Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
witam serdecznie pracowników starostwa a w szczeg. wydz. komunikacji !

chciałbym zgłosić stanowczy protest przeciwko takiej pracy wydz. komunikacji starostwa.
To jest NIEDOPUSZCZALNE aby terminy zapisu do rejestracji samochodu były tak długie - ponad tydzień czasu.
Jest to ewidentne lekceważenie mieszkańców powiatu , którzy ze swoich podatków starostwo utrzymują.
Pan Starosta powinien zainteresować sie tą sprawą i albo zwolnić nieradzących sobie pracowników lub szefów tego wydziału lub znaleźć inne rozwiązanie tego palącego problemu odium niezadowolenia mieszkańców wpływa oczywiście na ocenę Starosty Ciekawe czy takiego starostę ponownie będziemy chcieli wybrać tak źle w wydz. komunikacji nie było jeszcze nigdy dotychczas.
Moje pytanie - czy pan starosta wie o tym problemie i czy coś próbuje zrobić w tej sprawie?
Pozdrawiam
(Marek, 05.06.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zdaję sobie sprawę z istniejącej sytuacji. W tym też celu m. in. została otworzona filia Wydziału Komunikacji w Tłuszczu.
Zostaną podjęte również kolejne kroki mające na celu usprawnienie funkcjonowania Wydziału Komunikacji.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Pytanie:
Panie Starosto moje pytanie:
Co Pan bedąc na stanowisko od momentu wyborów do obecnej chwili zrobił od początku do końca tak by mógł sie Pan tym pochwalić. Proszę nie pisać rzeczy które zapoczątkowały poprzednie władze bo nie oto mi chodzi np.
rozpoczecie remontu trasy nr 634.
(Krzysztof, 05.06.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Od momentu objęcia stanowiska zrealizowane zostały następujące sprawy:

1. Przebudowa drogi powiatowej Miąse – Kury – Sulejów – Jadów na odcinku Sulejów – Jadów (Komponent A – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej)
Wniosek o dofinansowanie inwestycji złożono 25.04.2007 r. Umowę na realizację projektu zawarto w dniu 16.08.2007 r.
Inwestycja była realizowana na drodze powiatowej nr 4330W, na odcinku pomiędzy Sulejowem a Jadowem. Głównym celem inwestycji było połączenie dwóch dróg wojewódzkich: drogi nr 634 w miejscowości Miąse i drogi nr 636 w miejscowości Jadów, dzięki czemu znacznie skrócono czas przejazdu przez teren powiatu, a także ułatwiono dostęp służb ratowniczych do odległych terenów powiatu.
Inwestycję oddano do użytku 09.10.2007 r.
Końcowa wartość projektu – 740.517,55 zł,
Kwota dofinansowania Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – 555.388,00 zł.

W październiku 2007 r. złożono wniosek uzupełniający do pełnej kwoty dotacji celowej przyznanej z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz wniosek o umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2007 r. Kwota dotacji w wysokości 288.935,00 zł została przeznaczona na wykonanie robót uzupełniających, polegających na remoncie poboczy, rowów i skrajni drogowej na odcinku drogi Sulejów – Jadów.

2. Przebudowa skrzyżowania drogi Miąse – Sulejów i drogi Tłuszcz – Krawcowizna w miejscowości Kury (Komponent A – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej)
Wniosek o dofinansowanie inwestycji złożono 25.04.2007 r. Umowę na realizację projektu zawarto w dniu 16.08.2007 r.
Inwestycja obejmowała poszerzenie istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniu drogi Miąse – Sulejów z drogą Tłuszcz – Krawcowizna w rejonie włączenia ich do strefy projektowanego ronda. Inwestycję oddano do użytku w dniu 14.11.2007 r.
Całkowita wartość projektu – 388.844,95 zł,
Kwota dofinansowania Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – 155.677,00 zł.

3. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Domu Dziecka w Równem
(Komponent D – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej)
Przedsięwzięcie to zakłada budowę boiska do piłki ręcznej, które będzie mogło służyć także jako boisko treningowe do piłki nożnej. W arenę boiska wpisane będą także dwa boiska do „mini koszykówki”. Budowane boisko będzie miało nawierzchnie syntetyczną zapewniającą bezpieczeństwo dzieciom z niej korzystającym. Arena boiska będzie okolona dwumetrowym pasem ochronnym.
Wniosek o dofinansowanie inwestycji złożono 27.04.2007 r., umowę o dofinansowanie zawarto 21.08.2007 r.
Zakładana końcowa wartość projektu – 179.958,54 zł,
Udział własny Powiatu – 149.958,54 zł,
Kwota dofinansowania Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – 30.000,00 zł.
Obecnie prace są w toku.


4. Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Oddziału Wewnętrznego i budynkiem głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie (etap III) oraz zakup sprzętu medycznego do oddziałów szpitalnych
(Komponent G – Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej)
Na przełomie 2007 i 2008 roku przystąpiono do realizacji trzeciego etapu budowy. W związku z tym 14.09.2007 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji. Umowę zawarto w dniu 28.12.2007 r.
Zakres prac obejmuje ostatni etap budowy łącznika pomiędzy budynkiem głównym i budynkiem Oddziału Wewnętrznego Szpitala, dobudowanie szybu windowego obsługującego trzy kondygnacje Oddziału Wewnętrznego ze Stacją Dializ. Obejmuje także prace wykończeniowe oraz dostawę i montaż trzyprzystankowego hydraulicznego dźwigu łóżkowego oraz oddanie łącznika do użytkowania. Projekt obejmuje także zakup wyposażenia medycznego, niezbędnego do sprawnego świadczenia usług leczniczych i ambulatoryjnych przez Szpital.
Całkowita wartość III etapu 1.200.000,00 zł,
Kwota dofinansowania Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – 1.000.000,00 zł.
Środki własne Powiatu – 200.000,00 zł.

5. Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie w ramach programu „Blisko – Boisko”
Inwestycja obejmowała budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 60 m, nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości min. 5 cm w kolorze zielonym. Wokół boiska utworzono pas wolny od przeszkód, również pokryty trawą syntetyczną, o szerokości 1 m wzdłuż boków boiska i o szerokości 2 m za bramkami. Łącznie z obrzeżami, płyta boiska stanowi 2.048 m2. Wokół całego boiska ustawiono piłkochwyty o wysokości 4 m wzdłuż boków i 5 m za bramkami.
Wniosek o dofinansowanie inwestycji złożono 30.03.2007 r. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 08.10.2007 r.
Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszów Prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. zawarto 30.11.2007 r.
Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawarto 30.11.2007 r.
Inwestycję odebrano 12.12.2007 r.
Końcowa wartość inwestycji – 504.515,45 zł,
Kwota dofinansowania z Funduszów Prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. – 192.357,76 zł,
Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 96.178,88 zł.
Dodatkowo, przy boisku wybudowano trybuny ze środków własnych Powiatu.

W chwili obecnej prowadzone są prace przy inwestycjach:

1. Budowa mostu na rzece Rządzy w Starym Kraszewie
Całkowita zakładana wartość projektu – 2.455.900,00 zł,
Kwota dofinansowania Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – 1.000.000,00 zł.
Kwota dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury – 1.106.000,00 zł.

2. Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Weteranów w Radzyminie
Całkowita zakładana wartość projektu – około 2 mln zł.
Kwota dofinansowania Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – 1 mln zł.

3. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Urlach
Szacunkowy koszt zadania 130.000,00 zł.
Kwota dofinansowania Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – 30.000,00 zł.

4. Remont kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej w Tłuszczu
Całkowita zakładana wartość projektu - 598.304,12 zł
200 000,00 zł. – Urząd Miasta w Tłuszczu
pozostałe - środki własne

Szanowny Panie Krzysztofie,
wiele inwestycji realizowanych przez powiat jest wieloletnich. Przygotowanie projektu, zebranie dokumentacji wymaga czasu. W przypadku dużych inwestycji jedna kadencja nie wystarcza, aby udało się je przeprowadzić od początku do końca. Dlatego też kontynuowanie takich przedsięwzięć należy do kolejnych władz. Tak było np. w przypadku budowy szkoły specjalnej w Ostrówku, gdzie w czasie trwania kadencji 2002-2006 zostały postawione tylko fundamenty. Inwestycję tę realizuje obecny Zarząd Powiatu. Myślę, że zgodzi się Pan ze mną, że prawdziwy menadżer kontynuuje prace rozpoczęte przez poprzednie władze o ile posiadają one kompletną dokumentację i pozwolenia.
Panie Krzysztofie,
wiele nowych inwestycji znajduje się obecnie w fazie projektowej jak np. modernizacja ul. Batorego w Ząbkach. Jeżeli remontu (po zebraniu całej dokumentacji) nie uda się zakończyć w obecnej kadencji, to zapewne prace będą kontynuowane przez kolejne władze.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski

Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień Dobry
Szanowny Panie Starosto.
Przypadkowo miałem okazję być na majówce w Chrzęsnem. Oprócz pałacu widziałem tam mnóstwo ulotek, banerów i innych gadżetów. Ile powiat kosztowała ta impreza?
Czy nie lepiej jest poprawić stan dróg niż poprawić samopoczucie działaczy Wspólnoty Samorządowej?
(Rafał, 04.06.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Rada Powiatu przy uchwalaniu budżetu na rok 2008 zarezerwowała kwotę 10.000 zł na promocję Pałacu w Chrzęsnem. Kwota ta została przeznaczona na „Majówkę w Chrzęsnem”.
Impreza plenerowa w Chrzęsnem, wydanie folderu promującego Pałac oraz zawieszenie tablicy informacyjnej na bramie najstarszego zabytku powiatu wołomińskiego zostały zrealizowane na wniosek i wskutek starań Powiatowej Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Na drodze powiatowej odcinek Puste Łąki - Strachów kierunek Jadów wadliwie zamontowano znak graniczny powiatu Wołomin. Znak ten od 2 tyg. został przechylony i odwrócony.

