Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Co należy do Starostwa i Starosty. Jakie obowiązki wykonują. Definicja, skład osobowy.
(Anna Leszcz, 10.02.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578) starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
Natomiast starostwo jest urzędem oraz siedzibą starosty i władz administracyjnych powiatu.
Do zakresu działania Starosty należy m.in.:

- kierowanie bieżącymi sprawami powiatu,
- kierowanie Starostwem,
- reprezentowanie powiatu,
- ogłaszanie budżetu Powiatu,
- wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
- upoważnianie osób wskazanych przepisami ustaw do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu,
- wydawanie zarządzeń regulujących bieżące działania Starostwa oraz poleceń służbowych pracownikom,
- podejmowanie działań mających na celu ochronę przed klęskami żywiołowymi,
- podejmowanie niezbędnych czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zabezpieczeniem interesu publicznego należących do właściwości Zarządu,
- wykonywanie innych zadań, określonych ustawami.

Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą: Wicestarosty, Członka Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Administratora Bezpieczeństwa, Informacji, Audytora Wewnętrznego, Inspektora Kontroli Wewnętrznej, Geodety Powiatowego, Wydziału Geodezji, Wydziału Uzgadniania Dokumentacji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Dróg Powiatowych, Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego, Biura Prawnego ( Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV – 100/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2007 r.).

Oprócz w/w w Starostwie Powiatowym w Wołominie funkcjonują obecnie następujące wydziały i stanowiska: Wydział Budownictwa, Wydział Finansowy, Wydział Organizacji i Kadr, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Inwestycji, Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydział Edukacji i Kultury, Wydział Ochrony Środowiska, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta, Wydział Komunikacji, Wydział Strategii i Rozwoju, Kontrola Wewnętrzna, , Biuro Rady, Biuro Zamówień Publicznych i Biuro Promocji.
Szczegółowe informacje znajdzie Pani w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa http://bip.www.powiat-wolominski.pl.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie starosto,

Jakie plany starostwo ma wobec pięknego terenu jakim są :Białe Błota", z bólem serca patrzę jak taki wspaniały teren prawie w środku miasta marnuje się. Zbudujmy coś , przyciągnijmy tu ludzi, zagospodarujmy ten teren . Nigdzie nie można się dowiedzieć jakie są plany zagospodarowania wobec tych terenów
(Karolina, 01.02.2008 r.)

Odpowiedź:
Pani Karolino,

Teren na którym znajdują się „Biała Błota” należy do gminy Wołomin. Wszelkie pytania związane z planami zagospodarowania tej okolicy należy kierować do Urzędu Miasta i Gminy Wołomin.
Starostwo nie ma odpowiednich kompetencji by ingerować w plan zagospodarowania przestrzennego zaprojektowanego przez gminę.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto'

Jak długo mieszkańcy ulicy Weteranów, muszą znosić niedogodności związane z bardzo kiepską nawierzchnią ulicy Weteranów. Nadmierny ruch tirów jaki odbywa się na tej ulicy, powoduje pękanie ścian i znaczne trzęsienie się budynków. Czy my -mieszkańcy ulicy Weteranów nie zasługujemy na odrobinę spokoju. Zdajemy sobie sprawę, że Tiry muszą którędyś jeździć, ale niech jeżdżą po drodze o odpowiednich do tego parametrach.
Jeśli Pan Starosta nie podejmie stosownych działań w tym kierunku, to niestety będziemy zmuszeni, do zorganizowania zbiorowego protestu, w obronie naszych racji, choć wolelibyśmy tego uniknąć. Zapraszamy do nas w godzinach szczytu, zrozumie nas Pan.
(Jacek, 24.01.2008 r.)

