Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
W ostatnią niedzielę uczestniczyliśmy w imprezie którą objął Pan honorowym
patronatem : "Vademecum - w korowodzie weselnym rodziców C. Norwida" w
Strachówce. Jakie kryteria musi spełniać impreza, by miała patronat
starostwa? Ksiądz Proboszcz witał Pana i Pana zastępcę bardzo serdecznie.
(J, 29.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,

Imprezy, które są obejmowane patronatem starosty odbywają się przede wszystkim na terenie Powiatu Wołomińskiego i sprzyjają w szczególności szeroko rozumianej promocji powiatu.
Organizator imprezy ma obowiązek do wizualizacji patronatu poprzez umieszczenie symboli powiatu wołomińskiego, oraz informacji o objęciu patronatu przez Starostę w miejscu przedsięwzięcia oraz materiałach informacyjno - promocyjnych np.: plakatach, reklamach, zaproszeniach.
Poniżej znajduje się link do wniosku o objęcie imprezy patronatem starosty.
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1972&lang.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto
Z niepokojem patrzę na to jak Wołomin z miasta powiatowego staje się RUINĄ
gdzie widać tylko tzw. pekiny a drogi są nieprzejezdne. To wlaśnie jest
wizytówką miast cywilizowanych że są czyste i zadbane. Wołomin w
przeciwności do nich straszy zapadniętymi chodnikami, zarwanymi krawężnikami
a drogi asfaltowe NIE NADAJĄ SIE DO JAZDY. To co drogowcy poczynili na Armii
Krajowej po remoncie to istna drwina z obywateli tego zacnego miasta. TO
SKANDAL że nie położono nowej nawierzchni. Inne ulice też są w oplakanym
stanie. Drogi i infrastruktura to priorytet. Nie ma nic w mieście
ważniejszego niż komunikacja. Kto zapłaci za coroczne naprawy samochodu?
Drogi w mieście to chyba sprawa Starosty a jeżeli się mylę to proszę mnie
wyprowadzić z błędu i poinformować kto jest ich zarządcą. Reasumując:
Wolomin to nie tylko betonowy plac i dwa pomniki. To misto gdzie ludzie chcą
mieszkać i swobodnie się przemieszczać z uśmiechem na ustach będąc dumni że
tu mieszkaja a nie jadąc do pracy przez tor przeszkód poorany dziurami i
łatami bluzgając na czym świat stoi że "niestety muszą tu mieszkać".
Kiedy drogi i chodniki zostaną przywrócone do stanu używalności dla ludzi.
Chwalicie się Panowie że są pieniądze tylko dlaczego nie mamy ŻADNEJ drogi w
mieście nadającej się do użytku? To kompromitacja i hańba dla ludzi. To
wielkie słowa ale z dnia na dzień narastająca frustracja nie pozwala
niestety zachować zimnej krwi jadąc samochodem przez to miasto. A może tu
się już nic nie da naprawić. Czy musimy uciekać? Pragnę dodać że obywateli
nie interesują w najmniejszym stopniu sesje, obrady i tego typu rzeczy o
których się pisze, że pani X coś zarzuca pani Y itp. CHCEMY MIEĆ DROGI I
TEGO OD WAS WYMAGAMY. JESTEŚCIE PANOWIE BURMISTRZOWIE, STAROŚCI NASZYMI
PRACOWNIKAMI NIE ZAPOMINAJCIE O TYM PROSZĘ!
Z wyrazami szacunku Marcin Albekier
(Marcin, 29.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zapewniam, że jako Staroście Wołomińskiemu zależy mi na tym by mieszkańcy naszego powiatu byli zadowoleni z tego gdzie mieszkają i by stan dróg stopniowo ulegał poprawieniu.

Proces modernizacji dróg to proces wymagający czasu, składający się z kilku etapów m. in. wykonanie projektu, przygotowanie pełnej dokumentacji. Wiele nowych inwestycji znajduje się obecnie w fazie projektowej jak np. remont ul. Batorego w Ząbkach.

Zarządcą drogi może być burmistrz, wójt, starosta w zależności czy jest to np. droga gminna czy powiatowa. Jeżeli zarządcą jest gmina to Zarząd Powiatu nie ma wpływu na inwestycje prowadzone na drodze gminnej.

