Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Jestem rodzicem dziecka upośledzonego które uczęszcza do Szkoły Specjalnej w Markach. Zastanawia mnie, czy jest jakaś instytucja, która kontroluje tom szkołę? To co tam się dzieje to jest niedopuszczalne!!!!!!!!!!!!!!! Od wielu miesięcy zepsute są komputery w pracowni internetowej, a moje dziecko dostaje z informatyki ocenę mierną. Kto uczył i jak nauczył? Pisząc na tablicy? Jak wygląda myszka i klawiatura? Taki brud jak jest w tej chwili nigdy nie był spotykany. Do poprzedniej dyrektorki zawsze można było przyjść i porozmawiać. A teraz godziny przyjęc dyrektora i to w godzinach ( 15 min) niemożliwych dla pracujących. Tam nie odbywają się wcale lekcje!!!!. Dziecko mówi że lekcjii nie było i siedziało na korytarzu. Jestem zrozpaczona. Miałam nadzieję że to będzie najlepsze miejsce dla mojego upośledzonego dziecka. Niestety tak nie jest i zmuszona jestem do szukania innej szkoły. Niestety dalej od miejsca zamieszkania.
Oczekuję odpowiedzi ze strony powiatu.

Z poważaniem
Maria
(Maria, 03.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, każda szkoła lub placówka jest kontrolowana
w sprawach zasadniczych przez dwa organy:
-przez organ prowadzący szkołę, czyli Starostwo Powiatowe – w sprawach finansowych oraz administracyjnych
- przez organ nadzoru pedagogicznego, czyli Kuratorium Oświaty – w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Odnosząc się do Pani pytania informuję, że z dokumentacji szkolnej wynika , iż w roku szkolnym 2008/2009 lekcje informatyki były prowadzone w czterech klasach. Żaden uczeń nie otrzymał na zakończenie I semestru ani na koniec roku szkolnego oceny miernej – najniższą oceną była ocena dostateczna a przeważały oceny dobre i bardzo dobre.

Faktem jest, że szkoła borykała się w tym roku szkolnym z problemami w prowadzeniu zajęć informatyki, w związku z uszkodzeniem instalacji elektrycznej przez firmę przeprowadzającą w szkole remont sali gimnastycznej i kuchni, co w efekcie doprowadziło do uszkodzenia w grudniu 2008 roku wszystkich komputerów w pracowni komputerowej oraz innego sprzętu informatycznego. Z przyczyn niezależnych od dyrektora szkoły naprawa urządzeń odbywała się sukcesywnie i trwała kilka a w przypadku niektórych sprzętów nawet kilkanaście tygodni.

Zajęcia informatyki odbywały się jednak w tym czasie systematycznie a do ich prowadzenia nauczyciele wykorzystywali pojedyncze komputery pozostające w dyspozycji szkoły. Pomimo tych trudności program nauczania został zrealizowany a niektórzy uczniowie zrobili znaczące postępy w tej dziedzinie.

Na poziom czystości w szkole mógł mieć z pewnością wpływ remont przeprowadzany w szkole w trakcie roku szkolnego. Zakres prowadzonych prac był znaczny i trudno było utrzymać na bieżąco oczekiwany poziom czystości, zwłaszcza korytarzy i schodów.

W czasie wakacji szkoła z pewnością zostanie doprowadzona do stanu wymaganego przepisami sanitarno – higienicznymi.

Za prawidłowe funkcjonowanie szkoły, przestrzeganie przepisów w zakresie jej działalności, stan sanitarno-higieniczny i inne bieżące sprawy odpowiada bezpośrednio dyrektor szkoły i do niego w pierwszej kolejności należy się zwracać ze swoimi uwagami czy problemami.

Z uzyskanej informacji wynika, że rodzice uczniów mają możliwość stałego i nieograniczonego kontaktu z dyrektorem szkoły i w każdej dogodnej dla siebie chwili mogą przyjść i z nim porozmawiać. Godziny przyjęć interesantów wywieszone na drzwiach gabinetu dyrektora mają charakter porządkowy i służą jedynie ograniczeniu wizyt uczniów, którzy z ogromną ochotą ustawiali się na każdej przerwie w kolejce, aby porozmawiać z panią dyrektor.

Mam nadzieję, że te przejściowe problemy nie przekreślą dotychczasowych starań dyrektora oraz innych pracowników szkoły aby uczniowie czuli się w niej dobrze i osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości.

