Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Jest obecnie czas wymiany dokumentow - prawa jazdy. Czy starostwo ma w planach stworzyć dostęp rejestracji przez internet, sprawdzenie czy dokument jest gotowy do odbioru. Po prostu - informatyzacja. Sądzę, że dla wielu mieszkańców i dla pracowników było by ułatwieniem.
(Andrzej, 14.11.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,

Czas wymiany dokumentu prawa jazdy określony przepisami to 1 miesiąc. Do czasu zaistnienia w powszechnej praktyce podpisu elektronicznego nie jest możliwe składanie dokumentów za pośrednictwem internetu. Trwają natomiast pilne prace nad włączeniem procedury wydawania prawa jazdy do systemu udzielania informacji o stanie sprawy, który jest już obecny na naszej stronie w części BIP. O szczegółach informować bedziemy w serwisie.

Konrad Rytel

Pytanie:
Panie Starosto, moje pytanie brzmi: ile czasu zajmie jeszcze czasu zrobienie ulicy Poniatowskiego w Kobyłce. Czy Panu taka dziurawa ulica nie przeszkadza? Bo mi jako mieszkańcowi Kobyłki bardzo przeszkadza. Wydaje mi się, że w tej sprawie i ogólnie dla Kobyłki to nic Pan nie robi. Proszę mnie z tego błędu wyprowadzić...
(Krzysztof, 09.11.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Krzysztofie

Z Pana pytania wynika, że nie posiada Pan minimalnej wiedzy co do zakresu robót jakie Starostwo wykonało w mieście Kobyłka. Spieszę więc Pana poinformować, że w kilku ostatnich latach zostały wykonane następujące roboty: dwa ronda przy kościele, kanalizacja rowu wzdłuż ul. Mareckiej z nowym chodnikiem od Marety do kościoła, przykrycie asfaltem betonowej jezdni ul. Zagańczyka, nowa nawierzchnia ul. Napoleona z przebudową słupów oświetleniowych i nowym chodnikiem, rozbudowa nowego przejazdu kolejowego w Ossowie, kanalizacja deszczowa ul. Poniatowskiego od stacji Ossów do rzeki Długiej z ułożeniem nowego krawężnika pod chodnik, nowy chodnik wzdłuż ul.
Wołomińskiej, nowy chodnik wzdłuż ul. Ręczajskiej, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego. W roku 2005 planujemy ułożyć chodnik wzdłuż ul. Poniatowskiego z nową nawierzchnią asfaltową oraz wykonać remont ul. Załuskiego z nowymi chodnikami.

Zapewniam Pana, że Starosta dokłada starań, aby wszystkie gminy powiatu (w tym oczywiście także Kobyłka) uzyskały poprawę stanu dróg na swoim terenie. Myślę, że Pana wyprowadziłem z błędu.

Konrad Rytel

Pytanie:
Do końca roku musimy z mężem wymienić prawo jazdy. Ponieważ do wydziału komumnikacji nie sposób się dodzwonić pozwalam sobie w ten sposób poprosić o informację; a mianowicie:
- Czy istnieje możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem internetu?
- Jeśli nie to czy przy załatwianiu swojej sprawy mogę również złożyć wniosek w imieniu męża?
- Czy kolejki są tak samo długie jak przy rejestracji pojazdów? Tzn. czy biorąc urlop na jakiś dzień i pojawiając się w wydziale o 8.00 mam pewność, że zostanę przyjęta, czy też trzeba wstać bladym świtem?

Gratulując pomysłu z witryną czekam na odpowiedź.
(Anna, 08.11.2004 r.)

Odpowiedź:
Pani Aniu,

Do czasu zaistnienia w powszechnej praktyce podpisu elektronicznego nie jest możliwe składanie dokumentów za pośrednictwem internetu. Może Pani złożyć wniosek w imieniu męża. Niestety kolejki do wydziału są długie. Codziennie jest kilkaset osób. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu starostwo przedłużyło pracę Wydziału Komunikacji. Obecne godziny pracy to 7-19 (kasa czynna jest do godz. 18). Starostwo przygotowuje także kolejne posunięcia w celu rozładowania napiętej sytuacji m.in zwiększenie ilości okienek przyjmujących dokumenty.

Konrad Rytel

Pytanie:
Kiedy zostanie poprawiony dojazd z Wołomina do Warszawy. Bardzo wiele ludzi dojeżdza do pracy i nie jest miłe na dzień dzisiejszy.
(Sebastian, 08.11.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Sebastianie,

Myślę, że zauważył Pan kolejne prace modernizacyjne na drodze Wołomin - Warszawa mającej numer 634 skrzyżowania w Zielonce, rondo w Wołominie). Chcę Pana poinformować, ze trwają pracę projektowe całości odcinka. Jest to droga w zarządzie samorządu Województwa Mazowieckiego. Plany województwa przewidują trasę dwujezdniową.