Jeżeli chodzi o ul. Armi Krajowej w Wołominie to wykonawca robót kanalizacyjnych został zobowiązany do poprawienia odtworzonej nawierzchni. Ulica ta zostanie w latach 2009-2011 zmodernizowana – zostaną położone nowe chodniki, nowa nawierzchnia oraz wykonane zostaną ścieżki rowerowe.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Jakie są kryteria przyznawania stypendium dla sportowców , jaki medal ma
zdobyć na mistrzostwach polski .Jak można zgłosić takiego zawodnika
Pieńkowski
(Mirosław Pieńkowski, 26.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Prawo ubiegania się o nagrodę lub wyróżnienie mają zawodnicy, którzy
1) zakwalifikowali się i wzięli udział we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym rangi co najmniej wojewódzkiej (powinni posiadać stałe zameldowanie na terenie Powiatu Wołomińskiego),
2) tworzą drużynę sportową w sportach zespołowych, która zakwalifikowała się i wzięła udział we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym rangi co najmniej wojewódzkiej.
Nagrodę i wyróżnienie mogą również otrzymać trenerzy i działacze sportowi zasłużeni w uzyskaniu przez zawodników w/w wysokich osiągnięć.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane za to samo osiągnięcie tylko jeden raz w roku.
Wnioski można składać przez cały rok kalendarzowy w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3. Opiniuje je Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie,
Wraz z grupą znajomych nosimy się z zamiarem założenia stowarzyszenia zwykłego. Liczyliśmy, iż właśnie taka forma będzie dla nas prostsza i mniej wymagająca niż stowarzyszenie zarejestrowane.
Tymczasem doszły do nas informacje, iż nawet stowarzyszenie zwykłe, które przecież nie posiada osobowości prawnej, musi uzyskać REGON, NIP, a także prowadzić księgowość i sporządzać roczne sprawozdania finansowe dla US wraz z deklaracją CIT-8.

Chciałem się zapytać, czy to prawda, ponieważ zapytałem wielu osób, które
obecnie aktywnie działają w stowarzyszeniach zwykłych i wszyscy byli zdziwieni tymi informacjami. Czy to oznacza, że owe stowarzyszenia działają nielegalnie? Wszak niewiedza nie zwalnia z obowiązków... A może to ja się mylę i założenie oraz funkcjonowanie stowarzyszenia zwykłego jest naprawdę uproszczone...

Pozdrawiam i z niecierpliwością oczekuję odpowiedzi.
(Michał, 18.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Stowarzyszenie zwykłe jest najprostszą formą zrzeszania się obywateli.

Nie posiadając osobowości prawnej, finansuje swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich, nie może m. in. występować w obrocie prawnym, posiadać konta bankowego, zatrudniać pracowników, przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji. Jednak stowarzyszenie zwykłe jest organizacją społeczną - oznacza to, że ma zdolność sądową, czyli może występować przed sądem jako strona, w sprawach związanych z celami zapisanymi w swoim regulaminie.
Jedynymi dozwolonymi przez Ustawę przychodami stowarzyszeń zwykłych są składki członkowskie.
Stowarzyszenie zwykłe jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlega obowiązkom Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia 13 października 1995 roku. Zgodnie z art. 2 tej Ustawy obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają (oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej NIP) właśnie jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Warunkiem koniecznym uzyskania NIP jest wcześniejsze zgłoszenie do Głównego Urzędu Statystycznego i otrzymanie tam numeru REGON.

Stowarzyszenia zwykłe sporządzają roczne sprawozdanie finansowe, zgodne z rozporządzeniem ministra finansów o szczególnych zasadach rachunkowości organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej i złożyć je do właściwego urzędu skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT-8.

O legalności działania stowarzyszenia zwykłego decyduje wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez właściwych starostów.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Proszę o zajęcie stanowiska w następujacej sprawie: w roku 2007 został
wykonany chodnik dla pieszych przy drodze w Dobczynie, jednak kończy się on
w połowie miejscowości i nie dochodzi nawet do szkoły - kiedy bedą
kontynuowane prace i dokąd jest planowane wykonanie dalszej części chodnika?
(Andrzej, 18.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Budowa chodnika nie jest jeszcze zakończona. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych, powiat planuje go przedłużyć do szkoły.
Ze względu na to, że rozpoczęliśmy przebudowę mostu na rzece Rządzy w gminie Klembów(jego stan techniczny groził katastrofą budowlaną), wszystkie środki zostały przeniesione na to zadanie. W związku powyższym zakończenie budowy chodnika planowane jest na rok 2009.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto kto ma prawo usunąć auto ,które jest nie użytkowane co
najmniej od roku(prawdopodobnie zostało porzucone DGR R 184) ,stoi na
parkingu osiedlowym przy ul. B. Chrobrego w Wołominie obrośnięte
chwastami, odpadają z niego plastiki i zajmuje cenne miejsce postojowe.
(Marek, 16.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Należy zgłosić zaistniałą sytuację do dzielnicowego, który po numerze rejestracyjnym ustali właściciela pojazdu oraz podejmie odpowiednie kroki by rozwiązać ten problem.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam
Chodząc po Wołominie spotykam dużo bezpańskich psów na jednym z osiedli chciały mnie pogryźć. Czy nie można prowadzić jakiegoś oznaczenia zwierząt aby właściciele ponosili za nie odpowiedzialność? Czy ktoś zajmuje się tą kwestią?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Anna
(Anna, 14.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Opieka nad bezdomnymi psami należy do zadań własnych gminy. Może Pani również zgłosić to do Centrum Zarządzania Kryzysowego- numer telefonu (0-22) 787-77-69, 776-03-00 lub 01.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto,

