Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam serdecznie,
pisalam do Państwa już ponad rok temu w sprawie przekształcenia lokali
mieszkalnych na lokal usługowy. Konkretnie chodzi mi o pozwolenia na
przekształcenie lokalu na Osiedlu Victoria w Radzyminie na sklep spożywczy.
Wiosną roku 2007 udałam się osobiście do wydziału budownictwa w Radzyminie i
rozmawiałam z Panem w średnim wieku, który ZAPEWNIAŁ mnie, że zmiana lokalu
mieszkaniowego na usługowy wymaga zgody wspólnoty. Okazuje się, że to
nieprawda. Czym mam tłumaczyć niekompetencję Państwa pracownika???
Mam również drugie pytanie, czy ktoś kto zgodził się na zamianę lokalu na
usługowy był na osiedlu i widział na własne oczy położenie "sklepu"?
Przecież to jest w bloku w którym obok wejścia do "sklepu" są ogródki???
Jak to możliwe, że sklep powstający obok placu zabaw dostał koncesję na
alkohol??? Jak to możliwe, że wymagana wysokość sklepu musi być 3 metry
natomiast tu jest zgoda na 2,55????????
Mam nadzieję, że sprawdzi to Pan dokładnie i przyjrzy się tej sprawie BARDZO
dokładnie.
Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedź ponieważ sprawa jest pilna.
(Anna, 01.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Po rozpatrzeniu wniosku jaki wpłynął do Wydziału Budownictwa stwierdzono, że spełnia on wygania określone w art. 71 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane. Inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie z dn. 19.12.2003r. Na tym terenie dopuszcza się lokalizację usług w zakresie konsumpcyjno- ogólno społecznych, handlu detalicznego. Projekt adaptacji został uzgodniony z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
ds. higienicznych i zdrowotnych oraz ds. bhp.
W przedstawionym projekcie adaptacji lokal użytkowy został wyciszony w częściach przyległych do sąsiednich lokali mieszkalnych zarówno w pionie jak i w poziomie co było podstawą do uznania, że przyległe lokale nie znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu.
W związku z powyższym wydano decyzję udzielającą pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania przedmiotowych lokali mieszkalnych na sklep spożywczy.
Informuję również, że Wojewoda Mazowiecki, który rozpatrywał wniosek J.W. Construction Holding S. A. o stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji, uznał że decyzja zezwalająca na zmianę sposobu użytkowania lokali mieszkalnych wydana przez starostę wołomińskiego, została wydana zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy- Prawo budowlane, który stanowi, że w razie spełnienia wymagań określonych w tejże ustawie, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst ujednolicony uwzględniający nowelizację z dnia 28 marca 2003 roku), sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez burmistrza, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny panie Starosto ,jestem mieszkańcem Starych Załubic. W najbliższym
czasie w tej miejscowości zacznie kursować komunikacja miejska, a stan
nawierzchni jest w opłakanym stanie. Czy Starostwo w najbliższym czasie
zamierza coś z tym zrobić, oby nie tak jak w miejscowości Kuligów gdzie
nakładka asfaltowa jest paranoją budowlaną.
(Paweł, 28.03.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie!

Wykonanie warstwy wyrównawczej jest potrzebne jako podbudowa. Bez wykonania kanalizacji deszczowej nie jest możliwe wykonanie nowych warstw asfaltu. Docelowo zostanie wykonana warstwa ścieralna.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dlaczego w powiecie nie ma żłobka?
(Iwona, 27.03.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Zakładanie i prowadzenie żłobków nie leży w kompetencjach powiatu- jest to zadanie własne gminy/miasta.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Czy Starostwo finansuje gazetę „Życie Powiatu Wołomińskiego”?
(Krzysztof, 27.03.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Starostwo nie finansuje gazety „Życie Powiatu Wołomińskiego” ani żadnej innej gazety.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Chcąc się zapisać na egzamin na prawo jazdy zostałam poinformowana, iż moje
dokumenty zostały odesłane do Starostwa w Wołominie. Tu moje pytanie, gdzie
mam się zgłosić po moje dokumenty, czy muszę je odebrać osobiście?
(Aneta, 27.03.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Dokumenty zostały przesłane do Wydziału Komunikacji w Wołominie. W tej sytuacji należy napisać podanie do wydziału z prośbą o przesłanie ich do właściwego Ośrodka Ruchu Drogowego (należy podać nazwę i adres ośrodka). Odebranie dokumentów osobiście nie jest możliwe.
Dodatkowe informacje uzyska Pani w Wydziale Komunikacji, ul. Kobyłkowska 1A Wołomin, tel. (0-22) 776-25-97, 776-14-62.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam.
Pytanie dotyczy ul. Armii Krajowej w Wołominie. Czy planuje się po wykonaniu robót drogowych kompleksowy remont tej drogi wraz w chodnikami ?? Kiedy ewentualnie będzie to miało miejsce ?? Czy nie wypadałoby wpłynąć na ZD aby na odcinku od Sasina do Geodetów na nawierzchni namalować podwójną ciągłą linię i ograniczyć prędkość przynajmniej na odcinku od Piłsudskiego do Złotej do 40 km/h. Jest to dość niebezpieczny odcinek drogi z uwagi na luczne wyjazdy boczne , sklepy i szkoły. Pozdrawiam.
(Tomasz, 19.03.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Projekt na przebudowę ul. Armii Krajowej w Wołominie jest w trakcie
opracowywania. Projekt ten obejmuje miedzy innymi modernizację chodników, korekty
kształtu skrzyżowań i poprawy widoczności na skrzyżowaniach. W związku z Pana
wnioskiem zwrócę uwagę służbom drogowym, aby szczególnie starannie przeanalizowały
geometrię tego skrzyżowania.
Ul. Armii Krajowej jest przewidziana do modernizacji jako cześć większego ciągu
drogowego: Marki - Zielonka - Kobyłka - do ul. Geodetów w Wołominie. Modernizacja
powinna zacząć się jeszcze w tym roku na odcinku najmocniej obciążonym ruchem tj. w
Zielonce na ul. Mareckiej. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Powiatu Programem
Rozwoju Lokalnego finansowanie całości zadania jest rozłożone na lata od 2008 do 2015.
Przy etapowaniu robót i kilku latach realizowania modernizacji nie można jednoznacznie
określić terminu rozpoczęcia robót budowlanych w Wołominie. Będzie to również
uzależnione od możliwości finansowych Starostwa, w tym od środków unijnych oraz od
postępu prac na każdym z etapów.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dzień dobry panie Starosto.