Odpowiedź:
Panie Jacku,

Wydział Dróg Powiatowych poinformował mnie, że nakładka na ul. Weteranów w Radzyminie zostanie położona i utwardzona do końca kwietnia 2008 roku. Nowa nawierzchnia będzie przystosowana do ciężaru samochodów dostawczych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto

Chciałbym wiedzieć jaka jest aktualna stopa bezrobocia w powiecie wołomińskim. I czy powiat ma zamiar przyciągać inwestorów do powiatu, jakie działania są prowadzone w tym celu?
(Mieszkaniec Wołomina, 24.01.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Stopa bezrobocia w styczniu b.r. wynosiła 11,3% co oznacza znaczną poprawę sytuacji na rynku pracy w naszym powiecie. Dla porównania przypomnę, że w styczniu 2007r. bezrobocie wynosiło 18,2%.
Powiat cały czas stara się o pozyskiwanie funduszy unijnych na nowe inwestycje. Wdrażany jest model Partnerstwa Lokalnego mający na celu budowanie trwałego partnerstwa między instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami społeczności lokalnej, co ma prowadzić do ożywienia gospodarczego i poprawy sytuacji na rynku pracy.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Zapewne zaskoczę wszystkich ale nie mam żadnego pytania. Chcę na tej stronie po prostu napisać DZIĘKUJĘ!!!!!!!!!!!!!
Wszyscy przyzwyczailiśmy się, że znajdujemy tutaj tylko pytania, pretensje i prośby do starosty. Uważam, że można ją wykorzystać również i w ten sposób. Są inwestycje i prośby, które zostały zrealizowane a o których nikt nic nie mówi i nie pisze.
Panie Starosto pragnę na Pana ręce podziękować również Kierownikowo Zarządu Dróg Panu Jeznachowi, podziękowanie dotyczy wycięcia tych nieszczęsnych drzew przy drodze powiatowej Jadów - Myszadła ( w miejscowości Wójty, wiem, że jeszcze nie wszystkie drzewa zostały usunięte, ale to co zostało zrobione po prostu widać.
Panie Starosto jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu swoim i mieszkańców wsi Wójty.
Pozdrawiam Małgorzata
(Małgorzata, 23.01.2008 r.)

Odpowiedź:
Pani Małgorzato,

Jest mi niezmiernie miło czytając Pani słowa. Cieszę się, że nasza strona internetowa tak dobrze służy komunikacji mieszkańców ze Starostą. Każde nadesłane pytanie uważam za równie ważne i przykładam dużą wagę do tego by odpowiedź w pełni usatysfakcjonowała nadawcę.
Przyznaję, ze zdarza się tak, iż informacje, które uzyskuję z tego forum sa niekiedy jedynym sygnałem od mieszkańców o problemach ich gminy. Tym bardziej zależy mi na tym by z tej formy komunikacji korzystało jak najwięcej osób.

Podziękowania przekazałem naczelnikowi Wydziału Dróg Powiatowych, zapewnił mnie, iż dalsza wycinka będzie kontynuowana w tym roku.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam,
Panie Starosto, mam pytanie odnośnie nakładki asfaltowej na ul. T.Kościuszki w Jadowie. Prace zostały zakończone w ubirgłym roku a do dnia dzisiejszego nikt nie zakończył zjazdów na ul. Głowackiego zarówno w lewą jak i w prawą stronę, nie wspomnę o wjeździe do Jadowa od strony Urli gdzie trzeba zwolnić do 30km/h bo można wylecieć w kosmos. Mam pytanie kto dokonuje odbioru tak wykonanych prac i kiedy to zostanie doprowadzone do porządku, bo zjazdy są wykonane tragicznie, mogę dosłać zdjęcia. I dlaczego wykonawcy mają płatne za takie fuszerki, czy mo... na razie się powstrzymam od komentarza. Poproszę o odpowiedź kiedy się ktoś tym zajmie.
Pozdrawiam radny Gminy Jadów
(Paweł, 20.01.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Pawle,

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że remont nawierzchni ul.Kościuszki zostanie dokończony w roku 2008, kiedy to zaplanowane jest wykonanie nowej nakładki bitumicznej do Borzym.
Podczas tych prac zostanie uzupełniona nawierzchnia na ul. Głowackiego, której nie zdążono dokończyć ze względu na warunki atmosferyczne. Większość robót należy wykonać ręcznie, co przy niższych temperaturach powietrza nie gwarantuje wymaganej jakości wykonanych robót.

