Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam. Właściwie to jest skarga. Otóż 29.06.2015r. wystosowałam prośbę o przejście dla pieszych przy zbiegu ul. Załuskiego , Traugutta oraz Brzóski, uzasadniając to w 7 punktach. Dzwoniłam kilkakrotnie do wydziału i powiedziano mi, że jest w realizacji. Czy nie obowiązują Was terminy??? Nasza cierpliwość jest już mocno nadszarpnięta. Proszę o poważne potraktowanie sprawy. Pozdrawiam w imieniu mieszkańców. Kinga Lewandowska
(Kinga, 10.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Sprawa przejścia dla pieszych przy zbiegu ul. Załuskiego , Traugutta oraz Brzóski w Kobyłce jest nam znana i pracujemy nad jej rozwiązaniem. Wspólnie z pracownikami Wydziału Inwestycji i Drogownictwa pracujemy nad tym, by przejście dla pieszych w proponowanej lokalizacji było wykonane. Nie jest to jednak sprawa jedynie pomalowania pasów. Musi zostać sporządzona odpowiednia dokumentacja techniczna, podlegająca uzgodnieniu i zatwierdzeniu. Obecnie dokumentacja jest przygotowywana i po uzyskaniu opinii zostanie zatwierdzona. Następnie należy dokonać przebudowy drogi w odcinku gdzie będzie wyznaczone przejście / obniżenie krawężników, ułożenie ciągu pieszego. Później zostanie naniesione oznakowanie pionowe i poziome. W bieżącym roku planowane są prace związane z przebudową ul. Załuskiego i przy okazji tych robót w przetargu zostanie uwzględniona sprawa robót do wykonania. Mamy świadomość że takie sprawy trwają, jednak dotyczy to bezpieczeństwa ruchu i wszelkie procedury muszą być zachowane.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!
Jestem wieloletnim pacjentem Przych. Spec. w wołomińskim Szpitalu. Od wielu lat jest problem z dodzwonieniem się do rejestracji. Nikt nie odbiera telefonu, panie rejestratorki wolą czytać gazetę niż zapisywać telefonicznie. Wielokrotnie pacjenci skarżyli się na tę sytuację u kierownictwa i dyrekcji bez skutecznie, więc może Pan zainterweniuje i pomoże swoim wyborcom a także wyciągnie konsekwencje wobec winnych zaistniałej sytuacji.
Z poważaniem
Anna
Osoba niepełnosprawna
(Anna, 09.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
W sprawie dostępności do telefonicznej rejestracji do Przychodni Specjalistycznej Szpitala Powiatowego w Wołominie pracownicy korzystają z dostępnych narzędzi komunikacyjnych, a organizacja pracy została przygotowana w taki sposób, by efektywnie wykorzystać dostępne zasoby kadrowe.
