Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Znalazłam w internecie kilka informacji nt wykonania adaptacji projektu dla kompleksu dwóch boisk sportowych z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85. Czy może Pan powiedzieć na jakim etapie są te prace ? Czy faktycznie jest realne i w jakiej perspektywie czasowej, że przy zespole szkół na ul. ul. Legionów 85 powstanie kompleks boisk w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 ?
(Sylwia, 05.05.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Na początku 2009 roku Powiat Wołomiński złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą: Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno szatniowym) w Wołominie przy ul. Legionów 85. Obecnie prace znajdują się na etapie projektowym.

Stan zaawansowania prac projektowych oraz zabezpieczone kwoty zarówno w budżecie Powiatu Wołomińskiego jak i podmiotów udzielających dotacji pozwalają stwierdzić, że zamierzony cel w postaci wybudowania kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” będzie zrealizowany do końca 2009 roku.

Z wyrazami szacunku

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Jakie dokumenty są potrzebne aby zarejestrować łódkę?
(Sylwester, 30.04.2009 r.)

Odpowiedź:
Panie Sylwestrze,
odpowiadając na Pana pytanie dotyczące rejestracji łódki informuję, że zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym – Dz. U. z 1999r., Nr 66 poz. 750, z późn. zm., sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji, którą prowadzi starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu.
Sprawy związane z rejestracją sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb załatwiane są w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pokój nr 11). Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego przesyłam w załączeniu.
Za wydanie dowodu rejestracyjnego sprzętu pływającego uiszcza się opłatę skarbową
w wysokości 17,00 zł w kasie Starostwa (kasa czynna: poniedziałek: w godz. 9.00 do14.00 i 15.00 do 16.30, wtorek-piątek: w godz. 8.00 do 13.00 i 14.00 do 16.30).
Właściciel sprzętu pływającego, przy składaniu wniosku o jego zarejestrowanie, powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie powiatu wołomińskiego.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

W związku z ciągle nasilającym się ruchem oraz planowaną budową zjazdów z projektowanej drogi ekspresowej S8 w ulicę Szkolną w Nadmie (tzw. węzeł
Kobyłka) proszę o udzielenie informacji, czy Powiat Wołomiński zamierza wybudować w najbliższym czasie chodnik wzdłuż ulicy Starej w Nadmie.
Powyższa inwestycja jest dla nas niezbędna i jak wskazaliśmy podczas przyjmowania Planu odnowy miejscowości Nadma na lata 2007(uchwała Rady Miasta i Gminy Radzymin nr 227/XVI/2008 z dnia 18.04.2008 r.) priorytetowa, ponieważ w chwili obecnej piesi poruszający się wzdłuż ul. Starej (a w szczególności nasze dzieci) narażeni są na potrącenie przez potok szybko poruszających się samochodów z Kobyłki i Wołomina w stronę trasy Warszawa – Białystok oraz Warszawa Nieporęt.
Należy zaznaczyć, że kierowcy poruszający się po drogach Nadmy nagminnie przekraczają dozwoloną w terenie zabudowanym prędkość, często poruszając się z prędkościami znacznie przekraczającymi 100 km/h. W związku z powyższym na ul. Starej często dochodzi do wypadków i potrąceń pieszych, w tym kilku wypadków śmiertelnych.
Ponadto musimy z przykrością stwierdzić, że w Nadmie nie odnotowaliśmy w ostatnim czasie żadnej inwestycji ze strony Powiatu Wołomińskiego. Wydaje się to o tyle dziwne, że Nadma położona jest zaledwie 5 km od Wołomina, jak również jest ważnym łącznikiem pomiędzy Wołominem, Kobyłką, Markami i Nieporętem.
(Marek Brodziak, 15.04.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marku,

W obowiązującym budżecie na rok bieżący nie została ujęta budowa chodnika w ul. Starej w Nadmie. Natomiast Plan Rozwoju lokalnego uwzględnia Państwa potrzeby w latach 2013-2015. Zbiegnie się to prawdopodobnie z powstaniem trasy S8 i węzła Kobyłka co w znaczący sposób poprawi stan bezpieczeństwa w Nadmie.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
W miejscowości Marki, Burmistrz Werczyński Zarządzeniem Nr 0152/8/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku żąda ujawnienia dochodów wraz z ewentualnym dostarczeniem PIT podczas rekrutacji dzieci do przedszkoli. Czyli osoba mająca zakaz ujawnia wysokości zarobków złamie umowę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem lub jej dziecko nie będzie mogło dostać się do przedszkola lub zostaje zmuszona przez Burmistrza do podawania nieprawdy. Proszę o odpowiedź czy w tym przypadku Burmistrz nie przekroczył swoich kompetencji. Jeżeli tak, bo tak jest moim zdaniem, proszę o anulowanie decyzji Burmistrza. Z wyrazami szacunku mieszkaniec powiatu Wołomińskiego.
(Wojtek, 07.04.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Wojtku,

