Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
na moje pytanie dotyczące ponad miesięcznych terminów oczekiwania w wydz budownictwa radzymin na przepisanie pozwolenia na budowę nie dostałem odpowiedz. doczytałem się że ilość rozpatrywanych spraw wzrosła o 63% to nic nie znaczy bo wniosków mogło być w zeszłym roku 3 a w tym roku 5 i to jest wzrost o te procenty.Wobec tak znacznego bezrobocia i takiego budżetu można by zatrudnić kogokolwiek w celu przyspieszenia sprawy
(janusz, 11.09.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Januszu,
nie dotarło do mnie wcześniejsze pytanie od Pana na ten temat. Pełną informację na temat skali wzrostu ilości wniosków złożonych w Wydziale Budownictwa w roku 2007 (w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia), podaliśmy w naszym serwisie „Aktualności” 17 maja br. Link: http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=821

Jak Pan zauważy, liczba wniosków, które wpłynęły do Wydziału Budownictwa w I kwartale 2007 roku nie wynosi 2 czy 5, ale 1112. Niestety w okresach największej aktywności budowlanej, inwestor musi się liczyć z ewentualnością maksymalnego ustawowego czasu oczekiwania na decyzję, czyli 65 dni.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
we wsi Załubice Nowe mamy cyklicznie, co kilka lat, a czasem dwa razy w roku, problemy z powodziami. Na wskutek przyboru wód Bugu, we wsi Kuligów, podnoszą się wody gruntowe i rowami oraz parowami dostają się przez las do wsi Załubice Nowe, a tu z powodu niedrożnych rowów melioracyjnych zalewają działki i domy (w 2000 roku jeden z działkowiczów pompując wodę z domu zginął porażony prądem). Każdorazowo powiadamiamy p. Burmistrza Radzymina o lokalnej klęsce, każdorazowo Burmistrz ze świtą przyjeżdża z wizytacją, pozałamują ręce, ponarzekają, prawie każde zdanie rozpoczynają od słów "Co prawda nie znam się na tym ale..." i na tym się kończy kontakt z powodzianami. Wysyłaliśmy kilkakrotnie pisma o odtworzenie zasypanych rowów melioracyjnych - bez rezultatu. W tym roku z-ca Burmistrza obiecał. że w tydzień doprowadzi do udrożnienia rowów - utknął już po pierwszym gospodarzu, pozostali gospodarze zrobili niewiele albo nic, a po miesiącu przyznał (cyt: "a co ja mam iść z nimi wszystkimi do sądu?"), że zrobił niewiele. I w tym miejscu mogłaby się ta historia zakończyć ale p. Burmistrz poszedł jeden kroczek dalej - w kwietniu zorganizował w urzędzie spotkanie osób które mają coś do powiedzenia w tej sprawie, a więc był przedstawiciel Starostwa, przedstawiciel zapory na Dębe, przedstawiciel lasów państwowych i jeszcze parę innych osób ciekawie mówiących na temat, byliśmy jeszcze my czyli powodzianie. Na spotkaniu poruszono rzeczowo kilka wariantów rozwiązania problemu, o których pisać tu nie ma miejsca. Na koniec p. Burmistrz wszystkim serdecznie dziękował, każdemu długo potrząsał prawicę, powodzianom obiecał przesłać notatkę ze spotkania oraz plan działań – i cisza. P. Burmistrz przez miesiąc nie odbierał telefonów, kiedy podawałem swoje nazwisko. Od kwietnia do lipca nie było kontaktu. Pod koniec lipca odwiedziłem p. Burmistrza w godzinach przyjęć interesantów, p. Burmistrz się uśmiechnął na mój widok mówiąc: „O! pana to ja chyba znam...” ja odpowiadam: „Przyszedłem aby się dowiedzieć co w sprawie powodzi w Załubicach”. Pan Burmistrz: „Pan mi przypomni o co chodzi?”. Przypomniałem. P. Burmistrz długo dziękował za przypomnienie, obiecał że odnajdzie notatkę, prześle ją nam wraz z planem działań, na pożegnanie serdecznie potrząsał moją dłonią, od tego czasu minął miesiąc i nic. W Holandii jednak sobie jakoś radzą a u nas nie, bo p. Burmistrz nie realizuje obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym ( art.7 ust. 1)

Ten opis to wstęp, a teraz pytanie: I co dalej, Panie Starosto?
(Marek, 10.09.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Marku.
Zapewne znane są Panu wnioski z kwietniowego spotkania, o którym Pan pisze:
1. Wykonać niweletę rowów na terenach leśnych – Miasto i Gmina Radzymin
2. Wyciąć drzewa i krzaki, którymi pozarastały rowy – Nadleśnictwo Drewnica
3. Przeprowadzić prace związane z udrożnieniem przepływu wody – Miasto i Gmina Radzymin
4. Podjąć działania w celu pogłębienia rzeki Bug – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

