Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
We wsi Wólka Kozłowska pod Tłuszczem znajduje się pseudo schronisko w którym przebywa kilkadziesiąt psów . Przytulisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Warunki jakich przebywają tam zwierzęta urągają wszelkim zasadom higieny i łamią przepisy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt. Psy są trzymane w klatkach wielkości 1mx2m, jako podłoga służą palety transportowe.Kojce nie są sprzątane, wkoło czuć fetor. Szczekanie i wycie psów uniemożliwia mieszkańcom normalną egzystencję.Czy Starosta zechciałby pomóc mieszkańcom wsi i psom? Oto zdjęcie z tego pseudo schroniska:
http://www.sfora.org.pl/liliana/img_0732.jpg
sleddogs@vp.pl
(Zbigniew, 18.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe precyzuje Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. Nadzór nad przestrzeganiem tej ustawy został powierzony Inspekcji Weterynaryjnej. Zgodnie z art. 7 Ustawy zwierzę, które jest okrutnie traktowane, może być odebrane właścicielowi, na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) podjętej z urzędu lub na wniosek organu Policji, lekarza weterynarii albo upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Taką organizacją może być np. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które aktywnie pomaga w przeprowadzaniu interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Warszawie, Al. Solidarności 82, 00-145 Warszawa, tel. 0-22 831-98-94).

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Ponadto rada gminy uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Winien on określać również zasady dotyczące obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwości dla ludzi.

Jeśli, w Pana ocenie, zasady te zostały naruszone, proszę zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Gminy oraz interweniować w uprawnionych do kontroli instytucjach bądź organizacjach.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie starosto. Jako geodeta protestuję przeciwko odpowiedzi jakiej udzielił Pan na stronie internetowej "Geodecie z powiatu" (28.02.2007) ponieważ mija się Pan z prawdą i wprowadza w błąd opinię publiczną.
Domagam się rzetelnego podawania informacji na temat problemów geodezji w powiecie wołomińskim. Pytania do Pana oraz fakty i dokumenty zamieszczam na stronie internetowej Stowarzyszenia Geodetów Powiatu Wołomińskiego w formie listu otwartego - dokąd zapraszam. Edward Hamann
(Edward Hamann, geodeta, 17.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie!

Dziękuję za ocenę mojej odpowiedzi udzielonej „Geodecie z powiatu”. Cieszę się że leży Panu na sercu dobro geodezji w Powiecie Wołomińskim. Myślę że takie zainteresowanie sprawami Powiatu osoby spoza jego terenu powinno zachęcić mieszkańców do wypowiadania się na temat nurtujących ich problemów. Ze swojej strony zapewniam, iż cały czas prowadzimy działania zmierzające do poprawienia stanu geodezji w Powiecie Wołomińskim.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Do p. wicestarosty, Piotra Uscińskiego

Jestem wydawcą lokalnej gazety "Informator Zielonkowski". Otrzymałem właśnie do wiadomości pismo wicestarosty, p. Uścińskiego do Stowarzyszenia EuroPolis w Zielonce dot. stanowiska władz powiatowych ws. wyższej szkoły inżynierskiej w Zielonce.
Moje pytanie dotyczy cytowanej w Pańskim piśmie opinii w tej sprawie, wydanej przez Komisję Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej Rady Powiatu Wołomińskiego. Komisja ta stwierdziła, że "nie widzi możliwości funkcjonowania w cyklu dziennym Szkoły Wyższej razem z Zespołem Szkół w Zielonce", choć jednocześnie komisja dopuściła możliwość wydzielenia jednego skrzydła budynku lub przeprowadzania zajęć w cyklu zaocznym.

Wspomniana komisja liczy 11 członków. Na oficjalnej stronie Rady Powiatu znajduje się informacja o majątku każdego radnego, nie potrafiłem natomiast doszukać się informacji o wykształceniu członków tej komisji.
Jako że szanuję opinię ludzi posiadających wiedzę nt. opiniowanego zagadnienia, chciałbym prosić Pana o przedstawienie informacji kto z członków tej Komisji jest np. nauczycielem akademickim, nauczycielem szkoły średniej, lub ukończył studia w trybie dziennym, czyli miał okazję w ten sposób osobiście poznać funkcjonowanie szkoły wyższej.