Jednocześnie przypominam, że obowiązujaca prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50 km/h. Zachowanie tej prędkości przez pojazdy wyklucza uszkodzenie auta aczkolwiek Wydział Dróg Powiatowych został zobowiązany do ustawienie znaków pionowych informujących o tej przejściowej niedogodności do czasu przedłużenia nowej nakładki w kierunku Borzym.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam,

Panie starosto po raz trzeci pytam, co z wydawaniem zgody na prowadzenie działalności, wymagającej obsługi samochodami ciężarowymi przy drodze powiatowej pomiędzy Turowem a Majdanem/ zapytanie z dnia 08.06.2007r. i 26.10.2007r./ Jest to bardzo istotne w celu ochrony tej drogi oraz zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców/ zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie drogi/. Odnośnie konstrukcji tej drogi uważam, że położenie warstwy ścieralnej nie rozwiąże problemu jej stanu technicznego bez wykonania właściwej podbudowy. Proszę przejechać obecnie po tej drodze i zobaczyć w jakim jest stanie. Układanie co roku warstwy bitumicznej jest wyrzucaniem pieniędzy podatników. Ponadto nie uzyskałam odpowiedzi co do budowy chodnika w Leśniakowiźnie i Ossowie. Czy teraz znowu będziemy czekać na zakończenie prac aż do jesieni, jak to miało miejsce w 2006 i 2007 roku i nadal brnąć w błocie do przystanków, które także nie są wyznaczone i oznakowane. A propo oznakowania, niektóre znaki nie mają zachowanej skrajni pionowej.
Ponadto interesuje mnie sprawa komunikacji na tej drodze. Czy Starostwo przy zatwierdzaniu tras przejazdu autobusom prywatnym nie mogłyby zasugerować, aby niektóre jeździły do Wołomina i odwrotnie do Warszawy w/w drogą, aby obsłużyć Ossów, Leśniakowiznę i Majdan tak jak np.: po Zielonce jeździ ”S”.
Oczekuję na konkretne odpowiedzi.

Z poważaniem
Joanna
(Joanna, 18.01.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

W związku z Pani zapytaniem odnośnie drogi Ossów – Leśniakowizna – Majdan pragnę poinformować, ze jest to droga powiatowa i publiczna. Z definicji wynika, że nie sposób ograniczyć dostępu jakiejkolwiek grupie użytkowników do tej drogi, tym bardziej, że jest to jedyna główna i przejazdowa droga przez ww. miejscowości. Ponadto należy liczyć się z potrzebami zarówno użytkowników indywidualnych jak również firm, które posiadają swoje legalne siedziby w tym rejonie. Przy tak niefortunnym układzie komunikacyjnym nie można faworyzować żadnej z grup użytkowników.

Odnośnie konstrukcji nawierzchni zapewniam, że Wydział Dróg Powiatowych monitoruje jej stan. Są na tym odcinku pojedyncze punkty, gdzie podbudowa wymaga korekty. Mając to na uwadze zleciłem odpowiednim służbom, aby zajęły się planowaniem stosownych napraw. Trzeba podkreślić, że wykonanie nakładki asfaltobetonowej nie jest marnowaniem pieniędzy podatników ponieważ zwiększając grubość konstrukcji drogi, poprawia się zarówno komfort jej użytkowania jak również nośność i żywotność całej konstrukcji nawierzchni,

Budowa chodnika, o którym Pani wspomina jest zadaniem rozłożonym na etapy i na kolejne lata realizacji. W roku 2008 w okresie wakacyjnym będzie modernizowany kolejny odcinek. Bardzo bym chciał zakończyć w bieżącym roku realizację tego zadania, aczkolwiek uzależnione jest to od postępowań przetargowych. Procedury są już rozpoczęte natomiast wynik postępowania przetargowego zadecyduje o tym czy w budżecie powiatu na obecny rok wystarczy środków finansowych na wykonanie całego zadania. Niemniej dołożymy wszelkich starań, aby zakończenie robót nie przekroczyło połowy roku 2009.

