Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Wiem, że to ostatnie dni obecnej kadencji, ale może uda się Panu mi pomóc. Otóż zastanawiam się dlaczego urzędnicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie zamiast pomagać bezrobotnym, utrudniają im życie i do tego jeszcze zasłaniają się procedurami. Za każdym razem jak jestem w Urzędzie i próbuję zakończyć sprawę jednorazowego dofinansowania własnej działalności ze środków Funduszu Pracy, to słyszę złośliwości, uszczypliwości i nowe wymogi. Zastanawiam się, czy urzędmnicy, zwłaszcza ci na stanowiskach kiewrowniczych z długoletynim stażem pracy, nie są przemęczeni. A może poprostu jeszcze im nikt nie powiedział, że czasy gdy człowiek zgłaszajacy się do urzędu jest petentem, dawno już minęły, i że Urząd Pracy jest dla bezrobotnych i po to aby im pomagać, a nie odwrotnie.
Już drugi tydzień czekam na komisję, która ma sprawdzić warunki lokalowe do przechowywania środków trawłych, które mam zamiar zakupić za uzyskane dofinansowanie. Wspomnę tu jeszcze, że w tym tygodniu, od 6-10.11.2006, komisja miała byc najpóźniej do 8.11.2006- tak obiecał pan p.o. Kiewrownika Działu Rynku Pracy, ale obietnicy nie dotrzymał, zresztą już nie pierwszy raz zobowiązuje się do wykonania czegoś i tego poprostu nie robi, a zasłania się nawałem obowiązków i oprocedurami. Może nalożałoby go odciążyć?
Licze na Pana pomoc i interwencję w mojej sprawie. Przy takim traktowaniu bezrobotnych i podejściu do inicjatywy gospodarczej Urząd Pracy tylko wstrzymuje rozmwój powiatu i spadek bezrobocia.
Pozdrawiam i liczę na odpowiedz.
Agnieszka
Ząbki
(Agnieszka, 09.11.2006 r.)

Odpowiedź:
Sanowna Pani Agnieszko,

Ze szczególnym zainteresowaniem przeczytałem pismo, w którym dała Pani wyraz swoim odczuciom dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie. Gratuluję, że zdecydowała się Pani na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek, jednak z przykrością i niejakim zdziwieniem odebrałem zarzuty skierowane pod adresem Urzędu Pracy.

Z wyjaśnień uzyskanych od Dyrektora Urzędu Pracy wynika, iż w dniu 26 października br. złożyła Pani wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ponieważ wniosek był kompletny nadano bieg sprawie. W dniu 03 listopada wniosła Pani o zmianę poręczyciela.
Z kolei zgłosiła Pani kilkudniową nieobecność w miejscu zamieszkania.
Powyższe wpłynęło na przesunięcie terminu przeprowadzenia kontroli, która została ostatecznie ustalona na dzień 14 listopada.
Już 15 listopada wniosek był przedmiotem obrad komisji i został skierowany do realizacji.
Z wyjaśnień Urzędy Pracy wynika również, że jest Pani wraz z poręczycielem umówiona na podpisanie umowy na dzień dzisiejszy (tj. 22 listopada).
Stwierdzam zatem, że wniosek został rozpatrzony w czasie krótszym, niż ustawowy termin do jego rozpatrzenia (który wynosi 1 miesiąc).

Rozumiem brak satysfakcji ze sposobu załatwienia Pani sprawy; trudno jednak jest mi odnieść się do zarzutów stawianych pracownikom Urzędu – bowiem obowiązkiem zarówno kierownika jak i pracowników jest przestrzeganie procedur i wymagań określonych ustawami.

z poważaniem

Konrad Rytel

Pytanie:
Panie Starosto,ciągle słyszymy, że powiat uczestniczy w akcji "Przejrzysta Polska" i to z wielkim sukcesem. Dlaczego więc na Państwa stronie nie ma spisu wszystkich zatrudnionych pracowników, tak jak np. w Zielonce która też jest przejrzysta. Czy to jest dla Państwa jakiś problem?
(Stefan z Zielonki, 07.11.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Stefanie,

Dziękuje, że Pan zauważył nasz udział w akcji Przejrzysta Polska. Jest rzeczywiście dla nas rzeczą ważną, że udało nam się przejść z powodzeniem dwa etapy akcji. Udało nam się to zrobić jako jedynemu samorządowi w powiecie wołomińskim (Tylko pierwszy etap przeszły także Zielonka i Wołomin).