Z powazaniem
Jerzy Górski, mgr inż.
(Jerzy Górski, 12.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Jerzy,

Informacje o wykształceniu nie są zamieszczone na stronie BIP, ponieważ radni nie mają takiego obowiązku. Ci radni, którzy wyrazili taką chęć, zamieścili swój życiorys. W skład Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej wchodzi jednak troje dyrektorów szkół (Małgorzata Łoń, Andrzej Olszewski, Hanna Szyszkowska), nauczyciel polonista w liceum ogólnokształcącym (Rafał Pazio) oraz dyrektor placówki kulturalno-oświatowej (Mirosław Jusiński – dyrektor Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu).

Z poważaniem
Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Jestem osobą niepełnosprawną. Od kilku miesięcy jestem mieszkańcem Wołomina, pracuję jednak w Warszawie. Mam już nieaktualną "Kartę parkingową" wydaną poprzednio przez Urząd Miasta Warszawy. Legitymuję się nowym ważnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i chcę otrzymać także nową kartę parkingową. W Warszawie skierowano mnie do Starostwa w miejscu zamieszkania. Podobno karta ta jest ważna w całej Europie bez względu na to gdzie była wydana.
Proszę o odpowiedź gdzie i jak mogę ubiegać sie o wydanie tego dokumentu.
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
(Robert Michalak, 12.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Robercie,

Kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych wydaje Wydział Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1a w Wołominie. Aby otrzymać kartę parkingową należy złożyć w tym Wydziale (w pok. nr 3):
1. wniosek o wydanie karty parkingowej,
2. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, na którą zostanie wydana karta
parkingowa,
3. fotografię 3,5x4,5 cm,
4. dowód wpłaty na kwotę 25 zł (opłatę można wnieść w kasie Wydziału
Komunikacji),
5. dowód osobisty do wglądu,
6. poprzednią kartę parkingową.

Karta parkingowa, niezależnie od miejsca jej wydania, ważna jest w krajach Unii Europejskiej.

Wydział Komunikacji czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 022 776-14-62
wew. 101.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
czy szkoła numer4 ma szanse mieć sale gimnastyczną .Jako najstarsza szkoła w wołominie doczeka sie jej,mysle ze panowie sa młodzi i rozumiecie.
(krzysztof uczen szkoły nr4 wraz z kolegami, 11.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Krzysztofie,

Zespół Szkół nr 4 im. Marynarki Wojennej w Wołominie jest placówką oświatową zarządzaną przez gminę Wołomin. Wszelkie pytania dotyczące inwestycji w tejże szkole proszę kierować do Burmistrza Miasta i Gminy Wołomin, ul. Ogrodowa 4.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Czy można kupić w starostwie tablice informacyjną do budowy budynku jednorodzinnego
(Małgorzata, 04.04.2007 r.)

