Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!

Gdzie mogę się dowiedzieć czegoś na temat planowanych inwestycji w moim rejonie (Nadma). Chodzi mi zarówno o inwestycje gminne jak i prywatne.
Coś zaczęło się ostatnio dziać w ulicy, na której mieszkam, geodeci tyczą, rozciągają taśmy ostrzegawcze, jeżdżą ciężarówki, a ja nie wiem, co się dzieje. Czy to drogę robią, czy ktoś kupił działkę i dzieli ją na mniejsze?

Pozdrawiam
(Beata, 27.04.2006 r.)

Odpowiedź:
Pani Beato,

Nadma to spora miejscowość, aby odpowiedzieć na to pytanie potrzebne są szczegóły. Prosimy o informację, o dokładnie które miejsce chodzi...

Konrad Rytel

Pytanie:
Stan ulicy Lipińskiej na odcinku od ul. Sikorskiego do Al. Niepodlogłości jest tragiczny. Brak chodników powoduje że dzieci idące do szkoły podstawowej nr.7 muszą poruszać się bezpośrednio po ulicy a po większym deszczu są narażone na całkowite ochlapanie. Jakie są plany w stosunku do w/w odcinka ulicy.
(Tomek, 21.04.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Tomku,

Ulica Lipińska na wymienionym odcinku przez dziesiątki lat była ulicą miejską. Dopiero od roku (!) jest ona w zarządzie dróg powiatowych do ul. Niepodległości i trudno oczekiwać natychmiastowych robót nawierzchniowych.

W pierwszej kolejności cały pas drogowy powinien być skanalizowany poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Obecnie powstaje dokumentacja techniczna na odcinku przejazd - ul. Legionów.

Konrad Rytel

Pytanie:
Czy w nalbliższym okresie planowana jest modernizacja ulicy Reja na wysokości ZUS? Przejazd po tej ulicy graniczy z cudem. I jescze jedno pytanie: czy jest projekt zagospodarowania przy ulicy Reja placu koło ZUS i Huty Szkła; jest to wielki plac, który można by było wykorzystać na niewielki plac dla młodzieży (gra w piłkę, jazda na rolkach, plac zabaw dla dzieci).
(Barbara, 20.04.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Barbaro,

Poruszone w Pani pytaniu sprawy należą do zadań własnych gminy Wołomin, a nie starostwa. Do gminy należy zwrócić się z pytaniem w tej kwestii.

Pozdrawiam

Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowny Panie Startosto.
Otrzymałem niedawno pozwolenie na budowę, ale ostatniego dnia przed uprawomocnieniem sąsiadka złożyła pismo o uchylenie tego pozwolenia podając długą listę powodów. Z treści tych powodów (głównie tzw. literówki w projekcie), oraz dotychczasowego utrudniania przy okazji innych spraw wnioskuję, że zrobiła to złośliwie. Wycofałem wniosek o pozwolenie na budowę i jestem w trakcie nanoszenia poprawek w projekcie (podanych przez sąsiadkę). Obawiam się jednak, że gdy ponownie złożę wniosek o pozwolenie na budowę sytuacja się powtórzy a czas biegnie.
Moje pytanie to: czy sąsiadka powinna mieć prawo uniemożliwiania mi rozpoczęcia budowy? Przez jej działkę biegnie służebność gruntowa dla mojej działki. Czy to wystarczy aby była stroną w sprawie? Znam inny przypadek (DOŁADNIE IDENTYCZNY) gdzie właściciel sąsiedniej działki również ze służebnością nie otrzymał informacji o budowie na sąsiedniej działce przez co nie był stroną w sprawie. Od kogo w takim razie zależy czy takie pismo zostanie wysłane czy nie?
Jak dotąd sąsiadka opóźnia mi otrzymanie pozwolenia na budowę o około 5 miesięcy. Co mogę zrobić abym w końcu mógł się budować?
Z poważaniem,
(Krzysztof, 19.04.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Krzysztofie,

To jedna ze spraw, która jest niezwykle trudna do wyjaśnienia za pośrednictwem internetu. Każdy bowiem przypadek związany z wydawaniem pozwoleń może być inny. Aby udzielić jakiejś rady musielibyśmy znać szczegóły dokładnego usytuowania działki, a takie prywatne dane trudno udzielać na ogólnodostępnym forum. Dlatego zapraszam Pana do osobistego kontaktu.

