Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Panie Staroato!

Pan konserwator twierdzi ze wody w m. Jadów nie ma bo ludzie polewaja ogródki ale czy ja majac w domu kran musze codziennie czekac do godz. 23 aby sie umyc w te upały tak sie dzieje a pisze do pana bo włade w jadowie
chba nie sa kompetentne w/w sprawie
(Andrzej, 09.07.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju

Kwestie wodociągów to zadania całkowicie w kompetencji samorządu gminnego, nie podlegają one pod zarząd powiatu. We wszystkich tych kwestach powinien
Pan kontaktować się z Urzędem Gminy.

z poważaniem

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam, kupiłem autko z za granicy, podczas rejestracji okazało się że książka wozu która bedzie mi wydana od czasu zarejestrowania nie bedzie wymagała opłaty 500zł jednak odmówiono mi rejestracji jak nie zapłace 500 zł ,książke odebrałem w czasie kiedy opłata za książke była 70 zł ,dodatkowo w czasie rejestracji musiałem opłacić utylizacje - kolejne 500 zł ,kiedy do kogo i gdzie musze złożyć reklamacje?
(Paweł, 01.07.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Pawle,

Oto przygotowane przez wydział komunikacji szczegółowe wyjaśnienie Pana sprawy:

1.
W toku postępowania administracyjnego w przedmiocie rejestracji pojazdu, zgodnie z art. 77 ust.3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, właściwy w sprawie rejestracji pojazdu starosta wydaje za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej kartę pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu w kwocie 500 zł określona została w § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 28 lipca 2003r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. nr 137 poz.1310).

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006r., orzekł, że § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003r. jest niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust.1 i art. 217 Konstytucji. Trybunał nakazał ponowne
uregulowanie prawne opłaty za wydanie karty pojazdu.

Mając powyższe na względzie w dniu 28 marca 2006r. Minister Transportu i Budownictwa wydał Rozporządzenie obniżające wysokość opłaty za kartę pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z
wysokości 500 zł na 75 zł (Dz.U. nr 59 poz.421). Powyższe Rozporządzenie obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2006r.

Pobranie opłaty za wydanie karty pojazdu na podst. cytowanych rozporządzeń w sprawie wysokości opłaty za kartę pojazdu jest czynnością administracyjno-techniczną z zakresu administracji publicznej. Starosta jest jedynie organem rejestrującym, który nie rozstrzyga o samej opłacie i jej wysokości. Rejestruje pojazdy według enumeratywnie określonych zasad w cytowanych wyżej przepisach. Organ wykonujący przepisy rozporządzenia dokonuje czynności polegających na pobraniu opłaty, która wynika wprost z
przepisów prawa. Nie ma zastosowania administracyjny tryb rozpatrzenia wniosku o zwrot opłaty za kartę pojazdu.

W związku z brakiem możliwości podjęcia działania może Pan dochodzić swoich roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa przed Sądem Powszechnym w trybie procedury cywilnej np. na mocy art. 4171 § 1 kodeksu cywilnego.

2.
Ponadto wyjaśniam, że zgodnie z art. 72 ust.1 pkt 9 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2006r. do pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagany jest dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 powołanej ustawy, w
przypadku podmiotu nie będącego przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu. Powyższa opłata dotyczy samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu nie więcej niż 9 osób
łącznie z kierowcą, samochodów ciężarowych mających dopuszczalną masę całkowitą nie przekraczającą 3,5t oraz trójkołowych pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykla trójkołowego. Dokonywana jest na odrębny rachunek
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju. Przepis art. 12 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji nie ma zastosowania w stosunku do pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2006r., pomimo że są one rejestrowane po dniu 1 stycznia 2006r.

Właściwym organem, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o zwrot opłaty recyklingowej jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl zwrot opłaty recyklingowej następuje tylko w poniższych przypadkach:
1. podwójnej opłaty za ten sam pojazd dokonanej przez tą samą osobę;
2. udokumentowania nabycia pojazdu do 31 grudnia 2005r., za który została pobrana wymieniona opłata;
3. uiszczenia opłaty za pojazd o masie powyżej 3,5t.

mam nadzieję, że informacja jest wystarczająco szczegółowa.

z poważaniem

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Panie Starosto mieszkam w Wołominie. Topola o której piszę jest przy moim domu. Jest to bardzo duża topola ,składająca sie z drugiej jeszcze odnogi. Odnoga ta zaczyna pekać i odrywać sie od całości, poza tym od
dołu sypie się próchno z tej topoli. Nad nami przebiega linia wysokiego napięcia i przy każdym dużym wietrze drżymy z niepokoju.
(Marzena, 30.06.2006 r.)

