Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam!
Proszę o informacje co szkoła musi zrobić aby otrzymać certyfikat "Szkoły Przyjaznej Rodzinie"?
Jesteśmy prywatną szkoła ... ale dopiero dziś dotarła do nas informacja że takie certyfikaty zostały wydane. Chętnie przystąpimy do tego programu.
(Beata, 31.03.2014 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Bardzo nas cieszy fakt ogromnego zainteresowania certyfikacją szkół w ramach projektu "Szkoła Przyjazna Rodzinie". Potwierdza to potrzebę funkcjonowania w szkołach programu dającego gwarancję realizacji prorodzinnych programów edukacyjnych.

Szkoły zainteresowane przystąpieniem do programu powinny się kontaktować z Operatorem programu, którym jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie

Adres Fundacji
ul. Nowogrodzka 42/3
00-695 Warszawa
tel. +48 (22) 629 11 76
tel. +48 (22) 401 06 24

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dlaczego dopuszcza się pan jako urzędnik państwowy do klerykalizacji szkół na pana terenie co jest niezgodne z konstytucją. Umieszcza pan na oficjalnej stronie miasta informację o szkołach, które przystąpiły do programu klerykalizacji. Kto pana upowaznił do takich działań. Kto będzie płacił za szkolenia i referaty w szkołach na tematy religijne organizowane przez stowarzyszenie szkoła przyjazna rodzinie. Czy znów ma ktoś ze znajomych zarobić kasę na tych referatach a zapłaci szkoła, czyli podatnik. Dyrektorzy, którzy podpisali te certyfikaty i chcą wdrażać ideologię kościoła w szkołach powinni być zwolnieni ze stanowisk. TO JEST PAŃSTWO ŚWIECKIE A NIE KOŚCIELNE.
(Julia, 28.03.2014 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów, w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Wychowania opartego na podstawach wyrosłych z europejskiego kręgu kulturowego, u którego podstaw leży odpowiedzialność, wartość rodziny, szacunek dla życia, dającego gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne.

W deklaracji podpisanej przez dyrektora szkoły jest zobowiązanie do podejmowania działań uniemożliwiających propagowanie przez osoby trzecie treści szkodliwych dla dzieci, w szczególności promujących przedwczesną inicjację seksualną, kwestionujących biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn oraz głoszących odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej, kwestionujących znaczenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci.

