałym gestem wobec ludzi skrzywdzonych przez władzę ludową.
Z poważaniem,
(Waldemar, 01.02.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Waldemarze,

Odpowiadając na Pańskie pytanie w sprawie przeznaczenia kwoty ponad 7 mln złotych na renowację pałacu w Chrzęsnem, pragnę poinformować, iż jest to najstarszy zabytek położony na naszym terenie i nie wyobrażam sobie sytuacji, aby trafił on w prywatne ręce. Kwestia zwrotu zabytkowego pałacu potencjalnym spadkobiercom jest również prawnie uregulowana. Od 2002 roku pałac jest własnością samorządu lokalnego – czyli nas wszystkich, dlatego też Rada i Zarząd Powiatu wystąpiły z wnioskiem o dofinansowanie remontu tego zabytku. Efektem naszego wystąpienia jest przyznane dofinansowanie w przywołanej przez Pana wysokości. Łączny koszt przedsięwzięcia będzie wynosił ok. 11 mln. Zasadniczym celem inwestycji jest utworzenie powiatowego centrum kultury. Co do zmiany przeznaczenia przyznanej kwoty dofinansowania, informuję, iż nie ma takiej możliwości, gdyż pieniądze pozyskane w ramach Działania 6.1 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, a pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą być spożytkowane zgodnie z przeznaczeniem - czyli kulturą.

Podsumowując, chcę dodać, iż w ramach innych działań i programów Powiat Wołomiński pozyskuje znaczące kwoty na remonty dróg, budowę nowych boisk sportowych oraz modernizację i wyposażenie placówek oświatowych i służby zdrowia. Mam nadzieję, że wyremontowany pałac i zrewaloryzowany park będą wizytówką naszego powiatu i tego rejonu Mazowsza a bogata oferta kulturalna zapewni mieszkańcom i jego gościom doskonałą formę wypoczynku i rozrywki.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

proszę o wyjaśnienie jak prawidłowo powinna wyglądać organizacja zjazdu z ulicy Wileńskiej (w Wołominie) do sklepu MarcPol. Aktualnie oznakowanie poziome jezdni wskazuje, że jadąc od centrum miasta ulicą Wileńską na wysokości w/w sklepu mamy pas do zjazdu w lewo na ulicę Reja w kierunku ulicy Wąskiej, a w rzeczywistości jest tak, że służy ten pas (pod "prąd") do zjazdu do markietu jadącym w kierunku Centrum, i niestety utrudnia zjazd na ulicę Reja i naraża na kolizję. Proszę o informację jak prawidłowo powinna wyglądać organizacja ruchu przy zjeździe do w/w sklepu dla jadących w kierunku Centrum miasta (tzn od skrzyżowania Reja/Wileńska)?

1. Czy jadąc w kierunku Centrum nie można skręcać z Wileńskiej do w/w sklepu (jak wskazuje oznakowanie poziome)?
2. Czy planowana jest tam jakaś przebudowa i zmiana organizacji ruchu?
(Sławomir, 26.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Sławomirze,

Informuję, że zjazd z ulicy Wileńskiej na teren sklepu MarcPol uzgodniony został dla relacji prawoskrętnych. Przedstawiony do zaopiniowania pod kątem obsługi komunikacyjnej plan zagospodarowania terenu inwestycji omawianego obiektu handlowego, przewidywał oprócz istniejącego zjazdu z ul. Wileńskiej, dwa zjazdy z ul. Reja, które zapewniałyby właściwą obsługę komunikacyjną inwestycji. Z nieznanych nam przyczyn zarządca ulicy Reja tj. Burmistrz Wołomina nie wyraził zgody na ich wykonanie. Z posiadanych wiadomości wiemy, że inwestor odwołał się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Do dnia dzisiejszego nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Wobec powyższego odpowiadając na pytanie pierwsze to obowiązująca organizacja ruchu dopuszcza jedynie wjazd na teren sklepu dla pojazdów jadących ulicą Wileńską od centrum Wołomina i wyjazd z terenu sklepu ulicą Wileńską w kierunku Al. Niepodległości. Odpowiadając na pytanie drugie inwestor planuje budowę zjazdu z ulicy Reja, po pozytywnym rozstrzygnięciu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny panie starosto jestem mieszkańcem Starych Załubic czy mógłby pan w jakiś sposób zainterweniować w sprawie wysypywania dużych ilości śniegu z prywatnych posesji w pas drogi powiatowej, droga jest w tak fatalnym stanie bez jakichkolwiek odprowadzeń wody gdy przyjdą roztopy to będzie tragedia tą drogą przejechać tak sie dzieje również po obfitych deszczach, dotyczy posesji państwa Wiechów (Stare Załubice - Wolica)
(Paweł, 19.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Sprawa, którą Pan porusza jest wyjątkowo trudna chociaż istnieją przepisy, które mówią, że nie wolno wykorzystywać dróg do celów nie związanych z ruchem drogowym, a do takich zalicza się jak najbardziej składowanie śniegu. Niemniej egzekwowanie tych przepisów jest niezwykle kłopotliwe i ze względu na ulotność oraz chwilowość procederu trudno go udowodnić. Drogi powiatowe są patrolowane regularnie i jeśli dzieje się coś niestosowanego to służby drogowe natychmiast reagują. Odnośnie wadliwego odwodnienia dróg jest to problem, nad którym Wydział Dróg Powiatowych stale pracuje, ale jego rozwiązanie wymaga czasu i znaczących nakładów finansowych.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1921974 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.