Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Panie Starosto !
Dojeżdrzam do pracy z Wołomina do Ząbek ,w godz 6-7 rano ,taka podróż trwa ok.50 minut(13 km)a to z przyczyny sygnalizacji świetlnej w Zielonce.Czy ktoś to kontroluje.Ta sygnalizacja tak spowalnia ruch ,że większośc kierowców jadących od strony Wołomina objeżdrza ten odcinek ulicami równoległymi w Zielonce,co z koleji jeszcze bardziej blokuje samochody jadące ul Wyszyńskiego.
Proszę o zasygnalizowanie tej sprawy osobom odpowiedzialnym,przecież można ustawic sygnalizację tak aby służyła wymogom ruchu.
(Marek, 13.11.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Skierowałem stosowną prośbę w tej sprawie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Czy Pan rozważa możliwość ogłoszenia konkursu ,,Najlepiej utrzymany plac zabaw dla dzieci 2008r.” w powiecie Wołomińskim.

Zgłaszając Panu tą propozycje chciałam się dowiedzieć czy:
a)Nasze place zabaw są bezpieczne,
b)Ich projektowanie, wykonanie i wyposażanie są zgodne z polskimi i europejskimi normami, c)przeprowadzane są regularne kontrole zgodnie z normami zharmonizowanymi przez osoby odpowiedzialne,
d)Co należało by zrobić by poprawić bezpieczeństwo naszych dzieci w przypadku odstępstw od normy
(Anna, 13.11.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Katarzyno,

Nie rozważałem możliwości ogłoszenia takiego konkursu ponieważ kwestia placów zabaw nie należy do kompetencji Starostwa. Uważam pomysł za interesujący ale proponuje by zgłosiła się Pani z nim do swojej gminy.
Za bezpieczeństwo na placach zabaw odpowiada ich zarządca. Prawo budowlane nakłada na właściciela jedynie obowiązek przeprowadzenia kontroli raz na 5 lat. Sugeruje się coroczne sprawdzanie stanu placów zabaw ale decyzja o przeprowadzeniu takiego badania należy wyłącznie do właściciela.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawa budowlanego (art.29 ust. 1 pkt 22) place zabaw, które są zaliczane do obiektów małej architektury , nie wymagają przed ich realizacją uzyskania pozwolenia na budowę. Budowa placów zabaw w miejscach publicznych wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu tym należy określić rodzaj, zakres oraz sposób wykonywanych robót budowlanych, termin ich rozpoczęcia, a także projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

Wicestarosta
Piotr Uściński

Pytanie:
Panie Starosto!
Piszę znowu w sprawie sklepu Globi na Powstańców w Ząbkach. Napisał Pan, że" wnioski o udzielenie szczegółowych informacji w tej sprawie proszę kierować do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie".
W takim razie ja pytam się to jaki sens mają internetowe pytania do Starosty skoro i tak odsyła Pan do konkretnych instytucji, nad którymi sprawuje przecież Pan nadzór?
Wie Pan doskonal, że takie postawienie sprawy praktycznie sprawia, że chcąc uzyskać odpowiedź musze ją sformułować na piśmie i oczekiwać odpowiedzi zgodnie z KPA.
A mi chodzi tylko o informację zwrotną co Starostwo zrobiło z problemem, który wydaje się naruszeniem prawa budowlanego, czyli nie możemy wybudować sklepu (bo nie spełnimy warunków planu zagospodarowania) no to wybudujmy hurtownię, którą potem zalegalizujemy jakoś...
Proszę jednak Pana o odpowiedź wtedy kiedy postępowanie zostanie zakończone (wydaje się, że już powinno). Sprawa chyba nadaje się do CBA...

Pozdrawiam
(Andrzej, 13.11.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że postępowanie w sprawie budynku GLOBI zostało zakończone. Wydano decyzję, od której strony nie wniosły odwołania. W toku postępowania zostały wydane opinie instytucji, projektantów i inspekcji, orzekające, że ilość miejsc parkingowych jest, zgodnie z przepisami prawa, wystarczająca dla obiektu.

