Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Dzień dobry,

Ostatnio miałam przyjemność rejestrować samochód w tutejszym wydziale komunikacji. Przyjechałam na godz. 8.00 z myślą, że uda mi się załatwić sprawę wcześniej, ale niestety było sporo osób i musiałam czekać do umówionej godziny 9.30. Zauważyłam, że niektórzy pracownicy schodzili się nawet do dziesięć po 8.00!! Siedząc tak i obserwując szczególną uwagę zwróciłam na pana siedzącego w okienku numer 4 u którego rejestrowałam auto. Pan ten nie wykazywał zbytniego zainteresowania moją sprawą, gdyż prawie cały czas który jest przeznaczony na rejestrację (ok. 30 min) załatwiał swoje prywatne sprawy przez telefon służbowy. Dodam jeszcze, że w czasie oczekiwania na rejestracje również wykonywał takie telefony wszystko było słychać. Kilkakrotnie również ubierał się w kurtkę i gdzieś wychodził z budynku (nie wiem być może poza tym stanowiskiem ma jeszcze jakieś inne).
Bardzo proszę zwrócić uwagę na pracę tego pana oraz dyscyplinę tam panującą, bo może nie wszyscy mają ochotę tam pracować, a znajdzie się na pewno wiele chętnych osób.
Mam nadzieję że moja kolejna wizyta w Wydziale Komunikacji będzie bardziej profesjonalna.
(Petentka, 12.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Numerkowy system obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji polega na rejestracji pojazdów w umówionym dniu i godzinie. Tak też się stało w Pani przypadku. Obecnie czas oczekiwania na rejestrację jest bardzo krótki, jednakże ustalone wcześniej godziny rejestracji obowiązują zgodnie z terminem zapisu. Szkoda, że swoich uwag nie przedstawiła Pani bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału podczas oczekiwania na rejestrację pojazdu.

Poruszony problem dyscypliny pracy został przeanalizowany, a wymieniony przez Panią pracownik złożył stosowne wyjaśnienia co do swojego postępowania. Dziękuję za zwrócenie uwagi, każde sugestie dotyczące poprawy jakości obsługiwania interesantów są dla nas niezwykle cenne.


Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
mam podobne pytanie jak Pani Wajolet tzn. Jak powinna być duża działka na budowę domu? 1000 metrów jest za mała ponieważ :
- na 170 m2 powierzchni domu są potrzebne 4 miejsca parkingowe usytuowane 7 metrów od okna i 4 metry od ogrodzenia od sąsiada WYMYSŁ GMINY KLEMBÓW DZIAŁKA 1000 M2 NIE SPEŁNIA TYCH WARUNKÓW TYM SAMYM GMINA ODSTRASZA NOWYCH POTECJALNYCH PODATNIKÓW W GMINIE KLEMBÓW - NIE JEST PRZYJAZNA SPOŁECZENSTWU PS. Wszystkiego najlepszego dla urzędników którzy myślą racjonalnie.
(do Pana Macieja Urmanowskiego, 30.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Przepisy o ilości miejsc parkingowych reguluje Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Radę Gminy Klembów. Przepisy na temat usytuowania tych parkingów na własnej działce reguluje rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. O miejscach postojowych mówi rozdział 3 tego rozporządzenia, a konkretnie § 19 ust. 2.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Mam pytanie odnośnie pozwolenia na budowę domu w miejscowości Wola Rasztowska gmina Klembów - proszę mi powiedzieć który taki mądry wymyślił w tej gminie parking dla samochodów na działce uzależniony jeszcze m2 danego domu czyli jeśli dom ma powierzchnię użytkowa 200 m2 to potrzebne są 4 miejsca parkingowe na działce.
(Wajolet, 30.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Przepis mówiący, iż 1 miejsce parkingowe przypada na 50 m2 działki zapisany jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony przez Radę Gminy Klembów, dlatego wszelkie uwagi w tej sprawie prosimy kierować do Urzędu Gminy w Klembowie. Pracownicy starostwa przy wydawaniu pozwolenia na budowę kierują się zgodnością projektu z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz.690 z późn.zm.).

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!

