Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Witam
We wrześniu się żenię i potrzebny mi jest skrucony akt urodzenia. Urodziłem się w Wołominie więc jak wygląda załatwienie tej sprawy i ile ten papierek kosztuje???
(Marcin, 30.05.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Marcinie,

W tej sprawie proszę zgłosić się do Urzędu Miasta w Wołominie.

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Kiedy ruszy kanalizowanie Kobyłki.
(Tadeusz, 24.05.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tadeuszu,

Zadanie prowadzenia kanalizacji to zadanie gminne.
Proszę więc pytania o szczegóły w tej kwestii kierować do urzędu miasta.

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny panie !
Kiedy są planowane pierwsze porządki wzdłuż ulic powiatowych (tzn. koszenie trawy, pozbieranie śmieci), czy dopiero na poczatku sierpnia???. Oczywiście chodzi mi o odcinki przebiegajace przez miasto.
(Sławek, 22.05.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Sławku,

Różne prace porządkowe wokół dróg trwają w różnych okresach przez cały rok. Proszę o informację o jakiej drodze Pan mówi.

Pozdrawiam

Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!
Czemu Sonda - Akcja „Przejrzysta Polska”, którą państwo zamieścili na stornach internetowych, nie zawiera jednego zadania - Zadanie fakultatywne: Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie.
(Marcin, 22.05.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,

W sondzie, którą zamieściliśmy na naszej stronie internetowej wymieniliśmy tylko wszystkie zadania obligatoryjne akcji Przejrzysta Polska. Z tego względu nie znalazło się w niej zadanie fakultatywne, o które Pan
pyta.

Pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Chodzi mi np. o ul. Załuskiego w Kobyłce od ul. Armii Krajowej w Wołominie do kościoła w Kobyłce. Ta droga to tragedia! W związku z pytaniem poprzednim to czy w ogóle ktoś kontroluje jakość wykonania "łatania dziur"?
(Mirek, 18.05.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Mirku,

Problem polega na ogólnym stanie części odcinka, o którym Pan pisze (bo rozumiem, że uwaga nie dotyczy tej części drogi, na której w ubiegłym roku położona została nowa nawierzchnia).

Stara część tej drogi to już jest niestety zbiór łat. Poza tym często łatanie odbywa się z konieczności w czasie niewłaściwym np. podczas deszczu.

Teoretycznie nie powinno się wtedy dokonywać takich prac, ale ponaglenia użytkowników drogi oraz troska o bezpieczeństwo do tego zmuszają.

Miło mi jednak Pana zawiadomić, że w bieżącym roku planowane jest położenie nowej nakładki asfaltowej na pozostałym zniszczonym odcinku tej ulicy.

Konrad Rytel

Pytanie:
Wracając do pytania pana Mirka z dnia 16.05.2006 r., i Państwa odpowiedzi muszę powiedzieć że jest wiele takich dróg po których jeździ się jak po "kocich łbach". I tutaj nie trzeba daleko szukać, choćby droga Wołomin - Warszawa, po której dziennie przejeżdża tysiące osób, ale poza nimi nikt tego nie widzi.
A swoją drogą to jestem bardzo ciekaw kiedy w końcu ruszy inwestycja o której się już od dawna mówi, ale jej nie widać -budowa drogi Warszawa - Wołomin.
Pozdrawiam
Sebastian
(Sebastian, 18.05.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Sebastianie,

Droga Warszawa - Wołomin (nr 634) to droga wojewódzka. Informacje na temat jej modernizacji oraz terminu ewentualnego rozpoczęcia prac remontowych należy poszukiwać w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich.

Z naszej strony trzeba powiedzieć, że prace projektowe do których zobowiązały się samorządy lokalne zostały wykonane.

Reszta zależy od wyłącznej decyzji Marszałka Województwa i Sejmiku Mazowieckiego.

Konrad Rytel

Pytanie:
Pytanie o stan dróg. Otórz dlaczego po "naprawie" dziurawych dróg łaty wyglądają jak "kocie łby" ? Moim zdaniem szkoda pieniedzy podatników na takie "inwestycje", może poprostu trzeba zlecać prace firmom które maja pojecie jak to sie robi ?
(Mirek, 16.05.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Mirku,

O jakiej drodze Pan pisze? Proszę o szczegóły.

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Dlaczego w Starostwie nie można załatwić wszystkich spraw w godzinach urzędowania? Wydawało mi się, że ustalone godziny pracy w poniedziałek 9-17 są po to aby osoby pracujące chociaż w ten jeden dzień w tygodniu mogły załatwić ważne dla nich sprawy. Tak jednak nie jest np.: sprawy paszportu można załatwić najpóźniej do 16.00. Do tej godziny pracuje większość osób. Inne jednostki przyjmujące wnioski np.: w Warszawie dają taka możliwość. Organ i podległe mu jednostki przyjmujące wnioski paszportowe podlegają KPA gdzie art.10 par. l mówi że organy te zapewniają CZYNNY UDZIAŁ W KAŻDYM STADIUM POSTĘPOWANIA. Czy można liczyć na przestrzeganie tego zapisu?
Pozdrawiam
Edward
(Edward, 12.05.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Od dnia 01 czerwca 2006 r. zmienione zostaną godziny przyjęć interesantów Biura Paszportów:

 • w poniedziałki Biuro będzie czynne od 9.00 do 17.00,

 • od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.