Przytoczę kilka zdań ze strony www organizatorów akcji: "Celem kontynuacji było utrwalenie wprowadzonych w 2005 roku rozwiązań i wdrożenie nowych zadań, mających na celu poprawę jakości obsługi interesantów w urzędach, zainicjowanie społecznej dyskusji na temat etyki w samorządzie oraz opracowanie procedury konsultacji społecznych. W kontynuacji wzięło udział 178 samorządów. Spośród nich 127 jednostek (101 gmin i 26 powiatów)zrealizowało trzy zadania obowiązkowe i jako laureaci zostało wyróżnionych specjalnymi statuetkami". Jesteśmy więc jedną ze 127 jednostek samorządu na kilka tysięcy w kraju i jedyną w powiecie wołomińskim, które ukończyły z powodzeniem drugi etap akcji! Akcja miała bardzo dokładne zasady, które ustalili organizatorzy a nie samorządy biorące w niej udział.

W Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska" powiat zrealizował 10 zadań w ramach 6 zasad dobrego rządzenia:
- opracował Katalog Usług świadczonych w Starostwie;
- wdrożył Kodeks Etyczny pracowników urzędu;
- opracował program współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- przygotował krótki materiał przybliżający mieszkańcom strategię rozwoju powiatu;
- wprowadził procedurę naboru na każdy wakat w Starostwie;
- wdrożył system podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie;
- opracował coroczny informator budżetowy dla mieszkańców pt.: "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy";
- przygotował system badania funkcjonującego w urzędzie Katalogu Usług i przeprowadził badanie pilotażowe;
- wprowadził procedurę corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego pracowników;
- opracował z udziałem społeczności lokalnej procedurę konsultacji społecznych.

Żadne z zadań Akcji "Przejrzysta Polska" nie wymagało zamieszczenia na stronie internetowej spisu wszystkich zatrudnionych w urzędzie pracowników. Serwis www zawiera poradnik interesanta gdzie przedstawiona jest natomiast osoba kierująca wydziałem. Również na kartach usług, które Starostwo wprowadziło w ramach Akcji, zamieściliśmy informacje o osobach, odpowiedzialnych za załatwienie danej sprawy w urzędzie. System jest więc przejrzysty i funkcjonalny. Wprowadzenie takiego sytemu było właśnie celem akcji "Przejrzystej Polski".

Oczywiście jednak, jeżeli w jakimś elemencie system jest niefunkcjonalny (tzn. jeżeli trudno jest precyzyjnie dowiedzieć się ze strony jak zrealizować jakieś czynności w urzędzie) proszę o sygnał będziemy to poprawiać jak najszybciej.

Pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
szanowny panie "STAROSTO" pisze do pana bo szlak mnie trafia, jestem nauczycielem w-f w jednej ze szkół powiatu.na spotkaniu w czerwcu w szkole nr5 obiecał pan ,że zajmie sie pan tematem sportu a dokładniej wynikami sportowymi.Miały byc one aktualizowane na bieżąco, a tu co zaglądam na strone starostwa i wyniki za rok 2004/2005 KOMPROMITACJA.Jest przecież stanowisko koordynatora powiatowego sportu jak i w każdej gminie sa opłacani gminni koordynatorzy czy tak ciężko sie porozumiec .Jesteście najgorszym powiatem pod tym względem chyba w województwie.Prosze odpowiedziec na to pytanie bo jak nie to pójdę z tym pytaniem do prasy i wtedy bedzie bardziej wszystko rozdmuchane. Poziom zawodów rangi powiatowej to -1 w skali 5.najgorsze w tym jest to ,że na tym cierpią jak zwykle najsłabsi czyli w tym wypadku dzieci.
(Roman, 31.10.2006 r.)

Odpowiedź:
Drogi Panie Romanie!

Po pierwsze widać Pana wielkie zdenerwowanie (moim zdaniem całkowicie nieadekwatne do tematu). Mimo wszystko należy zwrócić uwagę, że samo aktualizowanie wyników sportowych choć ważne nie jest rzeczą ważniejszą od samych rozgrywek.