Jestem mieszkańcem Ostrówka w gm. Klembów, chcę nie tyle zadać pytanie co prosić o interwencję.
Mamy problem z załataniem kilku dziur w drodze prowadzącej przez naszą miejscowość(stwarzają one bardzo duże zagrożenie dla osób kierujących samochodem jak i dla przechodzących pieszych ).Na zebraniu wiejskim z udziałem naszego Wójta pana Rakowskiego dowiedziałem się że naprawianie w/w drogi leży w gestii Starostwa i tam trzeba kierować wszelkie uwagi. Nie wnikam kto powinien to załatwić. Mam nadzieję że nie będzie Pan tak bezduszny i bez wyobraźni jak "nasz" Pan Wójt. Potrzeba kilka taczek asfaltu. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
(Marek, 17.03.2008 r.)

Odpowiedź:
Panie Marku,
Po przeglądzie wyżej wymienionej drogi , która odbyła się na okoliczność zakończenia robót kanalizacyjnych potwierdzono ubytki w nawierzchni. Wydział Dróg Powiatowych poinformował mnie, iż wykonawca robót kanalizacyjnych zobowiązał się do naprawienia uszkodzonej nawierzchni do dnia 15 czerwca 2008 roku.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
zwracam się z prośbą o poprawę komunikacji Radzymina z okolicznymi miejscowościami. Na stronie internetowej Burmistrz poinformował, że jest to zadaniem starosty jest zorganizowanie transportu zbiorowego.
(Paweł, 15.03.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Organem właściwym do wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na terenie gminy jest wójt lub burmistrz. Umowy z przewoźnikami zawierają władze samorządowe zainteresowanej gminy. Zdarza się, że w celu zachowania danej linii burmistrzowie lub wójtowie zawierają porozumienia z przewoźnikami o dopłatach zapewniających przewoźnikom minimalną opłacalność ( np. niektóre gminy naszego powiatu).

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Chcę kupić działkę w Markach. Dlaczego Pana pracownicy w wydziale geodezji w Markach oraz w rejestrze gruntów w Wołominie nie chcą podać mi danych właściciela działki, jeżeli znam jej numer i obręb zasłaniając się ochroną danych osobowych?
Z poważaniem
Jacek
(Jacek, 15.03.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jacku,
Zgodnie z art. 24 § 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) informacjami jawnymi są tylko i wyłącznie informacje o gruntach, budynkach lub lokalach. Wypis z ewidencji gdzie są zawarte dane adresowe właściciela nieruchomości jest wydawany jeżeli zostanie wykazany tzw. interes prawny (zakup działki takim interesem nie jest).
W związku z powyższym pracownicy Wydziały Geodezji jak i Rejestru Gruntów postępują zgodnie z PGiK i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
mam pytanie posiadam działkę rolną położoną między ulicą niepodległości a ulicą lipiny kąty chcę ją przekształcić na działkę budowlaną lecz nie ma tam planu zagospodarowania przestrzennego i nie wiem co mam teraz robić bo powiedziano mi w urzędzie żeby poczekać bo do końca roku 2007 będzie zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego mamy marzec 2008 a planu nie ma co mam robić z góry dziękuję za odpowiedz
(Artur, 10.03.2008 r.)

Odpowiedź:
Panie Arturze,

W przypadku, gdy nie istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego można zwrócić się do gminy aby wydała tymczasową decyzję o warunkach zabudowy. Jeżeli decyzja przewiduje możliwość postawienia budynku na tym terenie jest to wystarczający dokument do tego by rozpocząć procedurę przekształcenia.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922014 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.