Kiedy odbędzie się tak długo wyczekiwany przez mieszkańców Ząbek remont
ulicy Piłsudskiego? W marcu 2007 roku zapewniał Pan, że "sfrezowanie i
położenie nakładki bitumicznej planujemy w roku 2008".

Pozdrawiam,
Andrzej
(Andrzej, 07.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Na rok 2008 nie został przewidziany w budżecie remont ul. Piłsudskiego na odcinku drogi powiatowej.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto

Nawiązując do zapytania Pana Józefa z dnia 06.03.2008 r., chciałbym się dowiedzieć czy zmieniło się coś w sprawie poprawy warunków dojazdu do Warszawy. Nie chcę wulgarny, ale sprawa przestaje być śmieszna. Jest wszystko ok przed wyborami, obiecujecie złote góry, a po wyborach cisza, zamykacie się w swoich gabinetach i nie patrzycie dalej niż za okno. Skoro Pan nie wie jak trudna jest sytuacja związana z dojazdem to proszę zasiąść za kierownicę auta a nie jako pasażer i przejechać się codziennie z rana do warszawy i po południu do Wołomina, na pewno szybciej Pan podejmie decyzję.
A wracając do pomysłu Pana Józefa to uważam że chyba będzie to jedyna szansa aby nasze władze a przy okazji cała Polska zobaczyły w jakich warunkach jeździ się do pracy w centrum Polski, w jakim stanie są ulice i kto za to odpowiada. Odsyłacie tylko od jednego do drugiego, z tygodnia na tydzień, a lata sobie lecą. Chyba już najwyższa pora zacząć coś robić a nie obiecywać!!!

Z poważaniem
(Sebastian, 05.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Sebastianie,
Zdaję sobie sprawę z trudności komunikacyjnych jakie mają mieszkańcy powiatu. Działania w kierunku poprawy układu komunikacyjnego są jednym z priorytetów prac Zarządu Powiatu. Przygotowywane są liczne dokumentacje projektowe na wykonanie przebudowy i modernizacji najbardziej obciążonych ruchem ciągów dróg powiatowych. Niestety proces przygotowywania inwestycji w naszym kraju jest niezwykle złożony i długotrwały o czym można się przekonać obserwując tempo powstawania autostrad.
Aby poprawić stan komunikacyjny na drogach nie będących w zarządzie Powiatu, prowadzę rozmowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w przygotowaniu dokumentacji przebudowy drogi 634. Prowadzę również pertraktacje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie dodatkowego węzła na trasie S8 (Warszawa- Białystok), aby zapewnić możliwie najsprawniejsze połączenie Wołomina i Radzymina z Warszawą.
Jednak odnośnie dróg nie będących w zarządzie Powiatu-zarówno droga 634 jak i S8, moje działania mogą być wyłącznie intencyjne (wpływ na ostateczne decyzje lub przyspieszenie procedur jest niestety bardzo ograniczony).
Ze swojej strony zapewniam, że nie zamierzam przerwać starań o sprawy drogowe mając na uwadze pilne potrzeby mieszkańców naszego Powiatu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto chciałam zapytać czy ktoś sprawuje kontrolę nad wycinaniem
topoli wzdłuż torów. Bardzo dobrze że są wycinane te niebezpieczne topole,
ale jak to jest robione to mam wiele zastrzeżeń. Bardzo bym prosiła o
sprawdzenie w Wołominie na ulicy Kolejowej jak to teraz wygląda, firma
zostawia po sobie bałagan ( wszystkie gałęzie leżą że trudno przejść,
zabierają tylko grube konary) wycinają drzewa na różnej wysokości na ogół
bardzo wysoko. To było miejsce spacerów ludzi mieszkających w pobliskim
osiedlu, teraz trudno tam przejść. Poza tym wycinają nie kolejno tylko
skaczą po całym terenie , raz tu raz tam no i pracują w jeden lub dwa dni w
tygodniu. Jest chyba ktoś kto odbiera ich pracę. Bardzo proszę o pomoc w tej
sprawie.
(Marzena, 04.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Wycinką topoli wzdłuż torów oraz nadzorowaniem tych prac zajmuje się PKP. Ilość drzew przeznaczonych do usunięcia określono w decyzji wydanej przez Urząd Miasta Wołomin.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922006 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.