Dziś jest 19 czerwca 2021 r., imieniny Gerwazego, Protazego
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Panie Starosto, nie wiem, czy to właściwy adres do tego zapytania? Jestem mieszkańcem Starego Grabia i właśnie przed chwilą dowiedziałem się, że mieszkańcy naszej miejscowości zostali znienacka „na siłę uszczęśliwieni” nową numeracją posesji. Motywem zmian, jak napisano, jest „okoliczność , iż istniejąca numeracja porządkowa budynków zawiera wady utrudniające jej wykorzystywanie”. Poprzednia zmiana była niespełna kilkanaście lat temu, a i tak nakazy płatnicze od nieruchomości z urzędu wołomińskiego przychodzą wciąż jeszcze na numery sprzed tej zmiany (taka ciekawostka).Na zmiany przewidziano 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Pomijam fakt, że o ile stary numer wynikał z logiki - kolejny numer domu od początku ulicy, to nowy mimo usilnych starań pod żadną logikę (nie znam tej, którą kierował się urzędnik) nie da się przypisać.
To nie jest tylko zmiana numeru na budynku, jak mogłoby się wydawać, to totalna rewolucja we wszystkich dokumentach. Nowy dowód, prawo jazdy, paszport, wszelkie ubezpieczenia, pozwolenia, konta w banku. Dodatkowo dla osób prowadzących działalność na tym terenie nowe aktualne zezwolenia, NIPy, regony i wiele, wiele innych. Co może tłumaczyć taką krótkowzroczność urzędniczą, w dodatku pozbawioną głębszego sensu, bo zakładam, że nie zwykła złośliwość, czy podłość? Kto za to wszystko zapłaci, zwróci stracony bezsensownie czas? Czy jest Pan, lub ktoś inny w wołomińskim urzędzie, w stanie sensownie na te pytania odpowiedzieć? Ponieważ o wszystkim dowiedzieliśmy się dzisiaj, zakładam, że sprawa będzie miała swój dalszy ciąg.
PS.
Proszę prześledzić SIP powiatu wołomińskiego http://wolominski.e-mapa.net/ i zwrócić uwagę na najnowszą numerację parzystą wzdłuż ulicy Dworcowej. Ufunduję nagrodę specjalną, jeśli dopatrzy się Pan logiki w nowych oznaczeniach. Powtarzający się dwa razy numer 24 to tylko jeden z kwiatków. Mimo tej innowacji dalej mamy numery dublowane A,B,C,D,E,F,G, więc o co w tym zamieszaniu chodzi poza naruszeniem zdrowia, oraz czasu i pieniędzy mieszkańców i potencjalnych wyborców już niedługo
(Józef, 01.02.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Prowadzenie ewidencji porządkowej nieruchomości, w tym numeracji budynków jest to zadanie własne właściwej miejscowo gminy. Gmina także podejmuje decyzje w tej sprawie.
Geodeta po Pan e-mailu zwrócił uwagę na mapę, która zawiera numerację porządkową. Nie znalazł tam dublowania numerów - 24, 24A to nie dublowanie, ale są to raz numery stare np. Grabie Stare 24, a raz nowe tzn. z nazwą ulicy np. Dworcowa 24A, a więc będą jeszcze podlegać zmianom. Numery nanoszone są wg niego sukcesywnie w miarę ich nadawania, a "klikniecie" na obiekt powoduje uwidocznienie nazwy ulicy, do których są one przypisane.
Nie można jednak wykluczyć błędów operatora - w takim przypadku należy kierować się również do gminy.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
W informacjach dot. inwestycji na terenie powiatu czytamy m.im.: „ Zbudujemy odwodnienie w Guzowatce ( 400 tys. zł) oraz zmodernizujemy drogę Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów (0,5 mln zł) w gminie Dąbrówka.” Chodzi mi główni o inwestycję pt. odwodnienie w Guzowatce. Czy mamy rozumieć, iż nareszcie doczekamy się odwodnienia w całej miejscowości? Czy dalej nasze posesje będą zbiornikami retencyjnymi odbierającymi wodę z drogi, gdyż rowy melioracyjne zostały zasypane dzięki złej inwestycji.
(mieszkaniec powiatu, 29.01.2013 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Rzeczywiście, w naszym budżecie na rok 2013 przewidzieliśmy kwotę 400 tys. zł na wykonanie odwodnienia w Guzowatce w związku z budową nowego chodnika. W miarę posiadanych środków postaramy się także podjąć działania w celu poprawy odwodnienia w kierunku do Józefowa.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Czy mogę starać się o zasiłek dla osoby niepełnosprawnej?
