Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Czy prowadzone są obecnie bezpłatne konsultacje prawne/pomoc przedsądowa/porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego?
(Wiesława, 26.08.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Wiesławo,

W Starostwie Powiatowym w Wołominie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną dla osób fizycznych u Powiatowego Rzecznika Konsumentów w zakresie relacji konsument – przedsiębiorca (tel. 22 787 43 01 w. 121, rpk@powiat-wolominski.pl) oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Porady prawne udzielane są w każdy wtorek między 15.00 a 20.00 po wcześniejszym zapisie( z wyłączeniem okresu wakacyjnego).
Po wakacjach porady prawne rozpoczynają się od 1 września, a PCPR przyjmuje zapisy od 24sierpnia 2015 r.
Prawnik nie reprezentuje petentów w sądzie.
Zapisy na poradę prawną:
- telefoniczne 22/ 776 -44 -96 lub 95 wew. 108
osobiście: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie ul. Legionów 78 pok. 13

Prawnik udziela porad z zakresu:
- prawa cywilnego;
- prawa rodzinnego;
- prawa spadkowego;
ale również stara się udzielać porad prawnych z poza w/w zakresu.
Bezpłatną pomoc prawną świadczą ponadto urzędy miejskie w części gmin na terenie powiatu, oraz niektóre organizacje pozarządowe.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam
W imieniu własnym i mieszkańców wsi Turów, będę wdzięczny za udzielenie informacji na temat projektu ( czas, zakres robót) modernizacji drogi - ul Hallera/ Turów
Pozdrawiam Marcin Demianiuk
Sołtys wsi Turów
(Marcin Demianiuk, 26.08.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,
Droga, o którą Pan pyta, ma dla nas duże znaczenie. Zarówno w kontekście codziennej komunikacji mieszkańców Turowa, Ossowa i Leśniakowizny z pobliskimi gminami, jak również jako droga prowadząca na coroczne uroczystości w dniu 15 sierpnia w Ossowie oraz trasa wiodąca do miejsc pamięci związanych z Bitwą Warszawską1920 r. Jest to szczególnie ważny szlak w wobec trwających przygotowań do powstania muzeum „Cudu nad Wisłą”. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące modernizacji całego ciągu drogi powiatowej od drogi wojew. 634 do ronda w Majdanie. Projekt obejmie odwodnienie drogi, elementy bezpieczeństwa / azyle itd./, ciąg pieszo – rowerowy i nawierzchnię. Po wykonaniu prac projektowych i zabezpieczeniu środków w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie, przystąpimy w kolejnych latach do wyboru wykonawców kolejnych etapów przebudowy i sukcesywnej realizacji zadań.


Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,
moje pytanie dotyczy ul. Żymirskiego w Klembowie a dokładnie odcinka od skrzyżowania z ul. Słoneczną w stronę stacji. Czy planowany jest remont tej drogi i ewentualnie kiedy ?
Pozdrawiam
(Magdalena, 26.08.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Magdaleno,

Obecnie wykonujemy jedynie przebudowę chodnika. Na najbardziej zniszczonej części trwa układanie nowej kostki. Odcinek drogi od mostu do stacji kolejowej Klembów nie jest uwzględniony w tegorocznym planie prac remontowych. Mam nadzieję, że podczas prac nad przyszłorocznym budżetem Rada Powiatu zaplanuje środki na dalszy remont ul. Żymirskiego.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy możliwe jest, w porozumieniu z um. Wołomin, oznakowanie dojazdów do Szpitala Powiatowego w Wołominie od strony wjazdu z Warszawy, Kobyłki, Radzymina, Tłuszcza oraz ciągów pieszych od stacji kolejowej. Piszę, w porozumieniu, bowiem możliwe byłoby wykorzystanie do tego celu stojaków
(słupków) miejskich z nazwami ulic w Wołominie.
Mieszkańcy okolic Szpitala bardzo chętnie, często udzielają informacji podróżnym przybywającym do Wołomina w celu odwiedzin lub wizyt u lekarzy, o trasie dojazdu lub dojścia do Szpitala, więc raczej istnieje zapotrzebowanie na informację i wskazówki w tym zakresie.
Pozdrawiam, mieszkaniec ulicy Szpitalnej, która wcale nie prowadzi do Szpitala.
(Krzysztof, 26.08.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Krzysztofie,