Kiedy Zarząd Dróg Powiatowych dokonana właściwego jego zamontowania (umocnienia cementem w ziemii itd.)
(Janusz ze Strachowa gm. Jadów, 03.06.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zgodnie z prawem budowlanym sztyc do znaków drogowych nie betonuje się w gruncie. Służby drogowe zostały już poinformowane i zobowiązane do jak najszybszego poprawienia zdewastowanego znaku drogowego.

Ryszard Węsierski
Wicestarosta

Pytanie:
Proszę o informacje w następującej sprawie: w miejscowości Dobczyn - z
jednego gospodarstwa rolnego rozchodzi się po całej okolicy straszny fetor
gnojówki. Zapach rozwiewany jest przez wiatr i zatruwa codzienne życie
okolicznym mieszkańcom w promieniu kilkuset metrów, a nie jest to
"działalnośc" okresowa związana z czyszczeniem pomieszczeń - sytuacja
powtarza się wielokrotnie w ciągu dnia z nasileniem efektów w dni gorące.
Czy jest to sytuacja dopuszczalna w swietle obowiazującyh przepisów
sanitarnych i srodowiskowych i kto powinien zająć się tą sprawą?
(Adam, 02.06.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Kwestie związane z ww. uciążliwościami wymagają sprawdzenia, czy lokalizacja urządzeń służących do gromadzenia gnojówki jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Organem właściwym w tej sprawie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. W przypadku zgodności z przepisami budowlanymi i decyzjami w tej sprawie, posiadanymi przez prowadzącego gospodarstwo rolne, do wyjaśnienia pozostaje kwestia prawidłowości eksploatacji ww. urządzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, kontrolę przestrzegania przepisów ochrony środowiska w odniesieniu do instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez osobę fizyczną (w ramach zwykłego korzystania ze środowiska) sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Ryszard Węsierski
Wicestarosta

Pytanie:
Panie Starosto, pozwoli Pan, że zadam dwa pytania. Na ulicy Załuskiego w
Kobyłce położono nakładkę asfaltową, ale tak się złożyło, że zabrakło jej 5
m do ronda. Następnie wykonano pobocze (parking) ale tak fachowo, że jest
ono wyżej od jezdni. Skutkiem tego, po opadach deszczu powstaje potężna
kałuża (zimą ślizgawka) na jezdni, dojeździe do ronda i przejścia dla
pieszych. Jak i komu zgłosić problem? Pragnę nadmienić, iż drogowcy zostali
już powiadomieni. Czy w Starostwie podjęto jakieś działania by ułatwić
dojazd z Wołomina do Wa-wy do ul. Marsa. Nie myślę tu o rozbudowie DW631 i
634 ale wybudowaniu lokalnego połączenia Zielonka - Rembertów o długości od
1 do 3km, lub naprawieniu już istniejących dróg we współpracy z Zielonką.
Pozdrawiam
(Dariusz, 02.06.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

W chwili obecnej przygotowywany jest projekt przebudowy ul. Załuskiego w Kobyłce. Kałuże wody które zbierają się przy rondach spowodowane są brakiem kanalizacji deszczowej. Zostanie to rozwiązane dopiero przy modernizacji drogi.
Jeżeli chodzi o lokalne połączenie Zielonka – Rembertów to w chwili obecnej nie są prowadzone prace nad takim projektem.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowni Panowie,

jakie działania w obszarze utrzymania czystości ulic powiatowych planuje
Powiat w tym roku? Nadmienię, że ulice powiatowe sprawiają wrażenie braku
jakiejkolwiek dbałości o czystość, zwłaszcza w porównaniu z tym jak o
porządek ulic gminnych dba urząd miasta (zamiatarka, liczni i widoczni
pracownicy zakładu komunalnego).

Mieszkaniec Ząbek
(Sławek, 21.05.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

W czerwcu zostanie podpisane porozumienie między Urzędem Miasta Ząbki, a Powiatem Wołomińskim dotyczące sprzątania ulic powiatowych. Będzie się tym zajmował Miejski Zakład Komunalny poczynając od czerwca b.r.