Panie sekretarki medyczne pracujące w rejestracji Przychodni Specjalistycznej zajmują się rejestracją osób przybyłych osobiście. Telefony widoczne na ich pulpicie służą do komunikacji wewnątrzszpitalnej, a nie do obsługi telefonicznej rejestracji dla pacjentów, co często jest błędnie interpretowane. Stanowiska do rejestracji telefonicznej pacjentów są umieszczone w innej lokalizacji – niedostępnej dla osób przybyłych do rejestracji. Taka organizacja pracy pozwala na prawidłową realizację zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Szpital w zakresie przyjęć do poradni specjalistycznych rocznie obsługuje ponad 71 tysięcy pacjentów, co wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na obsługę rejestracji telefonicznej. Ewentualne skargi pacjentów są spowodowane zajętością linii telefonicznej, a nie złą jakością pracy pracowników rejestracji. Podobne sytuacje dotyczą innych placówek medycznych. Od 2015 r. trwają prace związane z poprawą dostępności do telefonicznej rejestracji dla pacjentów. Obecnie jesteśmy na etapie pozyskiwania dodatkowej obsady kadrowej oraz ,,uzbrajania” stanowisk pracy w numery telefoniczne, specjalne oprogramowanie i inne narzędzia do pracy i ochrony zgromadzonych danych. Szpital w zakresie poprawy komunikacji z pacjentami, w tym dostępności do rejestracji, podjął następujące działania:
Na stronie internetowej Szpitala: www.szpitalwolomin.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscach publicznie dostępnych w Szpitalu, udostępniono informacje o możliwości komunikowania się przy korzystaniu z poczty elektronicznej lub przesyłania faksów,
Od lutego 2014 r. w Rejestracji do Przychodni Specjalistycznej w ustalonych godzinach uruchomiono nowy numer tel. 22 76 33 220,
Od kwietnia 2015 r. uruchomiono internetową rejestrację dla pacjentów – eRejestracja w trzech zakresach; obecnie trwają przygotowania do uruchomienia pozostałych zakresów,
Od października 2008 r. osoby, które samodzielnie nie potrafią rozwiązać swoich trudności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie naszego Szpitala, mogą zgłosić się ze swoimi sprawami do Pełnomocnika ds. Pacjentów i Komunikacji Społecznej,
Każdy z pracowników odpowiedzialnych za przyjęcie zgłoszenia o utrudnionym dostępie do telefonicznej rejestracji jest zobowiązany do przyjęcia numeru kontaktowego od osoby zainteresowanej i przekazanie kontaktu do pracownika rejestracji; pracownik rejestracji jest zobowiązany skontaktować się z osobą, która zgłosiła trudności.
Wierzę, że Szpital Powiatowy w Wołominie będzie w dalszym ciągu wychodził naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i usprawniał swoje funkcjonowanie.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,
czy jest planowana jakakolwiek modernizacja, remont, nakładka (drogi 634) ul. Szosy Jadowskiej na odc. od świateł w Wołominie do mostu w Nowych Lipinach? Jeśli tak to kiedy? Na chwile obecną jest to jedna z najbardziej obłożonych dróg wylotowych z bardzo dużym natężeniem ruchu i jedna z ważniejszych dróg. Na w/w odcinku droga jest w fatalnym stanie, łata za łatą a na tej łacie kolejna łata i zapewne nie ostatnia.
(Paweł, 04.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Droga nr 634 to droga pod zarządem Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Plany remontów dróg wojewódzkich nie są uzgadniane z zarządca dróg powiatowych. Tym samym powiatowy Wydział Inwestycji i Drogownictwa nie posiada informacji w sprawie.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Bardzo proszę o zmianę założeń projektowych dla modernizacji ulicy weteranów w Radzyminie. W opublikowanej SIWZ pojawiła się informacja o ciągu rowerowym z kostki brukowej. Wg mojej opinii jako rowerzysty nie jest to dobra nawierzchnia ponieważ kostka brukowa nigdy nie jest idealnie ułożona. Proszę o rozważenie możliwości wykorzystania nawierzchni z mas asfaltowych.
(Kamil, 30.12.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Obecnie jest wykonywana dokumentacja przebudowy drogi powiatowej 4303W w Radzyminie na odcinku tory kolejowe - Łąki - granica powiatu . Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana 23 października 2015r. Zmiana zapisów i wymogów SIWZ nie jest możliwa na tym etapie przygotowywania inwestycji. Modyfikacje SIWZ może wprowadzać tylko podmiot prowadzący postępowanie w sprawie zamówienia podczas jego trwania. Wnioski, zapytania i uwagi do SIWZ należy składać do podmiotu prowadzącego postępowanie, podlegają one rozparzeniu i opublikowaniu na stronie do wiadomości wszystkich uczestników postępowania.