Mam pytanie o komunikację autobusową, czy ktoś kontroluje to jak ona funkcjonuje? jestem mieszkanką gminy dąbrówka, mamy do dyspozycji tylko komunikacje prywatnych przewoźników, lecz sposób w jaki świadczą usługi czasem woła o pomstę do nieba, na przystankach nie ma żadnych rozkładów jazdy. W ostatnim tygodniu autobus którym dojeżdżam do pracy Lasków –Warszawa o 6.00 i wracam z Warszawy o 16:55 (ten sam przewoźnik)w poniedziałek nie było kursu popołudniowego, we czwartek również, w piątek rannego, bo autobusy to stare gruchoty które bez przerwy się psują, co my pasażerowie mamy robić, komu się poskarżyć.
(Ania, 18.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Organem wydającym zezwolenia na linię komunikacyjne przebiegające przez teren dwóch powiatów jest prezydent miasta stołecznego Warszawy. Sprawy związane z działalnością transportową w jego imieniu prowadzi Zakład Transportu Miejskiego w Warszawie. Wobec powyższego skargi na przewoźnika obsługującego linię komunikacyjną Warszawa – Lasków należy kierować bezpośrednio do w/w instytucji, która jest organem właściwym do kontroli tego przewoźnika.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Proszę o sortowanie udzielanych odpowiedzi według daty ich publikacji. Jak widać sortowanie po dacie zadania pytania jest bezcelowe, bo odpowiedzi pojawiają się gdzieś na wcześniejszych stronach i nikt nie może ich znaleźć. Odpowiedzi są udzielane z bardzo dużym opóźnieniem, co powoduje dodatkowe utrudnienia z odnalezieniem odpowiedzi, a ponadto osoby śledzące jakie są zadawane pytania i udzielane odpowiedzi gubią się w obecnym porządku - najnowsze odpowiedzi wraz z zadanymi pytaniami winny się pojawiać "na początku listy".
(Adam, 17.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Aktualnie trwają prace nad budową nowego serwisu internetowego Powiatu Wołomińskiego. Pojawi się wiele zmian. Pana uwaga na pewno zostanie uwzględniona i na nowej stronie pytania będą pojawiać się według kolejności udzielenia odpowiedzi.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Dzień Dobry! Panie Starosto, mam pytanie odnośnie czystości lasów. Czy utrzymanie czystości lasów leży w kompetencjach i zadaniach Starosty? Jeśli tak, to czemu jest w nich wszechogarniający syf, zwłaszcza w pobliżu dróg. Ja wiem, że to mieszkańcy powiatu są flejami i śmiecą, ale skoro tak już jest, to może po prostu trzeba częściej te lasy sprzątać. A swoją drogą, czy Ochrona Środowiska w Powiecie prowadzi, jakąś edukację obywateli Powiatu, żeby wreszcie przestali wywozić odpady do lasów!!!? To jest jakiś koszmar, że w większości ludzie z Powiatu nie mają żadnej świadomości ekologicznej i estetycznej, są mentalnie zacofani w tej dziedzinie i już nie wiadomo, czy lepiej podejść do nich z marchewką (edukacja) czy z kijem (mandaty).
(Mieczysław, 16.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mieczysławie,

Na terenie powiatu wołomińskiego jest około 25 tys. ha lasów i gruntów leśnych z czego 14 tys. ha stanowią lasy będące własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych, gdzie stosownie do art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nadzór nad gospodarką leśną sprawuje starosta.
W związku z licznymi przypadkami zaśmiecania lasów na terenie powiatu wołomińskiego w 2007 roku wykonano i ustawiono przy drogach powiatowych przebiegających przez tereny leśne tablice informacyjno-graficzne w celu zwrócenia uwagi na zanieczyszczenie tych terenów. Jednocześnie, zwrócono się z prośbą do nadleśnictw działających na terenie powiatu wołomińskiego o wytypowanie dróg leśnych lub innych miejsc szczególnie narażonych na zaśmiecanie, gdzie możliwe będzie zamontowanie szlabanów uniemożliwiających wjazd do lasu pojazdom mechanicznymi. W latach 2008 - 2009 zamontowano łącznie na leśnych drogach dojazdowych 58 sztuk rogatek leśnych, co w miejscach ich zamontowania znacząco ograniczyło zaśmiecanie.
Jednocześnie, przeprowadzono akcje sprzątania terenów leśnych w wyniku czego uprzątnięto dzikie wysypiska śmieci w lasach na terenie miejscowości: Janków Nowy, Leśniakowizna oraz w miastach Kobyłka i Wołomin. Posprzątano około 100 ha lasów i zebrano łącznie 24,84 tony odpadów.
Ponadto, wystąpiłem do Nadleśniczych sprawujących w moim imieniu nadzór nad lasami niepaństwowymi, o wydawanie decyzji nakazujących właścicielom lasów wykonywanie zabiegów ochronnych, zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu pożarów, poprzez usuwanie śmieci z lasu.