Odpowiedź:
W chwili obecnej nie można w starostwie zakupić tablic informacyjnych. Można je nabyć w specjalistycznych sklepach.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
kolejny juz raz pisze w sprawie slupkow ograniczajacych parkowanie samochodow na poboczu w poblizu skiepu spozywczego oraz baru w miejscowosci Stare Zalubice ( Wolica),i jak dotad nie otrzymalem zadnej odpowiedzi z Powiatu ,jestem mieszkancem Wolicy i jestem bardzo zdenerwowany decyzja powiatu ktora zezwolila na montaz tych zabezpieczen przy prywatnej posesji pana Jana Kowalskiego
panowie prosze przyjechac sobie w sobote i niedziele w te okolice to zobaczycie sami co zescie narobili , a wiem na 100% ze byla to decyzja bez porozumienia z Urzedem Gminy Radzymin , zrobcie cos z tym poniewaz w najblizszym czasie sam zamiezam zamontowac takie slupki poniewaz nie mozna wyjsc nawet na podworko z powodu kurzu , jak juz jednemu robicie dobrze to pomyslcie o tych ktorych w ten sposob krzywdzicie
pozdrawiam i czekam na odpowiedz w tej pilnej dla mnie oraz moich sasiadow sprawie
(PAWEL, 02.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Pawle,
Decyzja ograniczenia możliwości parkowania podjęta została na skutek wniosku Pani Marii Kowalskiej oraz przeprowadzonej przez pracownika Powiatowego Inspektoratu Ruchu Drogowego wizji w terenie. Słupki te zostały zamontowane na podstwie projektu stałej organizacji ruchu, pozytywnie zaopiniowanego przez Sekcję Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Wołominie. Pobocze drogi nie stanowi jedynie parkingu dla pojazdów, a tym bardziej do załudunku pojazdów ciężarowych materiałami budowlanymi sąsiadującej firmy. Z pobocza mają prawo również korzystać piesi, a zaparkowane pojazdy to uniemożliwiją. Ponato pojazy parkowano często w bramie omawianej posesji.
Obowiązkiem prowadzących działalność handlową (sklep spożywczy, sklep z art. budowlanymi) bądź uługową (bar) jest zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym, a nie w pasie drogi publicznej. Zdenerwowanie wsród okolicznych sąsiadów spowodował fakt, że parkujące pojazdy przeniosły się na wysokość ich posesji, stwarzając podobne zagrożenie, jakie przed ustawieniem słupków powodowały parkujące pojazdy na wysokości posesji Pana Kowalskiego.
W te sytuacji, w przypadku stwierdzenia w sezonie letnim zakłóceń i stwarzania przez pojazdy parkujące w omawianym rejonie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, możliwe jest wprowadzenie dalszych ograniczeń w parkowaniu.

z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam Pana,
zanim do Państwa przyjdę osobiście to chciałabym uzyskać kilka informacji na temat pozwolenia na budowę, aby nie błądzić.
1) Jakie dokumenty muszę mieć ze sobą?
2) Jak długo trzeba czekać na wydanie pozwolenia?
3) Działka jest w Tłuszczu, ale chyba pozwolenie jest wydawane przez Państwa?
4) Do kogo/jakiego pokoju powinnam się zgłosić?
5) Czy we wtorek 10 kwietnia będzie można załatwić te sprawy?

Pozdrawiam
Anna Kowalska
(Anna, 02.04.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Anno,

Wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania znajdzie Pani na naszej stronie internetowej BIP. Proszę zajrzeć w zakładkę „Poradnik Interesanta” lub też w baner „Karty usług świadczonych przez Powiat” na stronie głównej Powiatu. We wtorek 10 kwietnia Starostwo pracuje jak zwykle, czyli w godzinach 8.00-16.00. Zapraszam.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Dzien dobry, planuje budowe domu na działce w markach, działke ta obejmuje plan zagospodarowania, jak długo(moze byc orientacyjnie) czeka sie na dzien dzisiejszy na pozwolenie na budowe?
Pozdrawiam
(Michał grabowski, 29.03.2007 r.)

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane termin graniczny wynosi 65 dni. Wszystkie sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Obecnie jednak, z powodu bardzo dużej liczby wniosków, termin ten wydłuża się często do dwóch miesięcy.

Z poważaniem
Piotr Uściński
Wicestarosta

Pytanie:
Jaki jest urzędowy termin na odpowiedź na pismo dotyczące załatwienia sprawy dotyczącej wszczęcia dalszych czynności zmierzających do ustalenia wynagrodzenia za nieruchomości przejęte na rzezcz gminy Zielonka na mocy dec. burmistrza miasta Zielonka.
(Krystyna, 27.03.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

W sprawach rozpatrywanych w trybie postępowania administracyjnego terminy reguluje Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, po 1071 z późn. zm.) tj.:
- art. 35 par.1: organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki;
- art. 35 pr. 3: załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W przypadku napotkania przyczyn nie zależnych od organu niniejszy termin określa:
- art. 36 par. 1: o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazać termin załatwienia sprawy;
- art. 36 par 2: ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.
Przepisy szczególne mogą przewidywać inne od kodeksowych terminy załatwienia określonych kategorii spraw.

Z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922002 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.