Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!

W związku z Pana odpowiedzią na pytanie Pani Teresy z 22.08.2009 r. proszę o udzielenie informacji w jaki sposób można zapoznać się z protokołami z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wołomińskiego, w dniu 26.10.br. Na stronie Powiatu, niestety nie są dostępne nagrania z tego posiedzenia.

Z wyrazami szacunku
Barbara
(Barbara, 25.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska o którym Pani wspomina nie było rejestrowane ani protokołowane. Jeżeli miałaby Pani dodatkowe pytania dotyczące tego posiedzenia proponuję udać się do Biura Rady Powiatu Wołomińskiego w celu skontaktowania się z radnym Andrzejem Olszewskim, który jest przewodniczącym tej komisji.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy kiedykolwiek jest planowana wymiana nawierzchni na odcinku od miasta Radzymin do wsi Mokre? Bo obecna nawierzchnia jest w nienajlepszym juz stanie!
(Michał, 23.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Michale,

Ze względu na ograniczone środki finansowe jakie Starostwo może przeznaczyć na modernizacje dróg w najbliższym czasie nie będzie możliwości wykonana kompleksowej naprawy nawierzchni w miejscowości Mokre. W ramach bieżącego utrzymania dróg służby starostwa dołożą wszelkich starań, aby jakość tej drogi poprawiła się.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
panie starosto w ostatnim czasie została wykonana nakładka asfaltowa na drodze powiatowej. od granicy gminy Radzymin/Klembów w kierunku Starego Kraszewa, dziwi mnie w jaki sposób zostało to wykonane, nakładka asfaltowa kończy się 2-4 metry od zakrętu i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Taki uskok powinien zostać zrobiony na prostym odcinku drogi a nie tuż przed zakrętem. Mam jeszcze jedno pytanie czy ta inwestycja została już zakończona? Bo jakoś dziwne jest dla Mnie to że asfalt zamoiast zostać wylany w miejscowości gdzie droga jest bardziej zniszczona to został wylany w polach. Mam nadzieje że zostanie dolany asfalt do skrzyżowania. pozdrawiam i czekam na odpowiedź
(Andrze, 20.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju,

Nakładka asfaltowa pomiędzy Wiktorowem, a Starym Kraszewem jest zadaniem realizowanym etapowo w ramach posiadanych środków finansowych. W przyszłym roku planowane jest kontynuowanie naprawy nawierzchni na tym odcinku drogi. Uskok, o którym Pan wspomina zostanie zlikwidowany w najbliższych dniach.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Moje pytanie dotyczy bezpańskich psów które znajdują się na terenie naszego powiatu. Jestem mieszkanką Gminy Jadów, od pewnego czasu w mojej okolicy(droga od Sulejowa do Nowinek) przebywają dwa takie pieski. Zwierzęta te są bardzo agresywne i atakują ludzi, już kilka razy byłam przez nie atakowana ale na moje szczęście udało mi się uciec. Tę drogę uczęszczają również dzieci czy osoby starsze, nie mam pewności czy takie osoby zdołały by uciec. Boje się o siebie i innych. Obecność tych zwierząt zgłosiłam do Urzędu Gminy ale dowiedziałam się tylko że firma zajmująca się takimi przypadkami złożyła wymówienie i nikt nie może mi pomóc. Dowiedziałam się również że mam radzić sobie sama. Niby co mam zrobić? Codziennie mam uciekać i zastanawiać sie czy mnie dopadna czy nie? Czy będziemy czekać na jakąś tragedie??? Może wtedy ktoś usunie psy??? Bardzo proszę o pomoc.

Z wyrazami szacunku,
Dorota
(Dorota, 15.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani

W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące bezdomnych psów przebywających na terenie gminy Jadów, w pobliżu drogi Nowinki-Sulejów informuję, że:

1. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008, z późn. zm: organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach, należy do obowiązkowych zadań własnych gminy - art. 3 ust. 2 pkt 5,
2. na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wymagane jest uzyskanie zezwolenia wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług – art. 7 ust. 1 pkt 3, ust. 6.

