Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Proszę Pana, od kilku dni proszę Pańskich pracowników o załatanie trzech dziur na ul.Zegrzyńskiej w Arciechowie, są one w bardzo niebezpiecznym miejscu/na zakręcie/.Jadący samochodami ściniją zakręt co jest bardzo niebezpieczne.Proszę Pana o pomoc w tej sprawie.Z poważaniem.
(Karol, 18.06.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Dziękujemy za zainteresowanie i uwagi – każda jest cenna , a szczególnie te które wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców. Jak Pani już zapewne zauważyła wyrwy zostały usunięte - szybciej zadziałaliśmy niż odpisuję, ale na pewno zgodzi się Pani, że to właśnie działanie jest ważniejsze.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Mieszkam w Radzyminie przy ul. Mokrej. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość wybudowania na mojej ulicy chodnika. Ruch na ulicy jest bardzo duży, szczególnie w okresie wiosenno - letnim, gdzie jeździ bardzo dużo samochodów na działki w kierunku Kuligowa. Sam niejednokrotnie byłem świadkiem gdzie omal nie doszło do potrącenia pieszego. Ulicą Mokrą uczęszcza dużo dzieci a nieszczęście to tylko kwestia czasu. Pytałem o powyższą kwestię w tutejszym Urzędzie Miasta ale poinformowano mnie, iż ulica Mokra jest drogą powiatową i budowa chodnika leży w kompetencji Powiatu.
Pozdrawiam
(Marek, 27.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Ulica Mokra w Radzyminie została zaliczona do kategorii dróg powiatowych uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011 r., przez wcześniejsze lata powinien dbać o nią lokalny samorząd gminny.
W budżecie na br. nie znalazło się zadanie inwestycyjne dotyczące budowy chodnika przy tej drodze. Oczywiście Starostwo bierze pod uwagę „potrzeby drogowe” wszystkich mieszkańców naszego Powiatu, głos mieszkańców. Część z takich inwestycji jest realizowana obecnie, inne są już planowane.
Równie oczywiste jest to, że potrzeby są duże, a niestety budżet ograniczony. Jednak każda potrzebna inwestycja może znaleźć swe miejsce w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie, który ostatecznie podlega co roku zatwierdzeniu przez radnych powiatu.
Dlatego też zapraszam Pana do złożenia wniosku ( zgodnie z terminarzem - wnioski przyjmujemy co roku, w sierpniu) dotyczącego opisanej przez Pana inwestycji do WPI. Wnioski mogą także składać radni, samorządy bądź instytucje.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dlaczego ulice, którymi Pan zarządza przynoszą wstyd mieszkańcom Wołomina? Już wyjaśniam co jest powodem mojego pytania, ograniczę się tylko do 3 ulic.
- Piłsudskiego: piękny chodnik, ścieżka rowerowa, wydane dziesiątki tysięcy naszych złotych. PIĘKNIE, a na tym chodniku warstwa piachu. Na marginesie, dlaczego zabrakło 8m chodnika aby połączyć się z istniejącymi w Czarnej ?
- AK: wydane miliony, równa jezdnia, odwodnienie PIĘKNIE, na chodniku 5 cm piachu (przy sądach), na profilowanych zejściach dla pieszych można się połamać - tak ślisko od piasku, przy skrzyżowaniu z Piłsudskiego zapadający się już chodnik,
- Wileńska: główna ulica miasta, weekendowe asfaltowanie, równa nawierzchnia, BRAWO ale chodnik to z czasów Gomółki chyba? Tych zapadlisk miejscowo nie można poprawić? Przełożyć nawierzchni? Nowej kostki nie potrzeba.
(Dariusz, 26.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Starostwo zawarło w kwietniu br. umowę z firmą P.P.U.H. IMPREF dotycząca m.in. pozimowego czyszczenia jezdni wraz z krawężnikami, zatokami przystankowymi i parkingowymi z zalegającego piasku i zanieczyszczeń oraz późniejszego, co najmniej dwukrotnego, mechanicznego usunięcia nowopowstałych zanieczyszczeń. Ulica Piłsudzkiego jest sprzątana wg potrzeb - ostatnio 31 maja. Piach został uprzątnięty z chodnika przez służby wydziału inwestycji i drogownictwa. Takie prace są też wykonywane sukcesywnie na innych drogach powiatowych. Powiat nie jest właścicielem działki w miejscu niedokończonego chodnika, stąd ta wymieniana przez Pana „przerwa” w wykonanym przez nas całym ciągu chodników. Chodnik przy ul. Armii Krajowej w Wołominie zostanie naprawiony w pierwszej połowie czerwca ; służby wydziału inwestycji i drogownictwa podejmą też działania, aby usunąć zapadliska w chodniku przy ulicy Wileńskiej.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry. Od dwóch lat jestem mieszkanką Marek ul. Bandurskiego 22a. Przeprowadziłam się do tego Miasta bo chciałam więcej spokoju. Niestety trafiłam na miejsce najgorsze jakie może być, niedawno dowiedziałam się że wydał Pan pozwolenie na budowę supermarketu na tej ulicy, tuż pod moim oknem będe miała supermarket. Przeżyłam szok jak teraz będziemy wszyscy funkcjonować w ciągłym zgiełku i smrodzie. Czy nie można było zbudować tam chociażby bloku mieszkalnego. Skąd pomysł na pozwolenie na taką inwestycję? Nasze mieszkania straciły na wartości z dnia na dzień. Co mamy teraz robić?
