Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Czy planowane są zmiany godzin, w których można odebrać paszport? Jeśli tak to kiedy? Obecnie jest to możliwe raz w tygodniu w godz. 9.00-16.00 oraz w pozostałe dni w godz. 8.00-15.00.
Ponieważ przez cały tydzień pracuję akurat w tych godzinach odbiór paszportu jest niemożliwy.
Jedynym rozwiązaniem jest wzięcie urlopu tylko po to, żeby odebrać paszport.
Nie muszę chyba tłumaczyć, że taka sytuacja jest uciążliwia i sprawia, że Urząd zamiast wychodzić na przeciw potrzebom obywateli i ułatwiać im załatwienie spraw, tylko je utrudnia.
(Ksawery, 13.03.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Ksawery,

Niestety nie planuje się zmiany godzin pracy komórki paszportowej, specyfika pracy w „paszportach'" oraz względy bezpieczeństwa nie pozwalają na przyjmowanie interesantów poza godzinami pracy Starostwa.

Elżbieta Domańska
Sekretarz Powiatu

Pytanie:
Szanowni Panowie,

Dojeżdżając codziennie z Wołomina do Warszawy zastanawiam się, kto odpowiada za fatalny stan przejazdu kolejowego (nawierzchnia) w Kobyłce?
Przejazd kolejowy w Wołominie jest troszkę lepszy, natomiast asfalt, który wypełnia przestrzeń pomiędzy torami kolejowymi został już mocno wyjeżdzony.
Za wzór można postawić przejazdy w Zielonce i w Osowie. Czy nie można w Kobyłce i Wołominie doprowadzić przejazdów do standardów europejskich?
Kiedy to nastąpi? Co stoi na przeszkodzie? Pieniądze raczej nie, bo nie podejrzewam, żeby utwardzenie i położenie płyt betonowych (na równo z torami) na przejeździe było aż kosztowne.
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące studzienek kanalizacyjnych wkomponowanych w ulice miast w naszym Powiecie. Kiedy zostaną one poprawione tak, aby przejazd przez nie nie byl odczówalny tzn, żeby nie były poniżej nawierzchni asfaltu, albo powyżej, co niestety jest standardem.

Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

Paweł
(Paweł, 06.03.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Pawle,

Wszystkie przejazdy kolejowe są własnością i są zarządzane przez Polskie Linie Kolejowe S.A. Stanowią więc element linii kolejowej i są utrzymywane przez kolej. Mimo tego samorządy podejmują starania na rzecz przekonania zarządcy przejazdu do remontu. Czasami się to udaje czego efektem są wspomniane przez Pana przejazdy. Nie zmienia to faktu, że PLK wiedzą o stanie tych przejazdów i znają stanowisko samorządów w tej kwestii. Reasumując na pytanie: -"Kiedy to nastąpi? "oraz - "Co stoi na przeszkodzie?" może odpowiedzieć tylko Zarząd PLK. Co do ceny to pragnę Pana poinformować, że wykonanie jednego przejazdu to 200 tys. zł. Ocenę czy to
dużo, czy mało pozostawiam Panu.

Jeśli chodzi natomiast o studzienki kanalizacyjne w obrębie jezdni to prosimy o informację jakiej jezdni to dotyczy. Dzięki temu będzie możliwość odpowiedzi co jest przyczyną oraz oceny możliwości podjęcia działań naprawczych.

Konrad Rytel

Pytanie:
Dzień dobry, mam krótkie pytanko a odpowiedź na nie pozwoli mi zapukać do właściwych drzwi.
Kto wydaje pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego po zakończeniu inwestycji? czy należy zgłosić się do właściwej komórki organizacyjnej w gminie, czy raczej zwrócić się do starostwa, które wcześniej wydało pozwolenie na budowę? I jakie dokumenty należy przygotować aby uzyskać takie pozwolenie na użytkowanie.
Być może będzie więcej zainteresowanych tą sprawą, ponieważ uzyskanie takiego dokumentu pozwoli na staranie się o odzyskanie vatu w budownictwie.
dziekuje z góry za odpowiedź.
(Edyta, 27.02.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Edyto!

Pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych wybudowanych na terenie powiatu wołomińskiego wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Wołominie przy ul. Legionów 78 (nr telefonu 022-776-44-94).

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego określa art. 57, ust.1, 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 - z późniejszymi zmianami). Cytuję:

Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;",
c) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4) protokoły badań i sprawdzeń;
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.";

2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Szczegółowej informacji (w aspekcie konkretnej sprawy)może udzielić tylko pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, po uzyskaniu dokładnej informacji, co do rodzaju inwestycji i toku jej realizacji (nr telefonu 022-776-44-94).