Prócz trwającej modernizacji odcinków trasy 634 są także inne plany - kilka dni temu samorządy Warszawy i okolic podpisały porozumienie w sprawie budowy wschodniej obwodnicy Warszawy. Jeśli projekty te wejdą w fazę realizacji będą przyczyną znacznego polepszenie dojazdu z powiatu do Warszawy. Są to jednak duże prace modernizacyjne więc mają charakter wieloletni.

Konrad Rytel

Pytanie:
Przesyłam w zał. materiał ze strony woj. maz. Niestety znowuż powiat wołomiński się nie załapał na modernizację np. szlaki napoleońskiego tzn. drogi powiatowej Miąse-Kury-Sulejów-Jadów! Pr. o ewent. informacje.
(Janusz, 13.10.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Januszu,

Za przesłany materiał dziękuję, chociaż jest mi znany od dawna. Zapewniam Pana, że powiat wołomiński skutecznie pozyskuje fundusze europejskie. Łatwo dostrzec, że wszystkie wymienione zadania są ważne dla regionu a nawet kraju i dotyczą modernizacji i przebudów inwestycyjnych ważnych tras komunikacyjnych. Dojazd do letniska w Strachówce nie będzie zaliczony do priorytetów Mazowsza. Informuję Pana, że w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)został zakwalifikowany cały "trakt napoleoński". Można mieć nadzieję, że w następne lato będzie Pan mógł przejechać częścią nowego "traktu napoleońskiego".

Konrad Rytel

Pytanie:
szanowny panie starosto !!!! od początku zwracamy się do pana o pomoc-pisząc do pana na pocztę elektroniczną. dziękujemy za zdawkowe odpowiedzi. --ale w tak trudnej sytuacji-jak obecnie jesteśmy-pana stanowisko nam nie wystarcza - wiemy -jakie-ma pan-możliwości --więc prosimy aby pan - począł odpowidnie kroki --------------na jednej szali leży życie mieszkańcow radzymina -------pp- eko-------mieszkancy radzymina.
(mieszkancy radzymina, 09.10.2004 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,

W poprzednich swych wypowiedziach udzieliłem pełnych wyjaśnień w kwestii kompetencji starostwa w sprawie wstrzymania działalności PPEKO w Radzyminie.

Zgodnie z wnioskami uprawniony organ, czyli wojewoda mazowiecki, cofnął zezwolenie firmie PPEKO. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zgłosił do Prokuratury doniesienie o działaniach firmy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi postępowanie w zakresie zmian w przeznaczeniu pomieszczeń zakładu. Decyzje organów szczebla powiatowego mogą być kwestionowane i przysługuje od nich stronom odwołanie. Postępowanie wyjaśniające i oceniające pracę organów samorządów może przeprowadzić wojewoda i organa kontroli państwowej.

Konrad Rytel

Pytanie:
Panie Starosto,
Dziękuję za odpowiedź z dnia 27 sierpnia dotyczącą przejścia przez drogę 631 między ząbkowskim odcinkiem ścieżki rowerowej a zielonkowskim. Niestety, nie jest ona zbyt optymistyczna. Oczekiwanie na koncepcję przebudowy drogi 631 może potrwać lata, a jeszcze dłużej, jak pokazuje życie, wprowadzenie jej w życie. Czy zanim powstanie koncepcja nie można umożliwić rowerzystom bezpiecznego przeskoczenia z jednego odcinka ścieżki na drugi?
Skoro problem dotyczy trzech samorządów (ząbkowskiego, zielonkowskiego i wojewódzkiego) to może Pan Starosta skoordynuje ich działania, żeby doprowadzić do przynajmniej tymczasowego, ale szybkiego, rozwiązania problemu.
pozdrawiam
(Agnieszka, 20.09.2004 r.)

Odpowiedź:
Pani Agnieszko,

Uzupełniając wcześniejsze informacje, proponuję wystąpić z krótkim wnioskiem do zarządzającego drogą 631 o oznakowanie proponowanego przez Panią miejsca odpowiednimi znakami poziomymi i pionowymi. Konieczność takiego postępowania uzgodniłem z dyr. Stefanem Perzanowskim – dyrektorem oddziału Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1.

Konrad Rytel

Pytanie:
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie różnicy między stypednium w formie finansowej a częśćiową lub całkowitą refundacją kosztów. (Chodzi o wniosek o przyznanie stypendium dla studentów) Ponosze zarówno koszty z tytułu dojazdów, zakupu podreczników a także opłat za nauke w szkole wyższej. Stąd moje wątpliwości którą z opcji powinienem zaznaczyc, czy wymienione przeze mnie powyżej czy ogólnie stypendium w formie finansowej.
(Maksymilian, 17.09.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Maksymilianie,

Forma finansowa to pieniądze odebrane przez studenta w kasie starostwa lub przesłane na konto studenta. Ta forma nie wymaga żadnego rozliczenia ze strony studenta. Jeżeli student wybierze formę refundacji kosztów kształcenia to najpierw ponosi te koszty, a dopiero później po uznaniu przez powiat, że jest to wydatek kwalifikowany otrzymuje zwrot (refundację). Ta forma wymaga udokumentowania wydatku ( np. imienna faktura, rachunek ...).