Jednocześnie pragnę poinformować, że w sprawach merytorycznych zgodnie z art. 83. ust. 2 Prawa budowlanego bezpośredni nadzór nad pracą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie sprawuje Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Czy są planowane jakies inwestycje,aby poprawic stan ZS w Zielonce. mam miec studnówke w szkole i chciłabym się zapytać czy będa podjęte jakieś prace , bo szkoła szczególnie sala gimnastyczna jest w opłakanym stanie. I jak mamy się bawić??
(Ola, 09.11.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Olu,
Powiat Wołomiński w miarę posiadanych środków finansowych dba o swoje obiekty, w tym również o Zespół Szkół w Zielonce, przypomnę chociażby ubiegłoroczny remont auli, wykonany w bieżącym roku montaż platformy dla osób niepełnosprawnych i planowany do wykonania jeszcze w tym roku remont łazienek szkolnych. W projekcie budżetu powiatu na 2008 rok przewidziano również środki na poprawę stanu technicznego ZS w Zielonce.
Co się zaś tyczy zabawy studniówkowej to, o ile pamiętam, w ubiegłym roku szkolnym również odbywała się ona w tej samej sali gimnastycznej i należała do udanych. Myślę, że wpływ na to miała między innymi piękna dekoracja sali wykonana przez uczniów, dlatego mam nadzieję, że kolejna studniówka planowana w szkole będzie również mile wspominana.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Szanowny panie Starosto czy chodniki budowane w Radzyminie musza mieć tak wysokie krawężniki w miejscach dla pieszych? Uważam, że jeśli na skrzyżowaniach dróg byłyby krawężniki i chodniki zrównane z jezdnią to byłoby o wiele lepiej, ponieważ samochód ciężarowy po najechaniu na chodnik nie niszczyłby krawężnika. Obecnie kilka miesięcy po wybudowaniu chodnika krawężniki sa poniszczone przez ciężarowe samochody!
(Kamil, 02.11.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Kamilu,
Domyślam się, że pytanie dotyczy ul.Weteranów. Jeżeli krawęznik nie jest jeszcze, to na pewno zostanie obniżony do poziomu istniejącej nawierzchni bitumicznej w wyznaczonych miejscach przejść dla pieszych. W pozostałych miejscach pozostanie takim jaki jest. Chodnik nie może służyć do poruszania się po nim pojazdów ciężarowych ani osobowych.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Mam pytanie i jednocześnie ogromny problem. Jestem mieszkanką Ząbek, chciałam przeprowadzić rozbudowę domu moich rodziców (fakt rozbudowy wynika głownie z tego, że grunt jest tak drogi, iż nie stać mnie na jego kupno). Wszyscy sąsiedzi dokonali takiej rozbudowy przed 2004 rokiem (kiedy to zmieniło się prawo budowane – wymagane 50 % pasma zieleni). Moi rodzice mają dużą działkę – niestety większość z niej jest objęta dzierżawą – część gruntu na której chciałabym przeprowadzić rozbudowę jest ich własnością. Niestety okazało się (tak poinformował mnie Pan w Starostwie) że nawet nie ma mowy, że mogę sobie wszystkie dokumenty a on i tak nie wyrazi zgody na budowę. Chciałam zapytać i mieć ogromną prośbę o to czy to naprawdę jest ostateczna decyzja? Czy nie mogę napisać pisma z prośbą o pozwolenie pokazania planów budowy z 1980 roku – na których ta część którą dziś chcę dobudować jest ujęta. Jestem w sytuacji bez wyjścia, mieszkam razem z teściami w małym domu, myślałam, że będę mogła rozbudować dom rodziców, aby stworzyć sobie i mojej rodzinie normalne warunki do funkcjonowania. Najbardziej jest mi przykro z tego powodu, że domy sąsiadów tak się rozbudowały i to tylko dlatego że „wyrobili się” przed 2004 rokiem. Może Pan Starosta mógłby w jakiś sposób mi pomóc. Wiem są przepisy, ale wszyscy jesteśmy ludźmi i chyba każdy wie ile kosztuje działka i że statystycznego Polaka na nią nie stać. Bardzo proszę o pomoc. Mieszkanka Ząbek.
(Katarzyna, 29.10.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Projekt rozbudowy budynku mieszkalnego, o którym mowa w Pani pytaniu musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Ząbkach Nr 90/XVIII/03 z dnia 19.12.2003 rok i tylko na realizację rozbudowy budynku zgodnej z wyżej wymienionym planem możliwe będzie wydanie pozwolenia na budowę.
Rozumiem Pani problem niestety ze swojej strony nie mogę zrobić nic więcej. Proponuję by zgłosiła się Pani do Rady Miasta Ząbki. Być może istnieje możliwość zmiany aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wicestarosta
Piotr Uściński