Dziękuję za poruszenie bardzo istotnej kwestii. Informacje o drogach dojazdowych lub trasach pieszych do wybranych miejsc i instytucji na terenie miasta umieszczane są na wniosek zainteresowanych lub służb miejskich. Wydział Inwestycji i Drogownictwa nie znakuje dróg dojazdu do instytucji na terenie powiatu, ponieważ nie ma jednolitych zasad, określających wykaz obiektów, do których należy kierować podróżnych. W Wołominie w wybranych miejscach są zamontowane tabliczki informacyjne, kierujące np. do urzędów, obiektów sportowych i kulturalnych. Korzystając z Pańskich uwag, zwrócę się do kierowników jednostek podległych Powiatowi Wołomińskiemu, w tym Szpitala Powiatowego, by zadbały o umieszczenie stosownych tabliczek, wskazujących do nich drogę.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Kiedy ruszy dalsza rozbudowa LO w Radzyminie? Czy to prawda, że istniejące fundamenty zostały wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującym prawem?
(Ewa, 03.08.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Obecnie dokonywana jest ocena złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót związanych rozbudową II Liceum Ogólnokształcącego na ul. Konstytucji 3 Maja 26 w Radzyminie. O dokonanym wyborze Starostwo Powiatowe w Wołominie poinformuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.powiat-wolominski.pl
Fundamenty zostały wykonane zgodnie z projektem, pod nadzorem osób mających stosowne uprawnienia. O poprawności wykonania świadczą stosowne wpisy w dzienniku budowy, dokonane przez osoby do tego uprawnione. Wydział Inwestycji i Drogownictwa nie ma wiedzy na temat niezgodności wykonanych prac ze sztuką budowlaną i obowiązującym prawem.

Pytanie:
Witam,
zgodnie z uzyskanymi informacjami od Inspektora ruchu Powiatu Wołomińskiego, Starostwo Powiatowe w Wołominie jest administratorem tunelu wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Ząbkach oraz barierek zlokalizowanych nad tunelem od strony ul. Kolejowej.
Od Powiatowego Inspektora ruchu otrzymałem również informację, że Starostwo Powiatowe w Wołominie nie udzielało ani nie udzieli zgody na zamieszczanie reklam na wspomnianych barierkach ani żadnych elementach infrastruktury tunelu. Od dwóch tygodni na wspomnianych barierkach jest zawieszony baner reklamowy firmy komercyjnej z Ząbek, który wisi tam bez Państwa zgody czyli nielegalnie. Interwencje telefoniczne u Powiatowego Inspektora ruchu odnośnie demontażu tej reklamy nie przyniosły do chwili obecnej żadnych rezultatów.
Zwracam się z pytaniem kiedy nastąpi reakcja ze strony Starostwa egzekwująca prawo?

Z poważaniem,

Marcin
(Marcin, 06.07.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Dziękuję za sygnał. Wydział Inwestycji i Drogownictwa poinformował mnie, że w dniu 3 lipca zostały zdjęte wszelkie nośniki reklamowe, umieszczone bez pozwolenia na drodze prowadzącej przez ząbkowski tunel.

Ponieważ w tej sprawie kontaktował się Pan najpierw z inspektorem ruchu, nastąpiła zwłoka, zanim informacja dotarła do służb bieżącego utrzymania.