(Sebastian, 30.12.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków dla osób niepełnosprawnych zajmują się Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Podstawą ubiegania się o takie świadczenie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jeżeli posiada już Pan takie orzeczenie, może je Pan od razu złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej na terenie swojej gminy. Jeśli nie, to o wydanie takiego orzeczenia można ubiegać się w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie w budynku Starostwa, przy ul. Prądzyńskiego 1.
(W tym celu należy złożyć: wniosek o wydanie orzeczenia, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie zakresu niepełnosprawności .)
Szczegółowe informacje oraz druki można otrzymać w punkcie obsługi interesantów w PZON w Wołominie, a także pobrać ze strony internetowej powiatu www.bip.powiat-wolominski.pl

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry.

Jestem studentką Wydziału Geologii UW i będę pisała pracę licencjacką na temat gruntów występujących w rejonie Radzymina i w związku z tym chciałabym się dowiedzieć jak wygląda sprawa udostępniania materiałów przez starostwo (dokładnie chodzi mi o szczegółową mapę Polski arkusz Radzymin wraz z objaśnieniami, opracowania geologiczno-inżynierskie). Jakie wnioski muszę złożyć i do kogo? Czy materiały są odpłatne? Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
(Monika, 29.12.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani ,
Podała Pani zbyt mało szczegółów, ale postaram się pomóc. Jeżeli potrzebuje Pani mapy topograficznej np. w skali 1:10 000 lub 1:25 000 to mapy takie są w gestii Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Jana Olbrachta w Warszawie lub w składnicy map w Warszawie przy ul. Żurawiej . Natomiast „Szczegółowa mapa geologiczna Polski” w skali 1: 50 000 dostępna jest w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie ul. Rakowiecka 4.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
Ostatnio się dowiedziałem, że ZTM zamierza likwidować Wspólny Bilet czy jest jeszcze możliwość zachowania tego biletu ? Pozdrawiam
(Tomasz, 27.12.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Tak jak Pan pisze, ZTM w Warszawie podjął jednostronną decyzje o wypowiedzeniu umów o Wspólnym Bilecie wszystkim gminom wokół Warszawy - nie tylko na linii Wołomińskiej. Zerwano tym sposobem umowę zawartą w ub.r. na cztery lata. W swoim wypowiedzeniu ZTM jednocześnie zapowiedział przedstawienie nowej propozycji współpracy, na nowych warunkach finansowych i zasadach. My jesteśmy gotowi na konkretne rozmowy, czekamy na to nowe otwarcie. O tej ważnej sprawie będziemy informować opinię publiczną za pośrednictwem mediów.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto,czy może się Pan odnieść do informacji o planach budowy drogi dojazdowej (DW635)do węzła Wołomin (na trasie S8). Czy powszechnie podawany termin (początek w 2016 r.) jest prawdziwy? W tym czasie podobno planowane jet zakończenie budowy całego odcinka S8 do Radzymina. Czy założono, że przez jakiś czas będzie funkcjonował węzeł bez dojazdu?
Drugie pytanie dotyczy projektu DW631. Jakie są widoki na jej rozbudowę od ronda w Zielonce do granicy Warszawy w przyszłym roku (zdaję sobie sprawę, że zarządcą jest MZDW ale pytanie kieruję do organu dbającego o dobro powiatu i jego mieszkańców, z pewnością ww problem monitorującego). Z poważaniem
(Dariusz, 21.12.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Podpisaliśmy już umowę dotycząca realizacji nowego ok. 2,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 635 – dojazdu do węzła Wołomin na trasie S8. Zarząd województwa zadeklarował, że potraktuje inwestycję jako priorytetową. Droga do węzła ma zostać wybudowana w latach 2016-2017 czyli do momentu planowanego oddania do użytku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad tzw. obwodnicy Marek.
Modernizacja DW631, wg posiadanych informacji, będzie wchodziła w tym roku w fazę wykonania przez inwestora. Starostwo jest w stałym kontakcie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie, monitorujemy sprawę , tak jak i inne inwestycje planowane na terenie powiatu.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Pytanie:
Witam Panie Starosto,
moje pytanie brzmi: dlaczego na BIP powiatu nie jest zamieszczone sprawozdanie za rok 2010? piszę pracę licencjacką na temat budżetu powiatu wołomińskiego w latach 2009-2011. Materiały służyłyby jako pomoc w tworzeniu tejże pracy, więc są mi niezbędne.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
(Jakub, 14.12.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Na stronie internetowej powiatu, w BIP (http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2270), znajdują się już Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego z lat 2003-2013. Zapraszam do korzystania z naszych materiałów.
Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Witam Panie Starosto,
Jestem mieszkańcem Radzymina. Mieszkam przy Aleji Jana Pawła II. Dużym problemem mieszkańców tej części miasta, jest intensywny ruch samochodów, w tym tirów, które notorycznie przekraczają dozwolone prędkości. Liczne kontrole policyjne na tym odcinku nie przynoszą rozwiązania problemu. Nadmieniam, że na tym odcinku znajduje się Cmentarz poległych w 1920 roku, do którego chcą dotrzeć często osoby starsze. Kolejnym problemem na tym odcinku jest bardzo niebezpieczne skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II-Polna-Maczka-Norwida, na którym to dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji. Czy wybudowanie w tym miejscu ronda jest tak wielkim problemem? Czekamy na to już tyle lat.
Proszę o odpowiedź Panie Starosto, jakie są możliwości poprawy tej sytuacji.
Pozdrawiam.
(Krzysztof, 29.10.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Ulica Jana Pawła II w Radzyminie jest drogą wojewódzką. Skrzyżowanie i sprawy związane z bezpieczeństwem oraz organizacja ruchu w jego obrębie zgodnie z przepisami prawa leżą w gestii Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – jako zarządcy drogi wyższej kategorii. A wiec w sprawie budowy ronda może się Pan zwrócić do MZDW ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa lub/i do Rejonu Drogowego MZDW z/s Wołominie ul. Kobyłkowska 1. Natomiast kontrolą i egzekwowaniem przestrzegania przez kierowców przepisów kodeksu drogowego zajmują się odpowiednie, inne służby.

Z poważaniem
Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry,
Panie Starosto już raz pisaliśmy do Pana w sprawie parkowanych samochodów wzdłuż ulicy Polnej w Radzyminie, częściowo na pasie zieleni, częściowo na ulicy. Do tej pory nikt nie zajął się tą sprawą. Nadal zaparkowane samochody utrudniają ruch samochodów jak i pieszych. Jeszcze raz zwracamy się z prośbą o zainteresowanie się tą sprawą i rozwiązanie problemu np. poprzez postawienie znaków „zakaz parkowania” Liczymy na szybkie rozwiązanie sytuacji.
Z poważaniem
(Mieszkańcy, 25.10.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo
Tak jak zapowiadałem , podległe służby kilkukrotnie poddały przeglądowi opisywaną przez Pana drogę. Wskazane zostały odcinki, na których ustawimy znaki drogowe – zakaz parkowania. Wymaga to opracowania projektu czasowej organizacji ruchu . Proszę zatem o cierpliwość i sprawa z naszej strony zostanie rozwiązana. Parkowanie na pasie zieleni jest niedozwolone i nie wymaga dodatkowego oznakowania. Kontrolą przestrzegania przez kierowców przepisów kodeksu drogowego zajmują się odpowiednie, inne służby.

Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto mam pytanie dotyczące inwestycji a raczej jej planów dotyczącej budowy chodnika na ul. Starej w Nadmie. Z informacji od Pana Radnego mam informacje, ze taki wniosek złożono . Zresztą mieszkańcy Nadmy każdorazowo na uroczystościach gdzie mamy przyjemność gościć władze powiatu są zapewniani o wadze tej inwestycji. W związku z tym proszę o wyjaśnienie: czy jest w Starostwie wniosek dotyczący ujęcia tej inwestycji w WPI i jakie są szanse na jego umieszczenie? Co starostwo zamierza zrobić aby zapewnić minimum bezpieczeństwa na ul. Starej? W jaki sposób mieszkańcy Nadmy mają się poruszać po tak niebezpiecznym odcinku drogi, w jaki sposób dzieci mają dojść bezpiecznie do szkół?
(Monika, 23.10.2012 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Do Starostwa wpłynęły dwa wnioski do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego sprawie modernizacji ulicy Starej w Nadmie. Jeden z nich złożyła radna powiatu Marta Rajchert , natomiast drugi został złożony przez Gminę Radzymin. Plan jest aktualizowany co roku, tak aby zawsze zawierał taką samą, pięcioletnią, perspektywę czasową. Obecnie Zarząd Powiatu przygotowuje ostateczną listę zadań inwestycyjnych i daty ich realizacji, która zostanie poddana pod opiniowanie Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz przyjęta przez Radę Powiatu Wołomińskiego. Po uchwaleniu o nowym WPI na lata 2013-2017 poinformujemy mieszkańców za pośrednictwem mediów i naszej strony internetowej . Natomiast kontrolą i egzekwowaniem przestrzegania przez kierowców przepisów kodeksu drogowego , w tym ograniczeń prędkości, zajmują się odpowiednie, inne służby.
Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1922022 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.