Konrad Rytel

Pytanie:
Panie Satrosto ja równiez uważam, że odpowiada Pan tylko na wybrane pytania. Nie prawdą jest, że na odpowiedź czeka się dwa dni. Ja zadałem pytanie w ubiegłym tygodniu i czekam więcej niż dwa dni. Może zaproponujecie aby podawać swoje adresy zwrotne i wtedy odpowiedzi będą dochodzić do adresata szybciej i wogóle będą dochodzić. Można nieujawniać publicznie adresów mailowych po to aby na stronie głównej nie był taki adres dostęny dla osób niezainteresowanych. Pozdrawiam i myślę, że otryymam odpowiedź na swoje pytanie z ubiegłego tygodnia.
(Tadeusz, 03.04.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tadeuszu,

Nigdzie na stronie nie ma informacji, że na pytania udzielane będę odpowiedzi w okresie dwóch dni, ale mimo tego, że nie jest to regułą, często tak bywa. Często jednak pytania są skomplikowane. Zdarzyło się, że na pytanie odpowiadaliśmy w terminie dużo dłuższym było bowiem bardzo formalnie skomplikowane. Nie jesteśmy specjalistami od wszystkich dziedzin - co oczywiste - w związku z tym czasami przesyłamy pytania do osób odpowiedzialnych w urzędzie (z poleceniem wyjaśnień) i dlatego odpowiedzi umieszczane są trochę później. Bardzo rzadko jest to okres dłuższy niż tydzień. Zważywszy, że KPA mówi o terminie miesięcznym w sprawach, w których potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia to mimo wszystko terminy są szybkie.

Pytanie, które Pan poprzednio zadał (o pokrywanie się terminów wynikających z kwestii kontaktów z inspektorem budowlanym oraz ośrodkiem dokumentacji kartograficznej) wymaga dodatkowych wyjaśnień od osób odpowiedzialnych bezpośrednio za te sprawy, a od jego zadania nie minął jeszcze tydzień proszę więc o odrobinę cierpliwości.

Nie ma także najmniejszego problemu aby otrzymać odpowiedź e-mailem jeśli się go poda (rzeczywiście umieścimy dodatkowo taką sugestię w formularzu pytań). Na stronie umieszczone natomiast adresy e-mailowe do starostów i większości wydziałów starostwa (!!!), można więc korespondować z nimi także bezpośrednio drogą e-mailową.

Z pozdrowieniami (50 min po otrzymaniu pytania).

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
czy nie uważa Pan, że istnienie tego kącika z pytaniami to swoisty konkurs piękności?
okolo 3 miesiące temu zadałem Panu pytanie dotyczące założenia stowarzyszenia... pozostało ono bez odpowiedzi:( gdy tymczasem znajduje pan czas na odpowiedź ilu jest radnych? przecież to elementarne wiadomości , które średniozorientowany mieszkaniec i wyborca powinien mieć w małym palcu! Może po prostu łatwo odpowiadać na pokaz?
(Tomasz, 29.03.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Tomaszu!

Witryna z pytaniami skonstruowana została w celu umieszczania odpowiedzi dotyczących pracy samorządu, odpowiedzi, które mogą być przydatne nie tylko dla bezpośrednio pytającego. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że spełnia swoje zadania. Zadawane pytania zazwyczaj są rzeczowe, a odpowiedzi umieszczane są w możliwie jak najkrótszym czasie.

Tak też było w przypadku Pana pytania, które dotarło do nas 26 stycznia, a odpowiedź przygotowana została i umieszczona dwa dni później. Niestety właśnie w tym okresie - na przełomie stycznia i lutego - odnotowaliśmy kłopoty związane z serwerem, przez co utraciliśmy wprowadzane prze dwa dni wiadomości, aktualności i pytania. Potem trwała rekonstrukcja. Widać nie wszystko udało się odtworzyć. Oto Pana pytanie i przygotowana bezzwłocznie odpowiedź:

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Chciałbym, z kolegami założyć stowarzyszenie. Miałaby to być mała organizacja, propagująca uśmiech w połeczeństwie, i pomagająca innym ludziom rozwiązać drobne problemy życia codziennego.
Jak wynika z ustawy o stowarzyszeniach do jego założenia wystarczy pisemne powiadomienie starosty. Moje Pytanie brzmi: czy stosowne powiadomienie moglibyśmy przesłać w formie elektronicznej? i jeśli tak, to czy mógłbym prosić o adres e-mail do załatwiania takich spraw?
Z góry dziękuję.
Tomasz