Starostwo Powiatowe w Wołominie prowadzi także długofalową edukację ekologiczną, która ma na celu m.in. uwrażliwienie mieszkańców na problem zalegających na ternach leśnych odpadów. W ramach akcji „Nie zaśmiecaj naszej małej Ojczyzny, nie żyjesz w niej sam” zorganizowano cykl zajęć terenowych, podczas których młodzi mieszkańcy powiatu mogli poznać zasady segregacji odpadów. lasów. Dodatkowo zorganizowaliśmy 2 szkolenia dla nauczycieli i edukatorów, by w swojej pracy większy nacisk kładli na kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów.
Powiat wspierał także liczne inicjatywy gminne zmierzające do zachowania porządku na terenach leśnych. W latach 2008-2009 ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowano akcje sprzątania nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gmin Dąbrówka, Jadów, Poświętne, Radzymin, Tłuszcz i Zielonka na łączną kwotę 194 643,79 zł. W wyniku ww. akcji zebrano 364 tony odpadów oraz 766 m3 odpadów.
Mamy nadzieję, że te działania przyniosą w przyszłości widoczne efekty.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Panie Starosto,

Tradycji staje się za dość. Pytania do naszych Starostów trzeba zadawać dwukrotnie. Oto one po raz drugi, najpierw jednak propozycja - Niech się Pan Starosta przejedzie ul. Załuskiego (Kobyłka)swoim (prywatnym!) samochodem szczególnie po pasie w kierunku Wołomina, może wtedy Pan zrozumie sens poniższych pytań.

A teraz pytania kto odpowiada za stan nawierzchni wspomnianej ulicy, Gmina czy Powiat? Dlaczego do tej pory jej nawierzchnia nie została poprawiona po rozkopach z początku roku? Poprzeczne nalewki są niczym leżący policjanci (progi spowalniające) na drodze jak by nie patrzył ponoć głównej, łączącej stolicę powiatu ze światem. Kiedy wykonawca w ramach gwarancji zostanie przymuszony do poprawy (wyrównania)tego co wykonał niechlujnie. Dlaczego służby podlegające Starostwu nie wypełniają należycie swoich zadań, tylko czekają nie wiadomo na co? Kiedy odbędzie się naprawa nawierzchni? A może to Powiat (czyli my wszyscy) ponownie będziemy płacili bo gwarancja upłynie?
(Dariusz, 11.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Odpowiedź na Pana pytanie dot. ul. Załuskiego z dnia 3 listopada została już opublikowana. Znajduje się ona chronologicznie pod datą zadania pytania. Jednak jeżeli nie mógłby Pan jej odnaleźć przytaczam ją jeszcze raz poniżej:

Jak poprzednio poruszył pan w swoim pytaniu kwestię złożoną z kilku elementów, które postaram się Panu przybliżyć. W pierwszej kolejności chciałbym zaznaczyć że ul. Załuskiego leży w ciągu drogi powiatowej rozpoczynającej się w Markach przy drodze krajowej i kończącej się w Wołominie skrzyżowaniem z dr wojewódzką. W Planie Rozwoju Lokalnego uchwalonym przez radzę powiatu cały ten ciąg drogowy jest przeznaczony do etapowego remontu. Proces ten już się rozpoczął. W bieżącym roku wykonano remont części ul. Mareckiej w Zielonce i części ul. Armii Krajowej w Wołominie. Na przyszły rok zaplanowane są kolejne etapy realizacji remontu. Jednym z etapów będzie remont interesującego Pana odcinka. Uporządkuje on układ komunikacyjny i poprawi bezpieczeństwo użytkowników tej drogi.
Odnośnie napraw po robotach przy budowie kanalizacji informuję, iż teren pod budowę został przekazany wykonawcy robót sanitarnych i to on odpowiada za przejezdność i bezpieczeństwo ruchu na odcinku gdzie prowadzone są roboty. Służby starostwa często interweniują u wykonawcy w sprawie właściwego zabezpieczenia robót i bezpieczeństwa ruchu. Niemniej prace nie zostały jeszcze ostatecznie odebrane. Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie uchybienia zostaną naprawione.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Panie starosto!
Przy wjeździe do Ząbek od. ulicy Batorego stoi tablica informująca że Starosta Maciej Urmanowski informuje o terminie rozpoczęcia i zakończenia remontu {przypomnę}30.10.2009. Śmieja sie wjeżdżający do Ząbek ze coś mamy nie tak z kalendarzem. Proszę o info w tej sprawie bo nasz burmistrz informował, że od początku grudnia będzie przejezdna trasa. Spacerując dziś 2.12 2009 naliczyliśmy 4 panów układających chodnik...proszę może o zmianę tablicy.