 • w imieniu starosty
  Sekretarz Powiatu Elżbieta Domańska

  Pytanie:
  Witam,
  Chciłbym zapytać dlaczego nie ma uchwał Rady Powiatu poprzedniej kadencji w BIP, na które się Panśtwo powołujecie w tymże Biuletynie?
  (Sławomir W, 10.05.2006 r.)

  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Sławomirze,

  Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, obowiązek stworzenia BIP i udostępniania w nim informacji przez podmioty publiczne nastał z dniem 1 lipca 2003 roku. Data ta stała się podstawowym wyznacznikiem czasu, od którego zaczęto publikować na bieżąco informacje urzędowe. Starostwo Powiatu Wołomińskiego, chcąc zachować pewną logikę i ciągłość w publikowanych w Biuletynie dokumentach, postanowiło zamieścić informacje urzędowe począwszy od rozpoczęcia II kadencji Rady Powiatu Wołomińskiego.

  Poza tym należy pamiętać, że Biuletyn Informacji Publicznej jest jedną z form udostępniania informacji przez urząd (o czym mówi art. 7 ust. 1 w/w ustawy). Informacja publiczna może być również udostępniona na wniosek (lub w przypadku informacji, która może być niezwłocznie udostępniona - bez pisemnego wniosku).

  Z poważaniem

  Grzegorz Dudzik

  Pytanie:
  Jestem współwłaścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Słupno, w części składającej się z nieużytków - byłe wyrobisko cegelniane 700mk. powierzchni, na przełomie roku 2001/2002 zostło ono zalane ściekami/opadami/pochodzącymi z drogi publicznej W-wa Radzymin - brak studzienek ściekowych. Czy będę mógł, ubiegać zgodnie z art.102 ust.8 ustawy "prawo ochrony środowiska" Dz.U. Nr 62 poz. 627 z 2001r. o zwrot poniesinych nakładów związanych z rekultywacją terenu/nawiezienie ziemi - uprawa roślin pochłaniających zanieczyszczenia-ołów/ oraz o zwolnienie w.w. powierzchni z opłat i podatków lokalnych? bardzo proszę o udzielenie wyczerpujacej odpowiedzi szczeczóły dot. mojej sytuacji przedstawie w osobnym pismie.
  (Sławomir, 08.05.2006 r.)

  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Sławomirze,

  Pokrótce przedstawię Panu zagadnienia prawne przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska, które
  odpowiadają na Pana pytanie (dotyczące zwrotu poniesionych nakładów na rekultywację terenu):

  1. Władający powierzchnią ziemi, na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5, do przeprowadzenia ich rekultywacji - art. 102 ust. 1 stawy z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.),
  2. Jeżeli władający powierzchnią ziemi wykaże, iż zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, dokonane po dniu objęcia przez niego władania, spowodował inny wskazany podmiot, to obowiązek rekultywacji spoczywa na tym podmiocie art. 102 ust. 2 w.w. ustawy,
  3. Obowiązany do rekultywacji powinien, uzgodnić jej warunki z organem ochrony środowiska - art. 106 ust. 1 w.w. ustawy.

  Tyle zapisów prawnych, one skutkują istotnymi efektami praktycznymi. W związku z przytoczonymi przepisami na władającym ziemią spoczywa obowiązek wykazania iż:
  1. zanieczyszczenie ziemi nastąpiło po dniu objęcia przez niego władania nad określonym gruntem (należy załączyć odpowiednio wyniki badań potwierdzających fakt zanieczyszczenia ziemi lub gleby oraz przedstawienia opisu okoliczności wskazujących, iż sprawcą tych zdarzeń był inny podmiot)
  2. sprawcą zanieczyszczenia był inny podmiot-osoba oraz
  3. wystąpienia do starosty wołomińskiego z wnioskiem o zobowiązanie sprawcy do uzgodnienia warunków rekultywacji (koszty rekultywacji pokrywa sprawca zanieczyszczenia).

  Ostatnia sprawa to ewentualne zwolnienie z opłat. Starosta Powiatu Wołomińskiego nie jest właściwym podmiotem do składania zapytań w tej kwestii. Sprawa opłat lokalnych leży w kompetencji gminy, na której terenie znajduje się działka.

  Z poważaniem

  Grzegorz Dudzik

  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

  Herb Powiatu Wołomińskiego
  Starostwo Powiatowe w Wołominie

  ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

  tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
  fax: (0-22) 776-50-93

  e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
  www: http://www.powiat-wolominski.pl

  NIP: 125 09 40 609
  REGON: 01 32 69 344

  Godziny otwarcia:
  poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
  wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

  Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
  poniedziałek - 10.00 - 18.00
  wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
  środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

  Biuletyn Informacji Publicznej:
  http://www.bip.powiat-wolominski.pl

  Godziny pracy kas starostwa:
  przy ul. Prądzyńskiego 3
  - poniedziałek - 10.00-15.00
  - wtorek - piątek - 8.00-13.00

  w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
  - poniedziałek - 10.30-17.30
  - wtorek - piątek - 8.30-15.30

  w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
  - poniedziałek - 10.00-17.45
  - wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

  Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 1921991 razy.

  © 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

  Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.