Pytanie:
Drogi Panie Starosto czy będzie w mieście basen taki jak w Wyszkowie bardzo proszę o odpowiedź i serdecznie pozdrawiam.
(Kasia, 29.10.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Kasiu,
zapewnienie mieszkańcom dostępu do tego typu infrastruktury jest zadaniem gminy. Powiat nie dysponuje gruntami ani środkami na taka inwestycję. Owszem, mógłby rozbudować jedną ze swoich placówek - szkołę. Na dzień dzisiejszy jednak takie działania są poza naszymi możliwościami.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dziękuję za odpowiedź. Otóż jeżeli dane, o które Pan prosi pomogą w wyjaśnieniu, poniżek je podaję.
1. Odkupiłem auto od niemieckiej firmy ubezpieczeniowej. Pojazd jednak od stycznia 2005 r. fizycznie nie opuścił terytorium naszego kraju.
2. Nabicie nowych numerów VIN podyktowane było faktem, iż numery na pojeździe były sfałszowane. Decyzja o nabiciu nowych numerów wydana była przez Wydział Komunikacji.
Z góry dziękuję za zainteresowanie.
(Sławomir, 29.10.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie.
Decyzja z 2005 roku o rejestracji Pańskiego pojazdu została uchylona z urzędu ponieważ udowodniono fakt, że cecha identyfikacyjna w wymienionym pojeździe została sfałszowana oraz ustalono, że pojazd pochodzi z przestępstwa, w wyniku którego osoba nieuprawniona dokonała zbycia pojazdu na rzecz kolejnych nabywców. Zgodnie z art. 169 § 2 kodeksu cywilnego, w przypadku nabycia rzeczy ruchomej pochodzącej z kradzieży, nabywca może uzyskać własność z upływem trzech lat od dnia kradzieży tej rzeczy. Zakupując pojazd w 2005 roku nie nabył Pan zatem prawa własności przedmiotowego pojazdu. W rozpatrywanej sprawie doszło ponadto do ustalenia prawowitego właściciela, który otrzymał odszkodowanie z tytułu poniesionej straty, wobec czego prawo własności pojazdu zostało przeniesione na towarzystwo ubezpieczeniowe. Dopiero na podstawie wykupu pojazdu od niemieckiego ubezpieczyciela w 2006 roku nastąpiło przeniesienie prawa własności na Pana i to tę datę należy uznać za datę wewnątrzwspólnotowego nabycie pojazdu.

Zgodnie z art. 72 ust.1 pkt 9a ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2005r., nr 108, poz. 908, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25, poz. 202), od dnia 1 stycznia 2006 roku wprowadzający pojazd na terytorium RP, który nie zapewnia sieci recyklingu, oraz podmiot nie będący przedsiębiorcą, zobowiązani są do wniesienia na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opłaty w wysokości 500 zł od każdego pojazdu. Rejestrację Pańskiego pojazdu (po nadaniu nowego VIN) w 2006 roku należy traktować jako pierwszą rejestrację pojazdu, ponieważ wcześniejsza decyzja została uchylona i utraciła moc prawną. Wobec powyższego wymóg uiszczenia przez Pana opłaty recyklingowej był zasadny.

Odpowiadając na pytanie dotyczące zwrotu opłat rejestracyjnych w związku z uchyleniem decyzji o rejestracji, informuję, że przeprowadzone postępowanie administracyjne w przedmiocie rejestracji pojazdu odbyło się w oparciu o przedłożone przez Pana dokumenty, po sprawdzeniu, czy spełniają one wymagania zawarte w w/w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r., nr 186, poz. 1322 – tekst jednolity). Ponieważ wymagania zawarte w w/w przepisach zostały spełnione, wydano decyzję ostateczną o rejestracji. Ze względu na fakt, iż wyszły na jaw nowe, nieznane w dniu wydania decyzji okoliczności, postępowanie w przedmiocie rejestracji zostało wznowione, a następnie zakończone uchyleniem wcześniejszej decyzji. Domniemywam, iż zasadność przeprowadzonej procedury nie była przez Pana kwestionowana, a decyzja uchylająca rejestrację została zaakceptowana i strona nie skorzystała z prawa wniesienia odwołania.

Nadmieniam, iż opłaty za czynności rejestracyjne nie zostały ustalone w trybie postępowania administracyjnego. Obowiązek uiszczenia opłat związanych z rejestracją pojazdu wynika wprost z zacytowanych wyżej aktów prawnych i nie istnieją podstawy prawne do orzekania przez starostę o zwrocie pobranych opłat.