Odpowiedź:
Pani Marzeno

Topole, o których Pani pisze są na terenie w Zarządzie spółki PKP - Polskie Linie Kolejowe. Jeżeli uważacie Państwo, że jakaś konkretna topola (jest ich na tej drodze kilkadziesiąt) powinna być wycięta proszę wystąpić do zarządcy terenu.

Z poważaniem

Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Chciałbym się dowiedzieć kiedy nastapi uregulowanie porządku na terenie hotelu. Sąsiedztwo jest nie do zniesienia (jest to wielki problem od 3 lat). Proszę o interwencje w tej sprawie.
(Sąsiad Hotelu, 29.06.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Sąsiedzie,

Za porządek na posesji, niezależnie od tego czy jest to zwykła posesja z domem jednorodzinnym, hotel, czy fabryka odpowiada właściciel posesji.

Jeżeli sąsiedzi posesji są niezadowoleni powinni zwrócić się do właścicielai rozwiazać problem na zasadzie współpracy sąsiedzkiej. Starostwo powiatu wołomińskiego nie prowadzi żadnego hotelu.

Z poważaniem

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto zwracam sie ponownie w sprawie topoli przy ulicy Kolejowej. Jedna z nich mocno od dołu próchnieje i jej część zaczyna pękać i odrywać sie od całości. Jest wielkim zagrożeniem dla budynków. Bardzo prosze o pomoc.
(Marzena, 29.06.2006 r.)

Odpowiedź:
Pani Marzeno!!!

O jakiej topoli Pani pisze? W jakim mieście (ul. Kolejowa jest w prawie w każdej gminie powiatu)? Z treści Pani pytania wynika, że w tej kwestii składała Pani jakieś informacje. Przejrzałem ostatnie zapytania i nie znalazłem żadnej informacji od Pani. Bardzo proszę o pełniejsze informacje na ten temat. Jeżeli topola zagraża bezpieczeństwu proszę o informacje jak najpilniej.

Z poważaniem

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny panie Starosto! Wiem,że planowana jest przebudowa skrzyżowania w Zielonce (ul.Marecka, Kolejowa, Lipowa). Jak się dowiedziałem inwestycję tą realizować ma Starostwo Powiatu Wołomińskiego. Kiedy Sz.P. Starosto spodziewane jest rozpoczęcie modernizacji tego bardzo kłopotliwego (nieustannie zakorkowanego) skrzyżowania?. Czy prawdą jest ,że ma powstać mini rondo?.
Pozdrawiam Mieszkaniec Zielonki.
(Piotr z Zielonki, 26.06.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze,

Remont skrzyżowania Marecka, Kolejowa, Lipowa planowany był na czerwiec. Niestety z przyczyn technicznych Starostwo nie mogło rozpocząć inwestycji na początku czerwca (tak jak planowano). Jeżeli nic nie pokrzyżuje obecnych planów, rozpoczęcie prac budowlanych na tym skrzyżowaniu będzie ok. 10-15 lipca. Inwestycja polegała będzie na budowie małego ronda. Według analiz przeprowadzonych w etapie projektowym jest to najlepsze rozwiązanie dla tego skrzyżowania.

Pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Czy, a jeśli tak, to od kiedy, zostanie uruchomiona i dostępniona mieszkańcom Powiatu tzw. "Księga gości".
Proszę o odpowiedź; od kiedy będzie uruchomiona "księga gości". Czy dla Panów tak trudno jest udzielić odpowiedzi?
(Darek, 24.06.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Darku,

Wpłynęły od Pana trzy kolejne pytania dotyczące "księgi gości" na stronie www. Przepraszam za późną odpowiedź na Pana pytanie, powodującą Pana zniecierpliwienie. Nie chciałem odpowiadać Panu bez dokładnej analizy szczególnie innych stron, na których są "księgi", regulaminów ustalonych przy nich i skuteczności ich przestrzegania.