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Pytanie dotyczy tragicznej jakości stanu dróg powiatowych, zarówno nawierzchni jak i utrzymania w zimie. Nim zacząłem pisać to pytanie, przejrzałem korespondencję dotyczącą dróg i panów odpowiedzi.
Generalnie mam wrażenie, że zdaniem Starostów wszystko jest w jak najlepszym porządku, albo jeśli nie jest w porządku to winny jest ktoś inny ale oczywiście nie Starostwo. Codziennie dojeżdżam do pracy do Warszawy, ulicami: Zagańczyka, Szeroką w Kobyłce, dalej przez Zielonkę i Marki ul Fabryczną do dwupasmowej drogi Piłsudskiego. Jest to jeden z głównych szlaków dla osób dojeżdżających z Wołomina, Kobyłki i Zielonki do Warszawy. Niestety nawierzchnia zimą jest zawsze ekstremalnie śliśka, tysiące kierowców jadą z narażeniem życia tylko dlatego, że nikt nie zadbał aby posypać drogę. Taki przypadek był też dziś wieczorem - 22 luty 2006 - w Warszawie drogi mokre, posolone, od skrętu w ul. Fabryczną w Markach - warunki dramatyczne - DLACZEGO jest tak fatalnie, kto za to powinien ponieść karę. Przy okazji warto wspomnieć o jakości nawierazchni ul Fabrycznej w ub roku remontowanej przez chyba 6 m-cy. Panowie Starości ruszcie się z Wołomina do Marek na ul Fabryczną w celu oględzin. Na szczęśccie już niedługo wybory - mam nadzieję, że ludzie oceniają panów podobnie jak ja - jak śpiewa znany artysta Kazik - "beznadzieja - to tak jakby Was pochwalić" Nie liczcie na mój głos, ale bądźcie pewni, że będę waszym złym prorokiem.
(Wojciech, 22.02.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Wojciechu,

Stan nawierzchni dróg, niezależnie od tego kto jest ich zarządcą, zależy od wielu czynników, ale najmniej od wyborów i zbliżającej się kampanii wyborczej. Ciąg komunikacyjny od ul. Armii Krajowej przez Załuskiego Szeroką, Marecką i Fabryczną do drogi krajowej w Markach jest drogą powiatową o szczególnie intensywnym ruchu samochodowym. Zapewniam Pana, że jeździmy tą drogą (być może częściej niż Pan) i stan tej drogi jest nam znany. Droga ta wymaga pełnego remontu na całej długości i wydatków kilkunastu milionów złotych (!). Biorąc pod uwagę fakt, że ten ciąg drogowy jest częścią (!) z ponad 400 km dróg powiatowych staramy się utrzymać również inne ważne drogi w innych miejscach naszego powiatu. Niezależnie od Pańskiej oceny warto dostrzec nasze prace na tej drodze: rondo na ul. Armii Krajowej, rondo przy kościele w Kobyłce, przykrycie rowu wzdłuż ul. Mareckiej, zmiana jezdni przy gliniankach, sygnalizacja świetlna na ul.
Fabrycznej wraz z pełnym odwodnieniem. W bieżącym roku planujemy nową nawierzchnię na ul. Załuskiego i ul. Fabrycznej w Markach. Nie liczymy na Pański głos, ale nadal dobrze liczymy publiczne pieniądze, którymi poprawiamy stan dróg w różnych miejscach powiatu.

Konrad Rytel

Pytanie:
kim jest Adam Kopczyński
(stanisław, 12.02.2006 r.)

Odpowiedź:
Pan Adam Kopczyński jest przewodniczącym Rady Powiatu Wołomińskiego.

z poważaniem
Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam serdecznie!
Zwracam się z zapytaniem, do kogo należy utrzymanie dróg gminnych w nalezytym porządku /zarówno utwardzonych jak i nieutwardzonych/i kto winien odpowiadać za ich zły stan. Jest bowiem rzeczą nie do pomyślenia, że zgłaszając kilkakrotnie odśnieżenie drgi gminnej, przepraszam odcinka drogi gminnej nieutwardzonej nie widać żadnego odezwu. Gdzie mógłbym zgłosić taką interwencję tj. odśnieżenie drogi gminnej nieutwardzonej oraz czy interwencja taka byłaby możliwa o każdej porze dnia?

Pozdrawiam
Piotr
(Piotr, 07.02.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze

Sugestie dotyczące utrzymania dróg gminnych należy zgłaszać do urzędu gminy lub jednostki gminnej, która zajmuje się drogami.