Odpowiedź:

Panie Tomaszu,
Najprostszą formą zrzeszania się obywateli jest stowarzyszenie zwykłe nie posiadające osobowości prawnej. Z Pana pytania wynika, że o takie Stowarzyszenie chodzi. Niestety do zalegalizowania tego typu organizacji samo pisemne powiadomienie starosty nie jest wystarczające. Stosownie do art. 40 Prawa o stowarzyszeniach osoby w liczbie co najmniej 3 pragnące założyć stowarzyszenie zwykłe, wraz z zawiadomieniem (podpisanym przez przedstawiciela organizacji) winny dostarczyć staroście:
- regulamin działalności określający nazwę stowarzyszenia, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz
- listę członków założycieli zawierającą imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis.
Nie jest możliwe przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje na temat legalizacji stowarzyszeń zwykłych znajdzie Pan na stronie BIP Powiatu Wołomińskiego w Poradniku Interesanta link "sprawy obywatelskie" http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=219&lang=


Wracając do Pana bieżącego pytania. W witrynie pytań zamieszczane są odpowiedzi na wszelkie pytania, od najprostszych po najtrudniejsze. Szanuję każdego pytającego i nawet wtedy, gdy pyta o rzeczy elementarne udzielana jest mu odpowiedź. Przecież pytania mogą zadawać dzieci, dla których obecnie kontakt z internetem jest czynnością naturalną.

Jeżeli Pan pozwoli, proszę zróbmy mały quiz dotyczący - jak to Pan napisał - wiadomości, które "średniozorientowany mieszkaniec i wyborca powinien mieć w małym palcu": Czy wie Pan (bez zaglądania na witryny www) ilu radnych jest w gminie Poświętne, ilu w Markach, a ilu w Jadowie? Ma Pan tę odpowiedź "w małym palcu"?

W swoim pierwszym pytaniu napisał Pan - znowu cytuję - że zakładane przez Pana stowarzyszenie to ma "być mała organizacja, propagująca uśmiech w społeczeństwie". Życzę więc więcej uśmiechu...

Z uśmiechem pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

PS. Na naszej stronie stworzyliśmy także dostępny z pierwszej strony Poradnik NGO (http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=267&lang)
(NGO, będąca skrótem angielskiego non-government organization powszechnie się kojarzy i dobrze identyfikuje organizacje pozarządowe) tam Pan znajdzie wiele informacji dotyczących trzeciego sektora. Zapraszam.

Pytanie:
Dlaczego otrzymałem postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia na rozbiórkę stodoły o mapę do celów projektowych i wyiąg z planu zagospodarowania w terminie 14 dni skoro to właśnie drugi urzą napewno podległy starostwu czyli urząd wydający podkłady map wyznacza termin 14 dni na wydanie podkładu. Proszę powiedzieć mi kiedy geodeta ma uaktualnić mapę a ja mam złożyć w Państwa wydziale. Uważam, że jeden urzędnik nie wie jak pracuje drugi. Jeśli można o komentarz to bardzo proszę, zajrze na tę stronę.

pozdrawiam
(Tadeusz, 28.03.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tadeuszu,

Nie znajduje potwierdzenia podany przez Pana fakt, iż przy wnioskowaniu o rozbiórkę stodoły wymagana jest przez Wydział Budownictwa "mapa do celów projektowych i wyciąg z planu zagospodarowania". Chyba, że na rozbiórce proces zmian w terenie się nie kończy i nie napisał Pan w pytaniu wszystkiego co zgłosił pan do wydziału. W tej kwestii nie jestem w stanie odpowiedzieć więcej bez posiadania szczegółów o jaką decyzję dokładnie chodzi.