(Jolanta, 23.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani ,
Inwestor prywatny złożył do Wydziału Budownictwa wniosek wraz projektami. Pozwolenie nie zostało jeszcze wydane, postepowanie administracyjne jest w toku. Dokumenty są w fazie szczegółowej weryfikacji. Do uznanych stron (właścicieli działek sąsiednich), zgodnie z procedurą, zostały rozesłane zawiadomienia o wszczęciu postępowania.
Dodaję, że dla terenu na którym jest umiejscowiona projektowana inwestycja obowiązuje, uchwalony przez Gminę, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną oraz usługi handlu do 1000 m2 powierzchni (planowany przez inwestora obiekt ma 998 m2 ).

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto.
Dlaczego na ruchliwej ulicy Korczaka w Radzyminie nie ma chodnika? Jak pan skomentuje słowa burmistrza Radzymina dotyczące chodnika na ulicy Korczaka w Radzyminie „…Warunki współfinansowania przedmiotowej inwestycji zaproponowane przez władze Powiatu przerastają możliwości finansowe Gminy ...” ? Jednocześnie proszę o interwencje w tej sprawie. Tam niedługo dojdzie do jakiejś tragedii?
(Mieszkańcy, 23.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowany Panie,
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie figuruje zadanie „Budowa chodnika przy ul. Korczaka w Radzyminie” o wartości 600 tys. zł. Inwestycja ta była już w budżecie na 2012 rok, była również w budżecie na rok 2013. Wobec braku dofinansowania ze strony gminy Radzymin środki zostały przesunięte na budowę mostu w Dybowie na Rządzy. Obecnie trwają ponowne rozmowy z władzami Radzymina dotyczące m.in. budowy chodnika przy ul. Korczaka.
Dodaje, że zawartość WPI to wynik rozmów z samorządowcami, władzami wszystkich gmin i miast. To optymalne rozwiązanie, zbiór najważniejszych na dziś zadań. Budowa chodnika przy ul. Korczaka to jedna z inwestycji w założeniu częściowo współfinansowanych przez samorządy gminne lub ze środków zewnętrznych. Bez tych dodatkowych pieniędzy, przy ograniczonym budżecie Powiatu, część z nich może nie powstać.
Z poważaniem Starosta wołomiński

Pytanie:
W tamtym roku została wyremontowana ulica Zagańczyka w Kobyłce. Wygląda ładnie. Proszę mi jednak odpowiedzieć dla czego nie zostały uprzątnięte chodniki oraz rynsztok z zalegającego piachu i błota po zimie. Psuje to efekt modernizacji.
(Darek, 19.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Dziękuję za to spostrzeżenie. Mogę Pana poinformować, że wyremontowana w ubiegłym roku przez Starostwo kosztem 1,4 mln zł ulica Zagańczyka w Kobyłce jest już uprzątnięta.

Informuję, ponadto, iż to właściciele domów jednorodzinnych mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Do obowiązków zarządu drogi zarządu należy m.in. pozbycie się takich zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej lub jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.
Te działania porządkowe nasze służby drogowe wykonują na bieżąco i w miarę posiadanych sił - powiat w swoim zarządzie posiada 400 km dróg.

Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
w zeszłym roku zwróciłem się do Pana w imieniu mieszkańców wsi Wola Cygowska i Helenów w sprawie oczyszczenia rowów szczegółowych na naszym, ciągle zalewanym terenie. Skierował mnie Pan do odpowiednich urzędników w sprawie specjalnej koparki do tych celów która zakupił Powiat.
Niestety mimo kierowania 3-krotnie oficjalnych pism przez Sołtysa i przy wsparciu wójta do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Deklarowaliśmy nasz udział w całym procesie. Proszę o pomoc.
(Miłosz, 17.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Wielozadaniowa nowoczesna koparka przeznaczona m.in. do renowacji i utrzymania drożności rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz napraw infrastruktury wodnej pracuje cały czas na terenie powiatu, jest efektywnie wykorzystana. W zeszłym roku przy pomocy naszej koparki wykonano prace w gminie Poświętne w miejscowości Górznik. Taki wybór był podyktowany był czynnikiem pilności, ważności oraz zasadności po przeprowadzonych konsultacjach z gminą. W 2013 r., po otrzymaniu dwóch wniosków z gminy Poświętne (p. Sołtys oraz Urząd) zaplanowano m. in następujące roboty: w miejscowości Cygów ( rów położony przy drodze gminnej oznaczonej nr ew. 494); rów melioracyjny wzdłuż działek o nr.ew.475 i 477 od rowu oznaczonego nr.ew.553 do drogi gminnej oznaczonej nr.ew.494 (ok.400mb) oraz rów melioracyjny oznaczonego nr.ew.531 od drogi gminnej oznaczonej nr.ewid.505 do drogi gminnej oznaczonej nr.ewid.555 (ok.1250mb). Zadania te wg. harmonogramu prac zostały zaplanowane na 1- 2 dekadę czerwca.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,
Starostwo Powiatowe w Wołominie oraz zarząd Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” podpisali Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia w zawodach związanych z kolejnictwem uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
Czy Starostwo planuje podpisanie z KM porozumienia w sprawie poszanowania praw pasażerów z powiatu wołomińskiego?