Budując ciągi piesze z dopuszczeniem ruchu rowerów wykonujemy je z kostki bezstykowej. Gdy projektujemy odrębne ścieżki rowerowe, zakładamy w projektach nawierzchnie bitumiczne jako bardziej sprzyjające rowerzystom. W praktyce Powiat Wołomiński rzadko buduje ścieżki rowerowe ze względu na brak terenu w pasie drogowym. Najczęściej wykonywane są chodniki lub ciągi pieszo rowerowe.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Czy w związku z przekazaniem do Powiatu Wołomińskiego przez gminę Marki na podstawie podjętej uchwały nr XLVI-521/2015 ciągu ulic Sosnowej i Kościuszki, zamierzacie Państwo dokonać niezbędnej modernizacji tego ciągu? Mieszkam od wielu lat w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Sosnowej i nie ukrywam, że jestem trochę rozczarowany rozwojem sytuacji jaki ma miejsce na tejże ulicy. Jedyną zmianą jaka zauważyłem po przekwalifikowaniu ul. Sosnowej z drogi gminnej na powiatową to zmiana znaku podwyższającego dopuszczalny tonaż pojazdów z 12t na 18t.
Wielokrotnie monitowałem do Gminy Marki o podjęcie jakichkolwiek działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa w ciągu tej ulicy. Moje dzieci nie są w stanie przejść na drugą stronę ulicy Sosnowej (wychodząc z ulicy Czarnieckiego) idąc do szkoły , ponieważ do najbliższego przejścia dla pieszych nie ma żadnego dojścia (chyba że po nieutwardzonym bardzo wąskim poboczu, oczywiście w przypadku gdy nie pada deszcz). Ruch na ulicy Sosnowej jest bardzo intensywny, co sprawia że dzieci nie mogą czuć się bezpiecznie.
Proszę o podjęcie jak najszybszych działań w kwestii modernizacji tego
ciągu ulic, a w szczególności skrzyżowania ul. Sosnowej, Kościuszki i Czarnieckiego.
Zapraszam serdecznie na wizję lokalną tego miejsca.
Z poważaniem,
Janusz Wieczorek
(Janusz, 08.12.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Ulice Kościuszki i Sosnowa w Markach zostały zaliczone do kategorii dróg powiatowych od 1 stycznia 2015r. Powiat przejął drogę nieremontowaną, wymagającą modernizacji i przebudowy. O takim stanie drogi wiedział również poprzedni zarządca, czyli miasto Marki. Mając to na uwadze, Marki zleciły przygotowanie dokumentacji przebudowy ww. drogi. Z wcześniejszych informacji wynikało, iż dokumentacja ta zakończy się jeszcze przed przekazaniem drogi, czyli w 2014r. Niestety, prace projektowe przedłużyły się i trwają do chwili obecnej. Ponieważ Powiat po przejęciu drogi widział potrzebę jej przebudowy, aby nie doprowadzać do zmarnowania już wydatkowanych środków finansowych oraz aby nie przedłużać czasu niezbędnego na przygotowanie projektu technicznego , zdecydowano się na powierzenie Gminie zadania zakończenia dokumentacji i przekazaniu jej nowemu zarządcy . W tym roku Powiat Wołomiński podpisał stosowna umowę z Miastem Marki, na mocy której przeznaczył na zadanie związane z wykonaniem dokumentacji dotację w wysokości 100 000 zł.
Przygotowywany projekt obejmuje przebudowę drogi na całym odcinku tj. od drogi krajowej nr 8 do granicy Powiatu.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Jestem zaniepokojony faktem skierowania na drogę sądową sprawy nieopłacenia faktury za energię przez Stowarzyszenie "Torstar Naczaj Team". Wcześniejsze prośby o rozłożenie zaległości na raty zostały rozpatrzone negatywnie czego powodem był m.in. brak propozycji harmonogramu spłat. Moim zdaniem w tym względzie wydział zajmujący się w/w sprawą wykazał się daleko idącym pokazem złej woli co poskutkowało dodatkowym obciążeniem stowarzyszenia (koszty zastępstwa procesowego i odsetki). Wcześniejsze i późniejsze faktury zostały uregulowane a stowarzyszenie jest jednym z bardziej aktywnych na terenie powiatu a także reprezentuje nasz region na zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i widnieje w rejestrze starostwa pod nazwą "EWIDENCJA KLUBÓW SPORTOWYCH, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ" pod nr ewidencyjnym 35.