Ryszard Węsierski
Wicestarostwa

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

na terenie Ząbek ulice powiatowe ani nie są remontowane ani nie są
sprzątane? Kiedy się to zmieni?
(Marcin, 19.05.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

W czerwcu zostanie podpisane porozumienie między Urzędem Miasta Ząbki, a Powiatem Wołomińskim dotyczące sprzątania ulic powiatowych.
Sprzątaniem ulic powiatowych będzie zajmował się Miejski Zakład Komunalny poczynając od czerwca b.r.
Jeśli chodzi o bieżące remonty nawierzchni drogowych informuję, iż Wydział Dróg Powiatowych w dniu 10 czerwca b.r. dokonał oględzin dróg powiatowych na terenie miasta Ząbki i nie stwierdził głębszych ubytków w nawierzchniach asfaltowych. Ubytki do głębokości do 2 cm oraz pęknięcia zostaną uzupełnione w najbliższym czasie mieszanką emulsji z grysami.

Ryszard Węsierski
Wicestarosta

Pytanie:
Mieszkam na Osiedlu Lisi JAr w Markach na zapleczu Palarni Kawy Tchibo i
jakiegoś nowopowstałego na jesieni ubiegłego roku olbrzymiego magazynu.I
właśnie od jesieni ubiegłego roku dokucza mnie i moim sąsiadom przez 24
godziny w dzień zwyczajny i świąteczny bardzo uciążliwy hałas, który ostanio
a szczególnie w weekendy brzmi jak popsuty traktor.
Jest wiosna i po powrocie z pracy jak również w dni wolne chcemy w spokoju
wypoczywać w naszych ogródkach.Proszę o wyjaśnienie jak mogło dojść do
wydania zgody na budowę czegoś co emituje uciążliwość dla mieszkańców mojego
osiedla i nie tylko jak i kiedy zostanie usunięta uciążliwość hałasowa.
Z tym pytaniem zwróciłam się do Urzędu Miasta Marki , ale poinformowano
mnie, ze Starostwo jest właściwym Urzędem do udzielenia odpowiedzi. Sprawę
proszę traktowaź jako pilną.
Z poważaniem Elżbieta Socha
(Elżbieta, 16.05.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Elżbieto,

W 2006r dla Inwestora TCHIBO MANUFACTORING POLAND Sp. z o.o. zostały wydane dwa pozwolenia na budowę :

1. podwyższenie dachu w istniejącej hali produkcyjnej dla zabudowy dwóch silosów kawy palonej i zabudowa pomostu technologicznego w istniejącej hali produkcyjno-magazynowej
2. budowę silosa kawy zielonej

Pozwolenia na budowę zostały wydane po sprawdzeniu zgodności planowanych inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki.

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta „Marki II” , który przeznacza przedmiotowy teren pod strefę przemysłowo-techniczną z przeznaczeniem podstawowym przemysł produkcyjny i przetwórczy, rzemiosło produkcyjne i usługowe, bazy, składy i magazyny.

Jedyną instytucją mającą kompetencje czy roboty budowlane prowadzone są zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę lub czy zrealizowana inwestycja posiada pozwolenie na użytkowanie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, do którego powinna Pani złożyć wniosek o kontrolę.

Ryszard Węsierski
Wicestarosta

Pytanie:
Jak w naszym powiecie wygląda sprawa dotycząca wymiany dachów z eternitu?
Czy są jakieś dotacje? Co dzieje się z eternitem, który zdejmiemy z dachu?
Kto zajmuje się jego utylizacją?
(Beata, 14.05.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska – osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami mają obowiązek przedłożyć informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbestu) właściwemu wójtowi lub burmistrzowi miasta,
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest:
a) wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie powiatu wołomińskiego powinien posiadać decyzję Starosty Wołomińskiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami zawierającymi azbest,
b) na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zgłoszenia w/w prac do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej - Wydział Budownictwa Starostwa Wołomińskiego,
c) Wykonawca, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektu, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz Państwowej Inspekcji Pracy,
d) po wykonaniu w/w prac, ich wykonawca ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, oświadczenie przechowywać należy przez okres co najmniej 5 lat,
e) prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów zawierających azbest obowiązany jest posiadać zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów azbestowych,
f) usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk innych niż niebezpieczne
Z gminnych programów usuwania azbestu opracowanych przez część gmin powiatu wołomińskiego wynika, że odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, finansowane są ze środków gminnych funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz środków zewnętrznych, pozyskanych przez samorządy gminne na realizację tego przedsięwzięcia,
W związku z powyższym, właściciele obiektów, na których występują pokrycia eternitowe lub inne wyroby zawierające azbest, powinni zgłaszać do właściwego wójta/burmistrza, zamiar dokonania wymiany tych wyrobów,
Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną i zawierać informacje wymagane przez gminę (w tym: planowany termin prac, powierzchnia dachu, rodzaj pokrycia itp.).

Ryszard Węsierski
Wicestarosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1921997 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.