Podpisanie przez szkołę deklaracji przystąpienia do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” nie obliguje jej do ponoszenia żadnych kosztów, a określa zasady współpracy między szkołą a Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Certyfikaty są inicjatywą świecką, nie są sygnowane przez instytucje katolickie. Nie chcemy narzucać szkołom żadnej ideologii. To, co proponuje nasz program wynika z Konstytucji, której art. 18 zakłada objęcie szczególną ochroną rodziny.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Pytanie:
W internecie znalazłem projekt budowy hotelu w miejscowości Borki (gm. Radzymin) na 250 miejsc noclegowych. Czy Starosta wydał pozwolenie na budowę tej inwestycji czy jest to narazie koncepcja? Niewatpliwie taka inwestycja napewno ożywiłaby tyrystykę w naszym powiecie.
(Kamil, 27.03.2014 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Decyzja administracyjna pozwalająca na budowę wspomnianej przez Pana inwestycji do dnia dzisiejszego nie została wydana.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Uprzejmie proszę o informację czy urzędy gmin z powiatu wołomińskiego są zobowiązane do posiadania elektroniczej skrzynki podawczej?
(Karolina, 21.02.2014 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest środkiem komunikacji elektronicznej i w takiej formie, służy przekazywaniu informacji do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej.
Zgodnie z przepisami prawa z dniem 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej są zobowiązane do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej).
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam. Obecnie jestem na etapie poszukiwań zakupu mieszkania. Chciałabym się dowiedzieć, czy będzie planowana taka inwestycja i kiedy przy ul. Wiejskiej. Dokładnie w miejscu naprzeciwko istniejącego już osiedla zamkniętego, w pobliżu parkingu strzeżonego.
Pozdrawiam
(Dorota, 23.10.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Inwestorzy podejmują autonomiczne, uzasadnione ekonomicznie decyzje, dlatego też nie możemy udzielić Pani wiążącej informacji czy taki budynek powstanie. Dodaję, że nawet jeśli zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, to inwestor ma 3 lata na samo jej rozpoczęcie na tej podstawie prawnej.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto, chciałabym się dowiedzieć, dlaczego na stronie starostwo pojawia się lakoniczna informacja o planowanych remontach w Kobyłce i Zielonce. Dlaczego 28.09 ok. 2000 mieszkańców osiedla Mareta spotkała przykra niespodzianka i nie mogli albo wyjechać od rana ze swoich posesji, albo się do nich dostać, bo wykonawca zamknął całkowicie ul. Marecką na odcinku od Przyjacielskiej do Szerokiej. Dlaczego nikt nie panuje nad organizacją ruchu i objazdami? Dlaczego nikt nie informuje o planowanych działaniach mieszkańców? Czy Starostwo przewidziało plan dojazdu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy któremuś z mieszkańców, jeśli zaszłaby taka konieczność? Dlaczego remont rozpoczął się dopiero we wrześniu i jest prowadzony tak nieudolnie? Jak Starostwo myśli - ile czasy wytrzyma asfalt, który jest kładziony dzisiaj w iście jesiennych warunkach? Czy na wiosnę możemy spodziewać się kolejnych remontów, żeby łatać dziury po tym remoncie?
Jestem zażenowana poziomem organizacji i realizacji tego projektu. Życie mieszkańców Marety, Maciołki, a także osób przejeżdżających tymi ulicami do pracy od 3 tygodni do koszmar.
(Anna, 28.09.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
O inwestycji i koniecznych zmianach w organizacji ruchu informowaliśmy mieszkańców możliwie szeroko. Informacja pt. „Duże remonty na trasie przez Maciołki - zapowiadamy konieczne objazdy” o przebudowie całego ciągu komunikacyjnego biegnącego przez Kobyłkę i Zielonkę , wraz z proponowanym objazdem, znajduje się na głównej stronie internetowej starostwa, w zakładce „polecamy” z najważniejszymi informacjami, oraz w „aktualnościach”. Komunikat ten trafił do mieszkańców za pośrednictwem mediów lokalnych – czasopism i radia. Zapowiedź, że taka modernizacja drogi będzie realizowana, pojawiała się także we wcześniejszych informacjach prasowych dot. inwestycji starostwa.
Sam remont jest prowadzony przez wykonawcę, który zgodnie z umową jest zobowiązany do wprowadzenia odpowiedniej czasowej organizacji ruchu na czas remontu, w tym ustawienia odpowiedniego oznakowania pionowego. Zakres prac, w tym bezszwowe ułożenie asfaltu, uniemożliwia wykonanie robót przy zachowaniu dotychczasowego natężenia ruchu i stąd konieczna zmiana organizacji ruchu na poszczególnych odcinkach drogi. Wykonawca dopuszcza w trakcie robót ruch pojazdów związany z dojazdem do posesji, który może być jednak ograniczony zależnie od zakresu realizowanych prac. Oczywiście ewentualny dojazd samochodów służb ratunkowych byłby zapewniony. Proszę się nie niepokoić - stosowana technologia jest odpowiednia do pory roku. Czas rozpoczęcia remontu jest uzależniony od procedur finansowych i przetargowych, a te trwały ze względu na brak odpowiednio wcześniejszej decyzji o dofinasowaniu inwestycji przez gminę.
Jeśli warunki pogodowe pozwolą, prace remontowe na odcinku trasy w Kobyłce zakończą się do 4 października. Planujemy, że w okresie od 8 do 15 października będzie układana nawierzchnia w ciągu ul. Lipowej i Wolności w Zielonce. Dzięki temu spięciu w jedną całość wieloetapowej inwestycji będzie można po lepszej drodze dojechać do granic Warszawy.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Zwracam się do Pana z prośbą o interwencję w sprawie wykonania instalacji oświetlenia ulicznego na ulicach Długiej i Dębowej w Duczkach. Temat ten od dobrych kilku, jeśli nie kilkunastu lat, jest skutecznie „zamiatany pod dywan”, a frustracja mieszkańców jest coraz większa, czego wyrazem była niedawna próba odwołania Sołtysa Duczek. Jeśli słyszę o planie zainwestowania prawie 3 mln zł w przebudowę ulicy Willowej (gdzie jest już oświetlenie, chodniki, asfaltowe drogi) a 500 metrów dalej kawałka latarni nie można się doprosić, to proszę niezadowoleniu mojemu i moich sąsiadów się nie dziwić, przecież podatki płacimy jak wszyscy. Proszę o zajęcie stanowiska. Pozdrawiam