Starostwo nie jest jednostką nadrzędną nad urzędem miasta Marki, dlatego nie jest możliwe ingerowanie w decyzje burmistrza Janusza Werczyńskiego. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrócenie się do organu prowadzącego przedszkole w Markach w celu uzyskania informacji dotyczącej zasadności wpisywania dochodów rodziców do karty zgłoszenia dziecka
do przedszkola.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Witam, jestem mieszkańcem gminy Strachówka, mam pytanie w sprawie odcinka drogi od Kątów Wielgi do Grabowa, jest to droga gminna czy powiatowa?
Jeśli powiatowa to czy mają państwo w planach położenie tam nawierzchni asfaltowej, gdyż obecnie jest to droga w bardzo złym stanie i trudno się po niej poruszać, bowiem ma liczne nierówności, których nie ma gdzie ominąć. Mógł by pan pofatygować się i sam ocenić stan drogi.
(Darek, 27.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Droga Katy Wielgi - Grabów nie jest w całości w zarządzie Powiatu. W jurysdykcji powiatu znajduje się odcinek drogi przebiegającej przez Kąty Wielgi do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Białek/Równego. W zeszłym miesiącu dokonywałem przeglądu dróg w Gminie Strachówka. Byłem również na posiedzeniu Rady Gminy, gdzie zapoznałem się z problemami komunikacyjnymi tego rejonu Powiatu. Istotnie, stan dróg, zwłaszcza gruntowych jest daleki od doskonałości. Przygotowujemy się wraz z rozpoczęciem sezonu budowlanego do poprawy tego stanu rzeczy. Niemniej Powiat posiada zbyt mało środków finansowych, aby wykonać nawierzchnie asfaltowe na wszystkich drogach gruntowych. Będziemy jednak systematycznie poprawiać stan dróg.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,
czy planowane jest w trybie szybkiej i doraźnej naprawy(trwałej!)wykonanie nakładki na części skrzyżowania ul AK i Laskowej. Obecna nawierzchnia jest w skandalicznym stanie i po każdych opadach deszczu wymaga łatania. Czy można w tym miejscu ustawić znaki ograniczenia prędkości i ostrzegawcze ze względu na dziury i duże ilości nie sprzątanych kamieni (pochodzących z podbudowy jezdni)? Zdewastowany fragment to zaledwie 30-40m2.
(Dariusz, 27.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Znana jest mi sytuacja na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Laskowej w Wołominie. Służby drogowe prowadzą przygotowania, aby wykonać gruntowną naprawę tego miejsca. Dotychczasowa zwłoka spowodowana była okresem zimowym, w którym prowadzenie prac nawierzchniowych jest błędem technologicznym. W związku z tym prowadzone były tylko awaryjne naprawy cząstkowe. Ponieważ rozpoczyna się sezon budowlany przygotowujemy naprawę nawierzchni w tym miejscu i traktujemy jej wykonanie jako jedno z ważniejszych zadań remontowych na drogach powiatowych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołominski

Pytanie:
Panie Starosto,

Z ul. Batorego w Ząbkach korzysta wielu mieszkańców powiatu wołomińskiego dojeżdżających do pracy w Warszawie. Ulica ta wydaje się być alternatywą dla zapchanej w godzinach szczytu ul. Skorupki. Stan nawierzchni ul. Batorego pewnie jest Panu Staroście znany. Jak wygląda harmonogram remontu tej ulicy:
kiedy planowane jest rozpoczęcie remontu i na kiedy planowane jest jego zakończenie? Chciałabym się także dowiedzieć, czy w kosztach remontu tej ulicy będzie partycypowała gmina Ząbki i czy powiat podpisał z władzami Ząbek w tej sprawie porozumienie? Jakiej wysokości ma być ewentualny wkład finansowy gminy Ząbki? Łączę wyrazy szacunku.
(Agnieszka Nowińska, 25.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Ulica Batorego przewidziana jest do modernizacji w bieżącym roku. Pierwszy etap od ul. Bystrej w Warszawie do ul. Wolności chcielibyśmy rozpocząć na przełomie lipca i sierpnia. Kolejne etapy, a planowane są jeszcze dwa, będą wykonywane w latach następnych. Gmina ząbki zamierza partycypować w kosztach budowy tej ulicy a jej udział ma wynieść 2 mln zł. Stosowne dokumenty odnośnie przekazania środków finansowych są w przygotowaniu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,
Chciałbym zasięgnąć informacji, bo nie wiem do kogo się zgłosić w takiej sprawie: Kupiłem działkę rekreacyjną w miejscowości Urle i chcąc ją ogrodzić trzeba zgłosić w Starostwie. Czy mógłbym prosić o informację , do kogo skierować i jakie pismo z jakimi załącznikami ?
Dziękuję .
(Bogusław Chaberek, 24.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Bogusławie,