Z poważaniem Jarek.
(Jarek, 02.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jarku,

Pragnę poinformować, że z przyczyn obiektywnych umowa z wykonawcą ul. Batorego została przedłużony do 15.12.2009 r. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą zostanie ona wcześniej częściowo dopuszczona do ruchu pojazdów. Pozostałe roboty wykończeniowe zostaną zakończone najszybciej jak to będzie możliwe. Jeżeli chodzi o tablicę zobowiązałem służby drogowe do jak najszybszej jej wymiany.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam panów Starostów,

pytanie o dojazd nową trasą od Wołomin do Warszawa tragedia w jedną stronę samochodem trasę pokonuję od 2-3 godzin w jedną stronę x 2 =5-6 godzin siedzenia w samochodzie, może wybudować jakieś metro do Wołomina T K
(Tomasz K, 01.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tomaszu,

Problem dojazdu do Warszawy jest jedną z najważniejszych spraw do rozwiązania dla powiatowych samorządów. Ze wszystkich sił staram się działać na rzecz modernizacji drogi wojewódzkiej 634 z Wołomina do Warszawy oraz drogi krajowej S8 jako planowanej obwodnicy Marek. Niemniej mam niewielki wpływ na decyzję zarówno Marszałka Województwa zarządzającego drogą 634 jak i też Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządzającej budową drogi S8. Ze swej strony czynię przygotowania, żeby tak dostosować sieć dróg powiatowych, aby z chwilą powstania drogi S8 mieszkańcy Powiatu mieli dużą łatwość korzystania z rozbudowanej sieci drogowej wyższego rzędu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Może wypowie się Pan na ten temat. Jak do tej pory został wykonany niewielki odcinek ok.100 metrów asfaltu kilka lat temu. Do początku listopada został wykonany kolejny odcinek ulicy Majdańskiej ale tylko kanalizacja. Co z asfaltem na tej ulicy na tym odcinku na którym jest kanalizacja? Kiedy zostanie wykonana kanalizacja na całej ulicy Majdańskiej? Kolejny odcinek asfaltu jest dopiero w miejscowości Mostówka. Nie można tego odcinka w końcu połączyć? Ulica ta czasie roztopów jest nieprzejezdna no chyba,że ciężarówką. Rozmawiałam z MPWiK w Wołominie i osoba odpowiedzialna za tą ulicę powiedziała mi,że inwestycje nie jest kontynuowana ponieważ MPWiK nie wie czy mieszkańcy ulicy Majdańskiej chcą kanalizację, która de facto jest warunkiem położenia asfaltu na tej ulicy. W urzędzie miasta Wołomin jest już kilkadziesiąt podań z podpisami mieszkańców tej ulicy o wykonanie kanalizacji i asfaltu. Czy urzędy wołomińskie nie potrafią się ze sobą komunikować? Do kogo mamy się zwrócić o pomoc w tej sprawie?
Na ulicy Majdańskiej zostały wykonane progi spowalniające i postawione znaki OGRANICZENIE DO 30, które są czystą kpiną z mieszkańców tej ulicy. Tą ulicą nie można jechać szybciej niż 20km/h ponieważ w przeciwnym przypadku można pożegnać się z zawieszeniem w swoim aucie. Czy ktoś mógłby w końcu zając się tą sprawą i wykonać pilotować wykonanie kanalizacji i asfaltu na całej ulicy Majdańskiej do Mostówki?

Pozdrawiam,
Kinga
(Kinga, 29.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Kingo,

Ul. Majdańska w Duczkach jest droga gminną. Zarząd nad jej budową i utrzymaniem prowadzi Urząd Miejski w Wołominie. Bardzo proszę o kierowanie wszelkich pytań w tej sprawie właśnie do tego urzędu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1921983 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.