Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Panie Starosto. Ostatnio miałem wyjątkową "nieprzyjemność" spotkać się z jednym z Pana pracowników, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale ten Pan zajmuje się geodezją, jest jakimś kierownikiem od wydawania map. Odbyło się to na terenie Geodezji w budynku należącym do Starostwa. Ja rozumiem, że może Pańscy pracownicy nie zarabiają zbyt dużo jednakże chyba przez szacunek dla petentów można by od nich wymagać stroju bardziej urzędowego lub przynajmniej schludnego niż rozciągnięta bluza turystyczna i rozchełstana koszula rozpięta do połowy. Chyba, że tak ma wyglądać obraz urzędnika Starostwa. Ja nawet znósłbym ten wygląd ale te włosy na torsie wyłaniające się z na wpół rozpiętej koszuli to obraz wiejskiego lowelasa na zabawie a nie osoby bądź co bądź na kierowniczym stanowisku.
Życzę wszystkiego dobrego.

 Jerzy Krasiński
(Jerzy Krasiński, 08.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Jerzy,

Zapewniam, że zależy mi na tym, by nasi interesanci byli obsługiwani w jak najlepszy sposób. Kwestia utrwalania obrazu pracownika starostwa jako pracownika wzorowego leży mi na sercu. Zasady dotyczące stroju urzędniczego są znane zatrudnionym w starostwie i powinni oni bezwzględnie ich przestrzegać. Sami pracownicy obowiązek „kultury i schludności” umieścili, obok innych, w przyjętym wewnętrznie „Kodeksie etycznym pracowników Starostwa Powiatu Wołomińskiego”.

Postanowiłem pouczyć jednak swoich pracowników również co do własnych wymagań w tym względzie. Pana uwagę uwzględnię z pewnością w czasie spotkań z kierownikami jednostek.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
czy w pna gestii panie starosto jest dom pomocy społecznej w zielonce. jeżeli tak to proszę sie przyjżec diałalnosci pani dyrektor tegoz domu. ostatnio był tam NIK PEWNIE NIC NIE WYKRYŁ LECZ DZIWNE JEST TO ŻE W TYM CZASIE PANI DYREKTOR poszła na ,,chorobe" a cóż za wspaniałe jedzenie tam jest!!! ale praktyki ściagania pieniędzy prosto z kont pensjonariuszy na konto domu to jest niewiarygodne ale o dziwo PRAWDZIWE i nikt tego tym ludziom nie jest w stanie powiedziec dlaczego tak jest. jezeli to jest w pana gestii to proszę coś zrobic zanim uda sie pan w rejony Duzej polityki np w sejmie.
(Krzysztof, 06.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Krzysztofie,

Art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. poz. 593 (Dz. U. Nr 64 z dnia 15 kwietnia 2004r.) mówi iż: „do zadań własnych powiatu należy: prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób”. Zgodnie z § 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zielonce: „Dom jest samodzielną powiatową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249 póz. 2104) podporządkowaną Starostwu Powiatu Wołomińskiego”.

Kontrola w DPS w Zielonce, o której Pan wspomina, została przeprowadzona przez inspektora z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie w okresie od 14 do 22 grudnia 2006r. Dyrektor placówki - za zgodą wicestarosty - przebywała na urlopie wypoczynkowym od 14 do 31 grudnia 2006r. Zastępstwo w tym czasie pełniła pani Grażyna Krupa - gł. księgowa.

Jadłospis („normalny” i „dla diety nabiałowej”)opracowywany jest przez dietetyka zatrudnionego w DPS w Zielonce, następnie zatwierdzany (własnoręcznym podpisem) przez przedstawiciela samorządu mieszkańców. Dopiero po tej akceptacji jest realizowany.

DPS w Zielonce nie prowadzi ewidencji osobistych kont bankowych mieszkańców. Żaden z pracowników Domu nie posiada pełnomocnictwa do przeprowadzania operacji bankowych w imieniu mieszkańców. Poruszany przez Pana problem najprawdopodobniej dotyczy odpłatności za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej. Informuję Pana, że art. 61 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej mówi, że opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą ,,mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu”. W art. 62 pkt 1 czytamy, że: „mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana:
1) z emerytury lub renty mieszkańca domu - przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami
2) z zasiłku stałego mieszkańca domu - przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia, opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej”.