Z poważaniem

Ryszrd Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Od artykułu znajdującego sie na tych stronach a dotyczącego przejęcia rozbudowy drogi 634 przez powiat minął ponad rok. Co się zmieniło w tym czasie? Jaki jest status quo rozbudowy tej drogi? Czy na prawdę nic się nie dzieje i nie ma co liczyć na cywilizowany dojazd do stolicy trasą która ma zaledwie 21 km pd Wołomina ?
(Sylwia, 02.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Pragnę poinformować, że dokładałem i dokładam starań, aby przebudowa drogi 634 została wykonana jak najszybciej. Wszelkie działania jakie uzależnione są od działań Starostwa Powiatowego w Wołominie wykonywane są bez najmniejszej zwłoki. Prowadziłem rozmowy z Marszałkiem Województwa w sprawie przejęcia przygotowań tej przebudowy zakładając, że lokalnym samorządom łatwiej będzie poprowadzić sprawy proceduralne na własnym terenie ze względu na zrozumienie problemów społecznych. Marszałek jednak mimo moich nalegań nie przychylił się do tej propozycji, tym samym mój wpływ na proces przygotowań inwestycji stał się znikomy. Ponieważ jednak ważna jest dla mnie jakość komunikacji z Warszawą podjąłem działania lobbujące w GDDKiA, aby mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego jak najskuteczniej mogli korzystać z budowanej trasy S8 łączącej Trasę Toruńską i obwodnicę Radzymińską. Prowadzone są intensywne prace w celu wybudowania równocześnie z trasą S8 i węzłem ,,Wołomin” łącznika pomiędzy m.Czarna i w/w węzłem. Te prace, ponieważ są w gestii Starosty trwają nieprzerwanie i w założeniach łącznik ten zostanie uruchomiony wraz z drogą S8. Spodziewam się, że wybudowanie tej drogi znacząco poprawi komunikację z Warszawą. Nie zaniedbuję oczywiście spraw związanych z drogą 634.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,

Panie Starosto, mam pytanie a raczej prośbę o interwencję w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska. W dużym skrócie postaram się opisać sprawę. Pierwsze pismo o zmianę nazwy ulicy, wraz z jeszcze innymi czterema właściciela działek znajdujących się na naszej ulicy /na tym odcinku drogi jest 9-ć działek/ złożyliśmy w Urzędzie Gminy w Klembowie w dniu 23 czerwca 2008r pismo w sprawie zmiany nazwy, kolejne pismo wysyłaliśmy 15 września 2008r w odpowiedzi dostaliśmy 2-a pisma mówiące o niczym i nie załatwiające nic. Ostatnie pismo wysłaliśmy 07 maja 2009r i na nie do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Prosimy o zapoznanie się z położeniem ulicy Leśnej i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Pozdrawiam w imieniu własnym i pozostałych czterech właścicieli działek.
(Władysław, 31.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zapoznałem się uważnie z Pana pismem. Istotnie, spraw trwa już dość długo. Droga o której Pan wspomina nie jest droga powiatową. W związku z tym wszelkie ustalenia, w tym również w zakresie nadania nazwy ulicy leżą w wyłącznej kompetencji Rady Gminy Klembów. Ze swej strony mogę jedynie wstawić się w Pana sprawie u Wójta. Niemniej w żaden sposób nie jestem kompetentny aby ingerować w działania Rady Gminy.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Galeria Powiatowa "Korozja i Kolor" zmieniła siedzibę. Wkrótce otwarcie. Dlaczego nie ma żadnej informacji o tym wydarzeniu i nowym adresie?
(Agnieszka, 29.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Odpowiednia informacja znjduje się na głównej stronie internetowej powiatu w zakładce zapowiedzi wydarzeń. Dłuższa relacja zostanie opublikowana po otwarciu nowej siedziby.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

Chciałbym zadać pytanie - na jakim etapie jest wykonanie planowanych już kilka lat temu: kanalizacji i utwardzenia drogi przy ul Wojska Polskiego (okolica skrzyżowania z ulicą Krańcową) w Zielonce?

Odcinek ten jest obecnie wysypany czymś w rodzaju żwiru, co w przypadku połączenia bezdeszczowej pogody z dużym nasileniem ruchu samochodowego(wiedzie tędy powszechnie używany skrót do Rembertowa) skutkuje niezwykle mocnym i uciążliwym zakurzeniem/zapyleniem całej okolicy. Okoliczni mieszkańcy są w tej sytuacji niejako "skazani" na wdychanie dużych ilości podniesionego z drogi kurzu - o skutkach zdrowotnych takiego stanu rzeczy lepiej zapewne nie wspominać.