(Piotr, 26.09.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Ulica Willowa w Duczkach zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego jest drogą powiatową, dlatego tam starostwo, przy współfinansowaniu przez gminę Wołomin, wykonuje gruntowny remont za ponad 1,1 mln zł. Ulice Długa i Dębowa w Duczkach nie znajdują się w zarządzie powiatu, dlatego nie możemy tam wykonywać prac modernizacyjnych , o które Pan zapytuje.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Bardzo proszę o pilną interwencje. W Radzyminie na ulicy Weteranów (odcinek od ul. Konopnickie do Nowej) były prowadzone prace związane z infrastrukturą sieciową. Wykonawca, co prawda odtworzył chodnik, ale jego nawierzchnia już się zapadła. Ponadto krawężniki i kostka jest popękana i porysowana.
(Kamil, 08.09.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Pracownicy Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie przeprowadzili wizję lokalną w terenie, która potwierdziła zgłoszone uwagi. Roboty nie zostały jeszcze formalnie zakończone i odebrane przez służby starostwa. Wykonawca został poinformowany o konieczności wykonania poprawek i przywrócenia stanu chodnika do uprzedniego stanu technicznego sprzed przeprowadzenia robót.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto, kiedy te proste sprawy będą wykonane lub wyegzekwowane (nie obiecane):
- Sprawa zapiaszczonego chodnika na ul Piłsudskiego przed zakładem energetycznym i rozlewnią gazu nie uległa zmianie. Od zimy piach zalega na chodniku i w zatoczce. Dodatkowo w tej chwili miejscami szerokość chodnika ograniczona jest do połowy przez rosnące tam chwasty i akacje (te z kolcami!!)- kto za taki stan nowo wybudowanego i starszego odcinka po drugiej stronie ulicy odpowiada?
2 - Na al. AK przy skrzyżowaniu z Piłsudskiego przed pawilonem Społem ; nowy chodnik w 2 miejscach powoli osiada. Co z obiecanymi na czerwiec naprawami? To są zaledwie 2 m2.
3- Ul. Wileńska- zapraszam na spacer. Doceniam naprawę jezdni , ale ona już wymaga napraw; zapada się przy studzienkach. Będzie fachowa naprawa gwarancyjna? Kiedy będzie obiecana napawa nawierzchni chodnika? Jego stan jest bardziej dokuczliwy dla mieszkańców i kompromitujący dla władz, niż wcześniejszy stan jezdni.
(Dariusz, 08.09.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie, odpowiem zgodnie z kolejnością zapytań. Parking i odcinek przyległego chodnika na ul. Piłsudskiego zostanie jeszcze w tym tygodniu posprzątany /zamieciony/ , a ewentualne prace związane pielęgnacją drzew, przycinaniem gałęzi itp. będą prowadzone po ustaniu ich wegetacji. Ta ulica jak i inne drogi powiatowe, jest sprzątana wg potrzeb, na bieżąco, w miarę posiadanych sił i ograniczonych środków finansowych , a powiat w swoim zarządzie posiada 400 km dróg.
Sprawa nawierzchni chodnika na ul. Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego przed pawilonem „Społem” - chodnik jest uszkadzany przez parkujące tam nielegalnie ciężkie samochody dostawcze. Kontrolą i egzekwowaniem przestrzegania przez kierowców przepisów kodeksu drogowego zajmują się odpowiednie, inne służby. Chodnik zostanie naprawiony, ale obecnie nie ma możliwości wskazania konkretnego terminu. Naprawy staramy się wykonywać sukcesywnie, jednak ich rozmiar i częstotliwość występowania powoduje przy ograniczonych siłach i środkach w stosunku do rzeczywistych potrzeb, że remonty muszą czekać na swoją kolej.
Wykonany przez nas remont ul. Wileńskiej w Wołominie obejmował ułożenie nowej nakładki asfaltowej, bez wymiany konstrukcji nośnej. Tym samym, w sytuacji wzmożonego ruchu ciężkich pojazdów, niestety występują przypadki zapadania się jezdni. Fakt ten potęgują umieszczone w jezdni urządzenia obce tj. studzienki kanalizacji i zawory wodociągowe. Zwróciliśmy się do PWiK w Wołominie, jako właściciela studzienek o zbadanie, czy nie uległy one rozszczelnieniu i nie wymagają naprawy. Reasumując - naprawa zapadnięć przy studzienkach, na wysokości ul. Prądzyńskiego, zostanie wykonana. W bieżącym roku nie jest planowane wykonywanie przebudowy chodników na ul. Wileńskiej.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dwa lata temu pytałem o sytuację związaną z planowaną modernizacją ulicy Spitalnej w Ząbkach. W ogłoszonym niedawno powiatowym planie inwestycyjnym na lata 2013-2017 znajduje się pozycja: Przebudowa ciągu ulic Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego, Drewnickiej, Ząbki. Czy inwestycja ta jest fazie projektu czy może prace są bardziej zaawansowane, a może znana jest już data rozpoczęcia prac? Będę wdzięczny za odpowiedź.
(Ireneusz, 05.09.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Inwestycja pt. „Przebudowa ciągu ulic Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego, Drewnickiej w Ząbkach” znajduje się w fazie przygotowywania materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Szacunkowy koszt zadania to 10 mln 900 tys. zł. Ze względu na ograniczone środki finansowe planujemy wykonywanie prac etapowo. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu zakłada realizację prac w latach 2014 -2016.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922013 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.