Dom Pomocy Społecznej w Zielonce nie uczestniczy bezpośrednio w czynnościach związanych z opłatą za pobyt mieszkańca w placówce. DPS w Zielonce jest informowany decyzją administracyjną wydaną przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego o wysokości opłaty za pobyt konkretnego mieszkańca. Informację tę, za zgodą mieszkańca, DPS przekazuje do właściwego organu emerytalno-rentowego bądź do ośrodka pomocy społecznej. Te w.w. instytucje dokonują miesięcznych potrąceń ze świadczeń mieszkańców i przekazują je na konto Domu.

W prawie polskim istnieje rozbieżność przepisów dot. dopuszczalnej wysokości potrąceń za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. mówi o max. 70% potrąceń z kwoty netto a ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998r. o 65% potrąceń z kwoty brutto. Wskutek tych rozbieżności niewielkie kwoty „nadpłaty” lub „niedopłaty” są co miesiąc zwracane mieszkańcowi lub wpłacane przez mieszkańca do kasy i odprowadzane na konto domu.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto, ostatnio załatwiałem pewną sprawę w jednym z referatów Starostwa i poprosiłem Panią urzędniczkę, żeby pomogła mi jako osoba kompetentna rozwiązać problem. Wtedy Pani ta odpowiedziała mi że gdyby zarabiała "normalnie" to wtedy opłacałoby jej się bardziej angażować w swoją pracę. W związku z powyższym mam pytanie do Pana - jaka jest średnia pensja pracowników Starostwa oraz naczelników poszczególnych wydziałów?, że załatwiając petentów mają przeważnie smutne i niezadowolone miny? czy to wynika z ich finansowej desperacji?
(Stanisław, 05.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Stanisławie,

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w Starostwie Powiatu Wołomińskiego ustalane są w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Pracownicy starostwa zarabiają podobnie jak urzędnicy innych jednostek administracyjnych. Poza tym, o wysokości wynagrodzeń pracowników decyduje Rada Powiatu.

Jeśli chodzi o zachowanie urzędniczki, do której się Pan zwrócił ze swoją sprawą, to uważam, że jest ono naganne. Sposób obsługi interesanta nie powinien w żaden sposób wiązać się z wysokością wynagrodzenia, czy „złym humorem” pracownika.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
szanowni panowie ,czy w 2007 r przewidziano nakladke asfaltowa drogi powiatowej w miejscowosci Stare Zalubice
poniewaz przejazd samochodem osobowym od miejscowosci Ruda do Zalubic ( wolica ) wymaga nielada wyczynow ,dziura na dziurze nieliczac wystajacych kraweznikow ,moze jakies ograniczenia odnosnie tonazu ,zakaz dla tirow i samochodow ciezarowych powyzej 10 ton ,poniewaz ta droga w latach prl-u wygladala lepiej niz teraz , a podobno sa fundusze z UE na modernizacje drog
(Pawel, 05.02.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Pawle,

W 2007 roku nie jest przewidziana nakładka bitumiczna na drodze powiatowej w Załubicach Starych. Remonty cząstkowe istniejącej nawierzchni wykonywana są na bieżąco.

Jeśli chodzi o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu (np. ustawienie znaków ograniczenia tonażu) proszę się zwrócić do Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Gdzie złożyć wniosek o wydanie paszportu w 2007 roku? I gdzie go następnie odebrać? Moje wątpliwości biorą się stąd, iż poinformowano mnie, że w Starostwie już nie mogę dokonać powyższej czynności - zatem gdzie?
(Barbara, 30.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Barbaro,

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa Pani - jeśli jest zameldowana w naszym Powiecie - w siedzibie Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 1, Wydział Spraw Obywatelskich - Paszporty, pokój nr 07 (parter budynku).

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki: 9.00 - 16.30,
wtorki - piątki: 8.00 - 15.30,
tel. (0-22) 776-44-97

Od dnia 28 sierpnia 2006 r. mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego odbierają paszporty w MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM w Warszawie przy pl. Bankowym
3/5 - Referat Paszportowy Nr 4 (wejście "F" od Al. Solidarności 81).