Starosta Powiatu jest szefem obrony cywilnej w powiecie i przewodniczy Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego. Stąd obecność przedstawiciela PZZK na spotkaniach dotyczących powodzi. Jako Zespół Zarządzania Kryzysowego dokładamy wszelkich starań, aby powiat był przygotowany do akcji ratunkowej na wypadek różnego typu sytuacji kryzysowych.
Starosta od długiego już czasu kieruje liczne wystąpienia do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczące powodzi w Dolinie Bugu, przypominające o bezwzględnej konieczności pogłębienia rzeki Bug. Przyczyny powodzi podkreślane są ponadto zawsze (od 2002 r.) w meldunkach kierowanych do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody. W tej również sprawie odbyło się w maju br. w Wyszkowie spotkanie z Wojewodą. Przedstawiciele jednostek, które odpowiedzialne są za usuwanie tego typu zagrożeń, zapraszani są także na ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wołominie organizowane na Bugu. Ostatnie ćwiczenia PZZK zorganizowaliśmy wspólnie z Powiatem Wyszkowskim na rzece Bug 21.06.2007 r. z udziałem przedstawicieli Wojewody Mazowieckiego, służb ratowniczych, starostów 3 powiatów i władz samorządowych kilku gmin nadbużańskich.

Reasumując, wszyscy zainteresowani wiedzą co trzeba wykonać na rzece Bug od Narwi do Wyszkowa, aby zabezpieczyć się przed powodziami i im zapobiec.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Czy podwyżka inflacyjna w swerze budrzetowej jest obowiązkowa i ile wynosi w tym roku. Czy możliwe jest danie tej podwyżki na koniec roku bo Zakład pracy nie ma pieniędzy.
(Stefan, 06.09.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Stefanie,
na to pytanie już odpowiadałem. Proszę zajrzeć do pytania z dnia 8 maja br. Podkreślam jednak, że zasady wynagradzania pracowników starostwa i innych jednostek samorządowych regulują odrębne przepisy: Ustawa o pracownikach samorządowych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.).

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto. Dlaczego w BIP - ie nie ma wszystkich Pańskich zarzadzeń?
(Rafał, 22.08.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Rafale!
Wszystkie brakujące zarządzenia zamieszczone zostały już na stronie BIP.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto jestem mieszkańcem Zielonki,chciałbym prosić o zainteresowanie się stanem nawierzchni ul Kolejowe na odcinku; od przejazdu kolejowego do Banku Rzemiosła i dalej, w czasie deszczu postałe koleiny gromadzą wodę a przejeżdzające samochody powodują potężne fontanny brudnej wody która dociera poprzez chodnik aż do przyległych posesji.Woda w sposób ciągły skutecznie zalewa chodniki, więc nie sposób jest tamtędy chodzić.To tragedia dla pieszych, ten odcinek ulicy w czsie deszczu powinien być wyłączony z ruchu proszę coś z tym zrobić.
(Krzysztof, 19.08.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Krzysztofie,
ulica Kolejowa jest drogą wojewódzką, jej zarządcą jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki. Siedziba MZDW Rejon Wołomin mieści się w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1.
Starosta odpowiada za stan dróg powiatowych.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Jakiś czas temu około dwóch lat starałam się u Państwa o Pracę mimo obietnic ówczesnego Starosty pana Mikulskiego, że jezeli coś tylko będzię to mnire poinformuję niestety nigdy takiej informacji nie uzyskałam. Jestem absolwentka Administracji Politechniki Warszawskiej a w tym roku kończę Zarządzaie i Marketing na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Posiadam 2,5 letnie doświadczenie w pracy biurowej największego szpitala dzieciecego w Warszawie. Czekam z niecierpliwościa na odpowiedź. Z poważaniem Anna Broma
(Anna, 17.08.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani!
Uprzejmie informuję, że nabór na wolne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Wołominie odbywa się wyłącznie w drodze konkursu. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka: "Ogłoszenia" oraz na stronie www.powiat-wolominski.pl - zakładka: "Oferty pracy". Zachęcam do śledzenia kolejnych aktualizacji i nowych ogłoszeń.
Dodam jeszcze, że być może pomyliła Pani adresata pytania. Pan Mikulski (być może chodzi o Pana Jerzego Mikulskiego - Burmistrza Wołomina) nie był starostą w żadnej z kadencji Zarządu Powiatu.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Chciałbym spytać o przyszłość ul. Lipińskiej w Wołominie (która stanowi drogę powiatową), a dokładnie o jej fragment pomiędzy zmodernizowanym skrzyżowaniem z ul. Legionów a ul. Prądzyńskiego.
Stan nawierzchni na rzeczonym odcinku - jeśli zlepek wielu łat można określić mianem nawierzchni - jest poniżej wszelkiej krytyki, co i tak nie przeszkadza młodym ludziom w testowaniu mocy swoich bolidów. Ostatnio powstało tam dość spore osiedle (i powstaje szybko kolejne), co dostrzegalnie zwiększyło ruch pojazdów i pieszych na wymienionym odcinku, niemniej nie spowodowało żadnego zainteresowania władz powiatu poprawą stanu tejże ulicy. Jak brak było chodnika po jednej z jej stron - tak wciąż brakuje (nawet na odcinku kompletnie już zabudowanym), powstające olbrzymie kałuże zasilają budżety pralni chemicznych, ale przede wszystkim nie da się nawet dziecka wysłać po chleb do sklepu po drugiej stronie ulicy - brak przejść dla pieszych powoduje ignorowanie przez kierowców nawet próby przekroczenia ulicy przez matki pchające wózki do okolicznej przychodni dziecięcej.
Panie Starosto - czekamy na spektakularną tragedię, która znów przypomni w TVN24 mieszkańcom Polski o mieście Wołomin, acz niekoniecznie w pożądanym świetle?
Z poważaniem
(Ireneusz, 30.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Ireneuszu,