Kwestie dotyczące trybu załatwiania przedmiotowej sprawy nie mogą być nadzorowane przez Starostę Wołomińskiego, gdyż nie jest on organem wyższego stopnia w stosunku do Wójta Gminy Jadów. Kontrolę nad działalnością Wójta sprawuje Rada Gminy Jadów.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowni Państwo,

Jestem mieszkańcem Duczek k/Wołomina i chciałbym się dowiedzieć kiedy włodarze powiatu wołomińskiego mają zamiar zrobić coś z drogami we wsi Duczki. Na Boga jest XXI wiek a my żyjemy jak w średniowieczu. Nie dość że błoto, doły to na dodatek bardzo niebezpiecznie (zwłaszcza dla małych dzieciaczków i rodziców z wózkami) i nic nie można się dowiedzieć w UM w Wołominie. Jedyne co mówią to że nie ma pieniędzy, no ale Wołomin kwitnie na całego nowe ulice, nowe chodniki, remontowane ulice itp. itd. Kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy, za to że nikt nie dba o okoliczne wsie?
(Grzegorz, 12.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Jedyną drogą powiatową, która znajduje się we wsi Duczki jest ulica Willowa. Staramy się na bieżąco naprawiać ubytki powstałe w nawierzchni. Natomiast pozostały drogi posiadają kategorię gminną lub w przypadku dr 634 wojewódzką. Dlatego też sugeruję zwrócić się ze swoim pytaniem do Urzędu Miejskiego w Wołominie. Ja jako Starosta Wołomiński nie posiadam odpowiednich kompetencji aby ingerować w działania inwestycyjne gminy.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!

Codziennie przejeżdżam ulicą Partyzantów jadąc do pracy obserwując budowę boiska przy "Szklarskim",pomijam żółwie tempo prowadzonych prac. Jadąc dzisiaj rano zaobserwowałem na powierzchni boiska przygotowanego jak mi się wydaje do wyłożenia nawierzchni sportowej liczne kałuże wody na powierzchni .Wydaje mi się że warstwy chłonne budowanego boiska zostały źle zaprojektowane lub wykonane z nie właściwego podłoża, oglądając kruszywo (lub to co je przypomina ) leżące obok nowego boiska przypuszczam że wykonawca boiska chce zaoszczędzić na materiale stosując niewłaściwe kruszywo. Rozumiem ,że nie musi się Pan na tym znać ,ale zatrudnia Pan osoby które powinny dopilnować aby boisko zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Proszę o odpowiedź jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy?
Z poważaniem Tadeusz
(Tadeusz, 09.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Materiał wybrany przez wykonawcę na wierzchnią warstwę boiska został zakwestionowany przez pracowników starostwa. Po interwencji wykonawca wymienił ją na właściwą.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Panie Starosto Macieju Urmanowski do czego potrzebna jest witryna z pytaniami do Starostów. Pytam, ponieważ nie odpowiada Pan na wszystkie pytania. Nie odpowiada Pan na pytania ,które są dla Pana nie "wygodne". Nie potrafi Pan odpowiedzieć na proste uwagi jakie zauważają mieszkańcy przy realizacji wszelkich inwestycji na naszym terenie(np budowa drogi powiatowej w Kątach Wielgich na co zwracałem uwagę).Witryna ta powinna ukazywać wszystkie pytania jakie są kierowane do Urzędu Starostwa przez mieszkańców, a nie jedynie te które sam Pan sobie wybierze i odpowiada. A może te trudniejsze pytania należy kierować do innych struktur rządzących.
(Kazimierz, 06.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Wszelkie zgłoszone pytania doczekają się reakcji i odpowiedzi.
Ze względu na to, że formularz pytań cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony internautów, a pytania często mają charakter bardzo szczegółowy zdarza się, że okres oczekiwania na odpowiedź przedłuża się. W takich sytuacjach bardzo prosimy o cierpliwość. Odpowiedź na Pana pytanie powinna zostać opublikowana w ciągu najbliższych dni. Proszę jej szukać pod datą zadania pytania.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,
jestem mieszkanką wsi Borzymy w gminie Jadów. Uprzejmie proszę Pana o interwencje w sprawie usunięcia obrzydliwego i wydaje mi się nielegalnego ogrodzenia z prefabrykatów betonowych, którymi ogrodzono nową posesję od strony drogi. Posesja, o której piszę znajduje się w Borzymach przy drodze żwirowej łączącej ulice Kuracyjną i 11-go Listopada.
Liczę na Pańską pomoc.
(Małgorzata, 05.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Małgorzato,

Miejscowy Plan Zagospodarowania dla gminy Jadów, do której należy miejscowość Borzym w §101 ust. 1 pkt. 3 mówi, iż dopuszcza się ażurowe frontowe ogrodzenia działek z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w asfaltowej linii rozgraniczającej drogi.