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
BARDZO PILNE !!!!
CZY OSOBA Z POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO W PODESZŁYM WIEKU NA RENCIE, KTÓRA OBECNIE ZOSTAŁA BEZ DACHU NAD GŁOWĄ, TZN. NIEDAWNO SPŁONĄŁ JEJ W POŻARZE DOM, MA SZANSĘ OTRZYMAĆ JAKĄKOLWIEK POMOC FINANSOWĄ PRZED ZIMĄ , NA ODBUDOWĘ STAREGO DOMU TZN. NP. NA ZROBIENIE DACHU, KTÓRY CAŁKOWICIE SPŁONĄŁ.

BARDZO PROSZĘ O PILNĄ ODPOWIEDŹ, PONIEWAŻ OSOBA TA JEST BARDZO ZAŁAMANA I BEZRADNA, A MIESZKA OBECNIE BEZ DACHU NAD GŁOWĄ.

Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDŹ.
(MARIUSZ, 13.09.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Mariuszu,

Z przedstawioną sprawą zainteresowana osoba powinna zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które realizuje zadania pomocy społecznej na poziomie powiatu ma zadania ściśle określone prawem. Udzielanie pomocy finansowej nie leży to w zakresie jego kompetencji. Oczywiście osoba poszkodowana może liczyć na inną pomoc zgodnie z kompetencjami instytucji powiatowych.

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, gdzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy pracownika socjalnego, prawnika, psychologa. Szerszą pomoc może uzyskać osoba niepełnosprawna: ma np. prawo do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m.in. na turnus rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się. Szersze informacje o sposobach udzielania pomocy społecznej znajdują się w "poradniku dla rodziny", do którego link jest na głównej stronie www.powiat-wolominski.pl .

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
W nawiązaniu do zbliżającej się jeśień 2004r. zwracam się do Pana Starosty z prośbą o wykonanie oceny czystości okolicznych lasów w najbliższym rejonie miasta Wołomin przy udziale właściwych instytucji i osób z uwzględnieniem działań w terenie z uwagi na fakt, iż pojawią się ku temu sprzyjające okoliczności wynikające ze zjawisk przyrodniczych. Okoliczne lasy wołomińskie są bardzo zanieczyszczone - widoczne są butelki, śmieci, uszkodzone części samochodowe, cegły, gruz itp. Zatem lasy wymagają uporządkowania.
Ocena powinna wskazywać, w miarę dokładnie w planach, zanieczyszczenia lasów oraz ewentualne możliwości ich usunięcia i stanowić zarazem plan do działań w przyszłym roku chyba, że gmina jest w stanie przystąpić do działania bez opisów. Jednakże opracowanie takiej strategii byłoby pomocne na następne lata.
W uporządkowaniu lasów powinny wziąć udział w moim przekonaniu m.in. straż pożarna, właściwe nadleśnictwa i inne instytucje, być może warto jest zaangażować projektem bezrobotnych z urzędu pracy i zabiegać o częściowe wsparcie projektu przez starostwo.
Jednakże w mojej ocenie najwłaściwsze jest zlecenie sprzątania lasów podmiotowi prywatnemu np.: przedsiębiorcy. Zlecenie wykonania usługi w drodze przetargu oraz odbiór komisyjny potwierdzający właściwie wykonaną usługę zapewnią realizację zamierzonych celów. W tym przypadku proszę o uwzględnienie niniejszego zagadnienia w planie budżetowym na przyszły rok tj. 2005. Zatem, proszę o informację w powyższej sprawie. Nadmieniam jednocześnie, że ponowię sprawę we właściwym terminie za kilka miesięcy do planu budżetowego na rok 2005.
(Andrzej, 12.09.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,

Właśnie opracowywany jest plan gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego. Nakreśli on najwłaściwsze sposoby rozwiązania problemów z zanieczyszceniami, z całym systemem gromadzenia i segregacji odpadów włącznie, zarównao na poziomie mieszkańców jak i samorządów gminnych.

Myślę, że zgodzimy się z tezą, że najlepszy plan i tworzenie "ocen czystości" nie zastąpią zwyczajnej kultury bycia w środowisku.

Starostwo przeznacza duże kwoty na likwidację dzikich wysypisk, sprzątanie lasów, wspieranie edukacji ekologicznej czy straż ochrony przyrody. Nadleśnictwa zbierają i wywożą z lasów tony śmieci, które przywieźli i wyrzucili do lasów mieszkańcy. Mimo tego powstają nowe miejsca zanieczyszczeń, często w tym samym miejscu. Podstawą jest więc edukacja ekologiczna.

Zapewne w roku 2005 starostwo zaplanuje środki na poprawę czystości lasów.

Konrad Rytel

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1921961 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.