W kwestii meritum nie zgadzam się z Pana tezą braku aktualności w opisie wydarzeń sportowych. Zaraz po odebraniu wiadomości od Pana (31 października
2006 godz. 20) zajrzałem na serwis sportowy.

Ostatnie wiadomości z poszczególnych działów dotyczyły:
w dziale aktualności:
- Puchar "Babiego Lata" dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie (Zam: 18.10.2006 r., godz. 10.10)
w dziale wydarzenia:
- Otwarty Bieg Wyborczy "Polska Biega"
(22.10.2006 r., godz. 09.30)
w dziale sport szkolny - szkoły ponadgimnazjalne
- a. VI Licealiada - Punktacja ogólna za rok 2005/2006
w dziale sport szkolny - szkoły podstawowe
- WYNIKI rozegranych rozgrywek szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006
w dziale sport szkolny - gimnazja
- WYNIKI rozegranych rozgrywek gimnazjów w roku szkolnym 2005/2006

Umieszczone są więc wyniki za ostatni rok 2005/2006, a nie jak Pan podał2004/2005.

Nie znajduje też podstawy w twierdzeniu, że pod względem informowania o sporcie powiat wołomiński miałby być najgorszy. Zaraz po otrzymaniu Pana wiadomości zrobiłem szybką kwerendę po stronach powiatowych województwa mazowieckiego, na znacznej części z nich nie ma w ogóle żadnego wyodrębnionego serwisu wiadomości sportowych, a nawet więcej nie ma w ogóle takich wiadomości. Teza o tym, że pod tym względem strona powiatu jest najgorsza nie jest zgodna z prawdą.

Szanowny Panie Romanie zapomniał Pan o najważniejszym, o czym mówiłem na spotkaniu w szkole na które się Pan powołuje. Otóż w tego typu serwisach najmniej istotną osobą jest osoba odpowiedzialna za serwis. Najważniejsze są osoby, które mogą być źródłem informacji. To było sedno mojej wypowiedzi na ówczesnym spotkaniu. Powiat przygotował płaszczyznę elektroniczną wymiany informacji. Jej zapełnienie zależy od Państwa - nauczycieli w-f, osób z UKSów itp. Każda informacja przesłana do nas tworzy ten serwis.

Pan jako aktywny nauczyciel uczestniczy w wielu działaniach, jest ich organizatorem. Czy przesłał Pan chociaż raz jakąkolwiek informację?! Serwis internetowy powiatu nigdy nie będzie miał korespondentów, bo to nie jest jego zadanie. Będzie natomiast otwarty na wiadomości od Państwa. Nieporozumieniem jest zrzucanie tematu na gminnych koordynatorów. Nie ma konieczności uzgadniania niczego. Po prostu każda przesłana do nas informacja o sporcie jest umieszczana, nie potrzeba do tego żadnych uzgodnień. Oczekujemy na informacje od wszystkich, którzy są zainteresowani i zależy im na przekazywaniu informacji. Także od Pana. Kiedy ja jestem uczestnikiem spotkania, imprezy przygotowuje chociaż pięciozdaniową informację i robię fotografię, a potem wysyłam to do osoby koordynującej stronę na adres: biuro@powiat-wolominski.pl. Zachęcam Pana i wszystkich nauczycieli do przesyłania informacji.

Co do kwestii zawodów rangi powiatowej to każdy ma prawo mieć swoją ocenę. Jednak Pana ocena jest podana w postaci takiego ogólniku, że w zasadzie nawet nie można jej skomentować. O jaką imprezę (imprezy) chodzi, dla jakich dzieci. ??? Co jest w nich takiego złego? Wystrzegajmy się proszę ocen z gatunku "Wszystko się wali", bo one są na takim stopniu ogólności, że nigdy nie doprowadzą do rozwiązania problemów.

Pozdrawiam i życzę więcej pogody ducha!

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam,
Zaczyna mnie niepokoić fakt przybywającej liczby bezpanskich psów wałęsajacych sie po ulicy Gdyńskiej Proszę o informacje, do kogo mógłbym się zwrócić w sprawie wyłapania tych psów?
>>
>> Pozdrawiam.
(Mieszkaniec, 30.10.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Drogi Mieszkańcu...