Natomiast w kwestii przygotowania map informuję, że procedura wykonania i wydania tzw. "mapy do celów projektowych" nie ogranicza się wyłącznie do czynności urzędu. Podstawą nadania mapie stosownej klauzuli, jest zgłoszenie roboty do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wywiad w terenie i ewentualny pomiar, wykonany przez geodetę uprawnionego a wynik jego pracy złożony w formie operatu (o czym Pan wspomina). Stosowne rozporządzenia nakładają natomiast na urząd nieprzekraczalne terminy realizacji poszczególnych etapów (przygotowanie materiałów - do 10 dni od daty zgłoszenia, kontrola - do 6 dni, itd). Czas oczekiwania (jest różny w różnych przypadkach) głównie zależy od ilości aktualnie załatwianych zgłoszeń. W "sezonie budowlanym" termin ten często równoważny jest z maksymalnym a należy tu uwzględnić dodatkowo czas potrzebny geodecie na wykonanie pomiaru, opracowanie wyników itd.

Wracam do zasadniczej części pytania. Każdy składający wniosek do wydziału budownictwa powinien dostarczyć już razem z wnioskiem (!) wszystkie wymagane dokumenty. Szczegółowo można o tym przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=213&lang .
Termin na uzupełnienie dokumentacji w 14 dni jest ustalany zasadniczo we wszystkich takich przypadkach, gdy dokumenty te nie są zgodne z zasadami prawnymi. Ponieważ każdy kto przystępuje do procesu inwestycyjnego mapę do celów projektowych ma zrobioną wcześniej więc jest to termin raczej na dowiezienie mapy a nie na jej zrobienie. Jeżeli natomiast wnioskodawca nie jest w stanie zdążyć z dostarczeniem dokumentów na czas ma możliwość przed upłynięciem wyznaczonego terminu (!) wystąpić do wydziału o jego przedłużenie lub zawieszenie.

Z poważaniem

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Dziekuję za szybką odpowiedź, która dowodzi że Starosta zachowuje kontakt z mieszkańcami Powiatu.
Zgodnie z informacją z Pańskiej odpowiedzi informuję iż doga z Wołomina do Stanisławowa na wysokości Ręczaj pomimo dwukrotnej interwencji służb drogowych nadal jest w tragicznym stanie (jest to oodcinek najbardziej zdewastowany przez zimę), jazda odbywa się slalomem.

Z wyrazami szacunku
(Grzegorz, 23.03.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Grzegorzu,

Dziękuję za informację. Już ją przekazałem osobie nadzorującej prace naprawcze. W ostatnich dniach zwiększyliśmy ilość ekip pracujących na drogach. Dziś jest ich sześć. Jedna z nich pracuje na wspominanym przez pana ciągu Wołomin-Stanisławów. Z informacji jakie udało mi się ustalić prace na tym kierunku trwają od kilku dni, ale stan nawierzchni jest taki, że jeszcze "chwilę" potrwają. Przez ostatni tydzień na tę trasę - na łaty - "wylano" już ponad 30 ton masy asfaltowej. Prace trwały będą do skutku.
Jeszcze raz dziękuję za informację.

Pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam ,
Panie Starosto, czy nastąpi poprawa dród w naszym powiecie. Obecnie ustępuje zima , jesteśmy wyrozumiali są dziury. Kiedy zaczną się remonty szkód wyrządzonych przez zimę.
z poważaniem
(Grzegorz, 20.03.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Grzegorzu,

Naprawy trwają. Jednocześnie pracują cztery ekipy poprawiające stan dróg po zimie. Dróg z twardą nawierzchnią jest w powiecie blisko 400 km. Połowa z nich, zdaniem Zarządu Dróg jest w stanie fatalnym.
Trwa więc akcja naprawcza na kilkuset kilometrach. Ekipy będą pracować aż do doprowadzenia nawierzchni do stanu zadowalającego. Jeśli pozostają gdzieś miejsca wymagające natychmiastowej naprawy a nie zostały dostrzeżone przez
Zarząd Dróg proszę o informacje (np. poprzez formularz zapytania) będzie ona przekazywana kierownikowi robót.

z poważaniem

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Kiedy jest planowane rozpoczęcie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Powstańców w Ząbkach?Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pana Roberta Perkowskiego radnego powiatowego budowa miała się rozpocząć w dniu 14 listopada 2005.

Pozdrawiam,
(Marcin, 15.03.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Powstańców jest planowana w I półroczu bieżącego roku. Duże natężenie ruchu samochodowego i ograniczone
możliwości terenowe wymagają wieloetapowych działań służb drogowych. Trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiają obecnie rozpoczęcie robót.

Z poważaniem

Konrad Rytel

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922000 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.