Proszę o zmianę decyzji w tej sprawie i umożliwienie spłaty w ratach i umorzenie odsetek i dodatkowych opłat.

Z poważaniem
Paweł Majkowski
Przewodniczący Kobyłkowskiego Koła
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
(Paweł, 08.12.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji informuję, że urzędnicy Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz Zarząd Powiatu Wołomińskiego w każdej sprawie kierują się przede wszystkim obowiązującymi przepisami prawnymi, interesem ogółu mieszkańców i dbałością o finanse publiczne. Wydany w dniu 26 listopada, przez Sąd Rejonowy w Wołominie, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec klubu sportowego Torstar Naczaj Team jest konsekwencją niewywiązywania się pozwanego z umowy zawartej z Powiatem Wołomińskim.
Umowa zawarta w dniu 4 września 2014 pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Torstar Naczaj Team określiła warunki użyczenia przez Powiat części obiektu przy ul. Ogrodowej 1A w Wołominie z przeznaczeniem na salę do ćwiczeń sportowych. Umowa została zawarta na okres jednego roku. Zgodnie z jej zapisami Klub Sportowy Torstar Naczaj Team bezpłatnie korzystał z obiektu o powierzchni 83m². Miał jedynie pokrywać koszty zużytej energii elektrycznej. Zgodnie z umową Powiat Wołomiński dokonywał płatności za media, wystawiając najemcy faktury z 14 dniowym terminem płatności. Faktura za energię elektryczną z 23 marca 2015r. nie została opłacona. Klub nie odpowiedział również na wezwanie do zapłaty z dn. 7 czerwca 2015 r. W powstałej sytuacji Powiat Wołomiński po upływie 7 miesięcy od terminu nieopłacenia faktury miał obowiązek podjęcia stosownych działań przewidzianych w przepisach prawnych, by wyegzekwować należną kwotę.
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego nrXXI-226/2012 z dn. 27 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych(…) określone zostały warunki, na jakich Powiat Wołomiński może przystąpić do porozumienia ws. uregulowania należności w ratach. Torstar Naczaj Team nie złożył stosownych dokumentów księgowych i harmonogramu spłaty należności w ratach oraz zaprzestał dalszej korespondencji z Powiatem. Tylko złożenie ww. dokumentów pozwoliłoby Powiatowi rozłożyć spłatę długu na raty.
Przykro jest czytać kierowane pod adresem Starostwa negatywne opinie i oskarżenia, wiedząc że, jedynym kosztem, jaki klub miał ponosić były opłaty za media. Starostwo Powiatowe w Wołominie stara się wspierać działalność organizacji pozarządowych i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Wyrazem dobrej woli było m.in. bezpłatne użyczenie klubowi Torstar Naczaj Team pomieszczeń przy ul. Ogrodowej 1A. Nikt jednak nie zwalnia samorządu ani organizacji pozarządowych z przestrzegania prawa i wywiązywania się z umów.
Wierzę, że przedstawione argumenty pozwolą na obiektywną ocenę zaistniałej sytuacji.

Z wyrazami szacunku,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto zbliża się 01.12.2015r nic nie słychać o wspólnym bilecie ZTM i Kolei Mazowieckich. Była zapowiedź że nareszcie będzie. Muszę wykupić bilet miesięczny od 01.12.15r i nie wiem jaki bilet mam wykupić .