Wszelkie niezgodności z zapisami planu zagospodarowania już wykonanych ogrodzeń, należy kierować do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Prowadzę działalność gospodarczą szkołę nauki jazdy Inspektor w Wydz. Komunikacji pan Jerzy Moszczyński prowadził postępowanie wyjaśniające naruszenia warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia ośrodka. Przed wydaniem decyzji dot. przedmiotowej sprawie nastąpił przeciek informacji do konkurencyjnych szkół nauki jazdy o toczącym się postępowaniu wyjaśniającemu i jaka będzie decyzja.
Zastanawiam się jak to możliwe i proszę o wyjaśnienie sprawę przecieku informacji. Pozdrawiam.
(Stanisław, 04.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorcę warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, organ sprawujący nadzór nad szkoleniem wszczyna postępowanie, o czym zawiadamia danego przedsiębiorcę, informując jednocześnie o przysługujących mu prawach w toku prowadzonego postępowania. Jeżeli stwierdzenie naruszenia warunków wykonywania działalności nastąpiło w wyniku zakwestionowania przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego legalności wydanego przez ośrodek zaświadczenia lub zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. O fakcie wszczęcia postępowania informowane są również zainteresowane osoby, którym zakwestionowane zaświadczenia zostały przez dany ośrodek wydane.

Organ sprawujący nadzór nie podaje do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia warunków wykonywania działalności przez danego przedsiębiorcę. Dopiero decyzja o zakazie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, po pokwitowaniu jej odbioru przez przedsiębiorcę i po wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej, przesłana jest do właściwego organu prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej. Ewidencja ta, podobnie jak rejestr działalności regulowanej, jest ewidencją jawną, co oznacza, że każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji i do przeglądania akt ewidencyjnych przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji. Ponadto, informacja o wykreśleniu ośrodka szkolenia z rejestru działalności regulowanej przesłana jest do Instytutu Transportu Samochodowego – prowadzącego centralną ewidencję jednostek szkolnych.

W związku z powyższym niestety nie jestem w stanie ustalić kanału „przecieku” informacji, który według Pana nastąpił przed wydaniem decyzji dotyczącej przedmiotowej sprawy.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,

bardzo dziękuję, właśnie w dniu 2 11 09 poprawiony został stan nawierzchni na skrzyżowaniu DW634 i Napoleona w Kobyłce. Będzie normalnie i bezpieczniej. Stosując metodę małych kroków mam kolejne pytania - czy można metodą stosowaną na wspomnianym skrzyżowaniu (lub lepszą!) poprawić stan nawierzchni na ul Załuskiego (jedna z głównych dróg dojazdowych do do Wołomina, o której Panowie często wspominacie). Jest ona miejscami w koszmarnej kondycji (okolice od szkoły do nowego dużego sklepu). Dlaczego nadzór nie wymógł na wykonawcy by na przyłączach kanalizacyjnych wykonano równy asfalt? Kiedy ci "śpiący policjanci" (bliżej ronda, pas do Wołomina) zostaną zlikwidowani? Kto ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za jakość odbieranych prac i egzekwowanie gwarancji?

Z poważaniem
(Dariusz, 03.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

Jak poprzednio poruszył pan w swoim pytaniu kwestię złożoną z kilku elementów, które postaram się Panu przybliżyć. W pierwszej kolejności chciałbym zaznaczyć że ul. Załuskiego leży w ciągu drogi powiatowej rozpoczynającej się w Markach przy drodze krajowej i kończącej się w Wołominie skrzyżowaniem z dr wojewódzką. W Planie Rozwoju Lokalnego uchwalonym przez radzę powiatu cały ten ciąg drogowy jest przeznaczony do etapowego remontu. Proces ten już się rozpoczął. W bieżącym roku wykonano remont części ul. Mareckiej w Zielonce i części ul. Armii Krajowej w Wołominie. Na przyszły rok zaplanowane są kolejne etapy realizacji remontu. Jednym z etapów będzie remont interesującego Pana odcinka. Uporządkuje on układ komunikacyjny i poprawi bezpieczeństwo użytkowników tej drogi.

Odnośnie napraw po robotach przy budowie kanalizacji informuję, iż teren pod budowę został przekazany wykonawcy robót sanitarnych i to on odpowiada za przejezdność i bezpieczeństwo ruchu na odcinku gdzie prowadzone są roboty. Służby starostwa często interweniują u wykonawcy w sprawie właściwego zabezpieczenia robót i bezpieczeństwa ruchu. Niemniej prace nie zostały jeszcze ostatecznie odebrane. Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie uchybienia zostaną naprawione.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1921972 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.