Ze sprawą, o której Pan pisze należy zgłosić się do Urzędu Gminy.

Pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam serdecznie mam pytanie czy jest w planach przedłużenie ul Dworkowej w Kobyłce do drogi 631. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu ułatwiło by dojazd do w-wy wiem że już były takie plany. Pozdrawiam
(Andrzej, 28.10.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,

Tak, jest w planie. Trwają prace projektowe i koncepcyjne. Związane jest to z budową w sąsiedztwie "Wschodniej Obwodnicy Warszawy" i do tej trasy ma to być docelowo przedłużenie.

Pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam,
Na stronach zielonki znalazlem pytanie dotyczace połączenia ulicy Dworkowej w Kobyłce z drogą 631 Nieporęt-Warszawa. Z-ca Burmistrza odpowiedział 'Połączenie ul. Dworkowej w Kobyłce do drogi 631 według informacji jaką posiadam będzie drogą powiatową. Pytania w tej sprawie należy kierować do Starostwa Powiatu.' Tak wiec pytam: jak sprawa wyglada?
serdecznie pozdrawiam
(Adam, 27.10.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Adamie,

Powiat przygotował dokumentację dotyczącą tej ulicy. W kwestii realizacji jednak wiele zależy od planowanej w tamtych okolicach trasy "Wschodniej Obwodnicy Warszawy", czyli trasy S-17, bo ona ma być skomunikowana z ulica
Dworkową.

Z konieczności musimy więc czekać na efekty prac projektowych nad trasą S-17.

Z poważaniem

Konrad Rytel

Pytanie:
Ustawodawca nie przewiduje tworzenia przez powiaty planów zagospodarowania przestrzennego. Bardzo proszę o wyjaśnienie mi:
- jakie działania podejmuje powiat w zakresie zagospodarowania i planowania przestrzennego?;
- czy starostwa prowadzą analizy i studia w tym zakresie?
- kto wydaję decyzję o warunkach zabudowy i jaka jest procedura (zarówna ze strony wydającego jak i wnioskującego)?
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Z poważaniem, Jolanta
(Jolanta, 16.10.2006 r.)

Odpowiedź:
Pani Jolanto,

Starostwo konsultuje plany zagospodarowania przestrzennego w fazie ich tworzenia. Jeżeli gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego to nie istnieje
dokument nazwany "decyzję o warunkach zabudowy". Starostwo sprawdza po złożeniu projektu, czy spełnia on wymogi planu.

pozdrawiam

Konrad Rytel

Pytanie:
Dlaczego wciąż nie kursują autobusy miejskie na trasie Warszawa - Radzymin. Tyle ludzi dojeżdża do pracy. Prywatne autobusy są z reguły w okropnym stanie, zanieczyszczają srodowisko, nie można do nich wsiąść z wózkiem z małym dzieckiem, a kierowcy pobierają kwotę wyższą niż jest na paragodnie? Ile jeszcze bedziemy czekać.
(Agnieszka, 13.10.2006 r.)

Odpowiedź:
Pani Agnieszko,

Pytanie skierowane zostało do niewłaściwej instytucji.
Rozumiem, że chodzi o linie podmiejskie Warszawy, które miałyby kończyć trasę w Radzyminie.

Jeśli tak, należy w tej sprawie kontaktować się z samorządem Warszawy oraz samorządem Radzymina.

Pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Dlaczego na drodze powiatowej na odcinku Dręszew - Józefów (gm. Dąbrówka) brakuje znaków oznaczających teren zabudowany oraz z nazwami miejscowości?
(Michał, 12.10.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Michale,

Po prostu znaki są niszczone przez wandali. Dziękuję za sygnał. Zarząd dróg zajmie sią tą sprawą.

Konrad Rytel

Pytanie:
panie starosto jestem z Kobyłki, mńeszkam na ulicy Mickiewicza, jest tam bardzo zła droga, cała wyłupana przez samochody ćeżarowe? kiedy będzie to zrobione? prosze o najszybszą odpowedz.
(Mirek, 10.10.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Mirku,

Ulica Mickiewicza to droga gminna. W jej sprawie proszę kontaktować się z Urzędem Gminy.

Z poważaniem

Grzegorz Dudzik

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1921976 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.