Pozdrawiam
(Maria, 20.11.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Powiat Wołomiński wspólnie z władzami Zielonki, Kobyłki i Wołomina prowadzi zaawansowane rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego z Warszawy i Kolejami Mazowieckimi w sprawie określenia zasad finansowania Wspólnego Biletu. Wiele na to wskazuje, że już od 1. 12 2015 r. mieszkańcy naszego powiatu będą mogli korzystać ze Wspólnego biletu na trasie Warszawa Wileńska – Zagościniec. Szczegółowe informacje będą publikowane po podpisaniu stosownej umowy za pośrednictwem urzędowych stron internetowych i lokalnych mediów.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto kiedy będzie wybudowany chodnik w miejscowości Międzyleś gmina Poświętne? Pragnę nadmienić, iż ten chodnik jest już zaprojektowany zostały wydane nasze pieniądze, a z tego co widzę w projekcie budżetu na 2016 rok przeznacza się pieniądze na kolejne projekty. Natomiast nie realizuje się inwestycji, które mają projekty. Czy ten projekt będzie schowany do szuflady a pieniądze wydane na projekt są wyrzucone w błoto?
(Sławomir, 20.11.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Do projektu budżetu na 2016 zostało zgłoszonych wiele zadań. Środki Powiatu Wołomińskiego są niewystarczające, by zrealizować wszystkie zgłaszane potrzeby, dotyczące budowy chodników i innej infrastruktury drogowej. Pracownicy Wydziału Inwestycji i Drogownictwa i ja jako starosta osobiście uczestniczymy w spotkaniach z władzami samorządowymi gmin i mieszkańcami, dokonując wyboru przedsięwzięć do realizacji w roku 2016 i w następnych latach. Część zadań, które posiadają już wykonaną dokumentację lub gdzie dokumentacja zostanie zakończona w najbliższym czasie, uzyskała zapewnienie realizacji w nadchodzącym roku. Istniejąca dokumentacja na budowę chodnika we wsi Międzyleś zostanie na pewno wykorzystana. Realizacja zadania będzie możliwa, po uzyskaniu zapewnienia gminy o woli współfinansowania zadania.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto, kiedy rozpocznie się tak oczekiwana przez mieszkańców Gminy
Wołomin budowa ciągu pieszo-rowerowego od ronda w Majdanie do cmentarza w
Wołominie ?
Pozdrawiam
Tomasz Kowalczyk
(Tomasz, 16.11.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Obecnie prowadzone są prace projektowe. W ich ramach konieczne jest dokonanie również zmian własności gruntów w celu pozyskania terenu pod projektowane ciągi piesze i rowerowe. Planujemy zakończenie prac projektowych na rok 2016. Po zakończeniu wszystkich procedur, wykonaniu projektu technicznego, uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, możliwe będzie rozpoczęcie prac drogowych.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Jestem mieszkanką Ossowa. Zwracam się z pytaniem i prośba zarazem, a mianowicie czy remont drogi na Ossowie, a dokładnie odcinek łączący Ossów z Leśniakowizną, już się zakończył? Ponieważ kolejna warstwa asfaltu, która tam położono, sprawiła ze jezdnia jest w chwili obecnej wyżej niż chodniki a szczególnie wjazdy na posesje co z kolei sprawia że woda pochodząca z opadów nie będzie miała żadnego ujścia gdyż o odpływach nie ma mowy. Gdzie należy zgłosić ten problem aby uzyskać jakieś informacje? Jaka instytucja jest za to odpowiedzialna?
(Paulina, 16.10.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Układanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr. 4314W zostało zakończone. Obecnie będą prowadzone prace związane z poprawą poboczy. Ponadto, sukcesywnie prowadzone będą prace związane z poprawą warunków dostępności drogi dla sąsiadujących nieruchomości. Zakres prac z tym związany będzie dostosowany do zaistniałych okoliczności i potrzeb. Gdyby zaistniała taka konieczność, przewidywana jest również przebudowa wjazdów.
Sprawa odwodnienia nie ulegnie istotniej zmianie, gdyż na obecnym etapie nie będą wykonywane urządzenia odwodnienia drogi . Opracowywana jest dokumentacja w ramach której przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej w całym odcinku w/w drogi. Za koordynację prac ze strony Starostwa Powiatowego w Wołominie odpowiada Wydział Inwestycji i Drogownictwa.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1921965 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.