Na koniec informuję, że nie ma wymogu prawnego zobowiązującego Wydział Komunikacji do sprawdzenia pochodzenia pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Czy ulica Piłsudskiego przy szkole podstawowej nr 3 jest drogą powiatową? Jeśli tak to proszę o odpowiedź na następujące pytanie: dlaczego na powierzchni drogi nie ma stosownych garbów wymuszających zmniejszenie prędkości przejeżdżających samochodów? Z tego co mi wiadomo dyrekcja szkoły już kilka razy podnosiła tę sprawę, ale zawsze były jakieś trudności na dokonanie w/w garbów. Chcę zwrócić uwagę, że jest to miejsce bardzo ruchliwe (dzieci chodzą do szkoły, a wierni do kościoła). Nie chcę już wspominać, że idealnym rozwiązaniem byłaby sygnalizacja świetlna taka jak przy szkole nr 2 przy Armii Krajowej. Będę wdzięczny za rzeczową odpowiedź.
(Andrzej, 26.10.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie dopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających na ulicach wyjazdowych straży pożarnej oraz stacji pogotowia ratunkowego.
W Wołominie takimi ulicami są Gdyńska wraz z ul. Piłsudskiego w kierunku Czarnej, które stanowią tzw. drogę akcyjną dla jednostek straży pożarnej oraz stacji pogotowia ratunkowego.
W celu zapewnienia bezpiecznego przejścia dzieciom w godzinach zajęć lekcyjnych gmina zatrudniła osobę nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu, która ma takie samo prawo wydawania poleceń i sygnałów jak policjant, a jej strój jest łatwo rozpoznawalny i widoczny z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam Panie Starosto.
W nawiązaniu do pytań z dn. 8.06.br.nie uzyskałam odpowiedzi co do wydawania zgody na prowadzenie działalności, wymagającej obsługi samochodami ciężarowymi przy drodze powiatowej pomiędzy Turowem a Majdanem. Konstrukcja tej drogi /bruk na piasku z nakładką asfaltową/ uniemożliwia dopuszczenie po niej jazdy samochodami ciążarowymi o dużym tonażu. Wydawanie identyfikatorów nie rozwiązuje problemu drgań budynków usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Rozumiem, że te firmy, które prowadzą swoją działalność na tym terenie muszą do nich dojechać natomiast nie należy dopuszczać do stwarzania dodatkowych utrudnień i zagrożeń dla mieszkańców. Ponadto częste naprawy tej drogi wymagają przeznaczenia na ten cel dużych nakładów finansowych a przecież są to nasze wspólne pieniądze, które nie powinny być defraudowane przez podejmowanie niewłaściwych decyzji. A słyszałam, że ma powstać w rejonie firmy Pana M.Wocha baza dla samochodów ciężarowych i to prawdopodobnie tirów.Odnośnie poruszonych przezemnie spraw związanych z niewłaściwym oznakowaniem tej drogi jak do tej pory został jedynie przestawiony znak A-7, wprowadzono ograniczenie tonażu do 8 t. Natomiast w dalszym ciągu brak jest zmian związanych z ustawieniem tablic z nazwami miejscowości, znakami o terenie zabudowanym a co za tym idzie uporządkowania oznakowania z ograniczeniem prędkości. A prawdopodobnie projekt zmian w organizacji ruchu był wykonany, skoro jest wprowadzona zmiana tonażu.Ponadto chciałam zapytać kiedy zostanie zakończona budowa chodnika w Leśniakowiźnie i czy chodnik ten będzie połączony z Ossowem.
(Joanna, 26.10.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Joanno.
Droga posiada kategorię drogi zbiorczej i spełnia ważną funkcję w sieci komunikacyjnej naszego powiatu. Od ronda w Majdanie na odcinku 2,5 km w kierunku Leśniakowizny wykonano nakładkę asfaltową na istniejącej już nawierzchni bitumicznej, składającą się z dwóch warstw bitumicznych, co w zupełności pozwala na dopuszczenie ruchu powyżej 8 t. Na pozostałym odcinku wykonano jedną warstwę wyrównawczą z mieszanki asfaltowo -mineralnej, w związku z czym ograniczono tonaż do 8 t.
Wykonanie warstwy ścieralnej jest w tej chwili bezcelowe w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej przez PWIK w Wołominie w latach 2008-2010.
Na dzień dzisiejszy prowadzone są sporadyczne remonty cząstkowe w/w drogi, które w dużym stopniu są spowodowane umieszczeniem wodociągu w nawierzchni bitumicznej i występującymi licznymi przyłączami do posesji położonych przy ulicy.
Oznakowanie pionowe dotyczące znaków informacyjnych, a także ostrzegawczych zostanie uzupełnione do końca bieżącego roku.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922037 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.