Może w okresie przejściowym - do wykonania powyższych inwestycji istnieje możliwość przekierowania (za pomocą stosownych znakow drogowych) ruchu pojazdów na inne - mniej uciążliwe odcinki (np. asfaltowa ul. Bankowa i dalej przebiegające przez niezamieszkałą okolicę i również wysypane żwirem przedłużenie ul. Pastuszków)?
(Piotr, 25.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Ulica Wojska Polskiego w Zielonce jak również ulice znajdujące się w tej okolicy są drogami Gminnymi. Również wykonanie infrastruktury, o której Pan wspomina leży w gestii Gminy Zielonka. Nie są mi znane szczegółowe plany Gminy odnośnie tych inwestycji. Proszę swoje zapytanie skierować do Urzędu Miejskiego w Zielonce.

Z powazaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry. Czy mogłabym się dowiedzieć kto był pierwszym Starostą Powiatu Wołomińskiego?
(Magda, 21.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Piewszym Starostą Powiatu Wołomińskiego był Konrad Rytel.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,

Panie Starosto, czy i ewentualnie kiedy będzie remontowana al.AK w Wołominie i skrzyżowanie AK z Piłsudskiego. Stan jezdni jest skandaliczny a samo skrzyżowanie ciasne i niebezpieczne. Wyjeżdża się bowiem jadąc na wprost AK na krawężniki za skrzyżowaniem. Chodniki w tych miejscach są szersze od pasów na jezdni. Czy ta jedyna droga po tej stronie torów, równoległa do nich, doczeka się lepszych (realnie) czasów?
(Dariusz, 19.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Al. Armii Krajowej w Wołominie jest w całości zaplanowana do modernizacji. Jednak ze względu na znaczne koszty inwestycji jest ona podzielona na etapy. I tak etap przewidziany do realizacji w bieżącym roku obejmuje odcinek od ul. Sasina do ul. Piłsudskiego. Zakończenie robót szacowane jest na koniec września br. Jeśli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności po zakończeniu tego etapu w roku następnym będzie można przystąpić do dalszej naprawy drogi.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Jestem mieszkańcem Leśniakowizny i od miesiąca przechodzę gehennę związaną z przeprawą przez jedyną drogę łączącą moją wieś z drogą 634. Jedyna droga przechodząca przez Ossów i Turów została rozkopana ze względu na budowę kanalizacji. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie to, że prace te wykonywane są z naruszeniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Został zerwany asfalt z połowy części jezdni na odcinku ok. 1 km. Kierowcy nie mają innej alternatywy jak jazda w dole pokrytym tłuczniem, który bardzo niszczy auta. Brak jednej nitki jezdni ciągnie się setkami metrów i kierowcy muszą uciekać (do nikąd) przed jadącymi z przeciwka autami!!! Jest to ekstremalnie niebezpiecznie ponieważ samochody jadą tam z dużymi prędkościami. Ponadto prace budowlane nie są oznakowane w sposób choć trochę zapewniający bezpieczeństwo. Firma wykonująca prace budowlane zrywa nadal asfalt bez naprawiania już zerwanej nawierzchni. Oznacza to korzystanie z połowy jezdni na odcinku dłuższym niż kilometr. Jest to niezgodne z zasadami ruchu drogowego!!!
Proszę o interwencję u odpowiednich służb zanim powstanie jakiś poważny wypadek.
Moim zdaniem wystarczy zamontować sygnalizację świetlną do ruchu naprzemiennego.

Z wyrazami szacunku
(Marek, 12.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Dziękuję za interwencję w tak ważnej sprawie.
Znana mi jest sytuacja na drodze w Ossowie. Służby Powiatu podjęły już kroki w celu unormowania zaistniałej sytuacji i poprawienia bezpieczeństwa użytkowników przedmiotowej drogi. Dołożą one starań, aby jak najszybciej zmniejszyć zaistniałe utrudnienia i poprawić dyscyplinę działań wykonawcy robót. Niemniej ze względu na charakter tej drogi, o którym wspominał Pan w swojej korespondencji i niemożności poprowadzenia objazdów innymi drogami, pewne niedogodności będą trwały do czasu zakończenia robót sanitarnych.