Oczywiście służby starostwa sprawdzą Pani doniesienie odnośnie znaków drogowych w skrajni pionowej i jeśli fatycznie istnieją niedociągnięcia zostaną one poprawione.

Analizowałem również możliwość przywrócenie komunikacji autobusowej na tej drodze. Powodem wycofania linii przed trzema laty był fakt, iż przewoźnik wycofał się z obsługi komunikacyjnej Turów – Majdan – Wołomin ze względu na znikomą liczbę klientów, a co za tym idzie nieopłacalność przedsięwzięcia. Mimo prowadzonych w tej sprawie rozmów Z przewoźnikami, żaden z nich nie wyraził zainteresowania przywróceniem kursów na tej trasie.

Na zakończenie chciałbym podziękować Pani za zaangażowanie i troskę o potrzeby naszej społeczności oraz jej bezpieczeństwo.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dzień dobry. Mam dwa pytania do Pana Starosty.

1. Jeżeli dana nieruchomość jest wykorzystywana niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to do zbadania tej sprawy kompetentny jest Starosta czy Burmistrz?

2. Chcę nabyć niezabudowaną nieruchomość, ale nie wiem kto jest jej właścicielem. Czy jest możliwość uzyskania od Starostwa informacji o właścicielu nieruchomości?

Dziękuję za odpowiedź. Anna W.
(Anna, 17.01.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego. Ustala go rada gminy w postaci uchwały. W związku z tym wszelkie zapytania i skargi należy kierować do gminy.

W odpowiedzi na drugie pytanie informuję, że aby poznać właściciela nieruchomości musi Pani znać numer działki lub numer księgi wieczystej.
Numer działki można ustalić w składnicy map podając lokalizację gruntu. Z uzyskaną informacją udać się do wydziału geodezji gdzie podadzą Pani nazwisko właściciela.
Jeżeli zna Paniu numer księgi wieczystej wystarczy udać się do Sądu Rejonowego w Wołominie i poprosić o wgląd do danych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
czy w starostwie jest wydział zarządzania kryzysowego?
(Marian, 17.01.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Wydział Zarządzania Kryzysowego to nowa nazwa Wydziału Bezpieczeństwa i Ratownictwa. Nazewnictwo to obowiązuje od 20.12.2007 kiedy to na sesji Rady Powiatu uchwalonao nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
czy na naszym rynku w Wołominie musi panować taki terror? proponuje przyjrzeć się bliżej pracy "kierownika rynku". porozmawiajcie z handlującymi. to co słyszę od znajomych handlarzy to horror
(Paweł, 06.01.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Targowiska Miejskie w Wołominie prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 34 w Wołominie, tel. (0-22) 787-75-95.
Przedmiotem działania Spółki jest działalność usługowa, handlowa i produkcyjna polegająca między innymi na:
1.Prowadzeniu usług w zakresie zarządu, utrzymania w tym konserwacji i remontów i eksploatacji obiektów mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Wołomin,
2.Prowadzeniu usług w zakresie zarządu, utrzymania w tym konserwacji, remontów i eksploatacji obiektów mieszkalnych i użytkowych na terenie innych gmin,
3.Prowadzeniu i organizacja targowisk,
4.Prowadzeniu innych usług komunalnych.

Przedsiębiorstwo prowadzi targowiska na zasadach dzierżawy terenu od Gminy Wołomin, która jest jedynym właścicielem Spółki.

W związku z powyższym swoje zapytanie proszę skierować do Przedsiębiorstwa Komunalnego lub bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy Wołomin.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922030 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.