Z poważaniem
Grzegorz Dudzik

Pytanie:
chciałbym się dowiedzieć ilu jest radnych w gminie Wołomin
(Adam, 04.02.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Adamie!

W gminie Wołomin jest 21 radnych (gminnych).

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Mam pytanie: Kto odpowiada za stan ulic: Piłsudzkiego i Radzymińska. Ich stan w okresie zimowym jest poniżej krytyki. Nikt nie dba o stan nawierzchni. MOżna założyć łyżwy i jeździć jak na lodowisku. Czy są jakieś prawne środki którymi można właściciela takiej ulicy zmusić do utrzymania jej w należytym stanie.
Pozdrawiam.
(Piotr, 26.01.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze !

Ulica Piłsudskiego i Radzymińska (rozumiem, że w Wołominie) to drogi powiatowe i są utrzymywane w zimie podobnie jak ponad 400 km dróg na terenie naszego powiatu. Zarząd Dróg Powiatowych zapewnia odśnieżanie i utrzymanie w
należytym stanie zapewniając ich przejezdność na całej długości.

Z poważaniem
Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto, moje pytanie związane jest z Gospodarstwem Pomocniczym Obsługi Geodezyjnej i Kartograficznej. Po co powstało to Gospodarstwo i dlaczego jeszcze działa ? Choćby ze względów ekonomicznych po co dublować stanowiska w Starostwie i w Gospodarstwie, np. księgowość, informatyka ? Gdzie w strukturach Powiatu wołomińskiego znajduje się Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej i kto jest w nim zatrudniony, o ile wogóle taka komórka działa ?
I ostatnie pytanie, zgodnie ze statutem Gospodarstwa umieszczonym na stronach internetowych Starostwa opłaty pobierane przez Gospodarstwo winny być uiszczane na konto Funduszu Geodezyjno - Kartograficznego lub
przynajmniej na konto Starostwa, natomiast praktyka jest inna, dlaczego ?

Pozdrawiam serdecznie.
("Prof. ...", 15.01.2006 r.)

Odpowiedź:
Przedstawiam kolejno odpowiedzi na Pana pytania.

Gospodarstwo zostało powołane do obsługi materialno-technicznej PODGiK a ponieważ dobrze realizuje swoje zadania nie ma powodu do jego likwidacji. W Starostwie nie
ma stanowiska Księgowej Gospodarstwa a w Gospodarstwie nie ma stanowiska Informatyka więc nie wiem o jakie dublowanie stanowisk Pan pyta. PODGiK
działa oczywiście w strukturach Powiatu Wołomińskiego. Obowiązki jego kierownika pełni Geodeta Powiatowy. Jest również zatrudniony Inspektor

Kontroli Technicznej. Jest to rozwiązanie przyjęte i zaproponowanejeszcze w czasach pierwszego Geodety Powiatowego Powiatu Wołomińskiego, na początku
istnienia powiatu. Według mojej wiedzy funkcjonowanie GPOG jest we wszystkich aspektach zgodne z bowiązującym statutem jak również wszystkimi przepisami dotyczącymi
prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Inną sprawą jest fakt podszywania się Pana w czasie zadawania pytania pod znanego, zmarłego profesora. Tego typu pomysły są poza granicami przyzwoitości.

Konrad Rytel

Pytanie:
Dlaczego jak dzwonię do Starostwa to zaraz po włączeniu się sekretarki która mówi: wybierz numer wenwnętrzy lub czekaj na zgloszenie się sekretariatu - ktoś nagle odkłada słuchawkę? taka sytuacja dotyczy wszystkich trzech numerów dostępnych na stronie internetowej pozdrawiam
Adam
(Adam, 12.01.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Adamie

Po połączeniu z centralą każdy rozmówca dzwoniący do starostwa słyszy tekst powitalny odtwarzany automatycznie z centrali; następnie jeśli zna numer wewnętrzny i posiada aparat z wybieraniem tonowym może połączyć się z wybranym numerem samodzielnie lub w innym przypadku może odczekać na zgłoszenie się kancelarii. Dźwięk słyszany po odtworzeniu tekstu powitalnego to element automatycznego procesu przełączania. Aż do momentu
odezwania się pracownika kancelarii proces ma charakter całkowicie automatyczny w związku z tym nikt nie może "odkładać słuchawki" ponieważ nikt jeszcze tej słuchawki nie podniósł. Proszę więc przy dzwonieniu
odczekać do momentu odebrania telefonu przez operatora.

pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922008 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.