Jakie kroki podjął pan lub podejmie w sprawie obrony pasażerów wobec skandalicznych i uwłaczających warunków przebudowy linii kolejowej, bijącej w podstawowy komfort przejazdu pociągiem?
Czy myślał pan o stworzeniu jakiegoś działu w starostwie, który działa w obronie interesów pasażerów?
(Anna, 17.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Dzisiejsze utrudnienia na linii kolejowej wiążą się realizowaną inwestycją budowy tunelu pod torami kolejowymi w Ząbkach. Za ponad 38 mln zł powstaje tunel z jezdnią i osobnymi przejściami dla pieszych, który znacząco usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską, PKP PLK, Miasto Ząbki oraz Starostwo. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy rozmawialiśmy ze spółkami PKP PLK oraz Kolejami Mazowieckimi, postulując budowę tymczasowych rozjazdów w okolicy miejsca prac budowlanych w celu skrócenia odcinka jednotorowego, co spowodowało by zminimalizowanie przerw w kursowaniu pociągów. W rozmowach poruszaliśmy też kwestie jakości obsługi i zwiększenia pojemności pociągów, szczególnie w godzinach szczytu. W strukturach Starostwa działa Powiatowy Rzecznik Konsumenta, który po zgłoszeniu do niego konkretnej sprawy, może reprezentować interesy podróżnych.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Proszę o odpowiedź kiedy Zarząd Dróg ma zamiar załatać wyrwy i dziury w drogach tj. Willowa Duczki, Kolejowa w rejonie PKP Zagościniec, 100-lecia Zagościniec do Tramwajowej oraz Boryny w Helenowie. W Radzyminie na Jana Pawła też jest nie lepiej. Zima się skończyła, a dziury jak były tak są, ile można po nich jeździć. … Nawiązuję do Pana odpowiedzi z dnia 20.02.2013r dotyczącej drogi powiatowej Sieraków – Słupno, w której figuruje zdanie, że w planach jest renowacja nawierzchni w trakcie pozimowego przeglądu. Mamy za sobą kwiecień i maj , a droga cały czas jest nie naprawiona (załatana z dziur), a poruszanie się po takiej drodze autem i po tak dziurawej nawierzchni jest bardzo uciążliwe i niebezpieczne.
(Mieszkańcy, 17.05.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,
Monitorujemy stan dróg powiatowych we wszystkich gminach. Bieżące działania służb drogowych to m.in. renowacje nawierzchni w najbardziej zniszczonych miejscach. Warunki atmosferyczne (opady deszczu) przyczyniają się jednak do powstawania nowych uszkodzeń dróg , które nasze ekipy drogowe sukcesywnie reperują. Dotyczy to także drogi Sieraków - Słupno. Również inne drogi powiatowe m.in. ulica Willowa, 100-lecia do Helenowa były już w tym roku kilkukrotnie naprawiane.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Witam, Mam do Pana pytanie, a właściwie pewien pomysł. Otóż decyzją Sądu teren obecnego Dworca Głównego w Warszawie ma zostać przekazany właścicielowi, co bezpośrednio wiąze się z likwidacją istniejącego tam muzeum kolejnictwa. Czy w takim razie nie byłoby możliwe zaproponowanie aby to muzeum przenieść do Wołomina. Sądzę że obecny właściciel terenu po byłej stolarce wygospodarowałby kawałek miejsca na eksponaty. Pragnę zaznaczyć, że powstanie takiego muzeum mogłoby wpłynąć na pozytywny wizerunek naszego miasta, przyciągnęłoby wielu turystów a i umożliwiłoby pozyskanie subwencji państwowych na organizację jak i utrzymanie przedsięwzięcia. Wydaje mi się że taka idea znalazłaby poparcie lokalnej społeczności.
(Marcin, 30.04.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Z uwagą przeczytałem Pana e-mail. Dowodzi on, że jako mieszkaniec Wołomina jest Pan zainteresowany bieżącymi wydarzeniami i powodzeniem naszego Powiatu. To cenne w dzisiejszych czasach. Jednak „teren po byłej stolarce” stanowi własność prywatnego biznesu, nie możemy w nią ingerować, a jego przeznaczenie jest określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Wołomin. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby razem mieszkańcy mogli się zwracać z ze swoimi wnioskami i pomysłami do prywatnego właściciela terenu.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1921975 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.