Zadane przez Pana pytanie jest bardzo ogólne i wymaga uszczegółowienia. Proszę o skontaktowanie się z wydziałem budownictwa w starostwie powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3,
Tel. 022 787-43-01 wew. 110 z Panią Barbarą Koszelak.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Ja niżej podpisany Artur Ochtera zwracam się z prośbą do Wydziału Komunikacji w Wołominie o odnalezienie dowodu rejestracyjnego mojej przyczepy o nr.: OSA 168C, którą zakupiłem w zeszłym roku od Pana Henryka Nowaka i do tej pory nie mogę odnaleźć tego dowodu. Chciałbym ją zarejestrować ale nie mogę ponieważ potrzebne jest potwierdzenie tam gdzie była ostatnio rejestrowana. Wydział Komunikacji w Makowie Mazowieckim poinformował mnie, że powinien być albo w Wyszkowie albo w Wołominie. W Wyszkowie byłem osobiście i po długim szukaniu żadnych papierów nie znaleźli. Do w/w prośby dołączam pięć załączników (kopi dokumentów które posiadam): umowa kupna-sprzedaży, dowód-faktura, orzeczenie techniczne,
badanie techniczne przyczepy. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby i odpisanie e-maila. Z góry dziękuje.
(Artur Ochtera, 23.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Arturze,

Wydział Komunikacji informuje, że w rejestrach z gminy Dąbrówka nie figuruje przyczepa o numerze rej. OSA 168C. Poprzedni właściciel pojazdu prawdopodobnie kupił wymieniony pojazd nie przerejestrowując go na siebie.
Niestety nie jesteśmy w stanie ustalić gdzie pojazd został zarejestrowany.
Prawdopodobnie przyczepa zarejestrowana została na terenie dawnego województwa ostrołęckiego (załączona faktura sprzedaży na p. Nowak wystawiona została w Zabrodziu). Pan Ochtera powinien skontaktować się z poprzednim właścicielem (p. Henrykiem Nowakiem) i uzyskać informacje o miejscu ostatniej rejestracji pojazdu. Ze względu na fakt utraty dowodu rejestracyjnego, Wydział Komunikacji, w którego ewidencji figuruje przedmiotowy pojazd, na wniosek właściciela może wydać zaświadczenie potwierdzające fakt rejestracji pojazdu i dane pojazdu zawarte w utraconym dokumencie.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry!
Chciałem się zapytać, jak wygląda sprawa ewentualnej kopalni piasku w Sitkach. Wiem, że jakieś postępowanie się u Państwa toczy lub toczyło się i być może została już wydana decyzja koncesyjna. Poza tym chciałbym się spytać, czy to jest możliwe prawnie, aby w ładnej okolicy naszej wsi kopać piach, a potem zostanie dół, ludzie zaczną zwozić odpady i same problemy będą.
Proszę o udzielenie informacji jak wygląda sprawa tej kopalni?
(Małgorzata, 23.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Pani Małgorzato,
uprzejmie informuję, że

1. O możliwości wydobycia piasków i powstania kopalni w opisywanym rejonie decydują w pierwszej kolejności zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

2. Wydanie decyzji o możliwości wydobycia piasków i powstanie kopalni nie jest równoznaczne ze zdewastowaniem ładnej okolicy i powstaniem miejsca, do którego zwożone będą odpady. Teren ewentualnie powstałego zakładu i terenu górniczego powinien być oznakowany i zabezpieczony przed wstępem osób nieupoważnionych. Obowiązujące prawo zabrania wywożenia i składowania odpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone.

3. Po zakończeniu wydobycia Przedsiębiorca jest zobowiązany do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, w określonym kierunku – zgodnym z przeznaczeniem terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

4. Wygląd otoczenia w miejscowości Sitki w ciągu najbliższych lat zależeć będzie nie tylko od sposobu zagospodarowania ewentualnie powstałego wyrobiska, ale też od kultury mieszkańców i osób tam przebywających. Doświadczenie z innych miejsc,
w których powstały podobne inwestycje wskazuje, że można zachować ład i czystość w swoim najbliższym środowisku.

5. W przypadku przeznaczenia danego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele eksploatacji kopalin i spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, właściwy organ nie może odmówić wydania koncesji.

6. Ponadto, informuję iż w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących konkretnego postępowania, w którym nie jest Pani stroną, należy złożyć stosowny wniosek o udzielenie informacji o dokumentach zawierających informacje o ochronie środowiska. Formularz wniosku jest dostępny na Bip powiatu wołomińskiego (www.bip.powiat-wolominski.pl) w zakładce: Usługi świadczone przez Starostwo; Ochrona środowiska.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922032 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.