W związku z powyższym proszę o odrobinę cierpliwości, tym bardziej, że budowana instalacja ma służyć mieszkańcom tego rejonu powiatu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto, proszę o informację gdzie można zapoznać się z projektowanym przebiegiem "nowej" drogi 634 w rejonie Duczki- Wołomin; podobno gdzieś jest to udostępnione na stronach www?
(Andrzej, 08.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Niestety, nie jest mi znana możliwość przejrzenia planów modernizacji drogi 634 w internecie. W tej sprawie najlepiej zorientowanym będzie zarządca drogi tj. :

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa,

Sekretariat: tel. (0 22) 628 31 73, (0 22) 621 11 48,
fax (022) 629 71 96

Recepcja: tel. (0 22) 628 90 25,
(0 22) 628 90 26

Bardzo proszę o skorzystanie z powyższego kontaktu telefonicznego lub ze strony
http://www.mzdw.pl/text.php?cat=14.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie,

Dziękuję Panu za tak szybką odpowiedź na moje pismo dotyczące budowy chodnika wzdłuż ulicy Starej w Nadmie. Nie ukrywam, że jestem mile zaskoczony tak szybką reakcją, tym bardziej, że na podobnej treści pismo zarejestrowane w Starostwie pod numerem 20516/08 w dniu 30.09.2008 r., podpisane przez 80 mieszkańców Nadmy, do dnia dzisiejszego nie dostałem odpowiedzi.
Niestety, przekazane przez Pana informacje nie napawają nas, mieszkańców Nadmy, optymizmem. Podany przez Pana termin realizacji (jak Pan to określił) „naszych potrzeb”, przypadający na lata 2013 – 2015 jest kolejnym terminem, o którym słyszymy. Z ostatnich informacji, jakie zostały nam przekazane przez radnych powiatowych, reprezentujących gminę Radzymin wynikało, że przedmiotowa inwestycja umieszczona jest w Planach Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2011 – 2013.
W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy mieszkańcy Nadmy mają jakiekolwiek szanse na chodnik wzdłuż ulicy Starej? Czy Plan Rozwoju Lokalnego jest przez kogokolwiek respektowany, a przyjęte w nim założenia są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem?
Zdaję sobie sprawę ze skali potrzeb związanych z inwestycjami drogowymi na terenie Powiatu Wołomińskiego, ale chciałbym, żebyśmy wspólnie wypracowali konkretny plan działania, który nie będzie się zmieniał każdorazowo przy okazji wyborów samorządowych, lub zawirowań politycznych na szczeblu władz powiatowych.
Być może jako mieszkaniec Marek jeździ Pan do Wołomina właśnie przez Nadmę i zdaje Pan sobie sprawę w jakiej sytuacji znajdują się mieszkańcy Nadma, którzy codziennie muszą borykać się z ciągle narastającym ruchem pojazdów poruszających się pomiędzy Wołominem, Kobyłką, Markami i Nieporętem. Jeżeli nie, zapraszam do skorzystania z tego skrótu i przekonania się, jak ważną dla nas inwestycją jest budowa chodnika wzdłuż ulicy Starej w Nadmie.

Z poważaniem,
Marek Brodziak
Radny Miasta i Gminy Radzymin
(Marek Brodziak, 06.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Dziękuję, że zauważył Pan poprawę funkcjonowania Starostwa, do której przykładamy dużą wagę. Wraz z przekształceniami wewnątrz urzędu zmienia się jego skuteczność działania i jestem pewien, że można się spodziewać dalszej poprawy.

Plan Rozwoju Lokalnego jest bardzo ważnym dokumentem. Jest on zatwierdzany przez Radę Powiatu i bezwzględnie wyznacza kierunki działań inwestycyjnych wszystkich służb zaangażowanych w jego realizację. Prawo do jego zmiany ma wyłącznie Rada Powiatu. Zadania w nim zawarte są realizowane wg. założonego harmonogramu. Jeśli kolejne zadania mają opóźnienia lub są realizowane wcześniej to wynika to z tego, że wcześniejsze z zadani napotkały na problemy, których nie udało się rozwiązać w założonym terminie.

Jeśli chodzi o konkretny plan działania, to obawiam się, że ze względu na kadencyjność władz samorządowych nikt z nas nie jest w stanie zagwarantować jego niezmienności w 100%

Drogę przez Nadmę oczywiście znam i rozumiem, że jako jedyny, główny ciąg drogowy w tej miejscowości jest ona bardzo ważna.
Otuchą napawa fakt, że nasza, planowana modernizacja tej drogi, jak również otwarcie trasy S8 mogą zbiec się w czasie i tym samym radykalnie poprawi to sytuację komunikacyjną w Nadmie.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922024 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.