Informuję, że jeszcze w tym roku planowana jest kompleksowa modernizacja ulic Przejazd i Lipińskiej w Wołominie na odcinku od ronda Jana Pawła II do ul. Prądzyńskiego, z budową kanalizacji deszczowej, chodników i położeniem nakładki bitumicznej, a także budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Lipińskiej i Piaskowej. Położenie nakładki bitumicznej i budowa chodników na odcinku ul. Lipińskiej od ul. Prądzyńskiego do ul. Legionów zaplanowana jest na rok przyszły.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto,

Zwracam się z zapytaniem kiedy zostaną zmodernizowane drogi powiatowe na terenie Ząbek? Chodzi mi szczególnie o te będące w najgorszym stanie czyli Wojska Polskiego i Piłsudskiego, gdzie wyrwy w asfalcie są bardzo duże.
Czy w najbliższym czasie jest szansa na ich remont?
Jednocześnie pytam czy jest możliwe aby na tych drogach zostały wymalowane przejścia dla pieszych? Obecnie w większości są one niestety niewidoczne, jak większość znaków poziomych na asfalcie na tych drogach.
Dlaczego te drogi powiatowe nie są sprzątane? Szczególnie chodzi mi o zalegający na asfalcie piasek.
(Andrzej, 17.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,
zdaję sobie sprawę ze złego stanu technicznego dróg powiatowych w Ząbkach. Remonty cząstkowe nawierzchni ul. Wojska Polskiego oraz ul. Piłsudskiego w Ząbkach zostały w czerwcu i lipcu br. wykonane, natomiast oznakowanie poziome w tych ulicach zostanie odnowione w najbliższym czasie.
Wszystkie drogi powiatowe w Ząbkach będą sukcesywnie przebudowywane po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Najpoważniejszą inwestycją w najbliższym czasie będzie przebudowa ulicy Batorego. Podpisana jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Ze względu na duże koszty przebudowy (rzędu 6 mln zł) inwestycja musi być wykonywana etapami rozłożonymi na lata. Prowadzimy rozmowy z Miastem Ząbki na temat ewentualnego współfinansowania inwestycji. Takie wsparcie znacznie przyspieszyłoby przebudowę drogi.

Dokładne terminy realizacji inwestycji w ul. Batorego będę mógł podać po uaktualnieniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu, natomiast plan remontów pozostałych dróg po uzgodnieniach z Gminą Ząbki na temat remontów przeprowadzanych wspólnymi siłami.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
starosta

Pytanie:
Pisze z zapytaniem dlaczego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(BIP) w zakładce „Tapety” zamieszczone są tylko wybrane obiekty turystyczne które nie ulegają zmianą ! Wierze w to iż nasz Powiat posiada wiele innych walorów turystycznych jak również i obiektów geograficznych czy przyrodniczych, również wierze w to iż w niedługim czasie nastąpi edycja wyżej wymienionej zakładki .
Z poszanowaniem Igor
(Igor, 17.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Igorze,

Przyjmuję uwagę, przekazałem ją redaktorom strony internetowej.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Czy na zdjęciu do paszportu dziecko może być uczesane w kucyki i czy może mieć we włosach spinki. Nigdzie nie ma informacji na ten temat.
Dziękuję z góry za odpowiedź
(Aneta, 16.07.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Aneto,
Oczywiście dziecko może "być uczesane w kucyki". Obowiązujące przepisy nie zabraniają również wpięcia we włosy np. wsuwki, jednakże ustawodawca obliguje osobę ubiegającą się o wydanie paszportu do złożenia fotografii "na jednolitym jasnym tle, mającej dobrą ostrość oraz pokazującej wyraźnie oczy i twarz..." z "...nieprzesłoniętymi włosami" - § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów paszportowych.... tj. bez ozdób typu: opaska, duża jaskrawa kokarda, kolorowa spinka.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1921978 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.