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki, czwartki: 10.00 - 17.00;
wtorki, środky, piątki: 8.00 - 15.00.
tel.: (0-22) 695-69-15, 695-69-16, 695-69-17, 695-69-18.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Czy fakt, że na stanowisku starosty i wicestarosty są osoby z partii, które nie przepadają za sobą, są ze sobą w opozycji, nie przeszkadza w wspieraniu działalności gmin powiatu wołomińskiego?
(Mateusz, 29.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mateuszu,

Staramy się oddzielić sprawy polityki ogólnokrajowej od naszych lokalnych problemów. Naszym celem jest twórcze współdziałanie na rzecz rozwoju naszej „małej ojczyzny”. Wierzymy, że nam się to uda.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Chciałbym się dowiedzieć, jakie są preferencje obu Panów na objęcie tego stanowiska, jakie jest Wasze wykształcenie oraz doświadczenie? Chciałem się również dowiedzieć jakie są największe problemy w powiecie wołomińskim, które w pierwszym planie należy tu zwalczyć?
(Mateusz, 29.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mateuszu,

Jeśli chodzi o wykształcenie i doświadczenie starosty i wicestarosty, to zachęcam Pana do przejrzenia stron powiatowego Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-wolominski.pl). Tam znajdzie Pan nasze CV.

Z pilnych spraw, jakimi się obecnie zajmujemy, jest audyt Szpitala Powiatowego w Wołominie. Chcemy zobaczyć jakie są faktyczne zobowiązania tej placówki i przedstawić propozycję dalszych działań.

Kolejną ważną sprawą, której poświęcamy dużo czasu, jest problem własności gruntu na którym znajduje się Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. Podejmujemy wszelkie działania, aby znaleźć korzystne rozwiązanie. Jest to ważna sprawa, ponieważ w grę wchodzą duże pieniądze.

Wśród spraw pilnych, którymi chcemy się szybko zająć, jest zły stan dróg i utrudniony dojazd do Warszawy. 21 lutego Starostwo odwiedzi Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jednym z tematów, jaki chcemy poruszyć na tym niecodziennym posiedzeniu, będzie problem dojazdu do stolicy. Omówione zostaną projekty budowy nowych dróg przechodzących przez powiat wołomiński: S-8, S-17 i 635 oraz modernizacja drogi 634.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam Pana Starostę,
chciałbym zapytać o powołanie sekretarza Starostwa, czy to będzie człowiek z PIS-u czy może z Wspólnoty Mazowieckiej, wydaje mi się że powinien być z PIS-u.
pozdrawiam Tomek.
(Tomek, 24.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Panie Tomku,

Rada Powiatu Wołomińskiego, w dniu 23 stycznia br., powołała nowego sekretarza powiatu (22 głosy „za”, 7 głosów „wstrzymujących się”). Funkcję tę powierzono Pani Anecie Piotrowskiej z Zielonki, która nie jest związana z żadną partią polityczną.

z poważaniem
Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
P.Starosto chciałbym pana zapytac jak długo urzad gminy w Jadowie bedzie tolerował niechlujstwo i lekcewarzenie wykonania robot kanalizacyjnych przez firme GAW-BUD własciciel tej firmy chyba poraz pierwszy wykonuje takie prace albo jet typowym post komunistycznm partaczem wszystkie prace od samego poczatku wykonuje chaotycznie i bez przestrzegania jakikolwiek terminów myśle że nie bedzie panu to obojętne pozdrawiam Andrzej
(Andrzej, 24.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju,

Urzędy gmin nie są podległe staroście. W sprawie, którą Pan poruszył, proszę rozmawiać bezpośrednio z Wójtem Gminy Jadów.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto
od ulicy Jana Pawła II w Radzyminie rozchodzą się 3 ulice: Maczka, Polna i Norwida. Żeby wyjechać z którejś z tych ulic na tę główną Jana Pawła II trzeba nielada wyczynu, ponieważ jest ona bardzo ruchliwą trasą. Z uwagi iż jestem mieszkanką Radzymina i tejże ulicy to także jestem świadkiem częstych wypadków, stłuczek, gdyż nie ma tam ronda ani sygnalizacji świetlnej. Czy istnieje szansa na coś takiego?
(Agata, 23.01.2007 r.)

Odpowiedź:
Pani Agato,

Ulica Jana Pawła II w Radzyminie (odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 635 – ul. Konstytucji 3-go Maja do drogi krajowej nr 8 w Słupnie) z początkiem 2007 roku została przekwalifikowana na drogę wojewódzką. Oznacza to, że obecnym zarządcą drogi jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki.

Wszelkie zapytania należy kierować do nowego zarządu drogi. Zarząd tutejszego rejonu drogowego ma swoją siedzibę w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1.

z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922027 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.