Księga gości utworzona została przez nas gdy zakładaliśmy stronę w 1999 roku. Od tego czasu sytuacja tego typu forów znacznie się zmieniła. Rzadko utrzymywane są one na stronach publicznych. Po kwerendzie porównawczej na różnych "księgach gości" widać także, że wykorzystywane są one w dużej mierze do reklamy komercyjnych witryn (często na granicy prawa), różnych produktów, do akcji nie mających nic wspólnego z przepływem informacji lokalnej itp. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca na stronie administracji publicznej, ponieważ strona taka stanowi oficjalny informator urzędu, za który urząd w całości odpowiada. Dlatego też w zamian wprowadziliśmy forum pytań, które w znacznie lepszy sposób wypełnia możliwość kontaktu mieszkańca z urzędem. Nawet w takim przypadku jak Pańskie pytanie, na którego odpowiedź trzeba było trochę poczekać.

Pozdrawiam Pana

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Dlaczego budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Powstańców w Ząbkach trwa tak długo? Od momentu rzeczywistego rozpoczęcia prac budowlanych minęło już 9 tygodni a nie jest zrealizowana nawet połowa inwestycji. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pana Roberta Perkowskiego radnego powiatowego prace miały trwać 6 tygodni. Jakie są obecnie trudności nie przewidziane projektem, które tak znacząco opóźniają prace? Rozumiem, że wcześniej prace opóźniła sroga zima i trudne warunki atmosferyczne, jednak obecnie prace prowadzone są na części nie objętej ruchem samochodowym (Giełda Praska), więc nawet duże natężenie ruchu samochodowego nie jest argumentem. Czy stać nas na takie opóźnienia?
Pozdrawiam.
(Marcin, 22.06.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,

Budowa ronda trwa zgodnie z planem i ze sztuką budowlaną.

Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto! W czyich kompetencjach leży zapewnienie mieszkańcom powiatu wołomińskiego transportu zbiorowego ze stolicą (miasto/gmina/powiat/czy może województwo)? Czy powiat wołomiński posiada strategie/politykę transportu ludności, jeśli tak to gdzie się można z nią zapoznać? Kto podejmuje decyzje w sprawie akceptacji tras prywatnych linii autobusowych (Urząd Miasta przez które przejeżdża dana linia, czy Starostwo)? Czy prowadzone były w minionych latach rozmowy z takimi firmami jak PKP lub ZTM w celu zapewnienia godziwych warunków komunikacji zbiorowej Warszawa-Wołomin (powiat)?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
(Sebastian, 16.06.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Sebastianie,

Zadał Pan kilka pytań postaram się odpowiedzieć Panu w kolejności merytorycznej.

1.
Transport ze stolicą, o który Pan pyta to tzw. transport regionalny, którym zajmuje się samorząd Województwa Mazowieckiego. Jako jeden z nielicznych w Polsce (!) powołał on do tego celu specjalną spółkę - Koleje Mazowieckie. Jeżeli korzysta Pan z dojazdu koleją do Warszawy to korzysta Pan z usług tej spółki.

2.
Powiat posiada Strategię Rozwoju. Dostępna jest ona w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednym z elementów są kwestie komunikacyjne, chociaż w większej części dotyczą one infrastruktury drogowej (http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2268&lang=)

3.
Decyzje w sprawie akceptacji tras prywatnych linii autobusowych podejmuje Powiatowy Inspektor Ruchu Drogowego (http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=320&lang=)

4.
Wielokrotnie odbywały się rozmowy z przedstawicielami Samorządu Mazowieckiego i Kolejami Mazowieckimi w sprawie poprawy komunikacji z Warszawą. Należy jednak pamiętać, że spółka "Koleje Mazowieckie" jest nowym podmiotem świadczącym usługi transportowe, niezależnym od samorządu powiatowego. Odbyły się spotkania podczas których przedstawiciele samorządu powiatowego i samorządów gminnych wnioskowali zwiększenia ilości wagonów i częstotliwości ich kursowania. Miejmy nadzieję, że starania nasze odniosą skutek i "Koleje Mazowieckie" poprawią ofertę dla pasażerów z powiatu wołomińskiego.

Pozdrawiam Pana

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam, chciałbym się dowiedzieć, kiedy Pan Starosta ustosunkuje się do sprawy dotyczącej zamieszczania informacji przez Starostwo? Czy mogę liczyć na odpowiedź na tej witrynie, czy może łatwiej będzie Panu Staroście odpowiedzieć na oficjalne pismo drogą administracyjną?Pozdrawiam.
(Sławomir, 13.06.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Sławomirze,

O jakie informacje Pan pyta? Nie wynika to z Pana pytania.
Pytania, w każdej sprawie dotyczącej zagadnień powiatowych, może Pan składać w każdej formie jaką uzna Pan za stosowną.

Pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1921982 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.