Z poważaniem,
Starosta Wołomiński
Kazimierz Rakowski

Pytanie:
Dzień dobry,
mam pytanie kiedy będzie można się dodzwonić normalnie do Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie? Wielokrotne próby spełzają na niczym. Gratuluję dobrej organizacji pracy. Domyślam się, że odpowiedzi na to pytanie również nie uzyskam.
(Adam, 30.06.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Dziękuję za przesłanie maila. Zapewniam, ze wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Wołominie, w tym również Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków, pracują zgodnie z wyznaczonymi godzinami i realizują powierzone im zadania. Problemy z dodzwonieniem się mogą wynikać z faktu, że pracownicy obsługują interesantów, którzy przychodzą do urzędu i nie zawsze mogą odebrać telefon. W żadnym z wydziałów ma osoby dedykowanej do załatwiania spraw przez telefon. W celu ułatwienia kontaktu proponuję skorzystać z poczty elektronicznej. Mail do Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków to: wgg@powiat-wolominski.pl .
Pozostałe adresy dostępne są na stronie internetowej Starostwa.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam. Jestem zameldowana w Markach i uczęszczam do powiatowej szkoły rodzenia w Szpitalu Wołomińskim. Jeżeli jeszcze przed porodem zamelduje się w Warszawie będę musiała zapłacić za zajęcia w szkole rodzenia?
(ikasias@..., 29.06.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Zgodnie z zapisami powiatowego programu zdrowotnego pn. Powiatowa Szkoła Rodzenia prowadzona przez Szpital Powiatowy w Wołominie w ramach Programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl „Szkoła Rodzenia adresowana jest do kobiet ciężarnych i ich małżonków zamieszkujących na terenie Powiatu Wołomińskiego i deklarujących urodzenie dziecka w Szpitalu Powiatowym w Wołominie”. W programie określono, że warunkiem uczestnictwa jest zamieszkiwanie na terenie powiatu, co zostaje potwierdzone przez uczestników w składanym przez nich oświadczeniu. W myśl ustawy o ewidencji ludności „Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca”. Zmiana adresu zameldowania stałego nie ma wpływu na możliwość dalszego bezpłatnego uczestniczenia w Szkole Rodzenia, jeśli osoba zainteresowana będzie nadal przebywała na terenie powiatu (wystarczy meldunek czasowy). Nie napisała Pani ile czasu pozostało do porodu i czy zamierza Pani rodzić w Szpitalu Powiatowym w Wołominie. Jeśli dopiero rozpoczęła Pani zajęcia i nie zamierza Pani rodzić w Szpitalu Powiatowym w Wołominie to proponujemy by po zmianie miejsca pobytu zgłosić się do Szkoły Rodzenia w Warszawie, w innym przypadku zapraszamy do kontynuacji zajęć w ramach realizowanego przez Szpital programu.
Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry
Czy konto Starostwa jest informacją tajną? Jak mogę zapłacić za materiały do zgłoszonej pracy geodezyjnej - bez wnikliwej analizy różnych stron internetowych w powiecie wołomińskim. Czy kilka godzin straconych na próbę wykonania opłaty (z mojej strony) to wynik mojego braku umiejętności posługiwania się internetem? Przepraszam ale z całym szacunkiem uważam, że Państwo nie mają szacunku do innych ludzi a zwłaszcza ich czasu.
(Robert Pierzchała, 29.06.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Robercie,
Na wstępie chciałbym przeprosić za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi. Wynika nie ze złej woli, ale z kłopotów technicznych.

W celu ułatwienia dokonania płatności w Starostwie Powiatowym na naszej stronie internetowej są wszystkie numery kont, na które można dokonywać wpłat.

(http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8)


Dziękuję za Pańską korespondencje, która jest ważnym sygnałem, że kwestią godną rozważenia jest umieszczenie numerów kont w takim miejscu na naszej stronie internetowej, które będzie bardziej przyjazne i łatwiejsze do odszukania dla jej użytkowników.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam

Ulica Polna w Cegielni gm. Radzymin czy jest w planie chodnik od skrzyżowania z Sikorskiego do szkoły podstawowej nr. 2 w Słupnie. Nie wiem czy zna Pan tę ulicę ale występuje duże niebezpieczeństwo dla dzieci uczęszczających do szkoły, brak pobocza duży ruch ostry zakręt. Dziękuję za odpowiedź.
(Rajmund, 29.06.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Rajmundzie,

Powiat Wołomiński realizuje obecnie zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji ul. Szkolnej w Radzyminie. Zakres dokumentacji obejmuje ul. Szkolną i część ul. Polnej do rowu patrząc od szkoły w kierunku ul. Sikorskiego. Obręb skrzyżowania z ul. Sikorskiego nie jest objęty zakresem prac projektowych.
Na obecnym etapie nie można określić, kiedy nastąpi kolejny etap prac projektowych. W chwili obecnej wobec protestów mieszkańców toczą się procedury odwoławcze, które wstrzymują zakończenie projektu. Tym samym maleje prawdopodobieństwo realizacji prac w 2016 r. Wykonywanie kolejnego projektu na następne odcinki, w sytuacji braku możliwości realizacji I etapu, może nie być uznane za uzasadnione.

Z poważaniem,
Kazimierz Rakowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922031 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.